Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 07.03.2013103
Документ z0756-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.08.2014, підстава - z0921-14

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2013 № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 756/23288

Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 468 від 15.07.2014}

Відповідно до статті 47 Закону України „Про зайнятість населення” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України:

від 7 лютого 2009 року № 45 „Про затвердження Переліку причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, і Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 березня 2009 року за № 189/16205;

від 2 вересня 2009 року № 330 „Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2009 року за № 900/16916.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (М. Лазерна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апаратуВ. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови правління Пенсійного фонду України

Голова Державної інспекції України з питань праці
Г.В. ОсовийМ.Ю. Бродський

В.О. Кравчук

В.І. Яцкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
07.03.2013  № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 756/23288

ПОРЯДОК
надання допомоги по частковому безробіттю

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм та умови надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

допомога по частковому безробіттю - кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), що надаються територіальними органами Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи) підприємству для виплати застрахованим особам (далі - працівники) у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин;

зупинення (скорочення) виробництва - зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць, а також зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, яке є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними. Невідворотний та тимчасовий характер зупинення (скорочення) виробництва виникає у зв’язку з: фінансовою або економічною кризою, економічною блокадою, аварією, пожежею, масовими заворушеннями, терористичним актом, війною, стихійним лихом (землетрусом, буревієм, повінню, смерчем тощо), закриттям морських проток, що трапляється на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження; забороною експорту (імпорту), валютними обмеженнями, прийнятими органами державної влади; забороною органами державної влади використовувати матеріали, сировину, комплектуючі, що застосовувались у цьому виробництві; іншими непередбачуваними та непереборними подіями, що відбуваються незалежно від волі та бажання підприємства і призводять до зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу;

{Абзац третій пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

комісія з питань надання допомоги по частковому безробіттю - комісія, що створюється територіальним органом для розгляду питання щодо надання допомоги по частковому безробіттю (далі - комісія);

організаційно-виробничі причини - перепрофілювання, технічне переоснащення, зміна технології виробництва, перехід на інші види сировини з метою подолання причин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві та не пов’язані з припиненням трудових відносин із працівниками;

{Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин.

Термін „застраховані особи” вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.

Термін „підприємство” вживається у значенні, наведеному у Господарському кодексі України.

1.3. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством у разі зупинення (скорочення) виробництва.

1.4. Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам незалежно від їх форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції.

Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам, які не мають заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва; не мають непогашеної заборгованості щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за період до 1 січня 2011 року та (або) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли до зупинення (скорочення) виробництва; не мають несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та (або) Закону України „Про зайнятість населення”.

1.5. Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше шести календарних місяців, за яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому, ніж мінімальний розмір страхового внеску, та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць. Право на зазначену допомогу також мають особи, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і на день початку зупинення (скорочення) виробництва приступили до роботи.

1.6. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли:

зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

працівник:

письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

працює на цьому підприємстві за сумісництвом;

проходить на підприємстві альтернативну (невійськову) службу;

залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, передбачених статтею 7-1 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

ІІ. Надання допомоги по частковому безробіттю

2.1. Про можливе зупинення (скорочення) виробництва підприємство письмово повідомляє (далі - повідомлення) територіальний орган за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва.

2.2. Територіальний орган за погодженням з підприємством організовує заходи щодо запобігання вивільненню працівників.

2.3. Підприємство не пізніше 6 місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва подає територіальному органу такі документи:

2.3.1. У разі зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць:

заяву (додаток 1);

копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва, завірену печаткою підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок та тривалість, а також що зупинення (скорочення) виробництва охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;

відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до пункту 1.5 розділу І цього Порядку;

висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу І цього Порядку, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

довідку про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та (або) Закону України „Про зайнятість населення”.

2.3.2. У разі зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, яке є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними:

заяву (додаток 1);

копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу, завірену печаткою підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок та тривалість;

копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з яким (якими) укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання);

відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до пункту 1.5 розділу І цього Порядку;

висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу І цього Порядку, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

довідку про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та (або) Закону України „Про зайнятість населення”.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

2.4. Територіальний орган вживає заходів щодо залучення до громадських робіт працівників (за їх бажанням) у разі їх обліку в територіальному органі на умовах, визначених чинним законодавством.

Допомога по частковому безробіттю таким працівникам надається в межах строку зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві з наступного дня після закінчення їх участі в громадських роботах на умовах, визначених цим Порядком.

2.5. Територіальний орган забезпечує подання на розгляд комісії узагальненої інформації про результати вжитих територіальним органом заходів щодо запобігання вивільненню працівників та інформації про відсутність або наявність заборгованості зі сплати підприємством єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.6. Персональний склад комісії затверджується територіальним органом і включає: представника відповідного територіального органу (дві особи); представника управління економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації (одна особа); представників сторін соціального діалогу від профспілкового органу (три особи); представників сторін соціального діалогу від роботодавців (три особи).

{Абзац перший пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

Очолює комісію заступник керівника територіального органу або особа, яка його заміщує.

Питання про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 10 календарних днів з дати подання підприємством заяви та документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу.

У разі подання неповного пакета документів або наявності в окремих документах помилок комісія в строки, передбачені цим пунктом, приймає рішення про повернення пакету документів підприємству для доповнення або доопрацювання. Після доповнення або доопрацювання цих документів підприємство має право повторно звернутися до територіального органу.

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

У разі повторного подання підприємством пакета документів після їх доповнення або доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у протоколі засідання комісії, питання про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 5 календарних днів з дати повторного подання підприємством документів відповідно до вимог цього Порядку.

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

Комісії та територіальному органу забороняється вимагати інші документи, ніж ті, що визначені цим Порядком.

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

2.7. Засідання комісії скликається головою (залежно від кількості поданих підприємствами заяв) або на вимогу однієї третини членів комісії. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів комісії.

Висновок комісії носить рекомендаційний характер та оформлюється протоколом засідання комісії, що затверджується більшістю голосів присутніх.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

2.8. Рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю приймається керівником територіального органу та оформлюється наказом територіального органу протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю набирає чинності з дня:

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

закінчення тримісячного строку зупинення (скорочення) виробництва за умови подання підприємством повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва (додаток 2) до територіального органу у разі надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 цього розділу, та письмового підтвердження (додаток 3), що зупинення (скорочення) виробництва продовжує тривати;

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

підписання його керівником територіального органу у разі надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цього розділу.

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

Рішення керівника територіального органу про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю може бути оскаржене до територіального органу вищого рівня або суду.

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

Територіальний орган вищого рівня має право скасувати або переглянути рішення територіального органу повністю чи частково та зобов’язати розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю повторно.

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

У разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю територіальний орган протягом 5 календарних днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилає підприємству проект договору про надання допомоги по частковому безробіттю за зразком згідно з додатком 4 до цього Порядку, який укладається між територіальним органом та підприємством та в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування підприємству коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, гарантії зайнятості працівників, відповідальність сторін, порядок внесення змін та умови розірвання і припинення договору.

{Абзац сьомий пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю територіальний орган протягом 5 календарних днів повідомляє про таке рішення підприємство рекомендованим листом з повідомленням про вручення із зазначенням обґрунтування причин прийняття такого рішення.

III. Виплата, розмір та тривалість надання допомоги по частковому безробіттю

3.1. Перерахування підприємству коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю здійснюється територіальним органом щомісяця протягом 15 робочих днів після отримання від підприємства відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України „Про зайнятість населення” (додаток 5).

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

3.2. Підприємство виплачує кошти працівникам у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю (відомості на виплату грошей). Копія зазначеної відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника (відомості на виплату грошей) подається територіальному органу не пізніше 10 календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва у працівників, які не були включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, підприємство додатково подає територіальному органу на розгляд комісії відомості про таких осіб і копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з якою (яким) укладено колективний договір, про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання).

3.3. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством з першого дня зупинення (скорочення) виробництва у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більш як 180 календарних днів протягом року.

3.4. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Розмір допомоги визначається під час затвердження бюджету Фонду, виходячи з фінансових можливостей, і не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

3.5. Підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштів для виплати працівникам, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю, раніше ніж через рік після закінчення строку виплати допомоги по частковому безробіттю.

3.6. Підприємство відповідає за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю та цільове використання коштів Фонду.

3.7. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору протягом 6 місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю), з дня закінчення виплати допомоги по частковому безробіттю з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40, пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України), кошти, отримані підприємством, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої допомоги по частковому безробіттю звільненої особи.

Допомога по частковому безробіттю не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Територіальний орган на підставі інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про припинення трудових відносин з особами, які отримували допомогу по частковому безробіттю, повідомляє про це територіальний орган Державної інспекції України з питань праці.

3.8. За наявності підстав територіальний орган вживає заходів щодо повернення в повному обсязі коштів, наданих підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

3.9. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю не надаються підприємствам, якими не дотримано вимоги статті 47 Закону України „Про зайнятість населення” та цього Порядку.

3.10. Територіальний орган контролює цільове використання коштів, що перераховуються підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 30 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від підприємства необхідні пояснення з цих питань, у тому числі в письмовій формі.

{Абзац перший пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}

Територіальний орган має право перевіряти достовірність відомостей, поданих підприємством для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання підприємством виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в разі відмови або перешкоджання з боку підприємства у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання підприємством коштів Фонду.

3.11. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати підприємством допомоги по частковому безробіттю працівникам, розглядаються у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості


М. ЛазебнаДодаток 1
до Порядку надання допомоги
по частковому безробіттю

ЗАЯВА
про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю

{Порядок доповнено новим Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}


Додаток 2
до Порядку надання допомоги
по частковому безробіттю

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зупинення (скорочення) виробництва

{Порядок доповнено новим Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}


Додаток 3
до Порядку надання допомоги
по частковому безробіттю

{Додаток 3}

{Порядок доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 468 від 15.07.2014}


Додаток 4
до Порядку надання допомоги
по частковому безробіттю

ДОГОВІР
про надання допомоги по частковому безробіттюДодаток 5
до Порядку надання допомоги
по частковому безробіттю

ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України „Про зайнятість населення”

Найменування та місцезнаходження підприємства ______________________________

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові працівника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Професія (посада)

Тарифна ставка (оклад), грн

Протягом дванадцяти місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працював не менше шести календарних місяців і сплачував єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального єдиного внеску

(ТАК/НІ)

Відсутня можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівника на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах підприємства

(ТАК/НІ)

Особа відмовилася від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем)

(ТАК/НІ)

Особа працює на цьому підприємстві за сумісництвом (ТАК/НІ)

Особа проходить на підприємстві альтернативну (невійськову) службу

(ТАК/НІ)

Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць

Кількість годин часткового безробіття за місяць

Сума допомоги по частковому безробіттю, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Назва структурного підрозділу
Керівник підприємства

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.вгору