Документ z0761-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018  № 2022/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2018 р.
за № 761/32213

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 709 «Про утворення міжрегіонального територіального органу Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Д. Чернишов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції
Міністерства соціальної політики України

О. ЧуркінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26 червня 2018 року № 2022/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2018 р.
за № 761/32213

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2012 року № 442/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 437/20750:

1) пункт 1.3 розділу І викласти у такій редакції:

«1.3. Рішення про створення майстерні затверджується наказом Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України за поданням міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.»;

2) у пункті 3.1 розділу ІІІ слова «територіального органу ДПтС України» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції».

2. У Порядку організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 03 січня 2013 року № 26/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 року за № 68/22600:

у розділі V:

у пункті 5.1 слова «територіального органу управління Державної пенітенціарної служби (далі - ДПтС)» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

у пункті 5.2 слова «територіальному органі управління ДПтС» замінити словами «міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції».

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченковгору