Документ z0764-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.07.2015, підстава - z0806-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2013  № 487/413


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2013 р.
за № 764/23296

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 575/625 від 19.06.2015}

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Міністерства економіки України від 11 серпня 2010 року № 134/996 «Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2010 року за № 773/18068.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Романов В.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю. та першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


І. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
С.Г. Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.04.2013  № 487/413


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2013 р.
за № 764/23296

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

2. Цей Порядок визначає обсяг та порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) та суб’єктом державного фінансового моніторингу - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку України) для підвищення ефективності здійснення ним нагляду за додержанням вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами, - суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - Суб’єкти), нагляд за якими здійснює Мінекономрозвитку України, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

II. Інформація, що надається Держфінмоніторингом України

1. Держфінмоніторинг України надає Мінекономрозвитку України інформацію щодо ефективності заходів, що вживаються Суб’єктами, нагляд за якими здійснює Мінекономрозвитку України, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме:

статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом України від Суб’єктів;

статистичні дані щодо помилок, допущених Суб’єктами при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

інформацію про стан обліку Суб’єктів у Держфінмоніторингу України;

інформацію про виявлені Держфінмоніторингом України факти, що можуть свідчити про порушення Суб’єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

інформацію щодо складених Держфінмоніторингом України протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами Суб’єктів, та результатів їх розгляду;

відомості про аналіз Держфінмоніторингом України методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом, надаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

3. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом України та Мінекономрозвитку України здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ до інформації або документів під час їх надання з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

4. Інформація, що передається Держфінмоніторингом України Мінекономрозвитку України, використовується ним виключно в службових цілях при здійсненні нагляду за додержанням Суб’єктами вимог законодавства і не може підлягати розголошенню.

III. Терміни надання інформації

1. Мінекономрозвитку України щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує Держфінмоніторинг України про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Суб’єктами та заходи, вжиті для їх усунення.

2. Держфінмоніторинг України надає Мінекономрозвитку України визначену інформацію:

відповідно до абзаців другого - четвертого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - протягом місяця з дня виявлення таких фактів;

відповідно до абзацу шостого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - протягом трьох робочих днів після отримання від судового органу інформації про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення;

відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - щороку до 1 березня року, що настає за звітним.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук

Директор Департаменту
фінансової політики
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
І.З. Лівийвгору