Документ z0764-07, перша редакція — Прийняття від 05.07.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
05.07.2007 N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2007 р.
за N 764/14031

Про внесення змін до Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні

У зв'язку з проведенням та координацією роботи щодо
забезпечення функціонування Державної системи сертифікації
УкрСЕПРО та відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів
України від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про
стандартизацію і сертифікацію", Положення про Державний комітет
України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2003 року
N 225 ( 225/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 1 лютого 2005 року N 28
( z0466-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.05.2005 за N 466/10746 (із змінами), що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2007 року.
3. Управлінню оцінки відповідності (Сердюков О.Я.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в
черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика
"Стандарти".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
Голова О.С.Шнипко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.М.Орда
Перший заступник Голови
Державної митної служби України Р.А.Черкасський
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра економіки
України О.Слюсаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
05.07.2007 N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2007 р.
за N 764/14031

ЗМІНИ
до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні
( z0466-05 )

1. Розділ 8 "Медична техніка" доповнити новим пунктом 8.15
такого змісту:
------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва продукції | Код ДКПП | Позначення |Нормативний документ|Код за УКТЗЕД | | | | нормативних | (номер пункту або |( 2371-14 ), | | | | документів, на | показники), що |( 2371а-14 ), | | | | відповідність яким | встановлює |( 2371б-14 ), | | | | проводиться | обов'язкові вимоги |( 2371в-14 ), | | | | сертифікація | |( 2371г-14 ) | |------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------| |8.15. Вата, бинти,|17.54.31 |ГОСТ 1172-93 |ГОСТ 1172-93, р. 1; |3005 90 10 00 | |марля та вироби, |24.42.24 |ГОСТ 5556-81 |3 |3005 90 31 00 | |виготовлені з них | |ГОСТ 9412-93 |ГОСТ 5556-81, р. 1-4|5208 21 10 00 | | | |ГОСТ 16427-93 |ГОСТ 9412-93, р. 1; | | | | |ГОСТ 22379-77 |3; 5; 6 | | | | | |ГОСТ 16427-93, р. 1;| | | | | |3; 5 | | | | | |ГОСТ 22379-77, | | | | | |пункти 1.2; 2.1; | | | | | |2.4; р. 5 | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Управління оцінки відповідності Г.Гнітецькавгору