Документ z0750-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2017. Подивитися в історії? )

7) у разі отримання пакетів з позначкою «Терміново» негайно після їх отримання та обліку повідомити начальника органу (підрозділу) поліції.

3. Телеграми (телефонограми) зберігаються в черговій службі органу (підрозділу) поліції у спеціальній папці, а після їх скасування вилучаються й здаються до архіву. Про скасування заходів інформуються всі адресати (працівники), яким передавалось відповідне орієнтування.

4. Інша інформація службового характеру, яка надходить до чергової служби і за якою оперативний черговий зобов’язаний виконати певні дії, заноситься до зошита для записів чергових (додаток 9).

5. При введенні ступенів готовності та спеціальних оперативних планів оперативний черговий зобов’язаний:

1) постійно бути готовим до своєчасного оповіщення й збору працівників поліції органу (підрозділу) поліції за навчальними сигналами та сигналами оповіщення, знати місця його збору;

2) знати порядок зв’язку з органами державної влади та місцевого самоврядування, черговими територіальних органів ДСНС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби, прокуратури, Служби безпеки України, військових комендатур та військових частин на території обслуговування.

6. При одержанні з чергової служби вищого рівня будь-якого із сигналів про введення ступенів готовності, зазначених на пакетах, та пароля до них оперативний черговий зобов’язаний:

1) зафіксувати в зошиті для записів чергових точний час отримання сигналу й пароля, посаду й прізвище особи, яка передала сигнал, підтвердити його отримання;

2) розпечатати пакет із позначенням отриманого сигналу, звірити пароль, що міститься в пакеті, з отриманим;

3) у разі відповідності прийнятого пароля, що міститься в пакеті, негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції про отриманий сигнал і діяти відповідно до його доручень;

4) у разі розбіжності отриманого пароля з паролем, що міститься в пакеті, негайно повідомити про це чергового чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня та діяти за його дорученням;

5) при отриманні сигналів оповіщення від територіального органу ДСНС зафіксувати сигнал та негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції й діяти за його дорученням.

7. При отриманні від начальника органу (підрозділу) поліції або з чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня наказу або доручення про введення в дію спеціальних оперативних планів оперативний черговий забезпечує виконання заходів, передбачених відповідними планами.

8. Про введення в дію спеціального оперативного плану (проведення навчальних тренувань) черговий робить запис у журналі з організаційного забезпечення спеціальних оперативних планів Національної поліції України (додаток 10).

9. За обставин, що потребують термінових дій, оперативний черговий має право самостійно вводити в дію спеціальний оперативний план оборони адміністративного будинку із подальшою доповіддю начальникові органу (підрозділу) поліції та до чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня.

10. Начальником територіального підрозділу поліції призначається одна або декілька посадових осіб, відповідальних за перебування затриманих у цьому підрозділі поліції. Відповідальними за перебування затриманих осіб не можуть бути слідчі. При розгляді обставин затримання або доставлення осіб до територіального підрозділу поліції необхідно дотримуватися таких вимог:

1) розгляд обставин затримання або доставлення осіб до територіального підрозділу поліції проводиться працівниками добового наряду чергової служби або іншими працівниками за дорученням начальника цього підрозділу чи його заступника в окремій кімнаті, яка своїм обладнанням не пригнічує їх честь та гідність, з дотриманням встановлених чинним законодавством строків;

2) усі без винятку особи, які затримані, доставлені, викликані працівниками поліції для складання матеріалів про адміністративні правопорушення, проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, чи прибули з особистих або службових питань, реєструються в журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених (додаток 11);

3) поліцейський, який здійснив затримання особи, або відповідальний за перебування затриманих негайно після такого затримання повідомляє затриману особу, що вона має право на захисника, а також орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. Якщо цього не зроблено, оперативний черговий повинен самостійно повідомити відповідний орган (установу), зафіксувавши час повідомлення та дані посадової особи, яка його отримала, у журналі інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим (додаток 12);

4) у разі необґрунтованого затримання оперативний черговий зобов'язаний негайно звільнити затриману особу, про що зробити відповідний запис у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, й запропонувати посадовій особі, винній у необґрунтованому затриманні, вибачитися. Про необґрунтоване затримання громадянина доповісти письмовим рапортом начальникові територіального підрозділу поліції для подальшого призначення та проведення службового розслідування.

11. Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 КПК.

12. Дипломатичному представництву (посольству або місії) іноземної держави в Україні, консульській установі (генеральному консульству, консульству, віце-консульству або консульському агентству) іноземної держави в Україні як органам іноземної держави, співробітникам дипломатичних представництв та працівникам консульських установ для здійснення їх функцій надаються передбачені Положенням про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженим Указом Президента України від 10 червня 1993 року № 198/93 (далі – Положення), привілеї та імунітети, що визначаються відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 року про дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 року про консульські зносини. Належність до осіб, які користуються зазначеними в Положенні привілеями та імунітетами, посвідчується документами, що видаються Міністерством закордонних справ України.

13. Дії оперативного чергового при затриманні (доставленні) до органу (підрозділу) поліції окремих категорій осіб:

1) при затриманні (доставленні) за вчинення правопорушень військовослужбовців, поліцейських, співробітників Служби безпеки України оперативний черговий повинен (після встановлення особи затриманого, місця проходження служби, підстав і законності затримання та складання відповідних матеріалів) повідомити про таке затримання орган Військової служби правопорядку, військового коменданта та/або командира військової частини, начальника органу (підрозділу) поліції, чергового територіального підрозділу Служби безпеки України. Про вчинення кримінального правопорушення цією категорією осіб повідомити чергового територіальної та/або військової прокуратури;

2) при затриманні або доставленні до чергової служби органу (підрозділу) поліції іноземців (які не мають дипломатичного, консульського чи іншого імунітету), осіб без громадянства оперативний черговий з метою встановлення законності перебування таких осіб на території України повинен поінформувати територіальний підрозділ ДМС;

3) при доставленні неповнолітньої (малолітньої) особи, яка вчинила правопорушення, перебуває у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних засобів, або дитини, яка заблукала чи підкинута, передати доставлену особу працівнику підрозділу ювенальної превенції для подальшого розгляду обставин правопорушення чи події;

4) якщо слідчим встановлено, що в діях затриманого містяться ознаки кримінального правопорушення або він перебуває в розшуку, незаконно зберігає заборонені предмети та речі, має підроблені документи, оперативний черговий повинен доповісти про це начальникові органу (підрозділу) поліції та негайно повідомити керівників підрозділів слідства та кримінальної поліції;

5) рішення про можливість утримання осіб, які знаходяться в непритомному стані, мають небезпечні для життя чи здоров’я тілесні ушкодження, симптоми гострих захворювань внутрішніх органів, видимі ознаки отруєння алкоголем або сильнодіючими речовинами, заражені небезпечними для здоров’я оточуючих інфекційними хворобами, втратили здатність самостійно пересуватися внаслідок важкого ступеню сп'яніння, жінок з ознаками вагітності чи близьких пологів, або осіб, які є пацієнтами замісної підтримувальної терапії, хворих з опіоїдною залежністю, оперативний черговий приймає залежно від висновку лікаря, що фіксується в журналі реєстрації надання медичної допомоги особам, які перебувають в органі (підрозділі) поліції (додаток 13), та письмового доручення начальника органу (підрозділу) поліції. Заходи реагування до таких осіб можуть уживатися лише після надання їм невідкладної медичної допомоги або з дозволу лікаря за результатами проведеного ним огляду затриманої особи.

14. При розгляді обставин щодо особи, яка доставлена до органу (підрозділу) поліції за вчинення адміністративного правопорушення, оперативний черговий зобов'язаний:

1) установити особу затриманого, провести особистий огляд, огляд речей затриманої особи із дотриманням вимог статей 264 та 265 КУпАП та видати їй Пам'ятку для затриманих (додаток 14);

2) вимагати від працівника поліції, який затримав правопорушника, скласти й оформити в установленому порядку протокол про адміністративне правопорушення та протокол про адміністративне затримання;

3) перевірити правопорушника за базами даних єдиної інформаційної системи МВС, а при затриманні осіб, які знаходяться на профілактичному обліку, довести інформацію про них до відома працівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомити її родичів, а також на її прохання адміністрацію за місцем роботи чи навчання;

5) доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції або його заступнику матеріали про адміністративне правопорушення (адміністративне затримання);

6) забезпечити постійне спостереження за поведінкою затриманих осіб з метою попередження з їх боку нападу на працівників поліції, громадян, приховування предметів і речей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, уникнення можливості втечі, самогубства або спричинення шкоди своєму здоров’ю;

7) у разі погіршення стану здоров'я або вчинення спроби самогубства затриманою особою надати невідкладну домедичну допомогу, негайно викликати бригаду екстреної медичної допомоги та доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції;

8) при передачі затриманих чи доставлених осіб на лікування у заклад охорони здоров'я у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених зробити відповідний запис, а до закладу охорони здоров'я надіслати лист із проханням заздалегідь повідомити про закінчення лікування особи;

9) у разі раптової смерті чи самогубства затриманої або запрошеної особи негайно викликати бригаду екстреної медичної допомоги, доповісти письмовим рапортом начальникові органу (підрозділу) поліції, до чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня, поінформувати чергового прокуратури та вжити заходів щодо збереження обстановки на місці події.

15. Особистий огляд затриманого за адміністративне правопорушення проводиться особою однієї статі із затриманим і в присутності двох понятих тієї самої статі. Огляд речей, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, яка є їх володільцем. За невідкладних обставин згадані речі, предмети за відсутності їх володільця можуть бути оглянуті в присутності двох понятих.

16. Про особистий огляд, огляд і вилучення речей та документів робиться відповідний запис у протоколах про адміністративне правопорушення та адміністративне затримання із зазначенням усіх вилучених речей та документів, їх індивідуальних ознак (номер, серія, колір тощо). Вилучені в затриманої особи гроші, речі, інші цінності й документи зберігаються разом із копією протоколу про адміністративне затримання в спеціальній шафі та передаються при зміні черговими із записом у книзі приймання-здавання чергування.

17. При звільненні затриманої особи їй повертають усі вилучені речі, документи й гроші, за винятком предметів, речей та документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, предметів і речей, що знаходяться в розшуку, а також таких, що підлягають конфіскації або оплатному вилученню.

18. Про отримання речей, документів та інших цінностей особа, яка звільняється, ставить підпис у протоколі вилучення і в разі наявності претензій до працівників поліції власноруч робить запис у протоколі про адміністративне затримання. Копії протоколів зберігаються у черговій службі органу (підрозділу) поліції протягом одного року.

19. При розгляді обставин щодо затриманої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, оперативний черговий зобов'язаний:

1) у разі затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або особи, яка оголошена у міжнародний розшук та відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, негайно повідомити про це слідчого та/або прокурора, зазначеного в ухвалі;

2) у випадку затримання особи не уповноваженою на те посадовою особою та тимчасового вилучення у затриманого майна отримати його для зберігання до передачі слідчому чи прокурору. Факт отримання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Подальша передача майна слідчому чи прокурору фіксується у відповідному журналі;

3) роз'яснити затриманому підстави його затримання, права і обов'язки та видати Пам'ятку для затриманих;

4) перевірити, чи уповноважена посадова особа, яка здійснила затримання, надала можливість затриманій особі повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім'ї, захисника чи інших осіб або здійснила таке повідомлення самостійно. У випадку нездійснення таких дій уповноваженою посадовою особою черговий виконує їх самостійно або доручає їх виконання іншому члену добового наряду чергової служби та повідомляє про це начальника органу (підрозділу) поліції із здійсненням запису у відповідному журналі;

5) при одержанні протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, чи ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання від уповноваженої особи, направити підозрюваного до ІТТ, передавши під підпис черговому ІТТ вилучені у затриманої особи речі та документи.

20. З метою забезпечення права затриманого на конфіденційне побачення із захисником у територіальних підрозділах поліції обладнується відповідна кімната для конфіденційного побачення.

21. Зустріч затриманого та його захисника у кімнаті для конфіденційного побачення має відбуватися під візуальним контролем уповноваженої особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, з метою забезпечення законності при проведенні такої зустрічі та заходів безпеки.

22. Не допускаються слуховий контроль та фіксація розмови захисника і затриманого за допомогою технічних засобів мовленнєвої інформації, переговорів чи повідомлень або підслуховування такої розмови без допомоги технічних засобів.

23. Про проведення конфіденційного побачення затриманої особи із захисником здійснюється запис у журналі інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги затриманим із зазначенням часу початку такого побачення та його закінчення.

24. Оперативний черговий, який закінчує чергування:

1) детально ознайомлює наряд чергової служби, який прибув на зміну, з оперативною обстановкою;

2) інформує про поточну роботу, зареєстровані кримінальні правопорушення та події, масові та інші заходи, що плануються, сили й засоби, які задіяні на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорону адміністративного будинку органу (підрозділу) поліції, доручення начальника органу (підрозділу) поліції й керівництва вищого рівня.

25. Оперативний черговий, який заступає на чергування, приймає від чергового, який змінюється:

1) табельну вогнепальну зброю (у тому числі не закріплену за поліцейськими), а також спортивну та навчальну зброю, що знаходиться на тимчасовому зберіганні (крім вилученої, добровільно зданої та знайденої), боєприпаси, спеціальні засоби, оперативну, криміналістичну й організаційну техніку, засоби зв’язку, ключі від кімнат для затриманих та кімнати зберігання зброї та спеціальних засобів (далі – КЗЗ). Озброєння, спеціальні та технічні засоби перевіряються поштучно (звіряється номер, серія та рік випуску). Особлива увага при цьому звертається на їх укомплектованість;

2) осіб, які утримуються в КЗ, матеріали, на підставі яких ці особи утримуються, вилучені в них речі, документи, гроші та цінності;

3) службову документацію чергової служби та інші довідкові матеріали.

26. Під час здійснення прийому чергування оперативний черговий, який заступає на службу, зобов'язаний перевірити технічну справність охоронно-пожежної сигналізації, виведеної на концентратор охоронної сигналізації органу (підрозділу) поліції, та засобів пожежогасіння, які знаходяться в приміщенні чергової служби.

27. Про виявлені недоліки оперативний черговий проставляє записи у книзі приймання-здавання чергування (додаток 15), після чого доповідає начальникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов'язки.

28. Про приймання і здавання чергування, зареєстровані кримінальні правопорушення та інші події, ужиті заходи та їх результати, виявлені правопорушення, вчинені працівниками поліції, інші недоліки оперативні чергові доповідають начальникові органу (підрозділу) поліції та надають необхідну службову документацію. Начальник органу (підрозділу) поліції дає оцінку наряду чергової служби, який змінюється, проводить інструктаж нового добового наряду та дозволяє провести зміну чергування.

29. Оперативний черговий органу (підрозділу) поліції може відлучитися з приміщення чергової служби (у межах адміністративного будинку) з дозволу начальника цього органу (підрозділу) після детального ознайомлення особи, яка його заміщатиме, з особливостями оперативної обстановки та внесення відповідного запису до зошита для записів чергових. Після повернення черговий приймає доповідь особи, яка його заміщала, про події та зміни в обстановці, що сталися за час його відсутності. Залишати приміщення чергової служби на одного працівника добового наряду категорично забороняється.

30. За тимчасової відсутності оперативного чергового працівник, який виконує його обов'язки, після запису в зошиті для записів чергових про прийняття чергування користується правами, якими наділений черговий.

31. При прибутті поліцейських, які заступають на чергування, оперативний черговий зобов'язаний:

1) перевірити згідно з розстановкою наявність поліцейських, з'ясувати їх стан здоров'я, а також обставини, що заважають несенню служби;

2) ознайомити поліцейські наряди з орієнтуваннями, отриманою інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, прикметами осіб, які розшукуються, оголосити маршрути патрулювання та час несення служби;

3) вишикувати поліцейські наряди на інструктаж, перевірити у кожного поліцейського наявність обов'язкових предметів озброєння та спорядження, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків;

4) доповісти посадовій особі, яка проводить інструктаж, про готовність поліцейських до несення служби;

5) після проведення інструктажу видати поліцейським табельну вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, засоби зв'язку та спеціальні засоби.

32. Під час несення служби поліцейськими нарядами оперативний черговий органу (підрозділу) поліції зобов'язаний підтримувати з ними постійний зв'язок, приймати доповіді про обстановку, своєчасно інформувати їх про вчинені кримінальні та інші правопорушення, викрадені речі, злочинців, що розшукуються, їх прикмети, а також за дорученням керівника чи відповідального по органу (підрозділу) поліції (за їх відсутності – самостійно) проводити передислокацію нарядів з урахуванням оперативної обстановки, що склалася.

33. У разі неприбуття після закінчення служби поліцейського наряду до органу (підрозділу) поліції або відсутності протягом тривалого періоду часу наряду на маршруті патрулювання оперативний черговий негайно повідомляє про це начальника органу (підрозділу) поліції, а також уживає заходів щодо встановлення його місця перебування та з'ясування причин залишення місця несення служби.

34. При прибутті до органу (підрозділу) поліції керівництва НПУ, ГУНП оперативний черговий представляється їм, доповідає про оперативну обстановку на території обслуговування, повідомляє начальника цього органу (підрозділу) поліції та за необхідності здійснює супровід зазначених посадових осіб у приміщенні адміністративного будинку та на прилеглій території.

35. При прибутті до органу (підрозділу) поліції представників органів державної влади та місцевого самоврядування, інших правоохоронних органів, оперативний черговий представляється їм, повідомляє начальника цього органу (підрозділу) поліції та надалі діє за його вказівкою.

36. При прибутті до органу (підрозділу) поліції перевіряючих з органів поліції вищого рівня чи органів прокуратури оперативний черговий:

1) представляється їм та доповідає начальникові органу (підрозділу) поліції, а також черговій частині (ситуаційному відділу) вищого рівня;

2) перевіряє документи у зазначених осіб та встановлює їх повноваження;

3) здійснює супровід перевіряючого в приміщенні адміністративного будинку та на прилеглій території або доручає це іншому працівнику поліції;

4) під час перевірки чергової служби особисто надає службову документацію;

5) після закінчення перевірки пропонує посадовим особам зробити запис про виявлені недоліки у книзі перевірок (додаток 16);

6) про результати перевірки доповідає начальникові органу (підрозділу) поліції, а також черговій частині (ситуаційному відділу) вищого рівня.

VII. Поміщення й тримання затриманих осіб в кімнатах для затриманих, нагляд за їх поведінкою

1. Для тимчасового тримання затриманих осіб у територіальних підрозділах поліції обладнуються КЗ з дотриманням таких вимог:

1) у кожному територіальному підрозділі поліції обладнується не менше однієї кімнати для затриманих. Ураховуючи реальну потребу кількість кімнат для затриманих може бути збільшена завданням на проектування;

2) КЗ повинні розміщуватися тільки на першому поверсі адміністративного будинку поруч із залом оперативного управління чергової служби, для того щоб її працівники могли контролювати поведінку затриманих;

3) затримані особи повинні утримуватися в КЗ із розрахунку не менше ніж 4 квадратних метри корисної площі на одну особу (без урахування площі, призначеної для умивальника та клозетної чаші);

4) КЗ повинні бути забезпечені природним та електричним освітленням, вентиляцією, в опалювальний період обігрівом з температурою повітря не нижчою 18°С, а також виключати можливість проникнення туди сирості;

5) КЗ обладнуються засобами відеонагляду, санітарно-гігієнічними приладами (чашами клозетними, умивальниками) та меблями.

2. Перед поміщенням до КЗ затриманої особи черговий зобов'язаний:

1) з'ясувати стан її здоров'я (за необхідності діяти відповідно до підпункту 11 пункту 3 розділу V цієї Інструкції);

2) зареєструвати правопорушника у книзі обліку осіб, яких поміщено до кімнати для затриманих (додаток 17);

3) поінформувати затриману особу про наявність у кімнаті системи відеоспостереження;

4) поінформувати затриманого про його права та обов’язки.

3. Забороняється поміщати до КЗ осіб, якщо стосовно них не складений протокол про адміністративне затримання або протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

4. Затримані особи мають право звертатися зі скаргами, заявами і листами до посадових осіб поліції, прокуратури, суду, органів державної влади, громадських організацій, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, або їх представників.

5. Для написання скарги затриманій особі на її прохання видається папір та кулькова ручка, а у разі звернення до прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Європейського суду з прав людини – конверт, який заклеюється. Для написання скарги затримана особа виводиться в кімнату для проведення слідчих (розшукових) дій, де знаходиться під наглядом працівників поліції.

6. При розміщенні осіб у КЗ необхідно дотримуватися встановлених законодавством України вимог щодо окремого тримання: чоловіків – від жінок; неповнолітніх – від дорослих; осіб, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, – від осіб, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності; осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, – від інших осіб; осіб, які раніше працювали в правоохоронних органах або колишніх суддів, – від інших осіб; іноземців і осіб без громадянства – від інших осіб; обвинувачуваних або підозрюваних по одному й тому самому кримінальному правопорушенню; хворих на інфекційні захворювання – від здорових осіб.

7. Під час перебування правопорушників у КЗ оперативний черговий зобов'язаний:

1) організувати постійний нагляд за поведінкою затриманих;

2) контролювати додержання встановлених строків тримання;

3) не допускати спілкування сторонніх осіб із затриманими, передачі їм заборонених речей та предметів;

4) у разі тимчасового нефункціонування санвузла забезпечити затриманим можливість справляння природних потреб (не рідше 1 разу на чотири години або в разі наявності медичних показань – частіше). Контролювати виведення затриманих осіб за потреби;

5) у разі скарги затриманої особи на погіршення стану здоров'я та виявлення зовнішніх ознак такого погіршення або ознак отримання затриманим тілесних ушкоджень надати невідкладну домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної медичної допомоги;

6) при спробі затриманого вчинити самогубство, завдати шкоди своєму здоров’ю або іншим особам, які перебувають у КЗ, перевести його до іншої кімнати, а у виняткових випадках, передбачених Законом України «Про Національну поліцію», оперативний черговий або члени добового наряду мають право застосувати до затриманих заходи фізичного впливу (силу), спеціальні засоби, вогнепальну зброю;

7) у разі несправності освітлення чи опалення, загорання або затоплення приміщень КЗ негайно викликати працівників аварійних служб та, дотримуючись правил техніки безпеки, ужити заходів до усунення несправностей, ліквідації наслідків аварії. Якщо обставини загрожують життю або здоров'ю затриманих, негайно перевести їх до інших приміщень чи організувати евакуацію, охорону та постійне спостереження за ними.

8. Особи, які утримуються в КЗ більше трьох годин, забезпечуються триразовим гарячим харчуванням відповідно до Норм харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року № 336.

9. Про надзвичайні події, які мали тяжкі наслідки під час утримання осіб в КЗ (затоплення, пожежа, втеча, спроба самогубства тощо), ужиті заходи реагування оперативний черговий зобов'язаний доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, до чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня та повідомити чергового прокуратури, а про пожежу – чергового територіального підрозділу ДСНС.

VIII. Контроль за здійсненням пропускного режиму, охороною адміністративних будинків органів (підрозділів) поліції, додержанням правил пожежної безпеки та санітарних норм і правил

1. Організація та забезпечення пропускного режиму до адміністративного будинку органу (підрозділу) поліції покладаються на начальника цього органу (підрозділу), а контроль за здійсненням пропускного режиму – на чергову службу. З метою контролю оперативний черговий зобов'язаний:

1) провести інструктаж поліцейського, який здійснює допуск до адміністративного будинку органу (підрозділу) поліції, перевірити наявність журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених;

2) здійснювати контроль за несенням служби і веденням журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених.

2. Для забезпечення належної охорони адміністративного будинку органу (підрозділу) поліції оперативний черговий зобов'язаний:

1) знати плани охорони й оборони, протипожежного захисту адміністративного будинку, розташування службових приміщень та їх блокування;

2) контролювати у нічний час зачинення вхідних дверей та вікон будівель;

3) здійснювати силами добового наряду перевірки стану охорони, протипожежного захисту адміністративного будинку, справності запорів, дзвінків, сигналізації, засобів зв'язку з обов'язковим відображенням результатів проведеної роботи у зошиті для записів чергового. При виявленні порушень порядку несення служби або несправності технічних засобів уживати заходів щодо їх усунення;

4) при спробі проникнення сторонніх осіб до адміністративних будинків організувати їх затримання. Про такий факт доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, відповідальному по цьому органу (підрозділу) поліції, до чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня та діяти за їх вказівками;

5) при збройному нападі на адміністративний будинок, спробі його захоплення або проникнення до службових приміщень агресивно настроєних осіб діяти відповідно до законодавства України.

3. Для забезпечення пожежної безпеки, санітарних норм і правил в адміністративних будинках органів (підрозділів) поліції та на прилеглій території оперативний черговий зобов'язаний:

1) володіти інформацією про правила користування засобами пожежогасіння, план евакуації людей і майна при пожежі, систему аварійного відключення електроенергії, газу та водопостачання в адміністративних будинках органів (підрозділів) поліції, а також номерами телефонів аварійних служб;

2) вимагати від поліцейських та інших осіб, які перебувають в адміністративних будинках органів (підрозділів) поліції та на прилеглій до них території, додержання правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм;

3) при виявленні несправностей в електромережі, опалювальній та водопостачальній системах негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції та викликати спеціалістів для усунення недоліків;

4) забороняти проведення газоелектрозварювальних та інших робіт із застосуванням відкритого вогню без відповідного дозволу;

5) при виявленні загоряння (пожежі), затоплення негайно повідомити територіальний підрозділ ДСНС. До їх прибуття вжити заходів щодо ліквідації загоряння (пожежі) чи аварії, евакуації людей, службової документації, матеріальних цінностей та іншого майна;

6) про пожежу (аварію) негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції та до чергової частини (ситуаційного відділу) вищого рівня;

7) у разі виявлення в приміщенні адміністративного будинку гризунів, комах-паразитів доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції та організувати виклик працівників Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів для проведення відповідних робіт.

IX. Забезпечення збереження документації чергової служби, оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку та іншого майна

1. Оперативний черговий зобов'язаний:

1) забезпечити належне зберігання службової документації, оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку та іншого майна, що зберігаються в приміщеннях чергової служби;

2) видавати оперативну, криміналістичну техніку та інше необхідне для виконання службових завдань майно, що зберігається в черговій службі, працівникам, які входять до складу слідчо-оперативних груп, та іншим поліцейським нарядам;

3) при прийманні від поліцейських оперативної та криміналістичної техніки, засобів зв'язку звірити їх номери й кількість, перевірити технічний стан та справність, розкласти в установлених для зберігання шафах і місцях;

4) про факти втрати, затримки зі здачею оперативної і криміналістичної техніки та іншого майна працівниками, а також при виявленні пошкоджень, несправностей, розукомплектування технічних засобів доповідати рапортом начальника органу (підрозділу) поліції. Несправні (розукомплектовані) технічні засоби зберігаються окремо від справних;

5) з метою забезпечення працездатності переносних радіостанцій контролювати підзарядку їх акумуляторних блоків спеціалістом зв'язку, командиром підрозділу, помічником чергового.

2. Оперативна й криміналістична техніка, прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засоби індивідуального захисту шкіри й органів дихання та інше майно, що не постійно використовується в службовій діяльності, повинні зберігатися в окремих приміщеннях або в КЗЗ в окремих шафах чи ящиках. Зазначене майно приймається оперативним черговими на зберігання за відбитком печатки з відповідним записом у книзі прийому та здачі чергування. Один комплект ключів від цієї кімнати або шафи постійно знаходиться, в опечатаному пеналі, в приміщенні чергової служби.

3. Видавати без необхідності службову документацію забороняється. Оперативні плани видаються лише у разі введення в дію таких планів, для їх коригування та проведення навчань з працівниками поліції органу (підрозділу) поліції. Оперативний черговий повинен:

1) при видачі службового документа зробити запис у книзі видачі й приймання службової документації (додаток 18) із зазначенням часу видачі, найменування службового документа та підписом особи, яка його отримала, а при поверненні – запис із зазначенням часу повернення й підписом оперативного чергового;

2) при вилученні (заміні) застарілого службового документа проставити відмітку в описі приймання-здавання документів (додаток 19). На початку кожного року та під час будь-якої іншої перереєстрації службових документів складається новий опис.

4. Службова документація чергової служби (книги, журнали), ведення якої передбачено цією Інструкцією, підлягає реєстрації в підрозділі діловодства органу (підрозділу) поліції.

X. Забезпечення довідкової роботи

1. Оперативні чергові НПУ, ГУНП, штатні працівники чергових служб територіальних підрозділів поліції, а також особи, які виконують їх обов'язки, зобов'язані володіти інформацією щодо:

1) структури органу (підрозділу) поліції;

2) дислокації підпорядкованих структурних підрозділів, органів поліції вищого рівня, варіанти зв'язку з ними, а також завдання, покладені на відповідні підрозділи поліції;

3) місцезнаходження й номери телефонів поліцейських станцій (стосується тільки чергових служб територіальних підрозділів поліції);

4) наявності баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС та інших довідкових матеріалів, порядку доступу до них, видачі довідкової інформації.

2. При особистому зверненні по телефону до чергової служби працівників поліції у межах їх функціональних обов'язків, а також керівників інших правоохоронних органів працівники чергової служби зобов'язані надавати інформацію щодо:

1) заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

2) затримання осіб, які підозрюються в учиненні кримінальних або адміністративних правопорушень;

3) автомототранспорту, що перебуває в розшуку;

4) результатів перевірок (у межах інформації, надання якої дозволено чинним законодавством), здійснених згідно із запитами працівників правоохоронних органів, які перебувають на місці події, беруть участь у забезпеченні публічної безпеки і порядку, виконують інші службові завдання за межами органу (підрозділу) поліції;

5) при отриманні запитів щодо надання відомостей, які належать до компетенції інших підрозділів поліції, працівники добового наряду чергової служби повинні надати інформацію про місцезнаходження відповідного підрозділу та контактний телефон.

3. При особистому зверненні по телефону до чергової служби посадових осіб та громадян її працівники зобов'язані надавати інформацію щодо:

1) місця розташування територіальних органів (підрозділів) поліції, органів поліції вищого рівня, номери телефонів їх чергових служб;

2) дні, години й місце прийому громадян керівниками територіального органу (підрозділу) поліції, органом поліції вищого рівня;

3) номери службових телефонів працівників територіального органу (підрозділу) поліції;

4) інформацію про дільничних офіцерів поліції територіального підрозділу поліції, закріплених за поліцейською дільницею (прізвище, ім’я, по батькові, номер службового телефону);

5) осіб, затриманих за вчинення правопорушень, або таких, що стали жертвами подій (крім випадків, коли ці відомості на момент запиту не підлягають розголошенню).

4. Особам добового наряду чергової служби забороняється надавати інформацію про місце проживання, мобільні й домашні телефони працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів та членів їх сімей, потерпілих, свідків, відомості, які віднесені до службової інформації, та персональні дані.

XI. Контроль за діяльністю чергової служби

1. Здійснювати перевірку організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) поліції при пред'явленні службового посвідчення мають право:

1) Голова Національної поліції України, перший заступник Голови Національної поліції України та заступники Голови Національної поліції України;

2) начальники ГУНП, територіальних підрозділів поліції та їх заступники (у підпорядкованих їм органах (підрозділах) поліції));

3) начальник ДОАЗОР та його заступники;

4) начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України та його заступники (у підпорядкованих їм підрозділах поліції);

5) начальники підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП, територіальних підрозділів поліції та їх заступники (у підпорядкованих їм підрозділах поліції);

6) начальники чергових частин НПУ, ГУНП, територіальних підрозділів поліції та їх заступники (у підпорядкованих їм підрозділах поліції);

7) начальники управлінь превентивної діяльності ГУНП та їх заступники (у підпорядкованих їм підрозділах поліції);

8) начальники секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів поліції (у підпорядкованих їм підрозділах поліції);

9) працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та його територіальних підрозділів.

2. Здійснювати перевірку організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) поліції при пред'явленні службового посвідчення та дозволу (припису) на право перевірки мають право:

1) працівники ДОАЗОР та управлінь організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП;

2) працівники управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України та відділів інспекції з особового складу управлінь кадрового забезпечення ГУНП під час проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій;

3) працівники Управління забезпечення прав людини Національної поліції України (з питань дотримання прав і свобод людини в поліцейській діяльності);

4) працівники Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України та управлінь превентивної діяльності ГУНП (у підпорядкованих їм органах (підрозділах) поліції з питань діяльності секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів поліції та зберігання добровільно зданої, вилученої, знайденої зброї, боєприпасів та спеціальних засобів);

5) працівники служби озброєння Департаменту управління майном Національної поліції України та управлінь логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП (у підпорядкованих їм органах (підрозділах) поліції з питань організації зберігання озброєння).

3. Особи, зазначені в пункті 2 цього розділу, мають право здійснювати перевірку за наявності дозволу на право перевірки (додаток 20) за підписом Голови Національної поліції України або особи, яка виконує його обов'язки, чи першого заступника Голови Національної поліції України. У ГУНП право підпису дозволу на право перевірки мають начальники ГУНП або особи, які виконують їх обов'язки, та перші заступники начальників ГУНП. Дозвіл скріплюється гербовою печаткою.

4. Контроль за дотриманням режиму секретності працівниками чергової служби органів (підрозділів) поліції здійснюють працівники режимно-секретних органів (далі – РСО) з дозволу керівника цього органу (підрозділу) поліції відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, а працівники РСО підрозділу вищого рівня – за наявності припису на перевірку стану охорони державної таємниці, підписаного керівником підрозділу вищого рівня.

5. Працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також члени мобільних груп із моніторингу забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів (підрозділів) поліції під час перевірок діють відповідно до вимог законодавства України.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС
В.Є. Боднар


Додаток 1
до Інструкції з організації діяльності
чергової служби органів (підрозділів)
Національної поліції України
(пункт 5 розділу І)

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИЙ
ПАСПОРТ ЧЕРГОВОЇ СЛУЖБИДодаток 2
до Інструкції з організації діяльності
чергової служби органів (підрозділів)
Національної поліції України
(пункт 5 розділу І)

ПЕРЕЛІК
приміщень і устаткування чергової служби органу (підрозділу) поліції

I. Приміщення чергової служби

1. Зала оперативного управління.

2. Кімната зв’язку.

3. Кімната служби «102» та/або кімната управління нарядами.

4. Кімната для зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, обладнана охоронно-пожежною сигналізацією, з виведенням на пункт централізованого спостереження поліції охорони.

5. Кімната для заряджання, розряджання й чищення зброї.

6. Кімната для зберігання засобів захисту, оперативної та криміналістичної техніки, засобів зв'язку.

7. Кімната слідчо-оперативної групи (за винятком центрального органу управління поліцією).

8. Кімната для підігріву та вживання їжі.

9. Кімната відпочинку.

10. Кабінет начальника чергової частини.

11. Кімнати для затриманих.

12. Кімната для конфіденційного побачення затриманого із захисником.

II. Устаткування для оснащення чергової служби

№ з/п

Найменування устаткування

Одиниця вимірювання

Належність

Примітки

1

2

3

4

5

Зала оперативного управління

1

Багатофункціональний системний телефонний апарат

компл.


Визначається за кількістю робочих місць

2

Апарати телефонного зв’язку державної та відомчих мереж

шт.


Установлюються ураховуючи технічні можливості і місцеві умови

3

Радіостанція УКХ діапазону стаціонарна

компл.

2


4

Апаратура охоронної сигналізації

компл.

1


5

Радіотрансляційна апаратура оповіщення

компл.

1


6

Монітор для спостереження (охорони)

компл.

1


7

Персональний комп’ютер

компл.


Ураховуючи потребу

8

Принтер

компл.


Ураховуючи потребу

9

Сканер

компл.

1


10

Телефонний модемУраховуючи потребу

11

РадіомодемУраховуючи потребу

12

Факсимільний апарат третьої групи складності


1


13

Пристрій автоматичного визначення номера телефону абонента


Визначається за схемою


14

Автоматизована абонентська установка телеграфного зв’язку


2


15

Цифрова фотокамера


1


16

Топографічна карта України, області (міста)

шт.

1


17

Набір карт (схем)

компл.

1


18

Пересувна грифельна дошка

шт.

1


19

Комбінована шафа

шт.

1 - 2

За відсутності вбудованих шаф

20

Аптечка першої медичної допомоги

шт.

2


21

Електричний ліхтар

шт.

2


22

Вогнегасник

шт.

1


Кімната зв’язку

23

Цифрова АТС

компл.


Ураховуючи потребу

24

Крос

компл.

1


25

Цифровий апаратно-програмний комплекс чергової частини (з’єднується окремою локальною обчислювальною мережею з ПЕОМ чергової частини)

шт.

1


26

Стіл для заряджання акумуляторів радіостанцій

шт.

1


27

Стіл електромонтажника

шт.

1


Кімната служби «102»

28

Багатофункціональний системний телефонний апарат

компл.


Установлюється залежно від кількості ліній «102»

29

Персональний комп’ютер

компл.

1


30

Принтер

шт.

1


Кімната для зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів

31

Стандартні металеві шафи (типів ШМ-10, ШМ-3)

шт.


З розрахунку одна шафа на 90 - 100 пістолетів або 60 пістолетів та 4 - 6 автоматів

32

Дошка зі службовою документацією

шт.

1


33

Шафа для зберігання спецзасобів

шт.


За необхідності

34

Вогнегасник

шт.

1


35

Електричний ліхтар

шт.

1


Кімната для чищення зброї

36

Стіл із кулеуловлювачем

шт.

1-2


37

Ганчір’я

шт.

1


38

Бачок з мастилом

шт.

1

 

39

Вогнегасник

шт.

1

 

40

Плакати з видами матеріальної частини зброї

шт.

1

 

41

Витяг із правил застосування зброї та Інструкція із заходів безпеки при поводженні зі зброєю

шт.

1


Кімната для зберігання засобів захисту, оперативної та криміналістичної техніки, засобів зв’язку

42

Шафа залізна

шт.


Ураховуючи потребу

43

Вогнегасники

шт.


Ураховуючи потребу, але не менше двох

44

СтелажіУраховуючи потребу

Кімната слідчо-оперативної групи

45

Диван

шт.

1


46

Стілець

шт.


По одному на кожного працівника

47

Стіл

шт.

1


48

Шафа платтяна

шт.

1


49

Персональний комп’ютер

шт.

1


50

Карта-схема території обслуговування

шт.

2


51

Телефонний апарат відомчої цифрової АТС

шт.

1


52

Телефонний апарат прямого зв’язку з оперативним черговим

шт.

1


Кімната для підігріву та вживання їжі

53

Стіл обідній

шт.

1


54

Стільці

шт.


На половину добового наряду

55

Мікрохвильова піч

шт.

1


56

Набір посуду

компл.

4


57

Холодильник

шт.

1


Кімната відпочинку

58

Ліжко металеве

шт.


На половину добового наряду

59

Тумбочка приліжкова

шт.

1

На 2 ліжки

60

Дзеркало

шт.

1


61

Шафа платтяна для зберігання постільних речей

шт.

1


62

Телефонний апарат відомчої цифрової АТС

шт.

1


63

Телефонний апарат прямого зв’язку з оперативним черговим

шт.

1


Кабінет начальника чергової частини

64

Стіл двотумбовий

шт.

1


65

Стіл приставний

шт.

1


66

Стіл для телефонів

шт.

1


67

Крісло робоче

шт.

1


68

Стільці

шт.

4


69

Шафа комбінована

шт.

1


70

Шафа залізна

шт.

1


71

Телефонний апарат МАТС

шт.

1


72

Телефонний апарат відомчої цифрової АТС

шт.

1


73

Телефонний апарат прямого зв'язку з оперативним черговим

шт.

1


74

Ксерокс

шт.

1


75

Ліжко або тапчан

шт.

Ураховуючи потребу

76

Умивальник

шт.

1


77

Чаша клозетна

шт.

1


78

Санітарно-гігієнічні прилади

шт.


Ураховуючи потребу

Кімната для конфіденційного побачення затриманого із захисником

79

Стілець

шт.

2

За необхідності можливе додаткове розташування ще двох стільців

80

Стіл

шт.

1


81

Телефонний апарат прямого зв’язку з оперативним черговим

шт.

1


82

Дві кабіни, розділені між собою скляною перегородкою, що унеможливлює передачу предметів з однієї кабіни в іншу, обладнані переговорним пристроєм, який забезпечує конфіденційність розмови

шт.

2

Кабіна для поміщення затриманого обладнується дверима із запираючим пристроєм

83

Двері з шумопоглинальним захисним шаром

шт.

1

Щілини в дверних отворах не допускаютьсявгору