Документ z0762-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.08.2012, підстава - z1184-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2006 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2006 р.
за N 762/12636
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 746 ( z1184-12 ) від 02.07.2012 }
Про внесення змін до наказу Міністерства
економіки України від 11.04.2001 N 77

Відповідно до Положення про Державний департамент з питань
банкрутства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.04.2006 N 533 ( 533-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Виключити пункт 2 наказу Міністерства економіки України
від 11.04.2001 N 77 ( z0383-01 ) "Про затвердження Положення про
порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.05.2001 за
N 383/5574. У зв'язку з цим пункти 3 і 4 наказу вважати відповідно
пунктами 2 і 3.
2. Унести до Положення про порядок формування та ведення
єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства
економіки України від 11.04.2001 N 77 ( z0383-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.05.2001 за
N 383/5574, такі зміни: у тексті слова "арбітражних судах" у всіх відмінках замінити
словами "господарських судах" у відповідному відмінку; у пункті 1.2 слова "підрозділах Міністерства економіки
України, державному підприємстві "Арбітражний інформаційний центр"
та державній госпрозрахунковій установі - Агентстві з питань
банкрутства" замінити словами "Державному департаменті з питань
банкрутства та територіальних органах з питань банкрутства (далі -
територіальні органи), державному підприємстві "Судовий
інформаційний центр"; пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Адміністратор Єдиної бази даних (далі - Адміністратор
бази даних) - Державний департамент з питань банкрутства"; у пункті 1.4 слова "Вищому арбітражному суду України державне
підприємство "Арбітражний інформаційний центр" замінити словами
"Вищому господарському суду України державне підприємство "Судовий
інформаційний центр"; у пункті 1.5 виключити слова "Міністерство економіки України
та його"; у пункті 5.2 слова "Вищого арбітражного суду" замінити
словами "Вищого господарського суду"; у пункті 6.2 слово "арбітражного" замінити словом
"господарського"; у пункті 7.4 слова "Міністерства економіки України" замінити
словами "Державного департаменту з питань банкрутства".
3. Державному департаменту з питань банкрутства подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного департаменту з питань банкрутства Берназюка Я.О.
Міністр економіки України А.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевичвгору