Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 225/661
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2010 р.
за N 751/18046

Про внесення зміни до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.06.2010 N 518 ( 518-2010-п ) "Про внесення зміни у додаток 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298"
Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміну у пункт 2.1 Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров'я України від
05.10.2005 N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489 (зі змінами),
доповнивши абзац перший примітки 1 після цифр і слова "567
гривень", словами і цифрами "; з 1 липня - 570 гривень.".
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення забезпечити диференціацію заробітної
плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за
рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 липня 2010 року.
Міністр праці
та соціальної політики України В.Надрага
Міністр охорони
здоров'я України З.Митник
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра С.Рибак
Заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський


Публікації документа