Документ z0759-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.08.2019, підстава - z0956-19, z0930-19

видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством України;

веде звітність та подає до Відділу Управління державної реєстрації відповідні її форми у встановленому законодавством порядку, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад, які проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, та надає їм методичну допомогу;

організовує та надає фізичним особам з дотриманням вимог законодавства платні послуги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.64 через Відділ Управління державної реєстрації та Відділ приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.65 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.66 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.67 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.68 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.71 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

{Підпункт 4.69 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.65 здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015, № 1657/5 від 10.06.2016}

4.66 надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

4.67 організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.68 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 3303/5 від 22.11.2016}

4.69 забезпечує доступ державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, та приймає рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.70 розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймає обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.71 складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.72 забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.73 веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.74 у випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.75 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.76 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

5. Головне територіальне управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з персоналом Головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів та установ нотаріату, забезпечує підвищення кваліфікації (професійне навчання) державних службовців і працівників Головного територіального управління юстиції та установ нотаріату, які не є державними службовцями;

{Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.2 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.3 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.4 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.5 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.2 складає проект зведеного штатного розпису, штатного розпису та кошторису Головного територіального управління юстиції, а також зведеного штатного розпису нотаріальних контор і подає на затвердження державному секретарю Міністерства юстиції України;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.3 контролює надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України та їх облік;

5.4 здійснює бухгалтерський облік витрат на утримання Головного територіального управління юстиції; забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

5.5 здійснює централізований бухгалтерський облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби, Відділів, нотаріальних контор;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 672/5 від 10.04.2013, № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

5.6 організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, в тому числі, пов'язаних з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

{Підпункт 5.6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.7 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в Головному територіальному управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.8 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.9 здійснює контроль у Головному територіальному управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.10 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Головне територіальне управління юстиції має право:

6.1 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, у тому числі постійно діючі, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

{Підпункт 6.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

6.4 брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

6.5 здійснювати перевірки в підвідомчих органах та установах юстиції;

{Підпункт 6.5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

6.6 залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

6.7 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6.8 вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

6.9 у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

{Підпункт 6.10 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

{Пункт 7 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

7. Головне територіальне управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Головне територіальне управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

У випадках, передбачених законодавством, акти Головного територіального управління юстиції є обов'язковими для виконання територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Головне територіальне управління юстиції, у разі потреби, видає разом з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями спільні акти.

9. Начальник Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники Головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник Головного територіального управління юстиції має чотирьох заступників, у тому числі: першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції, заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби, заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5 від 13.02.2018}

Заступники начальника Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5 від 13.02.2018}

Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби та його заступники, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

{Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5 від 13.02.2018}

Начальник Головного територіального управління юстиції має право вносити державному секретарю Міністерства юстиції України подання про призначення заступника начальника відповідного Головного територіального управління юстиції у порядку, визначеному статтею 41 Закону України “Про державну службу”.

Начальник Головного територіального управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень, упровадження програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, в межах компетенції установлює ступінь відповідальності заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів відповідного Головного територіального управління юстиції за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу підвідомчих органів та установ юстиції.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2477/5 від 26.07.2018}

10. Начальник Головного територіального управління юстиції:

10.1 очолює Головне територіальне управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє Головне територіальне управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Головного територіального управління юстиції перед Міністром юстиції України;

10.2 організовує роботу Головного територіального управління юстиції, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.3 вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.4 забезпечує виконання Головним територіальним управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

10.5 звітує перед Міністром юстиції України щодо виконання покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань та планів роботи;

{Підпункт 11.6 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

10.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру головного територіального управління юстиції відповідно до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженої цим наказом (далі – Типова структура), у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України.

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.7 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Головного територіального управління юстиції;

{Підпункт 10.7 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.8 затверджує штатні розписи нотаріальних контор;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 1734/5 від 26.11.2012, № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.9 організовує планування роботи з персоналом Головного територіального управління юстиції, забезпечує планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 11.10 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.10 призначає в установленому порядку громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” Головного територіального управління юстиції, крім тих, суб’єктом призначення яких відповідно до законодавства є державний секретар Міністерства юстиції України, та звільняє з таких посад; присвоює їм ранги державних службовців;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 11.11 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 11.12 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.11 приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Головного територіального управління юстиції;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.12 виконує функції роботодавця стосовно працівників Головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.13 виконує функції роботодавця стосовно завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів;

{Підпункт 10.13 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.14 вносить державному секретарю Міністерства юстиції України в установленому порядку пропозиції про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, заступників начальників Управлінь державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції;

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.14 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.15 здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Головному територіальному управлінні юстиції та установах нотаріату;

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.16 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

10.17 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

11. У Головному територіальному управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника Головного територіального управління юстиції (голова колегії), заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником Головного територіального управління юстиції.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника Головного територіального управління юстиції.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності Головного територіального управління юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції при Головному територіальному управлінні юстиції може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про яку затверджує начальник Головного територіального управління юстиції.

13. Головні територіальні управління юстиції утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Структуру Головних територіальних управлінь юстиції затверджує Міністр юстиції України.

Штатний розпис та кошторис Головних територіальних управлінь юстиції затверджує державний секретар Міністерства юстиції України.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

14. Головне територіальне управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

{Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління конституційного
та адміністративного
законодавства

І.І. Чипенковгору