Про внесення змін до наказу Держкомстату від 21.07.2008 N 248
Держкомстат України; Наказ від 27.07.2009283
Документ z0757-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.11.2015, підстава - z1346-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2009 N 283
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2009 р.
за N 757/16773
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 303 ( z1346-15 ) від 20.10.2015 }
Про внесення змін до наказу Держкомстату
від 21.07.2008 N 248

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості та
отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Держкомстату від 21.07.2008 N 248
( z0742-08 ) "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження N 4-житлофонд "Звіт про
квартирну чергу та надання житлових приміщень" (річна)",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2008 за
N 742/15433, такі зміни: у заголовку, пунктах 1 та 2 слова і цифру "N 4-житлофонд
"Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень" (річна)"
замінити словами і цифрою "N 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга
та надання житлових приміщень".
2. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 4-житлофонд "Звіт про квартирну
чергу та надання житлових приміщень" (річна), затвердженої наказом
Держкомстату від 21.07.2008 N 248 ( z0742-08 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 12.08.2008 за N 742/15433, такі
зміни:
2.1 у заголовку слова і цифру "N 4-житлофонд "Звіт про
квартирну чергу та надання житлових приміщень" (річна)" замінити
словами і цифрою "N 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга та
надання житлових приміщень";
2.2 пункт 1.1 викласти у такій редакції: "1.1. Звітним періодом для форми державного статистичного
спостереження N 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга та надання
житлових приміщень" (далі - форма N 4-житлофонд) є 12 місяців: з 1
січня до 31 грудня звітного року.";
2.3 у абзаці першому пункту 1.3 слова і цифру "Державне
статистичне спостереження за формою N 4-житлофонд, яке" замінити
словами і цифрою "Форму N 4-житлофонд, яка".
3. Респондентам при заповненні форми державного статистичного
спостереження N 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга та надання
житлових приміщень" використовувати Інструкцію зі змінами,
внесеними цим наказом.
4. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):
4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4.2. Довести Інструкцію зі змінами, внесеними цим наказом, до
відома територіальних органів державної статистики.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленковгору