Документ z0754-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2019, підстава - z1049-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2015  № 1059/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2015 р.
за № 754/27199

Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2432/5 від 05.08.2016
№ 2433/5 від 31.07.2017
№ 610/5 від 27.02.2019
№ 2969/5 від 19.09.2019}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272 «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2015 року № 628-р «Деякі питання удосконалення системи ідентифікації особи і функціонування державних та єдиних реєстрів» та пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою оптимізації забезпечення функціонування Єдиних та Державних реєстрів НАКАЗУЮ:

1. Визначити державне підприємство «Національні інформаційні системи» адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України (далі - адміністратор Єдиних та Державних реєстрів).

Адміністратор Єдиних та Державних реєстрів здійснює заходи зі створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення реєстрів, відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до цих реєстрів, а також інші заходи (дії), передбачені законодавством.

У межах адміністрування Єдиних та Державних реєстрів адміністратор Єдиних та Державних реєстрів здійснює заходи зі створення, впровадження та супроводження, інформаційного та технічного обслуговування, модернізації веб-ресурсів та веб-сервісів Міністерства юстиції України, надає у випадках, визначених законодавством, послуги у сфері функціонування Єдиних та Державних реєстрів, здійснює технічне та технологічне супроводження інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України та адміністратора Єдиних та Державних реєстрів з метою оперативного вирішення питань, що стосуються функціонування реєстрів.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2433/5 від 31.07.2017}

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, що додаються.

3. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
Міністерства юстиції України

В.о. генерального директора
державного підприємства
"Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України

О.В. Велика
О.І. НетишенськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.06.2015  № 1059/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2015 р.
за № 754/27199

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

1. В абзаці другому пункту 1.4 розділу 1 Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834 (зі змінами), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

{Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції N 43/5 від 20.05.2003, до якого вносились зміни}

2. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі 1:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції України, яке забезпечує його ведення.»;

у пункті 1.3 слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

«відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції з питань державної виконавчої служби (далі - органи ДВС), які здійснюють його ведення;»;

абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції з питань державної виконавчої служби;»;

2) у розділі 5:

абзаци другий, третій пункту 5.3 замінити одним абзацом другим такого змісту:

«Міністр юстиції України, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби, директор Департаменту державної виконавчої служби, заступники директора Департаменту державної виконавчої служби, інші посадові особи Департаменту державної виконавчої служби, визначені директором Департаменту державної виконавчої служби, посадові особи структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до повноважень яких належить здійснення внутрішнього аудиту, визначені Міністром юстиції України;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«начальники структурних підрозділів головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції з питань державної виконавчої служби, їх заступники та визначені ними посадові особи;»;

абзац п’ятий виключити.

3. Внести до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477, такі зміни:

1) у пункті 1.3 глави 1 слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (далі - Держінформ’юст)» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

2) у тексті Положення слово «Держінформ’юст» у всіх відмінках замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи» у відповідних відмінках.

4. У пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5 «Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 802/12676 (із змінами), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

5. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5 «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252 (із змінами), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

6. У пункті 1.4 розділу 1 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252 (із змінами), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

7. Внести до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 червня 2007 року № 412/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за № 689/13956 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

у пунктах 1.3, 1.6 слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Реєстратор Реєстру (далі - Реєстратор) - Міністерство юстиції України та структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі з питань державної реєстрації.»;

2) друге речення пункту 11 Пояснення щодо заповнення запиту про отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності додатка 1 до цього Положення викласти в такій редакції: «Адреси та телефони державного підприємства «Національні інформаційні системи» та його регіональних філій містяться на офіційному сайті підприємства: http://nais.gov.ua.»;

3) друге речення пункту 10 Пояснення щодо заповнення запиту про отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності додатка 2 до цього Положення викласти в такій редакції: «Адреси та телефони державного підприємства «Національні інформаційні системи» та його регіональних філій містяться на офіційному сайті підприємства: http://nais.gov.ua.».

8. У пункті 6 Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2008 року № 1666/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2008 року за № 924/15615 (із змінами), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

9. Внести до Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1.3 слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) - Міністерство юстиції та структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції з питань державної реєстрації або спеціалісти територіальних органів Міністерства юстиції України, на яких покладено повноваження реєстратора громадських формувань.»;

2) у розділі ІІ:

в абзаці першому пункту 2.3 слова «, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру» та «головних управлінь юстиції» замінити відповідно словами «з питань державної реєстрації» та «головних територіальних управлінь юстиції»;

3) у розділі ІІІ:

у підпунктах 3.1.2, 3.1.3 пункту 3.1 слова «, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру» замінити словами «з питань державної реєстрації».

10. У пункті 4 наказу Міністерства юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5 «Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2009 року за № 1043/17059 (зі змінами), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

11. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2009 року за № 1043/17059 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.5 розділу 1 слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

2) у тексті слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах.

12. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2010 року № 2501/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2010 року за № 926/18221 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.3 розділу I слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

2) у тексті Порядку слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах.

13. У пункті 2 наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569 (із змінами), слова «Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «Державному підприємству «Національні інформаційні системи».

14. В абзаці шостому пункту 3.3 розділу ІІІ, абзаці другому пункту 4.4 розділу ІV Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569 (із змінами), слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах.

15. У пункті 1.6 розділу І Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 131/5), слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 610/5 від 27.02.2019}

17. У пункті 4 Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 492/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797, слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2969/5 від 19.09.2019}

19. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1280/26057, такі зміни:

1) у пункті 6 розділу І слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи»;

2) у тексті Положення слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах.

Директор Департаменту
цивільного,
фінансового законодавства
та законодавства
з питань земельних відносин

О.М. Ференсвгору