Документ z0761-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2013, підстава - z2100-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
28.07.2008 N 377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2008 р.
за N 761/15452
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 814 ( z2100-13 ) від 27.11.2013 }
Про затвердження схем розмірів посадових
окладів військовослужбовців військових
навчальних закладів (військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів України)
і наукових установ Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу", з метою впорядкування розмірів
посадових окладів військовослужбовців військових навчальних
закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів України) та наукових установ Збройних Сил України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Схему розмірів посадових окладів за основними типовими
посадами керівного та наукового складу офіцерів військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил
України, що додається; Схему розмірів посадових окладів за основними типовими
посадами військовослужбовців із числа науково-педагогічного
(педагогічного) складу військових навчальних закладів Збройних Сил
України (військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів України), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони
України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам
видів Збройних Сил України та командувачу сил підтримки Збройних
Сил України, яким підпорядковані військові навчальні заклади
(військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України)
та наукові установи Збройних Сил України, протягом місяця з дня
набрання чинності цим наказом організувати внесення зміни до
штатів військових навчальних закладів (військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів України) та наукових установ
Збройних Сил України, передбачених схемами посадових окладів
військовослужбовців керівного, наукового, науково-педагогічного
(педагогічного) складу військових навчальних закладів Збройних Сил
України, без переліків змін до штатів.
3. Наказ Міністра оборони України від 26 липня 2004 року
N 304 ( z0998-04 ) "Про затвердження Схем посадових окладів
військовослужбовців керівного, наукового та науково-педагогічного
(педагогічного) складу військових навчальних закладів Збройних Сил
України" (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 10 серпня 2004 року за N 998/9597, визнати таким, що
втратив чинність.
4. Надати право директору Департаменту військової освіти та
науки Міністерства оборони України надавати роз'яснення щодо
застосування цього наказу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних
повноважень).
6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
28.07.2008 N 377

СХЕМА
розмірів посадових окладів за основними
типовими посадами керівного та наукового
складу офіцерів військових навчальних
закладів (військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів України) і наукових
установ Збройних Сил України

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад відповідно до | Розмір | | з/п | штатів |посадового окладу| | | | (гривень) | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 1. Національна академія оборони | | | | України | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник академії (ШПК(*) | 2250 | | |"генерал-полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Перший заступник начальника академії | 2115-2138 | | |(ШПК "генерал-лейтенант") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Заступник начальника академії, | 2100-2115 | | |заступник начальника академії з | | | |навчальної роботи, заступник | | | |начальника академії з наукової роботи | | | |(ШПК "генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 4 |Заступник начальника академії з | 2093-2100 | | |гуманітарних питань, заступник | | | |начальника академії з логістики (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 5 |Начальник факультету (ШПК | 1800-1900 | | |"генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 6 |Начальник центру перепідготовки та | 1800-1900 | | |підвищення кваліфікації (ШПК | | | |"генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 7 |Начальник центру підготовки офіцерів | 1790-1890 | | |для багатонаціональних штабів (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 8 |Начальник управління (ШПК "полковник")| 1790-1890 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 9 |Помічник начальника академії - | 1460-1560 | | |начальник відділу (служби) (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 10 |Начальник відділу, начальник відділу -| 1400-1500 | | |комендант (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 11 |Начальник відділу у складі центру | 1350-1450 | | |(управління) (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 12 |Начальник курсу (слухачів) (ШПК | 1225-1325 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 13 |Начальник навчально-лабораторного | 1130-1180 | | |комплексу (ШПК "підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 14 |Начальник навчальної лабораторії (ШПК | 1030-1085 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 2. Військовий університет | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник університету (ШПК | 2000-2100 | | |"генерал-лейтенант") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Перший заступник начальника | 1940-2037 | | |університету, начальник штабу - перший| | | |заступник начальника університету (ШПК| | | |"генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Заступник начальника університету з | 1860-1953 | | |навчальної роботи, з наукової роботи, | | | |заступник начальника університету з | | | |льотної підготовки, заступник | | | |начальника університету з гуманітарних| | | |питань - начальник відділу з | | | |гуманітарних питань, заступник | | | |начальника університету з озброєння, | | | |заступник начальника університету з | | | |тилу - начальник тилу (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 4 |Начальник факультету (ШПК "полковник")| 1640-1740 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 5 |Начальник навчального відділу (ШПК | 1480-1580 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 6 |Начальник науково-організаційного | 1480-1580 | | |відділу (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 7 |Помічник начальника університету - | 1150-1250 | | |начальник фінансово-економічної | | | |служби (ШПК "підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 8 |Начальник відділу (служби) (ШПК | 1120-1200 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 9 |Помічник начальника університету з | 1140-1190 | | |юридичних питань - начальник юридичної| | | |групи (ШПК "підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 10 |Начальник курсу (ШПК "підполковник") | 1100-1130 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 11 |Курсовий офіцер (ШПК "майор") | 970-1050 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 12 |Начальник навчально-лабораторного | 1000-1100 | | |комплексу (ШПК "підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 13 |Начальник навчальної лабораторії (ШПК | 990-1060 | | |"майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 3. Українська військово-медична | | | | академія | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник академії (ШПК "полковник") | 1850-2000 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Перший заступник начальника академії | 1795-1940 | | |(ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Начальник інституту - заступник | 1758-1900 | | |начальника академії з навчальної | | | |роботи (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 4 |Заступник начальника академії з | 1721-1860 | | |матеріально-технічного забезпечення - | | | |начальник відділу (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 5 |Начальник факультету (ШПК "полковник")| 1640-1740 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 6 |Начальник навчального відділу (ШПК | 1480-1580 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 7 |Начальник науково-організаційного | 1480-1580 | | |відділу (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 8 |Помічник начальника академії - | 1170-1250 | | |начальник фінансово-економічної служби| | | |(ШПК "підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 9 |Помічник начальника академії з | 1150-1200 | | |правової роботи (ШПК "підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 10 |Начальник відділу (ШПК "полковник") | 1140-1190 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 11 |Начальник курсу (ШПК "підполковник") | 1100-1160 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 4. Військовий інститут | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник інституту (начальник | 1860-2070 | | |інституту у складі університету) (ШПК | | | |"генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Начальник інституту (начальник | 1850-2000 | | |інституту у складі університету) (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Перший заступник начальника інституту | 1804-2008 | | |(у начальника ШПК "генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 4 |Перший заступник начальника інституту | 1795-1940 | | |(у начальника ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 5 |Заступник начальника інституту, | 1767-1967 | | |заступник начальника інституту з | | | |навчальної (наукової) роботи, | | | |заступник начальника інституту з | | | |гуманітарних питань, заступник | | | |начальника інституту з озброєння - | | | |начальник озброєння, заступник | | | |начальника інституту з тилу- начальник| | | |тилу(у начальника ШПК "генерал-майор")| | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 6 |Заступник начальника інституту, | 1758-1900 | | |заступник начальника інституту з | | | |навчальної (наукової) роботи, | | | |заступник начальника інституту з | | | |гуманітарних питань, заступник | | | |начальника інституту з озброєння - | | | |начальник озброєння, заступник | | | |начальника інституту з тилу-начальник | | | |тилу (у начальника ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 7 |Начальник факультету (ШПК "полковник")| 1640-1740 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 8 |Начальник навчального відділу (ШПК | 1480-1580 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 9 |Начальник науково-організаційного | 1480-1580 | | |відділу (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 10 |Помічник начальника інституту - | 1150-1250 | | |начальник фінансово-економічної служби| | | |(ШПК "майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 11 |Начальник відділу (ШПК "підполковник")| 1100-1200 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 12 |Помічник начальника інституту з | 1140-1190 | | |юридичних питань-начальник юридичної | | | |групи (ШПК "майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 13 |Начальник курсу (ШПК "підполковник") | 1100-1130 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 14 |Курсовий офіцер (ШПК "майор") | 970-1050 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 15 |Начальник комплексу, начальник | 1000-1100 | | |навчально-лабораторного комплексу (ШПК| | | |"майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 16 |Начальник навчальної лабораторії (ШПК | 990-1060 | | |"майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 5. Факультет військової підготовки | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник факультету (ШПК "полковник")| 1640-1740 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 6. Коледж | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник коледжу (ШПК "полковник") | 1370-1440 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 7. Відділення військової підготовки | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник відділення (ШПК | 1300-1400 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 8. Науковий (науково-дослідний) | | | | інститут, центр (управління, відділ, | | | | лабораторія) Національної академії | | | | оборони України | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник науково-дослідного інституту| 1860-2070 | | |(ШПК "генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Начальник центру воєнно-стратегічних | 1800-1900 | | |досліджень (ШПК "генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Начальник центру (національного | 1800-1900 | | |науково-дослідного центру оборонних | | | |технологій та воєнної безпеки України,| | | |навчально-наукового центру | | | |застосування інформаційних технологій)| | | |(ШПК "генерал-майор") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 4 |Начальник центру (наукового, | 1700-1800 | | |науково-дослідного центру | | | |гуманітарних проблем Збройних Сил | | | |України, науково-методичного центру | | | |військової освіти Міністерства оборони| | | |України, воєнно-наукової інформації, | | | |навчально-наукового центру мовної | | | |підготовки) (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 5 |Начальник ( наукового, | 1640-1740 | | |науково-дослідного) управління (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 6 |Головний науковий співробітник (ШПК | 1540-1680 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 7 |Начальник (наукового, | 1490-1590 | | |науково-дослідного) відділу (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 8 |Начальник науково-дослідної | 1400-1500 | | |лабораторії (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 9 |Провідний науковий співробітник (ШПК | 1390-1480 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 10 |Старший науковий співробітник (ШПК | 1380-1460 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 11 |Науковий співробітник (ШПК "майор") | 1180-1250 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 12 |Молодший науковий співробітник (ШПК | 970-1050 | | |"капітан") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | |9. Науковий (науково-дослідний) центр | | | | (управління, відділ, лабораторія) | | | |вищого військового навчального закладу| | | | III-IV рівня акредитації | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник (наукового, | 1640-1740 | | |науково-дослідного) центру (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Начальник (наукового, | 1460-1560 | | |науково-дослідного) відділу (ШПК | | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Головний науковий співробітник (ШПК | 1400-1500 | | |"полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 4 |Начальник науково-дослідної | 1390-1480 | | |лабораторії (ШПК "полковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 5 |Провідний науковий співробітник (ШПК | 1380-1460 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 6 |Старший науковий співробітник (ШПК | 1180-1250 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 7 |Науковий співробітник (ШПК "майор") | 1175-1200 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 8 |Молодший науковий співробітник (ШПК | 970-1050 | | |"капітан") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | | 10. Військовий ліцей, ліцей з | | | | посиленою військово-фізичною | | | | підготовкою | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 |Начальник ліцею (ШПК "полковник") | 1370-1440 | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 2 |Командир роти - вихователь (ШПК | 970-1050 | | |"підполковник") | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 3 |Командир взводу - вихователь (ШПК | 800- 850 | | |"майор") | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) ШПК - штатно - посадова категорія.
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезор

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
28.07.2008 N 377

СХЕМА
розмірів посадових окладів за основними
типовими посадами військовослужбовців із числа
науково-педагогічного (педагогічного) складу
військових навчальних закладів Збройних
Сил України (військових навчальних
підрозділів вищих навчальних
закладів України)

1-ша група - Національна академія оборони України (IV рівень
акредитації)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад | Розмір | | з/п | відповідно до штатів | посадового окладу | | | | (гривень) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------+---------------------------+---------------------------| | 1 |Начальник кафедри (ШПК(*) | 1720-1845 | | |"генерал-майор") | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 2 |Начальник кафедри (ШПК | 1580-1760 | | |"полковник") | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 3 |Професор (ШПК "полковник") | 1540-1680 | |--------+---------------------------+---------------------------| | 4 |Доцент (ШПК "полковник") | 1460-1560 | |--------+---------------------------+---------------------------| | 5 |Старший викладач (ШПК | 1390-1480 | | |"полковник") | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 6 |Викладач (ШПК | 1190-1300 | | |"підполковник") | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 7 |Асистент - викладач (ШПК | 1175-1200 | | |"підполковник") | | ------------------------------------------------------------------
2-га група - військові навчальні заклади Збройних Сил України
III-IV рівнів акредитації (у тому числі військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад | Розмір | | з/п | відповідно до штатів | посадового окладу | | | | (гривень) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 1 |Начальник кафедри (ШПК | 1560-1720 | | |"полковник") | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 2 |Професор (ШПК "полковник") | 1520-1640 | |--------+---------------------------+---------------------------| | 3 |Доцент (ШПК "підполковник")| 1400-1500 | |--------+---------------------------+---------------------------| | 4 |Старший викладач (ШПК | 1380-1460 | | |"підполковник") | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 5 |Викладач (ШПК "майор") | 1180-1250 | |--------+---------------------------+---------------------------| | 6 |Асистент - викладач (ШПК | 1135-1160 | | |"майор") | | ------------------------------------------------------------------
3-тя група - військові навчальні заклади I-II рівнів
акредитації; інші військові навчальні заклади Збройних Сил України
(навчальні центри, військові ліцеї, ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою та інші)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад | Розмір посадового | | з/п | відповідно до штатів | окладу (гривень) | |----------+--------------------------+--------------------------| | 1 |Начальник предметної | 1050-1100 | | |(циклової) комісії (ШПК | | | |"підполковник") | | |----------+--------------------------+--------------------------| | 2 | Командир роти - старший | 970-1050 | | | викладач (ШПК | | | | "підполковник") | | |----------+--------------------------+--------------------------| | 3 |Старший викладач (ШПК | 950-1030 | | |"підполковник") | | |----------+--------------------------+--------------------------| | 4 |Викладач (ШПК "майор") | 850-1000 | |----------+--------------------------+--------------------------| | 5 |Командир взводу - викладач| 800-850 | | | (ШПК "майор") | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) ШПК - штатно-посадова категорія.
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезорвгору