Документ z0763-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2017, підстава - z0989-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
25.11.2003 N 1430
( z0762-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2004 р.
за N 763/9362
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 577 ( z0989-17 ) від 07.07.2017 }
ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи чергових частин
підрозділів цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС України

1. Загальні положення
1.1. Чергова частина підрозділів цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС України призначена для координації дій
нарядів підрозділів цивільної охорони, взаємодії їх з структурними
підрозділами органів внутрішніх справ та контролю за несенням
служби.
1.2. Чергові частини створюються в підрозділах цивільної
охорони незалежно від їхньої чисельності за умови наявності коштів
на їх утримання наказом начальника Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті
Києві та Київській області, Управління (Відділу) УМВС України в
областях та місті Севастополі (далі - УДСО-ВДСО).
1.3. Чергова частина перебуває в прямому підпорядкуванні
начальника підрозділу цивільної охорони, в оперативному -
чергового територіального відділу Державної служби охорони при
міськ-, райоргані внутрішніх справ або чергового УДСО-ВДСО залежно
від того, до якого штату входить підрозділ цивільної охорони.
1.4. Черговий та помічник чергового призначаються на посаду,
переміщуються і звільняються з посади начальниками УДСО-ВДСО. Посади чергового та помічника чергового комплектуються з
числа найбільш підготовлених осіб вільнонайманого складу, які
позитивно характеризуються, мають досвід роботи в Державній службі
охорони при МВС України (далі - ДСО) не менше 1 року, успішно
пройшли перший (початковий) етап бойової підготовки в училищах
професійної підготовки працівників охорони, стажування протягом
місяця при чергових частинах УДСО-ВДСО, відділів ДСО при міськ-,
райоргані внутрішніх справ, склали заліки з вогневої підготовки та
знання нормативних документів, що регламентують діяльність
чергової частини.
1.5. Основними завданнями чергової частини є: 1.5.1. Забезпечення управління силами й засобами, що
перебувають у розпорядженні підрозділу цивільної охорони. 1.5.2. Своєчасне інформування чергових частин територіальних
підрозділів охорони та міськ-, райорганів внутрішніх справ про
надзвичайні події (злочини, масові безладдя, стихійне лихо,
пожежі, виробничі (технологічні) аварії, катастрофи або аварії на
транспорті тощо) на об'єктах, що охороняються, та прилеглих до них
територіях. 1.5.3. Виконання довідкової роботи у разі звернення юридичних
осіб і громадян стосовно роботи підрозділу цивільної охорони та
охоронних послуг, що надаються. 1.5.4. Забезпечення збереження службової документації,
озброєння, спеціальних засобів, засобів зв'язку та іншого майна,
закріпленого за черговою частиною. 1.5.5. Підтримання внутрішнього розпорядку в черговій
частині, забезпечення пропускного режиму та контролю за станом
охорони приміщення (адмінбудинку), де є чергова частина підрозділу
цивільної охорони. 1.5.6. Контроль за прибуттям персоналу цивільної охорони до
місць несення служби та своєчасним поверненням до підрозділу
цивільної охорони після її закінчення.
1.6. Основними принципами роботи чергової частини є глибоке
знання оперативної обстановки на об'єктах, що охороняються,
найсуворіше дотримання законності, пильність, збереження державної
та службової таємниць, чітке виконання вимог нормативних актів,
увічливість і поважне ставлення до громадян.
1.7. Для виконання покладених на чергову частину завдань
призначається добовий наряд у складі чергового, помічника
чергового, водія автомашини, закріпленої за черговою частиною.
Черговий є старшим добового наряду чергової частини і несе
персональну відповідальність за його роботу. Використання штатних працівників чергової частини не за
прямим призначенням забороняється.
1.8. У своїй роботі добовий наряд чергової частини підрозділу
цивільної охорони ДСО керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
нормативними актами МВС України та Інструкцією з організації
роботи чергових частин підрозділів цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС України (далі - Інструкція з організації
роботи чергових частин).
1.9. Працівники добового наряду чергової частини зобов'язані
нести службу в спеціальному форменому одязі з символікою ДСО, мати
при собі посвідчення. Чергові, крім цього, носять нагрудний знак
"Черговий". Під час виконання службових обов'язків добовий наряд
озброюється зброєю, боєприпасами до неї, спецзасобами та
відповідним спорядженням (за письмовим розпорядженням начальника
підрозділу цивільної охорони добовий наряд може бути озброєний
автоматичною зброєю).
1.10. Обов'язки штатних працівників чергової частини
підрозділів цивільної охорони розробляються на підставі Примірних
функціональних обов'язків штатних працівників чергової частини
підрозділів цивільної охорони ДСО при МВС України (додаток 1 до
Інструкції з організації роботи чергових частин).
1.11. Чергова частина забезпечується зброєю, боєприпасами,
спеціальними засобами, засобами зв'язку, автотранспортом та іншим
майном згідно з табельною належністю, службовою документацією, а
також, за потреби, системою автономного електроживлення
(бензоагрегат). Черговій частині виділяються окремі спеціально обладнані
приміщення для розміщення добового наряду, озброєння, технічних
засобів, іншого майна, а також для відпочинку та вживання їжі
згідно з переліком приміщень та устаткування чергових частин
підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС
України (додаток 2 до Інструкції з організації роботи чергових
частин). Для забезпечення особистої безпеки чергового наряду, захисту
адмінбудівлі цивільної охорони та приміщень чергової частини в
підрозділі цивільної охорони щодо технічної укріпленості мають
бути виконані такі заходи: - вхідні двері до адмінприміщення обладнані надійними
засувами, вічками для спостереження, дзвінками та переговорними
пристроями. З внутрішнього боку встановлені ґратчасті двері, що
автоматично зачиняються на замок; - з метою недопущення проникнення до приміщень або вкидання
до них вибухонебезпечних та запалювальних пристроїв на вікнах
чергової частини встановлені металеві віконниці, а також металеві
ґрати з пристроями для можливого їх відчиняння зсередини. Вікна
інших приміщень, що виходять на вулицю, захищені внутрішніми
жалюзями або металевими віконницями; - охоронно-пожежною сигналізацією заблоковані та виведені на
приймальні прилади до чергової частини найбільш вразливі місця,
розташовані поблизу пожежних драбин, парканів, дерев, а також
приміщення, вікна і двері віддалених від приміщення чергової
частини об'єктів; - для освітлення прилеглої до адмінбудинку території
встановлені електричні ліхтарі; - установлені для нагляду за прилеглою до адмінбудинку
цивільної охорони територією промислові телекамери та монітори.
2. Організація роботи чергової частини
підрозділу цивільної охорони ДСО
2.1. Роботу чергової частини організовує інструктор з
організації служби підрозділу цивільної охорони (інша посадова
особа за рішенням начальника підрозділу цивільної охорони). Він
здійснює контроль за роботою добового наряду чергової частини,
вирішує питання, пов'язані з підміною штатних працівників чергової
частини, вживає заходів щодо вдосконалення роботи нарядів
підрозділу цивільної охорони, впровадження передових форм і
методів їх діяльності.
2.2. Штатна чисельність чергової частини розраховується з
планової норми робочого часу. Робота добових нарядів штатної чергової частини
організовується в 4 зміни за затвердженими графіками. Час роботи
зміни - 24 години. Особам добового наряду під час чергування по
черзі надаються перерви для вживання їжі та короткочасного
відпочинку (дві години вдень, дві години вночі). Загальна
тривалість таких перерв становить 4 години. Робочий час, що
обліковується за зміну, складає 20 годин. Після зміни штатним працівникам чергової частини надається
відпочинок тривалістю 72 години.
2.3. Усунути від служби осіб добового наряду чергової частини
може начальник підрозділу цивільної охорони або особа, яка його
заміщає.
2.4. Під час зміни черговий, який здає чергування, докладно
знайомить наряд, який прибув на зміну, з оперативною обстановкою
за минулу добу на об'єктах, що охороняються за договорами, із
заходами, що вживалися стосовно забезпечення охорони об'єктів і
ліквідації наслідків надзвичайних подій, розпорядженнями
(вказівками) начальника підрозділу цивільної охорони.
2.5. Особи добового наряду, які заступають на чергування,
згідно з розподілом функціональних обов'язків повинні прийняти від
тих, кого вони змінюють: 2.5.1. Службову документацію, а також законодавчі та
нормативні акти, які наведені в переліку законодавчих актів,
наказів, інструкцій та службової документації, що повинні
зберігатися в приміщенні чергової частини (додаток 3 до Інструкції
з організації роботи чергових частин), за описом
приймання-здавання документів (додаток 4 до Інструкції з
організації роботи чергових частин). 2.5.2. Зброю, боєприпаси, вкладиші до посвідчень на право
носіння зброї (додаток 3 до пункту 13 Інструкції про порядок
зберігання, видачі (приймання) вогнепальної зброї та боєприпасів
до неї персоналу підрозділів цивільної охорони Державної служби
охорони при МВС України ( z0764-04 )), спеціальні засоби,
організаційну техніку, засоби зв'язку та інше майно за описом. Зброя та технічні засоби приймаються поштучно за номерами з
перевіркою їх справності та комплектності, про що робиться
відповідний запис у другій частині книги обліку видачі й приймання
озброєння та спеціальних засобів (додаток 5 до Інструкції з
організації роботи чергових частин). Після прийняття чергування шафи зі зброєю, боєприпасами та
іншим майном, а також кімната, де вони зберігаються, опечатуються
особистою печаткою чергового та здаються на центр спостереження
(далі - ЦС) територіального ВДСО, а за його відсутності - на
концентратор малої ємності (далі - КМЄ) територіального міськ-,
райоргану внутрішніх справ.
2.6. Черговий, який заступає на зміну, зобов'язаний про всі
виявлені недоліки зробити запис у книзі обліку рапортів приймання
та здавання чергувань по підрозділу цивільної охорони (додаток 6
до Інструкції з організації роботи чергових частин) і спільно з
добовим нарядом, що змінюється, вжити заходів щодо їх усунення.
2.7. Про приймання і здавання чергування, виявлені недоліки
чергові доповідають начальнику підрозділу цивільної охорони або
особі, яка його заміщає. Начальник підрозділу цивільної охорони дає оцінку щодо
несення служби добовим нарядом, що змінюється, інструктує (з
урахуванням оперативної обстановки) осіб, які заступають на
службу, і дозволяє провести зміну.
2.8. Добовий наряд зобов'язаний постійно перебувати в
приміщенні чергової частини, може відлучатись лише за викликом
керівництва (у межах адмінбудинку підрозділу цивільної охорони). Залишати чергову частину на одного працівника добового
наряду, а також на працівників, які не включені до складу добового
наряду, забороняється.
2.9. Особам добового наряду забороняється використовувати
автотранспорт та інше майно чергової частини не за прямим
призначенням, а також використовувати засоби зв'язку для
переговорів, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків,
відволікатись від несення служби та надавати громадянам і
посадовим особам, які за своїми службовими обов'язками не мають
відношення до ОВС і організації охорони об'єктів, довідки про
місця проживання та номери домашніх телефонів працівників
підрозділу цивільної охорони та власників об'єктів охорони.
2.10. З прибуттям начальника підрозділу цивільної охорони або
особи, яка його заміщає, черговий доповідає про оперативну
обстановку та події, що сталися за час їх відсутності.
2.11. У разі прибуття до підрозділу цивільної охорони
керівників органів влади та управління, прокуратури, підрозділів
ДСО вищої інстанції та внутрішніх справ, а також осіб, які прибули
з метою перевірки, черговий відрекомендовується, після перевірки
документів, що засвідчують особу, доповідає про їх прибуття
начальнику підрозділу або особі, яка його заміщає, та за його
дорученням супроводжує прибулих. 2.11.1 Перевірка організації та несення служби нарядом
чергової частини здійснюється відповідно до вимог розділу 13
"Організація контролю за несенням служби" Інструкції з організації
служби підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при
МВС України. 2.11.2. Перевірку наявності, організації та обліку озброєння
в черговій частині мають право здійснювати: 2.11.2.1. Міністр внутрішніх справ України та його
заступники. 2.11.2.2. Начальник ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та
місті Севастополі та його заступники (у підпорядкованих
підрозділах). 2.11.2.3. Працівники Головного штабу МВС України, штабів
ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі. 2.11.2.4. Працівники служби озброєння МВС України, ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, УМВС України в областях та місті Севастополі. 2.11.2.5. Працівники служб внутрішньої безпеки МВС України,
ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі. 2.11.2.6. Працівники ДДСО при МВС України, УДСО-ВДСО. 2.11.2.7. Начальник підрозділу цивільної охорони або особа,
яка його заміщає. Підставою для проведення перевірки особами, що зазначені в
підпунктах 2.11.2.3-2.11.2.6, є наявність припису на право
перевірки озброєння (планів-завдань тощо), які підписані
керівництвом МВС (або галузевих служб міністерства - Головного
штабу, ДРЗ, ДВБ), ДДСО, ГУМВС, УМВС, УДСО-ВДСО та скріплені
відповідною гербовою печаткою. Виявлені недоліки щодо схоронності озброєння, боєприпасів та
спецзасобів у черговій частині підрозділу цивільної охорони
перевіряльники мають записувати в книгу огляду зброї, боєприпасів,
спецзасобів і засобів зв'язку (додаток 6 до пункту 31 Інструкції
про порядок зберігання, видачі (приймання) вогнепальної зброї та
боєприпасів до неї персоналу підрозділів цивільної охорони
Державної служби охорони при МВС України) і вживати заходів щодо
їх усунення на місці.
2.12. У черговій частині зосереджується інформація про: 2.12.1. Сили та засоби, задіяні для охорони об'єктів, режим
їх роботи, місцезнаходження та способи зв'язку з ними. Інформація з контролю за несенням служби нарядами підрозділу
цивільної охорони. 2.12.2. Перелік об'єктів, що потребують посиленої уваги в
разі ускладнення оперативної обстановки, а також під час
проведення масових заходів. 2.12.3. Проникнення на територію об'єктів, що охороняються,
сторонніх осіб, вчинення на них крадіжок, виникнення пожеж, аварій
і т. ін.
2.13. Права добового наряду чергової частини 2.13.1. Працівники добового наряду чергової частини мають
право застосовувати вогнепальну зброю та спецзасоби у
встановленому законом порядку. 2.13.2. Черговий по підрозділу цивільної охорони є старшим
начальником для нарядів цивільної охорони, які задіяні для несення
служби. 2.13.3. Щодо управління силами й засобами черговий має право: 2.13.3.1. Віддавати обов'язкові для виконання розпорядження
службовим нарядам. 2.13.3.2. Перевіряти виконання завдань службовими нарядами,
які задіяні на охорону адмінбудинку підрозділу цивільної охорони. 2.13.3.3. Робити тимчасові заміни в розставленні сил і
засобів з подальшою доповіддю начальникові підрозділу цивільної
охорони або особі, яка його заміщає. 2.13.3.4. Контролювати своєчасність та повноту виконання
відданих ним розпоряджень. 2.13.3.5. У разі ускладнення оперативної обстановки на
об'єктах, що охороняються, звертатись до територіальних
підрозділів ДСО та міськ-, райорганів внутрішніх справ для
отримання необхідної інформації і допомоги. 2.13.3.6. Клопотати про заохочення працівників цивільної
охорони, які відзначились при виконанні службових обов'язків,
ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, аварій тощо, а за
фактами несумлінного ставлення до виконання службових обов'язків
працівниками підрозділу цивільної охорони - про притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності. 2.13.3.7. Вимагати від працівників цивільної охорони
підтримання встановленого порядку, дисципліни, додержання форми
одягу, правил пожежної безпеки і санітарії. 2.13.3.8. Усувати від служби (за відсутності начальника
підрозділу цивільної охорони або особи, яка його заміщає)
будь-якого працівника підрозділу цивільної охорони за грубу
дисциплінарну провину, вчинення злочину чи замаху на злочин з
подальшою доповіддю начальникові підрозділу цивільної охорони або
особі, яка його заміщає. 2.13.3.9. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи чергової
частини, її оснащеності засобами зв'язку, організаційною технікою
й автотранспортом, впровадженням у діяльність чергової частини
передових форм і методів роботи. 2.13.4. За тимчасової відсутності чергового помічник
чергового користується правами чергового.
2.14. Добовий наряд несе відповідальність за якісне та
своєчасне виконання основних завдань чергової частини згідно з
підпунктом 1.5 цієї Інструкції та виконує обов'язки: 2.14.1. Щодо забезпечення оперативного управління силами і
засобами, що задіяні для охорони об'єктів: - здійснює координацію дій працівників підрозділу цивільної
охорони, задіяних на службі, з метою забезпечення надійної охорони
об'єктів; - організовує здійснення постійного контролю за несенням
служби на постах та маршрутах нарядів підрозділу цивільної
охорони. 2.14.2. З організації оперативного реагування на повідомлення
про злочини та інші надзвичайні події з об'єктів, що охороняються: - у разі отримання інформації про надзвичайні події (злочини,
масові безладдя, стихійне лихо, пожежі, виробничі (технологічні)
аварії, катастрофи або аварії на транспорті тощо) з об'єктів, що
охороняються, здійснює відповідний запис про одержану інформацію у
зошиті для записів чергового (додаток 7 до Інструкції з
організації роботи чергових частин) та діє відповідно до
підпунктів 2.14.2.1-2.14.2.6 цієї Інструкції. 2.14.2.1. У разі отримання повідомлення про злочин: а) УТОЧНИТИ: - місце, час, обставини злочину; - установчі дані особи, яка повідомила про злочин (прізвище,
ім'я та по батькові, місце роботи, посада, адреса місця
проживання); - кількість злочинців, їх прикмети, наявність зброї,
установчі дані (якщо відомі); - що вкрадено злочинцями, прикмети вкраденого; - які сліди можуть залишитись на одязі та на тілах злочинців; - якщо злочинці зникли - шляхи їх відходу; - якщо є потерпілі - їх стан і місцеперебування. б) ЗАПИСАТИ повідомлення у зошит для записів чергового. в) ЗА НАЯВНОСТІ на місці події потерпілих викликати швидку
допомогу. г) ДОПОВІСТИ про подію: - черговому територіального міськ- , райоргану внутрішніх
справ; - начальнику підрозділу цивільної охорони або особі, яка його
заміщає; - черговому територіального відділу ДСО (черговому
УДСО-ВДСО). ґ) ІНФОРМУВАТИ найближчі пости цивільної охорони щодо
посилення пильності. За потреби звертатись по допомогу до
чергових частин територіальних відділів ДСО та міськ-, райорганів
внутрішніх справ. д) ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКЛИК керівників або матеріально
відповідальних осіб об'єктів у разі проникнень до приміщень, що
охороняються за договорами, для встановлення даних про розмір
збитків та докладного опису викраденого. е) ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОХОРОНУ місця події до прибуття
слідчо-оперативної групи. 2.14.2.2. У разі отримання повідомлення про пожежу: а) УТОЧНИТИ: - час, точну адресу та найменування об'єкта, на якому сталася
пожежа, чи є жертви або потерпілі, їх стан та місцеперебування; - установчі дані особи, яка повідомила про пожежу (прізвище,
ім'я та по батькові, місце роботи, посада, адреса місця
проживання). б) НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ про пожежу чергового пожежної частини. в) ЗА НАЯВНОСТІ ПОТЕРПІЛИХ викликати на місце пожежі швидку
медичну допомогу. г) ЗАПИСАТИ повідомлення у зошит для записів чергового. ґ) ДОПОВІСТИ про подію: - черговому територіального міськ- , райоргану внутрішніх
справ; - начальнику підрозділу цивільної охорони або особі, яка його
заміщає; - черговому територіального відділу ДСО (черговому
УДСО-ВДСО). д) ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКЛИК керівників або матеріально
відповідальних осіб об'єкта, на якому виникла пожежа. е) ЯКЩО ОБ'ЄКТ обладнаний охоронно-пожежною сигналізацією -
викликати на місце події представника територіального відділу ДСО. 2.14.2.3. У разі отримання повідомлення про виявлення
вибухонебезпечних предметів: а) УТОЧНИТИ: - час, місце, обставини (при розкопках, ремонтно-будівельних
роботах, оранці тощо) виявлення вибухонебезпечних предметів, їх
зовнішні ознаки; - установчі дані особи, яка повідомила про виявлення
вибухонебезпечних предметів (прізвище, ім'я та по батькові, місце
роботи, посада, адреса місця проживання). б) ПОПЕРЕДИТИ ЗАЯВНИКА про недопущення дотику до виявлених
предметів, а коли вони знайдені при проведенні будь-яких робіт, -
про негайне припинення робіт і виведення з цього місця людей, а
також про недопущення до місця виявлення вибухонебезпечних
предметів до прибуття працівників міліції людей, транспорту тощо. в) ЗАПИСАТИ повідомлення у зошит для записів чергового. г) ДОПОВІСТИ про подію: - черговому територіального міськ-, райвідділу внутрішніх
справ; - начальнику підрозділу цивільної охорони або особі, яка його
заміщає; - черговому територіального відділу ДСО (черговому
УДСО-ВДСО). 2.14.2.4. У разі отримання повідомлення про стихійне лихо
(хуртовина, повінь, обвали, сель, снігова лавина, землетрус тощо): а) ПОПЕРЕДИТИ ПОСТИ щодо посилення пильності та дотримання
заходів особистої безпеки і залежно від виду стихійного лиха дати
команду на залишення приміщень та будівель. б) ДОПОВІСТИ про подію: - черговому територіального міськ-, райоргану внутрішніх
справ; - начальнику підрозділу цивільної охорони або особі, яка його
заміщає; - черговому територіального відділу ДСО (черговому
УДСО-ВДСО). 2.14.2.5. У разі отримання повідомлення про застосування
зброї працівниками підрозділу охорони: а) УТОЧНИТИ: - час, місце, обставини застосування зброї, кількість
витрачених патронів; - чи є вбиті або поранені і де вони перебувають; - прізвище, ім'я та по батькові працівника підрозділу
цивільної охорони, який застосував зброю, або установчі дані
особи, яка повідомила про застосування зброї (прізвище, ім'я та по
батькові, місце роботи, посада, адреса місця проживання). б) ЗАПИСАТИ повідомлення, заяву в зошит для записів
чергового. в) ДОПОВІСТИ про подію: - черговому територіального міськ-, райоргану внутрішніх
справ; - черговому територіального відділу ДСО при міськ-,
райорганах внутрішніх справ (черговому УДСО-ВДСО); - начальнику підрозділу цивільної охорони або особі, яка його
заміщає, та НАПРАВИТИ його на місце події. г) ЗА НАЯВНОСТІ ПОТЕРПІЛИХ викликати на місце події швидку
медичну допомогу. ґ) ОРГАНІЗУВАТИ ОХОРОНУ місця події до прибуття
слідчо-оперативної групи. 2.14.2.6. У разі отримання повідомлення про затримання
працівниками цивільної охорони на об'єктах, що охороняються: 2.14.2.6.1. Осіб, які вчинили адміністративне правопорушення
(злочин): а) УТОЧНИТИ: - кількість затриманих правопорушників, установчі дані (якщо
відомі); - характер учиненого правопорушення. б) ЗАПИСАТИ повідомлення в зошит для записів чергового. в) ДОПОВІСТИ про подію: - черговому територіального міськ-, райоргану внутрішніх
справ; - начальнику підрозділу цивільної охорони або особі, яка його
заміщає; - черговому територіального відділу ДСО (черговому
УДСО-ВДСО). 2.14.2.6.2. Осіб за посягання на ці об'єкти: а) УТОЧНИТИ: - кількість затриманих осіб, установчі дані (якщо відомі); - характер посягання. б) ЗАПИСАТИ повідомлення у зошит для записів чергового. в) ДОПОВІСТИ про подію начальнику підрозділу цивільної
охорони або особі, яка його заміщає. Категорично забороняється заводити (доставляти) до приміщення
чергової частини затриманих правопорушників. Розгляд обставин затримання осіб, які вчинили злочини або
адміністративні правопорушення, здійснюється працівниками
територіальних органів внутрішніх справ, а осіб, які затримані за
посягання на об'єкти, що охороняються, здійснюється старшою
службовою особою воєнізованої охорони у місці розташування
об'єктів, що охороняються. 2.14.3. З охорони адмінбудинку підрозділу цивільної охорони: - знати план охорони і оборони адмінбудинку підрозділу
цивільної охорони, систему та порядок пропускного режиму,
розташування службових приміщень і їх блокування у разі потреби; - здійснювати пропускний режим до адмінбудинку згідно з
Інструкцією про пропускний режим, яка складається на кожний об'єкт
окремо. При спробі проникнення в нічний час сторонніх осіб до
адмінбудинку повідомити про подію чергові частини УДСО-ВДСО
(відділу ДСО при міськ-, райорганах внутрішніх справ) і
територіального органу внутрішніх справ та організувати їх
затримання. Про подію та її наслідки доповісти керівнику підрозділу
цивільної охорони або особі, яка його заміщає. При вході до адмінбудинку громадян за документами,
достовірність яких викликає сумнів (мають сліди підчисток тощо),
затримати їх, негайно доповісти керівникові підрозділу цивільної
охорони або особі, яка його заміщає, і діяти за його вказівкою; - зачиняти після закінчення робочого дня виходи, входи та
перевіряти, чи зачинені вікна приміщення; - у вечірній і нічний час, а також у вихідні та святкові дні
силами добового наряду не менше ніж через кожні 1,5 години
перевіряти цілісність вікон, дверей, воріт, гаражів, складських
приміщень, справність засобів сигналізації та зв'язку. У разі збройного нападу або спроби захоплення адмінбудинку
підрозділу цивільної охорони, проникнення до нього агресивно
настроєної групи громадян необхідно: - зачинити всі вхідні та вихідні двері адмінбудинку; - розставити згідно з планом оборони адмінбудинку, який
розроблюється відповідно до нормативних актів МВС, працівників
добового наряду, інших працівників підрозділу цивільної охорони,
екіпірувати їх табельною зброєю, спецзасобами "Терен-4" та
"Терен-6" (газові гранати), засобами індивідуального захисту,
радіостанціями з метою блокування найбільш уразливих місць, у тому
числі верхніх поверхів, за можливості встановити пост
спостереження на даху будинку; - про подію негайно доповісти начальнику підрозділу цивільної
охорони, черговим по територіальним міськ-, райорганам внутрішніх
справ та відділу ДСО (УДСО-ВДСО); - викликати на допомогу працівників з розташованих поблизу
підрозділів ДСО, органів внутрішніх справ. У разі виникнення реальної загрози захоплення адмінбудинку
підрозділу охорони працівники цивільної охорони, які перебувають
всередині, одягають протигази і здійснюють задимлення приміщення
спецзасобами "Терен-4" та "Терен-6". Раніше встановлені пости
переміщуються до кімнати зберігання зброї та кімнат режимного
характеру, черговий терміново кладе ключі від кімнати зберігання
зброї до пристрою негайного схову ключів. У разі спроби захоплення
цих приміщень застосовується зброя у встановленому законом
порядку. 2.14.4. Щодо забезпечення збереження озброєння, боєприпасів,
спеціальних засобів, службової документації, нормативних актів,
засобів зв'язку та іншого майна, закріпленого за черговою частиною
підрозділу цивільної охорони 2.14.4.1. У підрозділі цивільної охорони для зберігання
зброї, боєприпасів та спецзасобів обладнується спеціальна кімната,
вимоги до обладнання якої зазначені в додатку 8 до Інструкції з
організації роботи чергових частин, з обов'язковим підключенням на
ЦС територіального ВДСО, а за його відсутності - на КМЄ
територіального міськ-, райоргану внутрішніх справ. Разом зі
зброєю зберігаються вкладиші до посвідчень на право носіння зброї
та книга реєстрації вкладишів (додаток 4 до пункту 16 Інструкції
про порядок зберігання, видачі (приймання) вогнепальної зброї та
боєприпасів до неї персоналу підрозділів цивільної охорони
Державної служби охорони при МВС України). Ключі від кімнати зі зброєю зберігаються безпосередньо в
чергового по підрозділу цивільної охорони, а від залізних шаф зі
зброєю - у кімнаті зберігання зброї в обумовленому місці з метою
унеможливлення доступу до неї осіб, які не входять до складу
чергового наряду. Кімната і шафи опечатуються особистою печаткою
чергового. У разі втрати ключа замінюється або секрет замка, або
замок. Категорично забороняється використання замків, ідентичних
замкам інших службових приміщень. Другі комплекти ключів від кімнати, шаф зі зброєю та
боєприпасами до неї зберігаються в опечатаному пеналі в сейфі в
начальника підрозділу цивільної охорони. 2.14.4.2. Відлучаючись з чергової частини за викликом
керівництва, черговий може передати помічнику чергового ключі від
опечатаної печаткою чергового кімнати для зберігання зброї, а
повернувшись, прийняти ключі й перевірити цілісність відбитка
печатки. Під час відбуття (повернення), передавання (приймання) ключів
від опечатаних кімнати та шаф робиться відмітка в зошиті для
записів чергового. Наприклад: "Я, черговий Петренко Н.П., о 14
год. 30 хв. 22.01.99 р. передав ключі від опечатаної печаткою N 3
кімнати зберігання зброї помічнику чергового Карпенку Т.Л. Здав
(підпис), прийняв (підпис)", "Я, черговий Петренко Н.П., о 15 год.
20 хв. 22.01.99 р. прийняв від помічника чергового Карпенка Т.Л.
ключі від опечатаної печаткою N 3 кімнати зберігання зброї. Здав
(підпис), прийняв (підпис)". У разі порушення печатки на дверях кімнати зберігання зброї
негайно доповісти начальнику підрозділу цивільної охорони (особі,
яка його заміщає), який негайно призначає комісію з метою
перевірки наявності майна, що в ній зберігається. Про результати
доповісти начальнику підрозділу цивільної охорони (особі, яка його
заміщає) і діяти згідно з його вказівками. У разі порушення печаток, передбаченого підпунктом 2.14.4.3
цієї Інструкції, черговий зобов'язаний перевірити наявність зброї,
боєприпасів та іншого майна за описом й зробити відповідний запис
у зошиті для записів чергового. 2.14.4.3. Помічник чергового під час відсутності чергового в
разі потреби термінової видачі зброї, боєприпасів, вкладишів до
посвідчень на право носіння зброї, засобів захисту, зв'язку,
спеціальних засобів відчиняє в присутності комісії з трьох
працівників підрозділу цивільної охорони кімнату й шафи, видає
зброю, боєприпаси та інші вищезгадані засоби в порядку,
встановленому підпунктом "б" підпункту 2.14.4.3 цієї Інструкції.
Після цього помічник чергового зобов'язаний: а) зачинити і опечатати шафи й кімнату своєю печаткою або
печаткою одного з членів комісії; б) зробити відмітку про відчинення кімнат і шаф у зошиті для
записів чергового з позначенням, кому, яка зброя та інші засоби
видані, їх номери і кількість, що засвідчується членами комісії. 2.14.4.4. Нормативні акти та інша службова документація,
спеціальні засоби, засоби зв'язку зберігаються в приміщенні
чергової частини підрозділу цивільної охорони в умовах, що
забезпечують їх схоронність, а у разі потреби - в залізних шафах. Видавати будь-кому нормативні акти та іншу службову
документацію без особливого на те розпорядження начальника
підрозділу цивільної охорони забороняється. У разі видачі
нормативного акта (службового документа) робиться відмітка у
зошиті для записів чергового із зазначенням часу видачі, назви
нормативного акта (службового документа) за підписом особи, яка
його отримала, а про повернення - відмітка із зазначенням часу
повернення. У разі вилучення (заміни застарілого) нормативного
акта або службового документа робиться відмітка в описі. На
початку кожного року та під час будь-якої іншої перереєстрації
службових документів складається новий опис. 2.14.4.5. Черговий зобов'язаний: а) забезпечити належне зберігання в черговій частині зброї,
боєприпасів, спеціальних засобів, службової документації,
нормативних актів, засобів зв'язку, пожежогасіння та іншого майна; б) за фактами втрати, затримки здавання зброї, боєприпасів
(більше ніж на 1 годину), спеціальних засобів вживати термінових
заходів для з'ясування причин і доповідати письмово керівнику
підрозділу цивільної охорони або особі, яка його заміщає; в) у разі виявлення поломок, несправностей, розкомплектування
технічних засобів зробити запис у книзі обліку пошкоджень та
перевірки справності апаратури, зв'язку, сигналізації (додаток 9
до Інструкції з організації роботи чергових частин) і доповісти
начальнику підрозділу цивільної охорони. Несправні
(розкомплектовані) технічні засоби зберігаються окремо від
справних; г) здійснювати видачу працівникам підрозділу цивільної
охорони закріпленої за ними або постами зброї, боєприпасів
(замість карток-замісників (додаток 10 до Інструкції з організації
роботи чергових частин)), засобів зв'язку та спеціальних засобів -
за їх підписами в добовій відомості (додаток 11 до Інструкції з
організації роботи чергових частин). В обмін на картку-замісник та за підписом у добовій відомості
видаються зброя й боєприпаси працівникам цивільної охорони для
несення служби у наряді на строк не більше доби. У інших випадках
видача зброї і боєприпасів проводиться на підставі письмової
вказівки начальника підрозділу цивільної охорони або особи, яка
його заміщає, та за підписом працівника, який їх отримує, в
першому розділі книги обліку видачі й приймання озброєння та
спеціальних засобів. Картка-замісник у цьому разі також
залишається в чергового. Разом зі зброєю видається спеціальний вкладиш на право
носіння вогнепальної зброї (додаток 3 до пункту 13 Інструкції про
порядок зберігання, видачі (приймання) вогнепальної зброї та
боєприпасів до неї персоналу підрозділів цивільної охорони
Державної служби охорони при МВС України ( z0764-04 )); ґ) під час приймання від працівників цивільної охорони зброї,
боєприпасів, спеціальних засобів, засобів зв'язку звірити їх
номери й кількість, перевірити стан та справність, розкласти у
встановлені для зберігання шафи і місця, вилучити у працівників
спеціальні вкладиші, що надають право на носіння вогнепальної
зброї; повернути працівникам охорони картки-замісники. Приймання до чергової частини озброєння на тимчасове
зберігання від працівників інших підрозділів ДСО категорично
забороняється; д) з метою забезпечення роботи переносних радіостанцій
контролювати підзарядку їх акумуляторних блоків, що здійснюється
спеціалістом зв'язку, помічником чергового. 2.14.5. Щодо контролю за роботою нарядів цивільної охорони 2.14.5.1. Ознайомитись зі станом охорони всіх об'єктів, що
охороняються, за минулу добу. 2.14.5.2. Протягом чергування здійснювати координацію дій
працівників підрозділу цивільної охорони, які несуть службу з
охорони об'єктів. Контролювати виконання кожним із них своїх
службових обов'язків шляхом підтримки з ними радіо- та телефонного
зв'язку. Вести облік цієї роботи. 2.14.5.3. У листках контролю перевірок та закриття постів
(додаток 12 до Інструкції з організації роботи чергових частин)
вести облік контрольних повідомлень (технічних сигналів, радіо-,
телефонних повідомлень) від нарядів підрозділу цивільної охорони
та осіб, які задіяні для перевірки несення служби працівниками
охорони, аналізувати їх періодичність і своєчасність для
подальшого узагальнення та доповіді керівництву підрозділу
цивільної охорони. У разі відсутності своєчасного повідомлення від нарядів
підрозділу цивільної охорони ( понад 3 години, а від нарядів, які
несуть службу з вогнепальною зброєю, - понад 2 години) вжити
заходів щодо встановлення їх місцезнаходження та з'ясувати причини
відсутності повідомлення. У разі невиходу працівника цивільної охорони на роботу згідно
з затвердженим графіком вживати термінових заходів щодо закриття
поста (маршрута). 2.14.5.4. Вести облік виходу службового автотранспорту на
лінію. Контролювати пробіг автотранспорту за даними спідометра,
який фіксується в книзі обліку виїздів автотранспорту на лінію
(додаток 13 до Інструкцій з організації роботи чергових частин). У
разі виходу з ладу автотранспорту, задіяного в наряді, вжити
заходів щодо його ремонту або заміни.
Начальник ДДСО при
МВС України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 1
до підпункту 1.10 Інструкції
з організації роботи
чергових частин підрозділів
цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС
України

ПРИМІРНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
штатних працівників чергової частини підрозділів
цивільної охорони ДСО при МВС України

З метою організації ефективної роботи чергової служби штатні
працівники чергової частини підрозділу цивільної охорони ДСО при
МВС України виконують такі обов'язки:
1. Черговий:
1.1. Ознайомлює наряд, який прибув на зміну, з оперативною
обстановкою за минулу добу на об'єктах, що охороняються.
1.2. Координує роботу працівників цивільної охорони, які
задіяні на службі.
1.3. Приймає інформацію про злочини та події, які стались на
об'єктах, що охороняються, або прилеглій території, забезпечує
своєчасне передавання цієї інформації до чергових частин УДСО-ВДСО
(відділу ДСО при міськ-, райорганах внутрішніх справ) і
територіальних органів внутрішніх справ з метою оперативного
реагування.
1.4. Забезпечує підтримання з працівниками цивільної охорони,
які несуть службу на постах, постійного телефонного та
радіозв'язку, своєчасне внесення даних до листка контролю
перевірок та закриття постів про час проведення перевірок, виходу
на зв'язок з черговою частиною та закриття постів. У разі відсутності своєчасного повідомлення від осіб, які
здійснюють фізичний контроль (понад 3 години), від нарядів
підрозділу (понад 3 години, а від працівників цивільної охорони,
які несуть службу з вогнепальною зброєю, - понад 2 години)
негайно доповідає про це начальнику підрозділу цивільної охорони
або особі, яка його заміщає, вживає заходів щодо встановлення їх
місцезнаходження та з'ясування причин відсутності повідомлення. У разі невиходу працівника цивільної охорони на роботу згідно
з затвердженим графіком вживає термінових заходів щодо закриття
поста (маршруту).
1.5. Забезпечує збереження зброї, боєприпасів, спеціальних
засобів, вкладишів до посвідчень на право носіння зброї, службової
документації, засобів пожежогасіння та іншого майна, закріпленого
за черговою частиною.
1.6. Зобов'язаний: 1.6.1. Знати розташування та особливості об'єктів, що
охороняються підрозділом цивільної охорони, дислокацію постів і
маршрутів, обов'язки працівників охорони. 1.6.2. Знати план оборони адмінбудинку підрозділу цивільної
охорони, вимоги щодо здійснення пропускного режиму, порядок
евакуації працівників, правила користування засобами
пожежогасіння, порядок аварійного вимкнення електромережі,
відключення газу, водопостачання, способи зв'язку з аварійними
службами й пожежними частинами. 1.6.3. Перевіряти під час приймання чергування наявність,
укомплектованість та справність зброї, боєприпасів, спецзасобів,
засобів пожежогасіння, зв'язку та сигналізації. 1.6.4. Організовувати затримання осіб, які намагаються
проникнути до адмінбудинку підрозділу цивільної охорони, та
передавання їх до територіальних органів внутрішніх справ. 1.6.5. Інформувати чергові частини УДСО-ВДСО (відділу ДСО при
міськ-, райорганах внутрішніх справ) та територіального органу
внутрішніх справ про надзвичайні події (злочин, проникнення,
напад, пожежа, аварія і т. ін.) на об'єктах, що охороняються. 1.6.6. Здійснювати видачу, приймання і контроль за
своєчасністю здавання працівниками підрозділу цивільної охорони
зброї і боєприпасів, спеціальних вкладишів на право носіння зброї,
спеціальних засобів. Перед видачею й прийманням здійснювати контрольне зважування
газових балончиків та перевірку попередніх записів у книзі обліку
видачі й приймання озброєння та спеціальних засобів. 1.6.7. Слідкувати за додержанням чистоти та порядку в
черговій частині. 1.6.8. Забороняти проведення газо-, електрозварювальних та
інших робіт із застосуванням відкритого вогню без відповідного
дозволу Держпожежнагляду. 1.6.9. Перевіряти після закінчення робочого дня вимкнення
електроприладів і освітлення в службових кабінетах та інших
приміщеннях, а також здавання працівниками ключів від службових
кабінетів до чергової частини. 1.6.10. Викликати у разі виявлення загоряння (пожежі),
затоплення підрозділи пожежної охорони і відповідної аварійної
служби. До їх прибуття вживати заходів для ліквідації загоряння
(пожежі) або аварії, своєчасної евакуації людей, матеріальних
цінностей та іншого майна відповідно до затвердженого плану дій
під час пожежі (аварії) в адмінбудинку підрозділу цивільної
охорони. Про пожежу негайно повідомити начальника підрозділу цивільної
охорони (особу, яка його заміщає) і до чергової частини підрозділу
ДСО вищої інстанції. 1.6.11. Слідкувати під час снігопаду й ожеледиці за безпечним
станом підходів до адмінбудинку та забезпечувати своєчасне
очищення території. 1.6.12. У разі виявлення в черговій частині гризунів, комах
доповісти керівникові підрозділу цивільної охорони та організувати
виклик працівників санітарно-епідеміологічної служби з метою
проведення дератизації та дезінфекції. За вказівкою начальника підрозділу цивільної охорони (особи,
яка його заміщає) брати участь в обстеженні приміщення чергової
частини, що проводиться працівниками санітарно-епідеміологічної
служби.
2. Помічник чергового підпорядковується безпосередньо
черговому та зобов'язаний:
2.1. Забезпечити своєчасне одержання-здавання нарядами
засобів радіозв'язку.
2.2. Здійснювати підзаряджування та своєчасну заміну
акумуляторних батарей живлення переносних радіостанцій.
2.3. Вести облік виходу автотранспорту на лінію.
2.4. Вести облік контрольних повідомлень нарядів підрозділу
охорони з маршрутів та постів охорони об'єктів у листку контролю
перевірок та закриття постів.
2.5. Здійснювати контроль за закриттям постів підрозділу
цивільної охорони.
2.6. Знати розташування та особливості об'єктів, що
охороняються підрозділом цивільної охорони, дислокацію постів і
маршрутів, обов'язки працівників цивільної охорони.
2.7. Вміти користуватись засобами зв'язку, ОПС і тривожної
сигналізації, протипожежним інвентарем.
2.8. Здійснювати пропускний режим до адмінбудинку підрозділу
цивільної охорони.
2.9. Затримувати осіб, які намагаються проникнути до
адмінбудинку підрозділу цивільної охорони.
2.10. Підтримувати чистоту і порядок у черговій частині.
2.11. Виконувати обов'язки чергового у разі його відсутності.
3. Водій чергової частини під час перебування в наряді
підпорядковується черговому чергової частини підрозділу цивільної
охорони та зобов'язаний:
3.1. Знати й дотримуватись Правил дорожнього руху, техніки
безпеки під час обслуговування, поточного ремонту та зберігання
транспортних засобів, порядку і правил оформлення дорожньої
документації.
3.2. Удосконалювати техніку й тактику керування автомобілем,
знати будову, основи технічного обслуговування й поточного ремонту
дорученої йому техніки, марки паливно-мастильних матеріалів, норми
їх витрат.
3.3. Утримувати транспортний засіб повністю укомплектованим
та у справному стані.
3.4. Вживати заходів щодо недопущення угону або крадіжки
автомобіля, агрегатів та обладнання.
3.5. Заступаючи на чергування, одержати в чергового ключі від
машини, дорожній листок, бортовий журнал та іншу документацію.
Перевірити відповідність зафіксованих показань тим, що є на
спідометрі, технічний стан транспортного засобу та слідкувати за
його станом у процесі роботи.
3.6. Добре знати територію, на якій розташовані об'єкти, що
охороняються.
3.7. Забезпечити стійкий зв'язок з черговою частиною
підрозділу охорони.
3.8. Після закінчення зміни поставити технічно справний,
чистий, заправлений автомобіль на місце стоянки, вжити заходів, що
унеможливлюють його викрадення. Ключі, дорожній листок, бортовий
журнал та іншу документацію здати черговому, зафіксувати час
поставлення автомобіля на стоянку та його пробіг за зміну в
журналі виходу автотранспорту.
Додаток 2
до підпункту 1.11 Інструкції
з організації роботи
чергових частин підрозділів
цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС
України

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК
приміщень та устаткування чергових частин
підрозділів цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС України

1. Приміщення чергової частини
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва кімнат | Кількість | Примітка | |--------+--------------------------------+-----------+----------| | 1 | Кімната чергового | 1 | | |--------+--------------------------------+-----------+----------| | 2 | Кімната для зберігання зброї, | 1 | | | | боєприпасів та спеціальних | | | | | засобів | | | |--------+--------------------------------+-----------+----------| | 3 | Кімната для чищення зброї | 1 | | |--------+--------------------------------+-----------+----------| | 4 | Кімната для зберігання засобів | 1 | | | | захисту та засобів зв'язку | | | |--------+--------------------------------+-----------+----------| | 5 | Кімната відпочинку | 1 | | ------------------------------------------------------------------
2. Устаткування та оснащення чергової частини
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Од. | Належність| Примітки | | з/п| устаткування | виміру| | | |----------------------------------------------------------------| | Кімната чергового | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Пульт (станція) | компл.| 1 | | | | оперативного | | | | | | зв'язку | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 2 | Додаткові технічні | шт. | 1 | | | | засоби (дісплей | | | | | | тощо) | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 3 | Апарати | шт. | | Встановлюються у | | | телефонного | | | урахуванням | | | зв'язку | | | технічних | | | | | | можливостей та | | | | | | місцевих умов | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 4 | Апаратура | компл.| | У разі потреби | | | охоронної | | | | | | сигналізації | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 5 | Стаціонарна | компл.| 1 | | | | радіостанція | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 6 | Переносна | шт. | 2 | | | | радіостанція | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 7 | Пульт | компл.| 1 | | | | дистанційного | | | | | | управління системи | | | | | | відеоконтролю та | | | | | | відеоспостереження | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 8 | Багатоканальний | компл.| 1 | Обов'язково | | | магнітофон | | | встановлюється в | | | | | | чергових | | | | | | частинах загонів | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 9 | Електронний | шт. | 1 | | | | калькулятор | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 10 | Карта обласного | шт. | 1 | | | | району (міста) | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 11 | Пристрій для | шт. | 1 | | | | негайного і | | | | | | надійного схову | | | | | | ключів від кімнати | | | | | | зберігання зброї | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 12 | Стіл однотумбовий | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 13 | Графин (глечик) | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 14 | Склянка | шт. | 2 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 15 | Крісло робоче | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 16 | Стілець | шт. | до 3 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 17 | Стілець обертовий | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 18 | Шафа книжкова | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 19 | Шафа платтяна | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 20 | Шафа залізна | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 21 | Вентилятор | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 22 | Портьєри та | компл.| 1 | | | | напівфіранки | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 23 | Аптечка першої | компл.| 1 | | | | допомоги | | | | |----------------------------------------------------------------| | Кімната для зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних | | засобів | |----------------------------------------------------------------| | 24 | Дошка з | шт. | 1 | | | | документацією | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 25 | Стіл однотумбовий | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 26 | Стілець | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 27 | Шафа залізна для | шт. | | Залежно від | | | табельної зброї, | | | кількості зброї, | | | що закріплена за | | | що зберігається | | | працівниками | | | | | | охорони | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 28 | Шафа залізна для | шт. | | Залежно від | | | не закріпленої за | | | кількості зброї, | | | працівниками | | | що зберігається | | | охорони зброї | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 29 | Шафа залізна для | шт. | | Залежно від | | | боєприпасів | | | кількості | | | | | | боєприпасів, що | | | | | | зберігаються | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 30 | Шафа залізна для | шт. | | Залежно від | | | патронів АКС-74У | | | кількості | | | | | | патронів, що | | | | | | зберігаються | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 31 | Шафа залізна для | шт. | | Залежно від виду | | | спецзасобів | | | та кількості | | | | | | спецзасобів, що | | | | | | зберігаються | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 32 | Шафа залізна | шт. | 1 | | | | (сейф) для | | | | | | зберігання | | | | | | озброєння, | | | | | | спецзасобів та | | | | | | іншого майна, що | | | | | | використовується | | | | | | для швидкого | | | | | | реагування у разі | | | | | | початкового | | | | | | виникнення | | | | | | ситуації з оборони | | | | | | адмінбудинку | | | | | | охорони | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 33 | Вогнегасник | шт. | 1 | | |----------------------------------------------------------------| | Кімната для чищення зброї | |----------------------------------------------------------------| | 34 | Стіл для чищення | шт. | 1 | | | | зброї з | | | | | | кулеуловлювачем | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 35 | Ящик для | шт. | 1 | | | | використаних | | | | | | обтиральних | | | | | | матеріалів | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 36 | Бачок з мастилом | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 37 | Наочні матеріали | шт. | 1 | На кожний вид | | | | | | озброєння, що | | | | | | використовується | | | | | | підрозділом | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 38 | Вогнегасник | шт. | 1 | | |----------------------------------------------------------------| | Кімната для зберігання засобів захисту та засобів зв'язку | |----------------------------------------------------------------| | 39 | Стіл однотумбовий | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 40 | Стілець | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 41 | Вогнегасник | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 42 | Стіл для | шт. | 1 | | | | заряджання | | | | | | акумуляторів | | | | | | радіостанцій | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 43 | Шафа залізна | шт. | | У разі потреби | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 44 | Стелажі | шт. | | У разі потреби | |----------------------------------------------------------------| | Кімната відпочинку | |----------------------------------------------------------------| | 45 | Стіл обідній | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 46 | Стілець | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 47 | Ліжко металеве | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 48 | Тумбочка | шт. | 1 | | | | приліжкова | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 49 | Шафа платтяна для | шт. | 1 | | | | зберігання | | | | | | постільних речей | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 50 | Дзеркало | шт. | 1 | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 51 | Портьєри та | компл.| 1 | | | | напівфіранки | | | | |----+--------------------+-------+-----------+------------------| | 52 | Телефон, апарат | шт. | 1 | | | | прямого зв'язку з | | | | | | черговим | | | | ------------------------------------------------------------------
У разі потреби чергова частина може забезпечуватись системою
автономного електроживлення (бензоагрегат).
Робоче місце чергового по підрозділу цивільної охорони та
кімната зберігання зброї в обов'язковому порядку обладнуються
кнопками тривожної сигналізації з виводом на ЦС територіального
ВДСО, а у разі його відсутності - на концентратор малої ємності
територіального міськ-, райоргану внутрішніх справ.

ПЕРЕЛІК
медичного майна, яке має бути в черговій
частині підрозділу цивільної охорони

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | | з/п | | | |----------------------------------------------------------------| | 1. Аптечка першої допомоги універсальна, до складу якої | | входить: | |----------------------------------------------------------------| | 1.1 | Амідопірін 0,25 | 2 упаковки | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.2 | Анальгін 0,25 (таблетки) | 2 упаковки | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.3 | Валідол 0,06 (таблетки) | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.4 | Фенілсаліцилат 0,3 Екстракт красавки | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.5 | Кислота ацетилсаліцилова 0,5 (таблетки) | 3 упаковки | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.6 | Натрія гідрокарбонат 0,25 Трава термопсису | 2 упаковки | | | (таблетки від кашлю) | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.7 | Вугілля активоване | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.8 | Калія перманганат | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.9 | Кислота борна 10 г | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.10 | Натрію гідрокарбонат | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.11 | Настій валеріани 15 мл | 1 флакон | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.12 | Аміак 10 % в упаковці 10 ампул | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.13 | Йод 5% - 10 мл | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.14 | Бинт марлевий стерильний 5 м x 10 см | 1 упаковка | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.15 | Мазь борна 5% - 25 г | 1 флакон | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.16 | Ванночка очна | 1 штука | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.17 | Вата гігроскопічна клінічна, хірургічна | 50 г в | | | | упаковці | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.18 | Джгут кровоспинний, гумовий Есмарха | 1 штука | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.19 | Лейкопластир бактерицидний 4 м x 10 см | 2 упаковки | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.20 | Напальник гумовий в упаковці | 2 штуки | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.21 | Пакет перев'язувальний медичний першої | 1 штука | | | допомоги стерильний з однією | | | | ватно-марлевою подушечкою розміром | | | | 13,5x11 см та марлевим бинтом розміром | | | | 5 м x 10 см | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.22 | Скляночка для прийняття ліків пластмасова | 1 штука | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.23 | Бинт медичний еластичний трубчастий | 1 упаковка | | | нестерильний N 1 (маса 1,5 г) | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.24 | Бинт медичний еластичний трубчастий | 1 упаковка | | | нестерильний N 2 (маса 3,5 г) | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.25 | Бинт медичний еластичний трубчастий | 2 упаковки | | | нестерильний N 3 (маса 4,0 г) | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.26 | Ножиці для розрізання одягу | 1 штука | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.27 | Шина дротяна металева для верхньої | 1 штука | | | кінцівки | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.28 | Шина дротяна металева для нижньої | 1 штука | | | кінцівки | | |------+--------------------------------------------+------------| | 1.29 | Серветки марлеві стерильні 16x14 см у | 1 упаковка | | | паперовій упаковці | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальність за комплектність медичного майна несе
працівник, призначений керівником підрозділу цивільної охорони.

Додаток 3
до підпункту 2.5.1
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

ПЕРЕЛІК
законодавчих актів, наказів, інструкцій та
службової документації, що повинні зберігатися
в приміщенні чергової частини

1. Конституція України ( 254к/96-ВР ).
2. Постанова Кабінету Міністрів від 10.08.1993 N 615
( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів
державної та інших форм власності".
3. Накази МВС України, що регламентують роботу чергової
частини підрозділу цивільної охорони.
4. Інструкція про порядок видачі, приймання та збереження
табельної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів.
5. Інструкція про пропускний режим до адмінбудинку підрозділу
цивільної охорони.
6. Інструкція щодо порядку та правил використання засобів
зв'язку і радіообміну.
7. Інструкція з пожежної безпеки.
8. Інструкція з охорони праці та техніки безпеки.
9. Паспорт на чергову частину (схема розташування приміщень,
акт обстеження приміщень чергової частини, перелік технічних
засобів, кількість робочих місць та їх обладнання, кількість
працівників та інструкції щодо їх обов'язків, пов'язаних із
виконанням завдань, покладених на чергову частину. Схема
телефонного та радіозв'язку з міськ-, райорганом внутрішніх справ
і УДСО-ВДСО (відділом ДСО при міськ-, райоргані внутрішніх справ)
та підпорядкованими постами і маршрутами).
10. Акт обстеження кімнати для зберігання зброї, боєприпасів
та спецзасобів за участю служби озброєння та наказ (розпорядження)
про дозвіл на збереження зброї.
11. Наказ начальника підрозділу охорони про призначення
відповідального за озброєння.
12. Книга обліку видачі й приймання озброєння та спеціальних
засобів.
13. Книга огляду зброї, боєприпасів, спецзасобів і засобів
зв'язку (додаток 6 до пункту 20 Інструкції про порядок зберігання,
видачі (приймання) вогнепальної зброї та боєприпасів до неї
персоналу підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони
при МВС України).
14. Книга реєстрації вкладишів до посвідчень на право носіння
зброї.
15. Книга обліку виїздів автотранспорту на лінію.
16. Книга обліку рапортів про приймання та здавання чергувань
по підрозділу охорони.
17. Книга обліку пошкоджень та перевірки справності
апаратури, зв'язку, сигналізації.
18. Книга обліку зауважень та пропозицій перевіряльників.
19. Перелік автотранспорту, що закріплений за підрозділом.
20. Опис приймання-здавання документів.
21. Єдина дислокація постів та маршрутів підрозділу охорони.
22. Плани охорони і оборони адмінбудинку підрозділу охорони.
23. План евакуації людей і майна під час пожежі.
24. Зошит для записів чергового.
25. Карта району (міста) зі схемою маршрутів охорони.
26. Довідник службових телефонів.
27. Список працівників підрозділу охорони із зазначенням
прізвища, ім'я та по батькові, домашньої адреси, телефону.
28. Добова відомість.
Усі журнали та книги мають бути пронумеровані, прошнуровані,
скріплені печатками та зареєстровані в секретаря.

Додаток 4
до підпункту 2.5.1
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

ОПИС
приймання-здавання документів

------------------------------------------------------------------ | N |Найме-|Гриф | N | N | Дата й | Дата й | Дата й | |з/п|нуван-|секрет-|доку-|при- |підпис про|підпис про|підпис про| | | ня |ності |мента|мірни-| внесення |вилучення |одержання | | |доку- | | |ка |документів|документів|документів| | |ментів| | | | до опису | від | черговим | | | | | | | |чергового | | |---+------+-------+-----+------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до підпункту 2.5.2
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

Титульна сторінка
------------------------------------------------------------------ | | | КНИГА | | обліку видачі й приймання озброєння та спеціальних засобів | | ______________________________________________________________ | | (назва підрозділу охорони) | | | | Почато "__" ________ 200_ р. | | Закінчено "__" ________ 200_ р. | | | ------------------------------------------------------------------
Частина I. Облік видачі й приймання
озброєння та спеціальних засобів
------------------------------------------------------------------ |Найменуван-| Видано | Прийнято | |ня |-------------------+--------------------------------| |озброєння |кількість| підпис | дата, час |кількість| підпис | |та спеці- |(N зброї)| про | приймання |(N зброї)| особи, | |альних | |отримання| | | яка | |засобів | | | | |прийняла| |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| |Автомат |НР - 2010| |1.10.2003 р.,|НР - 2010| | |АКС-74У |- 1969 р.| | 20.15 |- 1969 р.| | |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| |Магазин | 1 | | | 1 | | |АКС-74У | | | | | | |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| |Патрони | 20 | | | 20 | | |АКС-74У | | | | | | |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| |Бронежилет | 1 | | | 1 | | |"Кора-2" | | | | | | |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| |Шолом | 1 | | | 1 | | |"Сфера" | | | | | | |-----------+---------+---------+-------------+---------+--------| |Протигаз |ЕО - 8030| |1.10.2003 р.,|Е - 8030 | | | | | | 20.15 | | | ------------------------------------------------------------------
Частина II. Облік приймання та здавання
озброєння і спеціальних засобів черговими
Таблиця
------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Поса-| Пістолети | Магазини | Патрони "ПМ" | |з/п| приймання |да, | "ПМ" | "ПМ" | | | | і здавання |пріз-|-------------+-------------+--------------| | | |вище,|за |з них: |за |з них: |за |з них: | | | |іні- |опи-|--------|опи-|--------|опи-|---------| | | |ціали|сами|у |у |сами|у |у |сами|у |у | | | |чер- | |ша-|ко- | |ша-|ко- | |ша- |ко- | | | |гово-| |фах|рис-| |фах|рис-| |фах |рис-| | | |го | | |ту- | | |ту- | | |ту- | | | |або | | |ван-| | |ван-| | |ван-| | | |від- | | |ні | | |ні | | |ні | | | |пові-| | | | | | | | | | | | |даль-| | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |за | | | | | | | | | | | | |облік| | | | | | | | | | | | |оз- | | | | | | | | | | | | |бро- | | | | | | | | | | | | |єння | | | | | | | | | | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 1 |1.01.2003 р.| |100 | | |200 | | |1600| | | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 2 |1.01.2003 р.| |100 |70 | 30 |200 |140| 60 |1600|1120|480 | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 3 |2.01.2003 р.| |100 |75 | 25 |200 |150| 50 |1600|1200|400 | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 4 |3.01.2003 р.| |100 |60 | 40 |200 |120| 80 |1600|960 |640 | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 5 |4.01.2003 р.| |100 |80 | 20 |200 |160| 40 |1600|1280|320 | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 6 |4.01.2003 р.| |102 | | |204 | | |1632| | | |---+------------+-----+----+---+----+----+---+----+----+----+----| | 7 |4.01.2003 р.| |102 |82 | 20 |204 |164| 40 |1632|1312|320 | -------------------------------------------------------------------
-------------------- --------------------------------------------- | N | Автомати | | Шоломи |Шафа |Пе- |Під- |Під- |Під-| |з/п| "АКС-74У" | | "Сфера" |N 3, |нал, |пис |пис |пис | | |-------------+- -+-------------|опе- |опе- |чер- |чер- |ке- | | |за |з них: | |за |з них: |ча- |ча- |гово-|гово-|рів-| | |опи-|--------+- -|опи-|--------|тана |та- |го |го |ника| | |сами|у |у | |сами|у |у |пе- |ний |або |про |під-| | | |ша-|ко- | | |ша-|ко- |чат- |пе- |від- |прий-|роз-| | | |фах|рис-| | |фах|рис-|кою |чат- |пові-|няття|ділу| | | | |ту- | | | |ту- |N 14 |кою |даль-| |охо-| | | | |ван-| | | |ван-| |N 14 |ного | |рони| | | | |ні | | | |ні | | |за | |про | | | | | | | | | | | |оз- | |пе- | | | | | | | | | | | |бро- | |ре- | | | | | | | | | | | |єння | |вір | | | | | | | | | | | |про | |ку | | | | | | | | | | | |здачу| | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| |13 | 14 |15 | 16 | | 45 |46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 1 | 20 | | | | 10| | | 1 | 1 | | | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 2 | 20 | 7| 13 | | 10| 1| 9 | 1 | 1 | | | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 3 | 20 | 8| 12 | | 10| 2| 8 | 1 | 1 | | | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 4 | 20 | 10| 10 | | 10| 3| 7 | 1 | 1 | | | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 5 | 20 | 5| 15 | | 10| 4| 6 | 1 | 1 | | | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 6 | 20 | | | | 10| | | 1 | 1 | | | | |---+----+---+----+- -+----+---+----+-----+-----+-----+-----+----| | 7 | 20 | 3| 17 | | 10| 2| 8 | 1 | 1 | | | | -------------------- ---------------------------------------------
1. Книга поділяється на дві частини.
2. У першій частині ведеться облік видачі озброєння,
спеціальних засобів та хімічного майна для службового користування
та занять. Під час приймання та видачі зброї у графах 4 та 7 у першій
частині книги проставляються серія і номер.
3. У другій частині книги зазначено найменування зброї,
патронів, усіх предметів озброєння, спеціальних засобів, хімічного
майна, шаф (шкатулок) з озброєнням, боєприпасами, спецзасобів,
хімічного майна, а також ведеться кількісний облік озброєння,
боєприпасів, спецзасобів та хімічного майна, що перебувають під
здаванням у чергового. Початковий запис у другій частині книги в графі "за описами"
так само, як і зміни в ній, здійснює лише особа, відповідальна за
облік озброєння, спецзасобів та хімічного майна підрозділу
охорони, і посвідчує їх своїм підписом.

Додаток 6
до підпункту 2.6 Інструкції
з організації роботи
чергових частин підрозділів
цивільної охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Титульна сторінка
------------------------------------------------------------------ | | | КНИГА | | обліку рапортів приймання та здавання чергувань по | | підрозділу цивільної охорони | | ______________________________________________________________ | | (назва підрозділу охорони) | | | | Почато "__" ________ 200_ р. | | Закінчено "__" ________ 200_ р. | | | ------------------------------------------------------------------
Начальнику _________________ ____________________________
(назва підрозділу охорони) ____________________________
(прізвище, ініціали)

РАПОРТ
Доповідаю, що під час чергування з _________ год. 200__ р. до ____ год. ________________ 200__ р. до підрозділу охорони надійшли
повідомлення _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(доповісти всі обставини, що сталися за добу) _________________________________________________________________.
Чергування, зброю, боєприпаси, спецзасоби, службову документацію
та інше майно згідно з описами (інвентарні номери)
здав ____________________,
(прізвище, підпис)
прийняв ____________________
(прізвище, підпис)
"___" ________________ 200__ р.

Додаток 7
до підпункту 2.14.2
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

Титульна сторінка
------------------------------------------------------------------ | | | ЗОШИТ | | для записів чергового | | ______________________________________________________________ | | (назва підрозділу охорони) | | | | Почато "__" ________ 200_ р. | | Закінчено "__" ________ 200_ р. | | | ------------------------------------------------------------------
(Друкувати на внутрішньому боці обкладинки зошита)

ПРИМІРНІ ПРАВИЛА
ведення зошита для записів чергового

1. Зошит ведеться черговим, а за його відсутності -
помічником чергового.
2. Зазначений зошит призначений для записів службової
інформації, доручень керівництва підрозділу охорони, а також
заходів, що проводяться добовим нарядом (обхід адмінбудинку,
перевірки несення служби, інформація, що надходить від працівників
підрозділу охорони).
3. При заступанні на службу вказуються дата заступання на
чергування, час і склад чергового наряду.
4. Робити записи службового характеру поза цим зошитом
забороняється.
5. Після закінчення чергування черговий ставить підпис під
своїм останнім записом, знайомить чергового, який заступає йому на
зміну, із заходами, що потребують подальшого контролю, за підписом
у графі "Особливі відмітки".
6. Записи здійснюються акуратно, розбірливо і лише чорнилом
(пастою). Затушовувати записи не дозволяється. Використаний зошит
зберігається протягом одного року, після чого знищується в
установленому порядку.
------------------------------------------------------------------ | N | Від кого і коли | Зміст одержаної | Вжиті | Особливі | | з/п | одержано | інформації, | заходи | відмітки | | | інформацію чи | доручення | | | | | вказівку | керівництва | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до підпункту 2.14.4.1
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

ВИМОГИ
до обладнання кімнати для зберігання
зброї, боєприпасів та спецзасобів у
черговій частині підрозділу цивільної
охорони та кімнати (місця) чищення зброї

1. Для зберігання зброї та боєприпасів у підрозділі охорони
відводиться окрема кімната. Кімната повинна мати капітальні стіни,
якщо стіни некапітальні, то вони мають укріплюватися металевими
ґратами уподовж усієї площі. Діаметр металевого прута має бути не
менше 16 мм, вічка - не більше 100x100 мм. Кімната зберігання зброї в обов'язковому порядку обладнується
двома дверима, що повинні виходити всередину приміщення чергової
частини та відповідати таким вимогам: - перші двері - оббиті ззовні листовою сталлю та обладнані
двома надійними замками; - другі двері - ґратчасті, виготовлені з металевого прута
діаметром не менше 16 мм, мати вічка - не більше 100х100 мм,
обладнані одним навісним або врізним замком та пристроєм, що
виключає можливість відчиняння дверей ззовні у разі перебування
чергового в кімнаті зберігання зброї. Для видачі зброї та боєприпасів обладнується вікно розміром
180x240 мм, що виходить у кімнату для чищення зброї. Сигналізація виводиться на концентратор чергової частини та
обов'язково на ЦС територіального ВДСО.
2. У цій кімнаті встановлюються:
2.1. Залізні шафи для зберігання: 2.1.1. Бойових та учбових автоматів та карабінів. Шафа
обладнується арматурою та гніздами для багнетів автоматів. Біля
кожного гнізда наклеюються ярлики з зазначенням виду та номера
зброї, а також прізвища та ініціалів працівника, за яким вона
закріплена. 2.1.2. Табельної зброї та боєприпасів до неї з розрахунку
одна шафа дводверна на 90-100 пістолетів або 60 пістолетів та 4-6
автоматів. Бойові патрони до пістолетів зберігаються в спеціальних
колодках разом зі зброєю. На колодці наклеюється ярличок із
номером зброї та прізвищем особи, за якою закріплені патрони. Одне
з відділень шафи призначене для зберігання боєприпасів до
автоматів та карабінів (у колодках), спеціальних засобів типу
"Терен-4" (у закупорках) в окремому ящику (сейфі) за видами.
Спецзасіб "Терен-4" має бути пронумерований та зважений
(зважування здійснюється під час кожної видачі та кожного
приймання, а також щомісяця), результати відображені в
спеціальному розділі книги обліку видачі й приймання озброєння та
спеціальних засобів або в окремому зошиті. Сюди ж вміщено описи
цих засобів та інструкцій щодо їх використання. 2.1.3. Боєприпасів бойового запасу, а також боєприпасів для
учбової практики, що зберігаються окремо від зброї і також
замикаються. Шафа (ящик) з боєприпасами опечатується печаткою
матеріально відповідальної особи та здається під охорону черговому
по підрозділу охорони. Патрони зберігаються в заводській упаковці,
що без потреби не порушується, змащувати їх також забороняється. Зброя, не закріплена за працівниками охорони, повинна
зберігатися в збройовій кімнаті нарізно в окремих шафах, що
замикаються. При цьому вся зброя має бути розрядженою, чистою та
змащеною. На кожну шафу наклеюється ярлик із зазначенням її номера,
печаток, якими вона опечатується, та прізвищ відповідальних осіб. У відділеннях кожної шафи та на дверцятах з внутрішнього боку
вивішується опис із зазначенням виду та кількості наявної в них
зброї та боєприпасів, відомість (список) закріплення зброї та
боєприпасів за працівниками охорони (прізвище, ініціали, серія та
номер зброї). При зберіганні зброї магазини мають бути від'єднаними,
курки - спущеними з бойового зводу, переводники - поставлені на
запобіжник, відкидні приклади - у похідному положенні, хомутики
прицільних планок - встановлені на нульових позначках. Багнети -
ножі (за їх наявності) зберігаються в спеціальних гніздах у шафі
разом з автоматами. Магазини зберігаються неспорядженими (крім
особливих випадків) у шафі разом зі зброєю у спеціальних гніздах.
Сумки для магазинів зберігаються в тій самій шафі. В окремих випадках патрони для автоматів (тривожних) можуть
зберігатися у споряджених магазинах, як правило, по 20 бойових
патронів, які щомісяця переспоряджуються, про що робляться
позначки у зошиті для записів чергового. Шафи зі спорядженими магазинами повинні опечатуватися, ключі
від них зберігаються в чергового.
2.2. Дошка зі службовою документацією чергового, де
розміщуються: 2.2.1. Інструкція щодо порядку приймання, видачі та обміну
озброєння, боєприпасів та спецзасобів, яка розробляється в кожному
конкретному випадку окремо. 2.2.2. Зразки заповнення службової документації. 2.2.3. Список працівників із зазначенням номерів закріпленої
за ними зброї та місць її збереження. 2.2.4. Зразки відбитків печаток чергових, матеріально
відповідальної особи та начальника підрозділу охорони. 2.2.5. Опис майна, що підлягає передаванню та прийманню.
3. Кімната для розряджання, заряджання та чищення зброї
обладнується поруч з кімнатою для зберігання зброї. У цій кімнаті
розміщуються столи (розкладні, приставні); металевий ящик, що
замикається, для збору промасленого ганчір'я; бачок з мастилом,
обладнаний розбірним краном; вогнегасники; наочний матеріал -
плакати стосовно матеріальної частини зброї, витяги з правил
поводження зі зброєю, її використання, видачі та приймання. Столи
мають бути обладнані кулеуловлювачами.
4. З метою забезпечення швидкого реагування в разі
початкового виникнення ситуації щодо оборони адмінбудинку
підрозділу охорони у черговій частині (кімнаті збереження зброї)
обладнується спеціальна шафа (сейф), де зосереджуються: - АКСМ - 74 У - 2 шт.; - магазини до них - 4 шт. (споряджені по 20 патронів); - захисний шолом "Сфера" - 2 шт. (за їх відсутності шоломи
військові); - спецзасоби "Терен-4" - 3 шт.; - газові гранати "Терен-6" - 2 шт.; - протигази - 3 шт.; - наручники - 3 шт.; - електричний ліхтар - 2 шт.; - радіостанції переносні - 3 шт. (одна на частоті ВДСО); - ліхтар гасовий - 3 шт.; - гумові кийки - 3 шт. У разі потреби та залежно від можливостей це спорядження
можна доповнити. Шафа (сейф) опечатується особистою печаткою чергового, а
майно щодня передається по зміні чергування за описом. Для забезпечення оперативної видачі зброї та спеціальних
засобів можна використовувати спеціально виділені декілька
сторінок першої частини книги обліку видачі й приймання озброєння
та спеціальних засобів, до якої заздалегідь вписано майно, що
належить видавати одному працівнику, а під час видачі зазначається
його прізвище та ставиться підпис.

ВІДОМІСТЬ
закріплення зброї та боєприпасів за працівниками охорони
_________________________________________________________,
(назва підрозділу охорони)
що є в шафі N ____ , за станом на ___________ 200__ р.

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Серія, номер та | Кількість| Відмітка | | з/п| ініціали | рік виготовлення | патронів | відповідального | | | | зброї | | за озброєння | | | | | | про зміни | |----+-----------+------------------+----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
7,62 мм пістолети
1 МН - 1220 - 1952 р. 16 перезакріплений за (прізвище,
ініціали) 2 МГ - 1105 - 1950 р. 16 (прізвище, ініціали)
... 11.12.2003 р.
24 ЛБ - 3047 - 1950 р. 16
25 ГХ - 9315 - 1953 р. 16 ------------------------------------------------------------------ Разом: 25 шт 400
7,62 мм автомати (АКСМ)
26 КМ - 1234 - 1974 р. ------------------------------------------------------------------ Разом: 4 шт. 400
Начальник підрозділу охорони ____________________
(підпис)
Відповідальний за облік та
зберігання зброї ____________________
(підпис)
Відомості вивішуються всередині шафи. Усі зміни у відомості
здійснюються тільки особою, яка відповідає за облік зберігання
зброї, та засвідчуються її підписом.

ОПИС
озброєння та боєприпасів, що зберігаються в шафі N ___

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Перебуває під здаванням на: | | з/п | озброєння |----------------------------------| | | | 01.06.2003 | 02.06.2003 | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 1 | 7,62 мм пістолет | 25 | 26 | | | | | | Токарєва (ТТ) бойовий | | | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 2 | 5,45 мм автомат | 4 | 4 | | | | | | Калашнікова | | | | | | | | (АКС-74У) бойовий | | | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 3 | 7,62 мм пістолетні | 400 | 416 | | | | | | патрони | | | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 4 | 26 мм сигнальний | 1 | 1 | | | | | | пістолет | | | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 5 | Прилад для відстрілу | 5 | 4 | | | | | | 15 мм сигнальних | | | | | | | | патронів | | | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 6 | Магазини до пістолета | 50 | 52 | | | | | | Токарєва | | | | | | |-----+-----------------------+------------+------------+--+--+--| | 7 | Магазини до автомата | 16 | 16 | | | | | | Калашнікова | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис про внесення змін ____________________
(посада, прізвище)
Начальник підрозділу охорони ____________________
(підпис)
Відповідальний за облік та зберігання зброї ____________________
(підпис)
Опис вивішується всередині шафи. У кожній шафі (місці
зберігання) мають зберігатися тільки речі, включені до опису.

ОПИС
майна, що є в кімнаті для зберігання зброї

------------------------------------------------------------------ | N | | Перебуває під здаванням на: | | з/п | Найменування |--------------------------------| | | озброєння | 01.06.2003 | 02.06.2003 | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 1 | Шафа металева N 1, | 1 | 1 | | | | | опечатана печаткою N 10 | | | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 2 | Шафа металева N 2, | 1 | 1 | | | | | опечатана печаткою N 10 | | | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 3 | Скринька металева, | | | | | | | опечатана печаткою N 20 | | | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 4 | Зразки відбитків | 1 | 1 | | | | | печаток N 10 та N 20 | | | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 5 | Вогнегасники | 2 | 1 | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 6 | Ліхтар (свічка) | 2 | 1 | | | |-----+-------------------------+------------+------------+--+---| | 7 | Дошка (щит) із зразками | 1 | 1 | | | | | заповнення облікових | | | | | | | документів | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис про внесення змін ____________________
(посада, прізвище)
Начальник підрозділу охорони ____________________
(підпис)
Відповідальний за облік та зберігання зброї ____________________
(підпис)

Додаток 9
до підпункту 2.14.4.5
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

Титульна сторінка
------------------------------------------------------------------ | | | КНИГА | | обліку пошкоджень та перевірки справності апаратури, зв'язку, | | сигналізації | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дата | Прізвище, | Результат | Причина | Дата | | і час | ініціали, | перевірки | спрацювання | усунення | | запису | посада | або | | несправності,| | | особи, | відмітка про | | посада та | | | яка | спрацювання | | прізвище | | | робить | сигналізації | | особи, яка | | | запис | із | | усунула | | | | зазначенням | | несправність | | | | приміщення, | | | | | | звідки | | | | | | надійшов | | | | | | сигнал | | | | | | тривоги | | | |--------+-----------+--------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до підпункту 2.14.4.5
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

КАРТКА-ЗАМІСНИК

------------------------------------------------------------------ | | | ______________________________________________________________ | | (найменування підрозділу охорони) | | | | КАРТКА-ЗАМІСНИК N ____ | | | | Видана ____________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | | про те, що від нього прийнятий на зберігання _____________ | | (вид зброї) | | | | N ________________________, патронів до нього ___________ шт., | | (серія та номер зброї) | | | | маг. _____ шт. | | Особистий підпис _________________________________ | | Начальник підрозділу охорони _________________________________ | | | | Видана "__" ________ 200_ року | | Дійсна до "__" ________ 200_ року | | | | М.П. | | | ------------------------------------------------------------------
1. Картка-замісник виготовлюється з твердого картону розміром
50x80 мм та видається під підпис кожному працівникові, за яким
закріплена зброя.
2. Під час видачі працівникові зброї та набоїв
картка-замісник у нього вилучається та поміщається на місці
зберігання зброї. Після приймання озброєння картка-замісник
повертається.
3. Заборонено видавати зброю та набої без картки-замісника.

Додаток 11
до підпункту 2.14.4.5
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________ ____________________________
(назва підрозділу охорони) ____________________________
(прізвище, підпис)

ДОБОВА ВІДОМІСТЬ

працівників цивільної охорони ______________________________,
(назва підрозділу охорони)
задіяних на службу за заходами охорони "___" __________ 200___ р.,
а також працівників, які перебувають поза службою
------------------------------------------------------------------ | | Усього | У тому числі | | | щодо |--------------------------------------| | | підрозділу | команда | команда | команда | і | | | охорони | 1 | 2 | 3 | т.ін. | |------------+------------+---------+---------+---------+--------| | За штатом | | | | | | |------------+------------+---------+---------+---------+--------| | За списком | | | | | | |------------+------------+---------+---------+---------+--------| | Некомплект | | | | | | |------------+------------+---------+---------+---------+--------| | На службі | | | | | | ------------------------------------------------------------------
СПИСОК
працівників цивільної охорони,
які перебувають поза службою
------------------------------------------------------------------ | Відпочинок після служби | Відпустка | Навчання | Хвороба | |-------------------------+-------------+------------+-----------| | | | | | | | |-------+----------+------+-------------+------------+-----------| | | | | | | | |-------+----------+------+-------------+------------+-----------| | | | | | | | |-------+----------+------+-------------+------------+-----------| | | | | | | З інших | | | | | | | причин | |-------+----------+------+-------------+------------+-----------| | | | | | | | |-------+----------+------+-------------+------------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
СПИСОК
працівників цивільної охорони, які
задіяні на службу за заходами охорони
з 8-00 до 20-00
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид |N |Пріз-|Час | ВИДАНО |Під-|Під-|При-| |з/п|охо- |мар-|вища |не- |--------------------------------------------------|пис |пис |міт-| | |рон- |шру-|пра- |сення|вид і|кіль-| спеціальні засоби та засоби зв'язку |пра-|чер-|ка | | |них |ту, |ців- |служ-|номер|кість|--------------------------------------|ців-|го- | | | |функ-|пос-|ни- |би |зброї|боє- |"БРС"|"Те- |"ПР-73"|бро-|ра- |і | |ника|вого| | | |цій |та |ків, | | |при- | |рен-4"| |не- |діо- |т. | |про |про | | | | | |які | | |пасів| | | |жи- |стан-|ін.| |от- |от- | | | | | |вхо- | | | | | | |лет |ція | | |ри- |ри- | | | | | |дять | | | | | | | | | | |ман-|ман-| | | | | |до | | | | | | | | | | |ня |ня | | | | | |скла-| | | | | | | | | | | | | | | | | |ду | | | | | | | | | | | | | | | | | |наря-| | | | | | | | | | | | | | | | | |ду | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+----+-----+---+--+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 |14| 15 | 16 | 17 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
СПИСОК
працівників цивільної охорони, які
задіяні на службу за заходами охорони
з 20-00 до 8-00
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид |N |Пріз-|Час | ВИДАНО |Під-|Під-|При-| |з/п|охо- |мар-|вища |не- |--------------------------------------------------|пис |пис |міт-| | |рон- |шру-|пра- |сення|вид і|кіль-| спеціальні засоби та засоби зв'язку |пра-|чер-|ка | | |них |ту, |ців- |служ-|номер|кість|--------------------------------------|ців-|го- | | | |функ-|пос-|ни- |би |зброї|боє- |"БРС"|"Те- |"ПР-73"|бро-|ра- |і | |ника|вого| | | |цій |та |ків, | | |при- | |рен-4"| |не- |діо- |т. | |про |про | | | | | |які | | |пасів| | | |жи- |стан-|ін.| |от- |от- | | | | | |вхо- | | | | | | |лет |ція | | |ри- |ри- | | | | | |дять | | | | | | | | | | |ман-|ман-| | | | | |до | | | | | | | | | | |ня |ня | | | | | |скла-| | | | | | | | | | | | | | | | | |ду | | | | | | | | | | | | | | | | | |наря-| | | | | | | | | | | | | | | | | |ду | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+----+-----+---+--+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 |14| 15 | 16 | 17 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Черговий по підрозділу охорони ______________________________

Додаток 12
до підпункту 2.14.5.3
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

ЛИСТОК КОНТРОЛЮ
перевірок та закриття постів
__________________________________________________________________
(назва пілрозділу охорони)
на "___" 200 ___ р.

------------------------------------------------------------------ | Прізвище, ім'я, | Час роботи | Відмітки про проведення | | по батькові | керівного | перевірок постів | | керівного складу, | складу, |-------------------------------| | задіяного для | задіяного | N постів охорони | | контролю | для |-------------------------------| | | контролю | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |...| |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | Команда N 1 | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | По телефону | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | По радіостанції | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | КНС | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | Інше | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | Команда N 2 | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | По телефону | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | По радіостанції | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | КНС | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | Інше | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | |-------------------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---| | і т.д. | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Черговий по підрозділу охорони ______________________________

--- Зворотний бік листка контролю перевірок та закриття постів ---

ІНФОРМАЦІЯ
про закриття постів у командах

з 8-00 до 20-00 з 20-00 до 8-00
-------------------------------- -------------------------------- |N |Час |Згідно з|Зак-|Пріз-| |N |Час |Згідно з|Зак-|Пріз-| |ко- |над- |дислока-|рит-|вище,| |ко- |над- |дислока-|рит-|вище,| |ман-|ход- |цією |тя |ім'я,| |ман-|ход- |цією |тя |ім'я,| |ди |ження|(об'єк- |пос-|по | |ди |ження|(об'єк- |пос-|по | | |пові-|тів/ |тів |бать-| | |пові-|тів/ |тів |бать-| | |дом- |постів) | |кові | | |дом- |постів) | |кові | | |лення| | |пра- | | |лення| | |пра- | | |з | | |ців- | | |з | | |ців- | | |цент-| | |ника | | |цент-| | |ника | | |раль-| | |цент-| | |раль-| | |цент-| | |ного | | |раль-| | |ного | | |раль-| | |поста| | |ного | | |поста| | |ного | | | | | |поста| | | | | |поста| |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 1 | | | | | | 1 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 2 | | | | | | 2 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 3 | | | | | | 3 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 4 | | | | | | 4 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 5 | | | | | | 5 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 6 | | | | | | 6 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 7 | | | | | | 7 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 8 | | | | | | 8 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 9 | | | | | | 9 | | | | | |----+-----+--------+----+-----| |----+-----+--------+----+-----| | 10 | | | | | | 10 | | | | | -------------------------------- --------------------------------

Додаток 13
до підпункту 2.14.5.4
Інструкції з організації
роботи чергових частин
підрозділів цивільної
охорони Державної служби
охорони при МВС України

Титульна сторінка ------------------------------------------------------------------ | | | КНИГА | | обліку виїздів автотранспорту на лінію | | | ------------------------------------------------------------------
1. Дата.
2. Марка автотранспорту.
3. Державний номер.
4. Показники спідометра перед виїздом.
5. Прізвище, ім'я та по батькові водія.
6. Ким дано розпорядження.
7. Куди та з ким виїхав.
8. Підпис посадової особи, яка проводила інструктаж.
9. Підпис водія.
10. Час виїзду.
11. Час заїзду.
12. Показник спідометра після заїзду.
13. Кількість кілометрів пробігу.
14. Примітка.вгору