Документ z0760-11, попередня редакція — Редакція від 12.12.2014, підстава - z1499-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.06.2011  № 1707/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
за № 760/19498

ПОЛОЖЕННЯ
про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1734/5 від 26.11.2012
№ 1843/5 від 14.12.2012
№ 1330/5 від 03.07.2013
№ 1457/5 від 19.07.2013
№ 1841/5 від 02.09.2013
№ 694/5 від 25.04.2014
№ 1948/5 від 19.11.2014}

1. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції).

У складі управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є структурними підрозділами управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України (далі - Укрдержреєстр), та підпорядковані реєстраційним службам головних управлінь юстиції та безпосередньо Укрдержреєстру.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

2. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами головних управлінь юстиції.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

3. Основними завданнями управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

{Абзац другий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

експертне забезпечення правосуддя;

забезпечення роботи нотаріату;

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1843/5 від 14.12.2012}

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд головних управлінь юстиції;

4.2 бере участь у розвитку системи правової інформації;

4.3 підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

4.4 координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

4.5 координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

4.6 здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

4.7 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.8 здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

4.9 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;

{Підпункт 4.9 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1734/5 від 26.11.2012}

4.10 забезпечує доступ до публічної інформації;

4.11 сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

4.12 сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;

4.13 здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;

4.14 перевіряє в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.15 скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

{Підпункт 4.16 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.17 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.18 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.19 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.20 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.21 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.22 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.23 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.16 організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад звітів за встановленими формами;

{Підпункт 4.25 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.26 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.27 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.28 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.29 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.30 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.17 відповідно до законодавства забезпечує ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.32 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.33 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.34 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.35 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.36 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.18 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

4.19 сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

4.20 сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню району (міста) з питань учинення нотаріальних дій;

4.21 організує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;

4.22 до створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва і Севастополя у встановленому порядку забезпечує здійснення реєстрації громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських об'єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок; забезпечує взяття до відома повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, всеукраїнських професійних спілок; реєстрацію (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадських об'єднань, припинення громадських формувань; прийняття повідомлень про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи; видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; приймає рішення про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об’єднання, інших громадських формувань та місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи; виконує функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління юстиції; здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.22 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

4.23 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт 4.23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

5. Управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції;

5.2 сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції;

5.3 за дорученням головного управління юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей;

5.4 розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

5.5 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.6 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.7 здійснює контроль в управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.8 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Управління юстиції має право:

6.1 залучати вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

6.4 у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

6.5 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6.6 уносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

7. Управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

Начальник управління юстиції може мати заступників, кількість яких визначає відповідне головне управління юстиції.

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

Керівники структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

10. Начальник управління юстиції:

10.1 очолює управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управління юстиції перед Міністром юстиції України та головним управлінням юстиції;

10.2 організовує роботу управління юстиції, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи, ДВС;

{Підпункт 10.2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

10.3 забезпечує виконання управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та головного управління юстиції, доручень Міністра юстиції України;

{Підпункт 10.3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1457/5 від 19.07.2013; в редакції  Наказу Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

10.4 звітує перед головним управлінням юстиції щодо виконання покладених на управління юстиції завдань та планів роботи;

10.5 вносить начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.6 призначає на посади та звільняє з посад працівників управління юстиції, крім державних службовців;

10.7 вносить начальнику головного управління юстиції на затвердження структуру та штатний розпис управління юстиції, погоджені в частині структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, з відповідним керівником структурного підрозділу головного управління юстиції та головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру;

10.8 вносить керівнику структурного підрозділу головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, пропозиції щодо кошторису видатків на утримання структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

10.9 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

10.10 затверджує за пропозицією відповідного керівника структурного підрозділу головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, погодженою з головою ДВС, положення про структурні підрозділи управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Підпункт 10.10 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

10.11 вносить начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників управління юстиції;

10.12 вносить Голові ДВС пропозиції, погоджені з начальником відповідного головного управління юстиції, щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Підпункт 10.12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

10.13 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

10.14 до створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва і Севастополя затверджує правовий висновок з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку. На час тимчасової відсутності спеціаліста районного управління юстиції у м. Києві та м. Севастополі готує, підписує та затверджує правовий висновок.

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.14 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

10.15 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Основними завданнями структурного підрозділу управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - реєстраційна служба), є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів.

{Положення доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

12. Реєстраційна служба відповідно до покладених на неї завдань:

12.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд реєстраційним службам головних управлінь юстиції та Укрдержреєстру;

12.2 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

12.3 проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

12.4 надає інформацію про анульовані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану до структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України (далі - Укрдержреєстр) у разі неповернення свідоцтв у випадках, визначених законодавством;

12.5 подає до структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

12.6 повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

12.7 подає відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомості про померлих виборців;

12.8 подає до структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.9 взаємодіє з іншими органами державної реєстрації актів цивільного стану та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

12.10 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зберігає ці бланки та книги державної реєстрації актів цивільного стану, метричні книги та іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.11 забезпечує виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

12.12 перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

12.13 надає платні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

12.14 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

12.15 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

12.16 надає інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

12.17 бере на облік безхазяйне нерухоме майно відповідно до закону;

12.18 приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

12.19 здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

12.20 надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

12.21 приймає рішення щодо реєстрації громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських об'єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та Севастополя) та забезпечує видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

12.22 приймає рішення щодо взяття до відома повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадських об'єднань, припинення громадських формувань; прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи; та забезпечує видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; приймає рішення про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об’єднання, інших громадських формувань та місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи;

{Підпункт 12.22 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

12.23 виконує функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;

12.24 готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління юстиції;

12.25 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у передбачених законом випадках;

12.26 веде Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань;

12.27 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, інших державних службовців, проводить відповідні наради, семінари;

12.28 здійснює заходи з підвищення рівня кваліфікації працівників, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану;

12.29 бере участь у перевірках, що здійснюються реєстраційною службою головного управління юстиції;

12.30 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

12.31 здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію;

12.32 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт 12.32 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

{Положення доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

13. Реєстраційна служба взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до її компетенції.

{Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

14. Керівник реєстраційної служби:

14.1 очолює реєстраційну службу, представляє реєстраційну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності реєстраційної служби перед Головою Укрдержреєстру та начальником реєстраційної служби головного управління юстиції;

14.2 організовує роботу реєстраційної служби;

14.3 вносить на розгляд Голові Укрдержреєстру, начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

14.4 забезпечує виконання реєстраційною службою Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів реєстраційної служби головного управління юстиції, доручень начальника реєстраційної служби головного управління юстиції;

{Підпункт 14.4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

14.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру, начальником реєстраційної служби головного управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

14.6 погоджує структуру та штатний розпис управління юстиції в частині реєстраційної служби;

14.7 затверджує посадові інструкції працівників апарату реєстраційної служби;

14.8 затверджує за погодженням із начальником реєстраційної служби головного управління юстиції положення про реєстраційну службу;

14.9 вносить пропозиції керівнику реєстраційної служби головного управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів реєстраційної служби, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14.10 погоджує усі кадрові питання, які стосуються державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

14.11 затверджує правовий висновок з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку. У разі відсутності відділу (сектору) або спеціаліста з питань легалізації об'єднань громадян готує, підписує та затверджує такий правовий висновок;

14.12 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

14.13 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Положення доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

15. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України.

Структуру, штатний розпис та кошторис управлінь юстиції затверджують відповідні начальники головних управлінь юстиції у межах, визначених Мін'юстом.

16. Управління юстиції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Заступник
директора Департаменту -
начальник Управління
конституційного
та адміністративного
законодавства


І.І. Чипенковгору