Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 23.06.20111707/5
Документ z0759-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.11.2019, підстава - z1148-19

організовує та надає фізичним особам з дотриманням вимог законодавства платні послуги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.55 через Відділ Управління державної реєстрації та Відділ приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.65 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.66 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.67 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.68 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.71 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

{Підпункт 4.69 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.56 здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015, № 1657/5 від 10.06.2016}

4.57 надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

4.58 організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.59 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 3303/5 від 22.11.2016}

4.60 забезпечує доступ державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, та приймає рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.61 розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймає обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.62 складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.63 забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.64 веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.65 у випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.66 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.67 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

5. Міжрегіональне управління з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з персоналом міжрегіонального управління, його структурних підрозділів та установ нотаріату, забезпечує підвищення кваліфікації (професійне навчання) державних службовців і працівників міжрегіонального управління та установ нотаріату, які не є державними службовцями;

{Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.2 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.3 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.4 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.5 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.2 складає проект зведеного штатного розпису, штатного розпису та кошторису міжрегіонального управління, а також зведеного штатного розпису нотаріальних контор і подає на затвердження державному секретарю Міністерства юстиції України;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.3 контролює надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України та їх облік;

5.4 здійснює бухгалтерський облік витрат на утримання міжрегіонального управління; забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

5.5 здійснює централізований бухгалтерський облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби, Відділів, нотаріальних контор;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 672/5 від 10.04.2013, № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

5.6 організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, в тому числі, пов'язаних з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

{Підпункт 5.6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.7 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в міжрегіональному управління, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.8 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.9 здійснює контроль у міжрегіональному управлінні та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.10 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Міжрегіональне управління має право:

6.1 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, у тому числі постійно діючі, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

{Підпункт 6.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

6.4 брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

6.5 здійснювати перевірки в підвідомчих органах та установах юстиції;

{Підпункт 6.5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

6.6 залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

6.7 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6.8 вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

{Підпункт 6.9 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3228/5 від 23.10.2019}

{Підпункт 6.10 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

{Пункт 7 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

7. Міжрегіональне управління взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Міжрегіональне управління у межах своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

У випадках, передбачених законодавством, акти міжрегіонального управління є обов'язковими для виконання територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Міжрегіональне управління, у разі потреби, видає разом з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями спільні акти.

9. Начальник міжрегіонального управління призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник міжрегіонального управління має не більше восьми заступників, включаючи першого заступника начальника.

{Абзац другий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3421/5 від 07.11.2019}

Перший заступник начальника, заступники начальника міжрегіонального управління, заступники начальника міжрегіонального управління - начальники Управлінь забезпечення примусового виконання рішень та їх заступники призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3421/5 від 07.11.2019}

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2477/5 від 26.07.2018; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3228/5 від 23.10.2019}

10. Начальник міжрегіонального управління:

10.1 очолює міжрегіональне управління, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє міжрегіональне управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності міжрегіонального управління перед Міністром юстиції України;

10.2 організовує роботу міжрегіонального управління, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.3 вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.4 забезпечує виконання міжрегіональним управлінням Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

10.5 звітує перед Міністром юстиції України щодо виконання покладених на міжрегіональне управління завдань та планів роботи;

{Підпункт 11.6 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

10.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження проект структури міжрегіонального управління у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016, № 3228/5 від 23.10.2019}

10.7 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників міжрегіонального управління;

{Підпункт 10.7 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.8 затверджує штатні розписи нотаріальних контор;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 1734/5 від 26.11.2012, № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.9 організовує планування роботи з персоналом міжрегіонального управління, забезпечує планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників міжрегіонального управління, які не є державними службовцями;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 11.10 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.10 призначає в установленому порядку громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” міжрегіонального управління, крім тих, суб’єктом призначення яких відповідно до законодавства є державний секретар Міністерства юстиції України, та звільняє з таких посад; присвоює їм ранги державних службовців;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 11.11 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 11.12 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.11 приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців міжрегіонального управління;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.12 виконує функції роботодавця стосовно працівників міжрегіонального управління, які не є державними службовцями;

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.13 виконує функції роботодавця стосовно завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів;

{Підпункт 10.13 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.14 вносить державному секретарю Міністерства юстиції України в установленому порядку пропозиції про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, заступників начальників Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь;

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.14 згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016, № 3228/5 від 23.10.2019}

10.15 здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в міжрегіональному управлінні та установах нотаріату;

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.16 розподіляє обов’язки між своїми заступниками та затверджує їх посадові інструкції;

{Підпункт 10.16 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3228/5 від 23.10.2019}

10.17 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

11. У міжрегіональному управлінні для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника міжрегіонального управління (голова колегії), заступників начальника міжрегіонального управління, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником міжрегіонального управління.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника міжрегіонального управління.

{Абзац другий пункту 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3228/5 від 23.10.2019}

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності міжрегіонального управління, підвідомчих органів та установ юстиції при міжрегіональному управлінні може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про яку затверджує начальник міжрегіонального управління.

13. Міжрегіональні управління утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Структуру міжрегіональних управлінь затверджує Міністр юстиції України.

Штатний розпис та кошторис міжрегіональних управлінь затверджує державний секретар Міністерства юстиції України.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

14. Міжрегіональне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

{Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління конституційного
та адміністративного
законодавства

І.І. Чипенковгору