Документ z0762-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.04.2012, підстава - z0459-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2011 N 213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
За N 762/19500

Про затвердження норм відшкодування витрат,
пов'язаних з комплексом заходів із зберігання,
перевезення та переробки об'єктів
державного цінового регулювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 115 ( z0459-12 ) від 12.03.2012 }

Відповідно до підпункту 9.2.7 пункту 9.2 статті 9 Закону
України "Про державну підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2010
N 502 ( 502-2010-п ) "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов'язані з
комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та
експортом об'єктів державного цінового регулювання державного
інтервенційного фонду" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів
України від 27.12.2008 N 1128 ( 1128-2008-п ) "Деякі питання
використання зерна державного інтервенційного фонду" (зі змінами)
та з метою відшкодування суб'єктам господарювання витрат,
пов'язаних із комплексом заходів із зберігання, перевезення та
переробки об'єктів державного цінового регулювання, Н А К А З У Ю:
1. Встановити максимальну норму відшкодування витрат: за зберігання зерна, що є об'єктом державного цінового
регулювання, в розмірі 17,50 грн. за тонну на місяць з урахуванням
ПДВ; за зберігання цукру-піску (бурякового), що є об'єктом
державного цінового регулювання, в розмірі 12,50 грн. за тонну на
місяць з урахуванням ПДВ; за зберігання масла вершкового, що є об'єктом державного
цінового регулювання, в розмірі 230,00 грн. за тонну на місяць з
урахуванням ПДВ; за зберігання молока сухого, що є об'єктом державного
цінового регулювання, в розмірі 135,00 грн. за тонну на місяць з
урахуванням ПДВ; за переробку зерна на борошно, що є об'єктом державного
цінового регулювання, в розмірі 260,00 грн. за тонну з урахуванням
ПДВ; за перевезення (в тому числі навантажувально-розвантажувальні
роботи) зерна, що є об'єктом державного цінового регулювання, в
розмірі 240,00 грн. за тонну з урахуванням ПДВ; за перевезення (в тому числі навантажувально-розвантажувальні
роботи) цукру-піску (бурякового), що є об'єктом державного
цінового регулювання, в розмірі 320,00 грн. за тонну з урахуванням
ПДВ. { Пункт 1 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства № 115 ( z0459-12 )
від 12.03.2012 } Передбачені абзацами сьомим та восьмим цього пункту
максимальні норми витрат за перевезення (в тому числі
навантажувально-розвантажувальні роботи) зерна та цукру-піску
(бурякового) застосовуються для визначення обсягів коштів, які
спрямовуються Міністерством аграрної політики та продовольства
України Аграрному фонду на відшкодування витрат, пов'язаних із
комплексом заходів із перевезення зерна та цукру-піску
(бурякового) державного інтервенційного фонду у межах України.
{ Абзац дев’ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства № 115 ( z0459-12 ) від 12.03.2012 } Розрахунки Аграрного фонду із суб'єктами господарювання, які
здійснюють перевезення та навантажувально-розвантажувальні роботи
зерна та цукру-піску (бурякового) державного інтервенційного фонду
в межах України, провадяться за тарифами, встановленими згідно із
законодавством, в межах норм, затверджених цим наказом. { Абзац
десятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства № 115 ( z0459-12 ) від 12.03.2012 }
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 23.02.2010 N 76 ( z0199-10 ) "Про
встановлення максимальної вартості послуг за зберігання об'єктів
державного цінового регулювання та за переробку зерна на борошно",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2010 за
N 199/17494 (із змінами).
3. Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку
(Кваша С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії з проведення
реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
В.о. генерального директора
Аграрного фонду С.В.Хорошайловвгору