Document z0750-12, valid, current version — Revision on April 17, 2015, on the basis - z0354-15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2012  № 528


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2012 р.
за № 750/21063

Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства освіти і науки № 584 від 13.12.2000, до якого вносились зміни}

Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2000 року № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за № 924/5145 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2008 року № 186), що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О.В.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2012 року.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
03.05.2012  № 528


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2012 р.
за № 750/21063

ЗМІНИ
до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

1. Пункт 1.3 розділу І викласти в такій редакції:

«1.3. З метою стимулювання випускників навчальних закладів претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю визначаються рішенням педагогічної ради за підсумками навчання у старшій школі.».

2. У розділі ІІ:

2.1. Пункти 2.1 - 2.3 викласти в такій редакції:

«2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану.

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

2.3. Рішення про нагородження Золотою або Срібною медаллю випускників загальноосвітніх навчальних закладів приймається на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, погоджується з місцевим органом управління освітою і затверджується наказом керівника навчального закладу.

Спільне засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше як половина від кількісного складу педагогічної ради і ради навчального закладу.».

2.2. Абзац другий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«Рішення про нагородження Золотою або Срібною медаллю випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, приймається педагогічною радою, погоджується з відповідним органом управління освітою і затверджується наказом керівника навчального закладу.».

2.3. Пункти 2.6, 2.7 викласти в такій редакції:

«2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації (за винятком випадків, зазначених у розділі ІІІ).

2.7. Учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю, видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами).».

3. У розділі ІІІ:

3.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

«звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, трудового навчання, «Захисту Вітчизни» або зараховані до спеціальної групи занять з фізичної культури;».

3.2. Доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

«звільнені за станом здоров'я від державної підсумкової атестації та перебували на навчанні за індивідуальною формою навчання;

тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в 10 класі та опанували програмовий матеріал на високому рівні.».

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єреськоon top