Документ z0760-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.07.2016, підстава - z0929-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2016  № 500


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2016 р.
за № 760/28890

Про затвердження Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 786 від 05.07.2016}

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 121-р «Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.05.2016  № 500


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2016 р.
за № 760/28890

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - вступні випробування в порядку експерименту).

2. Дія цього Положення поширюється на:

1) вищі навчальні заклади, зазначені в Переліку вищих навчальних закладів, у яких у 2016 році проводитимуться як експеримент вступні випробування під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409, а також визначені ними структурні підрозділи (далі - вищі навчальні заклади - учасники експерименту);

2) приймальні комісії вищих навчальних закладів - учасників експерименту (далі - приймальні комісії);

3) осіб, які подали до приймальних комісій документи та заяву про вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня бакалавра (далі - вступники - учасники експерименту);

4) Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр);

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри);

6) робочу групу з питань проведення вступних випробувань в порядку експерименту (далі - робоча група);

7) фахову комісію з питань оцінювання виконання завдань з певного(их) блоку(ів) вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - фахові комісії);

{Підпункт 7 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

8) апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія);

9) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії);

10) Державне підприємство «Інфоресурс» (далі - ДП «Інфоресурс»).

3. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів вступних випробувань в порядку експерименту.

4. Вступні випробування в порядку експерименту передбачають виконання тесту, який містить 3 блоки тестових завдань: «Право», «Тестування загальних навчальних правничих компетентностей» (далі - ТЗНПК), «Англійська мова».

{Абзац перший пункту 4  розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

Блоки тестових завдань «Право», «ТЗНПК» укладається відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409 (далі - Програма № 409).

{Абзац другий пункту 4  розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

Блок тестових завдань «Англійська мова» укладається відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121 (далі - Програма № 1121).

Вступники - учасники експерименту, які вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра або виявили бажання складати блок тестових завдань «Англійська мова» під час проведення вступних випробувань в порядку експерименту, складають блок тестових завдань «Англійська мова» під час проведення вступних випробувань в порядку експерименту.

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

Вступники - учасники експерименту, які не вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра та під час подання документів до приймальної комісії засвідчили бажання складати вступне випробування з іншої іноземної мови, складають відповідний іспит з іноземної мови у вищому навчальному закладі.

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

5. Брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі мають право:

1) особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не змогли взяти участь у вступних випробуваннях в порядку експерименту;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

2) особи, які брали участь у вступних випробуваннях в порядку експерименту, але:

стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту, яке вплинуло на об’єктивність встановлення результатів вступних випробувань в порядку експерименту, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

не змогли виконати тест у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті проведення вступних випробувань в порядку експерименту (далі - пункт тестування), що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

6. Брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту за результатами вступних випробувань в порядку експерименту або вступних випробувань у вищому навчальному закладі мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, а також особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

7. Вступники - учасники експерименту, які вступають до вищого навчального закладу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту за результатами вступних випробувань в порядку експерименту за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених абзацом другим пункту 6 розділу III Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

озділ I доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

8. Вступні випробування у вищих навчальних закладах, передбачені абзацом п’ятим пункту 4, пунктами 5, 6 цього розділу, проводяться відповідно до Програми № 409 та Програми № 1121.

Результати вступних випробувань у вищих навчальних закладах визначаються у вигляді оцінок за шкалою 100 - 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною фаховою комісією мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник - учасник експерименту з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту (далі - поріг склав/ не склав).

озділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

9. Організація та проведення вступної кампанії для осіб, які мають намір вступати на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» до вищих навчальних закладів - учасників експерименту, провадження діяльності апеляційної комісії та регламентних комісій здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІ. Вступники - учасники експерименту

1. Вступник - учасник експерименту має право на:

1) доступ до інформації про:

правила прийому до вищих навчальних закладів - учасників експерименту в 2016 році;

Програму № 1121;

Програму № 409;

форми завдань тесту;

строки та порядок проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

час і місце проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

використання в пункті тестування технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням вступних випробувань в порядку експерименту;

порядок визначення, спосіб і час офіційного оголошення результатів вступних випробувань в порядку експерименту;

2) виконання тесту, розробленого згідно з Програмою № 409 та Програмою № 1121;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію роботи в пункті тестування;

4) безпечні умови під час перебування в пункті тестування;

5) оскарження змісту завдань тесту, процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту в пункті тестування, результатів вступних випробувань в порядку експерименту (апеляцію).

2. Вступник - учасник експерименту зобов’язаний:

1) ознайомитися з цим Положенням та правилами прийому до обраного вищого навчального закладу - учасника експерименту в 2016 році;

2) отримати в приймальній комісії обраного вищого навчального закладу - учасника експерименту екзаменаційний листок (додаток 1);

3) у разі необхідності повідомити приймальній комісії про неможливість виконання завдань блоку «Англійська мова» через вивчення іншої іноземної мови під час здобуття ступеня бакалавра та надати документи, що підтверджують цей факт, або про бажання виконати завдання блоку «Англійська мова»;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

4) своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу, та екзаменаційним листком;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

5) дотримуватися вимог цього Положення;

6) ввічливо ставитися до вступників - учасників експерименту і працівників пункту тестування;

7) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проходження вступних випробувань в порядку експерименту;

8) після завершення часу, відведеного для виконання тесту, повернути матеріали тестування працівникам пункту тестування (крім зошита із завданнями).

3. Вступнику - учаснику експерименту забороняється:

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті тестування та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання тесту, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

3) заважати іншим вступникам - учасникам експерименту виконувати тест;

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт тестування, чи майно осіб, які перебувають у пункті тестування;

5) протягом часу, відведеного для виконання тесту:

спілкуватися з іншими вступниками - учасниками експерименту, передавати їм будь-які предмети та матеріали;

копіювати завдання, виносити зошит із завданнями та/або бланки відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування.

4. У разі порушення вимог, передбачених пунктом 3 цього розділу, вступник - учасник експерименту на вимогу осіб, відповідальних за організацію роботи пункту тестування, має повернути матеріали тестування та залишити пункт.

III. Суб’єкти проведення вступних випробувань в порядку експерименту

1. Суб’єктами проведення вступних випробувань в порядку експерименту є:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) приймальні комісії;

3) Український центр;

4) регіональні центри;

5) ДП «Інфоресурс».

2. У процесі проведення вступних випробувань в порядку експерименту Міністерство освіти і науки України:

1) забезпечує координацію діяльності суб’єктів проведення вступних випробувань в порядку експерименту на всіх етапах його підготовки та проведення;

2) затверджує склад фахових комісій;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

3) організовує діяльність фахових комісій та робочої групи;

{Підпункт 3 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

4) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань проведення вступних випробувань в порядку експерименту і видає відповідні інформаційні матеріали;

5) контролює здійснення вищими навчальними закладами-учасниками експерименту повноважень щодо забезпечення підготовки та проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

6) здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.

3. У процесі проведення вступних випробувань в порядку експерименту приймальні комісії:

1) вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 18 липня 2016 року необхідну інформацію про вступників - учасників експерименту, у тому числі:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць і рік народження;

тип, серію, номер документа, що посвідчує особу;

номери контактних телефонів;

2) видають вступникам - учасникам експерименту екзаменаційні листки та вносять інформацію про їх видачу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

3) оприлюднюють результати вступних випробувань в порядку експерименту;

4) приймають від вступників - учасників експерименту:

апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань в порядку експерименту (далі - апеляційні заяви щодо результатів) та надсилають їх скан-копії до Українського центру за визначеною електронною адресою;

апеляційні заяви щодо оскарження змісту завдань тесту та передають їх фаховій комісії з певного(их) блоку(ів);

{Абзац третій підпункту 4 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

5) ознайомлюють вступників - учасників експерименту з результатами розгляду:

фаховою комісією з певного(их) блоку(ів) апеляційних заяв щодо оскарження змісту завдань тесту;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

апеляційною комісією апеляційних заяв щодо результатів.

4. У процесі проведення вступних випробувань в порядку експерименту Український центр:

1) здійснює їх організаційно-технологічне забезпечення;

2) організовує роботу пунктів тестування, а також пунктів обробки, у яких здійснюється обробка бланків відповідей і документів пунктів тестування;

3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі підготовки, проведення, обробки результатів вступних випробувань в порядку експерименту;

4) тиражує в умовах суворої конфіденційності тестові матеріали;

5) здійснює розподіл вступників - учасників експерименту між аудиторіями в пунктах тестування та закріплює їх за робочими місцями;

6) організовує доставку матеріалів вступних випробувань в порядку експерименту:

з Українського центру до пунктів тестування;

з пунктів тестування до пунктів обробки, створених на базі регіональних центрів оцінювання якості освіти;

7) організовує діяльність апеляційної комісії;

8) визначає результати вступних випробувань в порядку експерименту, персоніфікує роботи вступників - учасників експерименту, установлює персональні результати вступних випробувань в порядку експерименту;

9) анулює за рішенням апеляційної комісії результати вступних випробувань в порядку експерименту;

10) формує відомості результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - відомість результатів вступних випробувань) (додаток 2);

11) передає результати вступних випробувань в порядку експерименту до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

12) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

5. У процесі проведення вступних випробувань в порядку експерименту регіональні центри:

1) формують разом з навчальними закладами мережу пунктів тестування;

2) співпрацюють:

з начальними закладами щодо кадрового забезпечення пунктів тестування;

з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для вступників - учасників експерименту, у тому числі щодо здійснення профілактичних оглядів пунктів тестування на наявність вибухонебезпечних та отруйних речовин та охорони правопорядку в місцях проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

3) організовують:

добір, реєстрацію, інструктажі та розподіл працівників, залучених до роботи в пунктах тестування, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами;

охорону контейнерів (пакетів) із матеріалами вступних випробувань в порядку експерименту;

4) здійснюють:

обробку матеріалів вступних випробувань в порядку експерименту;

інші функції відповідно до цього Положення.

6. У процесі проведення вступних випробувань в порядку експерименту адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти:

1) формує базу даних вступників - учасників експерименту, що містить прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер документа, що посвідчує особу, місце проживання, контактні телефони, адресу електронної пошти, найменування навчального закладу, до якого подається заява про вступ на навчання, номер екзаменаційного листка, інформацію щодо складання або нескладання вступником завдань блоку «Англійська мова», ідентифікатор особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та передає її не пізніше 10.00 години 19 липня 2016 року Українському центру з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису;

{Підпункт 1 пункту 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

2) надає 27 липня 2016 року доступ вищим навчальним закладам - учасникам експерименту до інформації про результати вступних випробувань в порядку експерименту, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

IV. Колегіальні робочі органи з підготовки та проведення вступних випробувань в порядку експерименту

1. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, створюються такі колегіальні робочі органи:

1) робоча група;

2) регламентні комісії;

3) фахові комісії;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

4) апеляційна комісія.

2. Робоча група діє на підставі цього Положення та:

1) забезпечує розроблення, рецензування та апробацію тестових завдань для формування бази тестових завдань;

2) визначає осіб, які укладатимуть тест;

3) розробляє та ухвалює схеми нарахування балів за виконання тесту, а також методику встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник - учасник експерименту з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту (далі - поріг «склав/не склав»);

{Підпункт 3 пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

4) обирає двох уповноважених представників, які здійснюють доставку сигнальних примірників зошитів із завданнями тесту та бланків відповідей, CD-дисків із макетами зошитів та бланків відповідей до Українського центру та контролюють процес їх тиражування;

5) за сприяння Проекту USAID «Справедливе правосуддя», Координатора проектів ОБСЄ в Україні та із залученням, у разі необхідності, відповідних установ й організацій забезпечує:

навчання представників вищих навчальних закладів, які беруть участь у розробленні тестових завдань;

формування бази тестових завдань для укладання тесту та її зберігання з дотриманням умов конфіденційності;

доставку, охорону пакетів із добірками апробаційних тестових завдань для проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

здійснення обробки матеріалів апробації тестових завдань для проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

формування сигнальних примірників зошитів із завданнями тесту, бланків відповідей до них, CD-дисків із макетами зошитів та бланків відповідей, а також надання їх Українському центру для тиражування;

6) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів робочої групи. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав керівник робочої групи.

3. Регламентні комісії створюються та діють відповідно до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716, та відповідно до своїх функцій:

1) розглядають:

апеляційні заяви щодо порушень процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту в пунктах тестування, що можуть вплинути на об’єктивність результатів вступних випробувань в порядку експерименту (далі - апеляційні заяви щодо порушень процедури);

документи пунктів тестування та пунктів обробки;

2) приймають рішення на основі вивчення фактів, що можуть вплинути на об’єктивність результатів вступних випробувань в порядку експерименту;

3) порушують перед Українським центром клопотання щодо:

анулювання результатів вступних випробувань в порядку експерименту;

додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення результатів вступних випробувань в порядку експерименту.

4. Фахова комісія з певного(их) блоку(ів) діє на підставі цього Положення та відповідно до своїх функцій:

{Абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

1) ухвалює в день проведення вступних випробувань в порядку експерименту правильні відповіді до завдань тесту;

2) встановлює поріг «склав/не склав» за виконання завдань відповідного блоку («Право» та «Англійська мова»);

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

3) розглядає апеляційні заяви вступників - учасників експерименту щодо оскарження змісту завдань тесту певного(их) блоку(ів).

{Підпункт 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

Рішення фахової комісії приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів фахової комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова фахової комісії.

5. Апеляційна комісія створюється та діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 272/26717, та відповідно до своїх функцій здійснює розгляд:

1) апеляційних заяв щодо результатів;

2) клопотань регламентних комісій щодо:

анулювання стосовно окремих осіб результатів їх вступних випробувань в порядку експерименту;

додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення результатів вступних випробувань в порядку експерименту.

V. Проведення вступних випробувань в порядку експерименту

1. Вступні випробування в порядку експерименту проводяться 23 липня 2016 року (початок процедури о 10. 00 год.).

2. Завдання тесту викладаються державною мовою (за виключенням завдань з англійської мови).

3. Вступникам - учасникам експерименту створюються рівні умови для виконання тесту шляхом стандартизації процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту.

4. Вступники - учасники експерименту розподіляються між аудиторіями та робочими місцями відповідно до схеми розподілу учасників зовнішнього незалежного оцінювання між аудиторіями та робочими місцями, що розробляється Українським центром.

Вступники - учасники експерименту, які не виконують тестові завдання блоку «Англійська мова», спрямовуються до окремих аудиторій.

{Пункт 4 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

5. Пункти тестування створюються в обласних центрах та м. Києві відповідно до вимог пунктів 1-3, 9-12, 14-17, 21 Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за № 175/26620.

Створення пунктів тестування в приміщеннях вищих навчальних закладів - учасників експерименту не допускається.

6. У пункті тестування мають право перебувати лише працівники пункту, вступники - учасники експерименту, особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням вступних випробувань в порядку експерименту, а також особи, які забезпечують охорону тестових матеріалів та охорону громадського порядку.

7. Вступні випробування в порядку експерименту проводяться з дотриманням умов конфіденційності змісту тесту до початку його використання за призначенням.

Завдання тесту належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірок завдань до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

8. Залучення працівників до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

Нарахування та виплата винагороди працівникам, залученим до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки, за виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передавання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюються відповідно до Схеми оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 985.

VІ. Результати вступних випробувань в порядку експерименту

1. Результати вступних випробувань в порядку експерименту використовуються з метою:

1) прийому на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту або визначених ними структурних підрозділах;

2) вивчення стану функціонування системи юридичної освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

2. Результатом вступних випробувань в порядку експерименту є оцінки за шкалою 100-200 балів, визначені окремо за кожним з блоків тестових завдань («Право», «ТЗНПК», «Англійська мова») з урахуванням таких вимог:

оцінки за шкалою 100-200 балів визначаються відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці;

тестові бали за виконання завдань тесту визначаються окремо за кожним з блоків тестових завдань відповідно до вимог Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 359/26804;

таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці розробляються із застосуванням відповідних методик Українського центру;

рейтингові оцінки за блоками «Право» та «Англійська мова» встановлюються лише тим вступникам - учасникам експерименту, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»).

{Розділ VI доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

3. Результатом вступних випробувань в порядку експерименту є тестовий бал, визначений відповідно до вимог Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 359/26804.

4. Відповіді до завдань тесту ухвалюються відповідними фаховими комісіями 23 липня 2016 року після завершення вступних випробувань в порядку експерименту.

{Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

5. Ухвалені відповіді до завдань тесту повинні бути надані 23 липня 2016 року Українському центру та оприлюднені до 25 липня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та веб-сайтах вищих навчальних закладів - учасників експерименту.

{Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

6. Обробка бланків відповідей та документів пунктів тестування завершується 26 липня 2016 року.

7. Підтвердженням результатів вступних випробувань в порядку експерименту є відомість результатів вступних випробувань, що формується за підсумками вступних випробувань в порядку експерименту як персоніфікований реєстр результатів вступників - учасників експерименту, складений в алфавітному порядку. Відомість затверджується директором Українського центру.

Результати вступних випробувань в порядку експерименту передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 27 липня 2016 року.

8. У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результатів вступних випробувань в порядку експерименту формуються відомості змін результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв вступників на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (додаток 3), що затверджуються директором Українського центру.

9. Офіційне оголошення результатів вступних випробувань в порядку експерименту здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних стендах в приймальних комісіях та на сайтах вищих навчальних закладів - учасників експерименту.

10. Результати вступних випробувань в порядку експерименту визначаються окремо за кожним з блоків тестових завдань («Право», «ТЗНПК», «Англійська мова») у вигляді оцінок за шкалою 100-200 балів із застосуванням відповідних методик Українського центру.

{Пункт 10 розділу VI в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

11. Конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту або визначених ними структурних підрозділах обчислюється як сума тестових балів результатів виконання тестових завдань блоків «Право», «ТЗНПК», «Англійська мова», помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються правилами прийому до вищого навчального закладу - учасника експерименту. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

12. Рейтингові списки вступників із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб, формуються приймальними комісіями вищих навчальних закладів - учасників експерименту після 05 серпня та оприлюднюються на їх веб-сайтах не пізніше 12.00 години 08 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу до 18.00 години 12 серпня.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

13. Результати вступних випробувань в порядку експерименту за рішенням апеляційної комісії можуть бути анульовані у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання тесту, у вступника - учасника експерименту або на його робочому місці друкованих чи рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

2) виконання тесту не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим вступником - учасником експерименту в процесі виконання тесту;

4) списування відповідей на завдання тесту в іншої особи;

5) виконання тесту іншою особою;

6) неповернення роботи працівникам пункту тестування після завершення часу, відведеного для її виконання;

7) неправильного оформлення роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді;

8) пошкодження вступником - учасником експерименту роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;

9) персоналізації вступником - учасником експерименту роботи або наявності в ній додаткових відміток, що не передбачені процедурою проведення вступних випробувань в порядку експерименту;

10) дострокового припинення роботи над тестом внаслідок порушення вступником - учасником експерименту вимог, передбачених пунктом 3 розділу II цього Положення.

14. Факт участі особи у вступних випробуваннях в порядку експерименту фіксується в екзаменаційному листку в пункті тестування уповноваженою особою Українського центру.

VІІ. Апеляція

1. Предметом апеляції є:

1) порушення процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту, що може вплинути на об’єктивність результатів вступних випробувань в порядку експерименту;

2) зміст завдань тесту;

3) результати вступних випробувань в порядку експерименту.

2. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури здійснюють регламентні комісії.

3. Розгляд апеляційних заяв щодо оскарження змісту завдань тесту здійснює відповідна фахова комісія.

{Пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

4. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснює апеляційна комісія.

5. Подати апеляційну заяву щодо порушень процедури можна в день проведення вступних випробувань в порядку експерименту в пункті тестування до виходу особи з нього. Розгляд цих заяв здійснюється до 26 липня 2016 року.

За результатами розгляду відповідної заяви приймається рішення про задоволення заяви та допуск особи до участі у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту.

6. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступних випробувань в порядку експерименту вступник - учасник експерименту має право не пізніше 29 липня 2016 року подати апеляційну заяву щодо результатів до Українського центру через приймальну комісію, у якій зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника - учасника експерименту;

2) номер контактного телефону;

3) дата подання апеляційної заяви щодо результатів.

В апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання вступника - учасника експерименту щодо повторного визначення результатів вступних випробувань в порядку експерименту, яке засвідчується його особистим підписом.

7. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією до 01 серпня 2016 року.

8. Під час розгляду апеляційної заяви щодо результатів до уваги не беруться записи, зроблені вступником - учасником експерименту в зошиті із завданнями.

9. У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна перевірка виконання завдань з метою встановлення правильності визначення результатів вступних випробувань в порядку експерименту під час:

1) автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей;

2) персоналізації роботи.

10. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Українського центру.

11. Вступники - учасники експерименту, апеляційні заяви щодо результатів яких винесені на розгляд, та (або) їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

12. Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;

2) задовольнити апеляційну заяву.

13. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки роботи та її персоналізації;

2) підтвердження рішення про анулювання результатів вступних випробувань в порядку експерименту.

14. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результатів вступних випробувань в порядку експерименту;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих вступником - учасником експерименту.

15. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три робочі дні зазначене рішення у вигляді витягу із протоколу надсилається до відповідної приймальної комісії.

16. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів вступних випробувань в порядку експерименту інформація про результати, встановлені апеляційною комісією, передається Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

17. Подати апеляційну заяву щодо оскарження змісту завдань тесту можна до відповідної фахової комісії через приймальну комісію не пізніше 24 липня 2016 року.

{Абзац перший пункту 17 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

За результатами розгляду апеляційної заяви щодо оскарження змісту завдань тесту відповідна фахова комісія приймає на засіданні одне з таких рішень:

{Абзац другий пункту 17 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

1) відмовляє в задоволенні апеляційної заяви через відсутність змістових помилок або помилок у встановленні правильних відповідей;

2) задовольняє апеляційну заяву та переглядає рішення щодо встановлення правильних відповідей до завдань тесту.

Після прийняття фаховою комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три робочі дні зазначене рішення у вигляді витягу із протоколу надсилається до приймальної комісії.

У разі задоволення заяви інформація про переглянуті відповіді до завдань тесту надається Українському центру не пізніше наступного робочого дня, а на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, Українського центру та вищих навчальних закладів - учасників експерименту розміщується інформація про перегляд фаховою комісією рішення щодо встановлення правильних відповідей до завдань тесту протягом трьох робочих днів.

VІІІ. Громадське спостереження

1. Громадське спостереження за перебігом вступних випробувань в порядку експерименту забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про їх проведення.

2. Громадські організації, засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням вступних випробувань в порядку експерименту через уповноважених представників.

3. Організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням вступних випробувань в порядку експерименту, права та обов'язки громадських спостерігачів визначаються відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20).

ІX. Фінансування вступних випробувань в порядку експерименту

1. Фінансування заходів з тиражування зошитів із завданнями тесту та бланків відповідей, доставки матеріалів вступних випробувань в порядку експерименту до/з пунктів тестування, до пунктів обробки, оплати праці персоналу, залученого до роботи у пунктах тестуваннях та пунктах обробки, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами».

2. Фінансування заходів з навчання представників вищих навчальних закладів, які беруть участь у розробленні тестових завдань для проведення вступних випробувань в порядку експерименту, здійснення їх апробації та рецензування, формування бази тестових завдань для проведення вступних випробувань в порядку експерименту, сигнальних примірників зошитів із завданнями тесту та бланків відповідей до нього здійснюється за рахунок коштів Проекту USAID «Справедливе правосуддя» та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

3. Фінансування заходів, пов'язаних з організацією роботи приймальних комісій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

Директор
департаменту вищої освіти


О. Шаров


Додаток 1
до Положення про проведення
у 2016 році як експерименту вступних
випробувань під час вступу на основі
ступеня бакалавра на навчання
для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 081 «Право»
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Директор
департаменту вищої освіти


О. Шаров


Додаток 2
до Положення про проведення
у 2016 році як експерименту вступних
випробувань під час вступу на основі
ступеня бакалавра на навчання
для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 081 «Право»
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 4 розділу ІІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

Директор
департаменту вищої освіти


О. Шаров


Додаток 3
до Положення про проведення
у 2016 році як експерименту вступних
випробувань під час вступу на основі
ступеня бакалавра на навчання
для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 081 «Право»
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання
(пункт 7 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ
вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв вступників на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 786 від 05.07.2016}

Директор
департаменту вищої освіти


О. Шароввгору