Документ z0747-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2018  № 547


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 747/32199

Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

Відповідно до статей 77-79, 81-86 Податкового кодексу України, статей 345-355 Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» щодо приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади власних нормативних актів у відповідність до цієї постанови, та з метою вдосконалення порядку оформлення матеріалів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року № 727, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1300/27745 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова правління
Пенсійного фонду України

В.о. Голови 
Державної фіскальної служби України
О. Зарудний


М.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05 червня 2018 року № 547


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 747/32199

ЗМІНИ
до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

У розділі V:

у пункті 6:

в абзаці другому:

у першому реченні після слова «заперечення» та слова «запереченнях» доповнити відповідно словами «та/або додаткові документи», «та/або додаткових документах»;

у другому реченні після слова «Заперечення» доповнити словами «та/або додаткові документи»;

абзац четвертий після слова «перевірки» доповнити словами «та/або додаткових документів»;

абзац п’ятий після слів «розгляду заперечень» та слова «запереченнях» доповнити відповідно словами «та/або додаткових документів», «та/або додаткових документах»;

абзац шостий після слова «заперечень» доповнити словами «та/або додаткових документів»;

у пункті 7:

в абзаці першому слова «після прийняття за ними відповідних рішень та вжиття інших передбачених законодавством заходів передається до структурного підрозділу контролюючого органу, у якому зберігається справа платника податків» замінити словами «зберігається в контролюючому органі, який здійснював перевірку»;

абзац третій доповнити словами «(у разі оскарження результатів перевірки строк збільшується (за потреби))».

Директор Департаменту
податкової політики


Я.І. Бугрімовавгору