Документ z0761-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2017, підстава - z0044-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2016  № 516


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2016 р.
за № 761/28891

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1650 від 29.12.2016}

Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 288 „Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою врегулювання оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету (далі - Норми), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 року № 1263 „Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2016 року за № 35/28165.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а Норми застосовуються з 01 травня 2016 року.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра фінансів України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

О. Макеєва


Г.В. ОсовийД. Олійник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної  політики України
16.05.2016 № 516


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2016 р.
за № 761/28891

НОРМИ
оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджетуВиди робіт

Розмір оплати праці, гривень

за індивідуальну експертизу
(з 01 травня 2016 року)

за експертизу в складі експертної групи
(з 01 травня 2016 року)

Керування роботою експертної групи

-

438

Участь у засіданні експертної групи

-

61

Складання висновків за розділом чи окремим питанням об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

438

379

Складання висновку в цілому (зведеного висновку) щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

664

438

Складання висновку в цілому про виконання робіт за національними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення

733

-

Консультування з окремих питань експертизи, попередній аналіз об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

82

82

__________
Примітки:


1. Якщо експерт при розгляді одного об’єкта наукової та науково-технічної експертиз виконує кілька видів вищезазначених робіт, сумарний розмір оплати з 01 травня 2016 року не повинен перевищувати:
438 грн - за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну експертизу;
664 грн - за складання висновку в цілому щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз;
733 грн - за складання висновку в цілому про виконання робіт за національними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення.
2. При експертизі об’єкта, виконаного іноземною мовою (крім російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується на 15 відсотків.
3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і науки України та погодженням із Міністерством соціальної політики України і Міністерством фінансів України розміри оплати за проведення експертизи великомасштабних об’єктів можуть перевищувати розміри оплати, визначені цими Нормами, за умови обов’язкового дотримання обмежень, визначених Законом України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, у межах коштів, передбачених на відшкодування витрат на експертизу.

Заступник
директора Департаменту
заробітної плати
та умов праці -
начальник відділу

А. Литвинвгору