Документ z0747-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.01.2018, підстава - z1514-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 747/30615

Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 630 від 28.11.2017}

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та пункту 121 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);

Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року № 902 “Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за № 45/24822 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.05.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 747/30615

ПОРЯДОК
заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади заміщення в мирний час окремих військових посад Збройних Сил України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

2. У Збройних Силах України в мирний час можуть заміщатися цивільними особами окремі військові посади, які включені у Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) (далі - Тимчасовий перелік), у тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною.

3. Військова посада може бути заміщена лише працівником, який не є державним службовцем та має споріднену спеціальність, що відповідає коду посади відповідно до Класифікатора професій (КП ДК 003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

4. Регулювання трудових відносин працівників, які заміщують військові посади, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Вакантні посади військовослужбовців, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, не дозволяється заміщувати працівниками на умовах сумісництва та суміщення.

5. Дія строкових трудових договорів, укладених з цивільними особами відповідно до вимог частини четвертої статті 6 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” до набрання чинності цим Порядком, триває до закінчення строку, на який їх було укладено.

ІІ. Посадові особи, уповноважені укладати трудовий договір

1. Заміщення окремих військових посад здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником командирами (начальниками) військових частин, закладів, установ та організацій, у штатах яких перебувають посади, що можуть підлягати заміщенню.

2. Заміщення вакантних військових посад начальників (керівників) закладів, установ та організацій здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником посадовою особою, до номенклатури посад для призначення військовослужбовців якої віднесено таку посаду.

3. У разі необхідності призначення працівника на військову посаду, яка відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців віднесена до повноважень іншої посадової особи, заміщення цієї посади здійснюється лише після отримання письмового дозволу такої посадової особи.

4. У разі якщо така посада підлягає заміщенню на підставі проведеного конкурсу, конкурс на її заміщення оголошується лише після отримання письмового дозволу посадової особи, до номенклатури посад для призначення військовослужбовців якої віднесено таку посаду.

ІІІ. Особливості укладання строкового трудового договору

1. Строк дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщують вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця.

2. У разі прийняття працівників на посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, а також на посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, строк дії строкового трудового договору визначається до повернення військовослужбовців, які займають ці посади, із відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами чи відпусток по догляду за дитиною.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.05.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 747/30615

ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛІК
військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

I. Посади офіцерського складу відповідно до Каталогу штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які не передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

1

9146

Бортовий авіаційний технік

461001, 461002, 461201

3143

Інженер бортовий

2

9190

Бортовий інженер

461001, 461002

3143

Інженер бортовий

3

3960

Ветеринарний лікар

990100

2223.2

Лікар ветеринарної медицини

4

1640

Викладач

Усі ВОС

2351.2

Викладач

5

1716

Геодезист

191000

2148.2

Геодезист

6

1429

Головний технолог

191400

2148.2

Картограф

7

2620

Енергетик

500300, 620300

3113

Енергетик

8

3386

Інженер

121000, 191100, 241000, 300100, 420100, 420200, 430200, 430600, 430900, 441100, 441500, 461206, 461400, 500100, 510200, 520100, 521000, 521001, 521305, 531100, 560200, 560201, 620400

2149.2

Інженер

670200

2149.2

Інженер з метрології

9

1035

Інженер-інспектор

620100

3152

Інженер-інспектор

10

0429

Інспектор

Усі ВОС

2411.2

Аудитор, бухгалтер

2411.2

Бухгалтер

11

0569

Інструктор

041300, 041505

3439

Інструктор

12

5726

Інструктор з практичного навчання

491100, 495000, 541000

3439

Інструктор

13

6751

Картограф

191400

2148.2

Картограф

14

0633

Командир вертольота

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

15

4537

Командир корабля

061401

2359.2

Старший інструктор-пілот

16

4537 5522

Командир корабля - льотчик-інструктор

061401

2359.2

Старший інструктор-пілот

17

0685

Кореспондент

330300

2451.2

Кореспондент

18

0686

Льотчик

Усі ВОС

3143

Пілот

19

5522

Льотчик-інструктор

Усі ВОС

2359.2

Інструктор-пілот

20

0686 8361

Льотчик-оператор

Усі ВОС

3143

Другий пілот

21

0455

Льотчик-штурман

Усі ВОС

3143

Другий пілот

22

0326

Начальник будинку офіцерів

344000

1210.1

Директор будинку офіцерів

23

6492 0569

Начальник системи - інструктор

044001, 444100, 461702, 461705

3439

Інструктор

24

5549

Офіцер

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

070100, 520100, 521000

2149.2

Інженер (за спеціалізаціями)

100100, 121000, 250400, 250300, 300200, 500100, 500200, 530100, 531100, 652000


341000, 344000, 344100

2445.2

Психолог

230100, 240100, 250300, 250400, 320100, 390400

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2441.2

Економіст

3303003

2451.2

Кореспондент

250100, 290400

3423

Інспектор

900101

2221.2

Лікар

25

1929

Офіцер-політолог

340004

2443.2

Політолог

26

1928

Офіцер-психолог

340001, 340002, 340004, 341900

2445.2

Психолог

27

4659

Перекладач

390400

2444.2

Перекладач

28

0185

Помічник керівника польотами

062800

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

29

1965

Помічник командира корабля

061400, 061401

3143

Другий пілот

30

7296

Помічник начальника відділення

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

850300

2429

Юрисконсульт

31

8016

Помічник начальника відділу

430100, 430200, 430600, 430800, 430900, 442100, 560100, 560200, 620300

2149.2

Інженер

850300

2429

Юрисконсульт

290500

3423

Інспектор з кадрів

32

9305

Помічник начальника служби

310101

3433

Бухгалтер

33

2375

Помічник начальника центру

310101

3433

Бухгалтер

34

6565

Помічник начальника частини

620100

3436.1

Помічник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

35

4686

Помічник начальника штабу

021000

3439

Інспектор

36

7995

Помічник провідного інженера

Усі ВОС

2149.2

Інженер

37

5414

Провідний інженер

Усі ВОС

2149.2

Провідний інженер

38

1747

Провідний інженер-випробувач

461000, 461200, 461300, 670200

2145.2

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден

39

5035

Редактор

191401, 330300

2451.2

Редактор

40

0672

Спеціальний кореспондент

330300

2451.2

Кореспондент спеціальний

41

0730

Старший авіаційний технік-інструктор

461000, 461100, 461200, 461300

3115

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден

42

3491

Старший бортовий авіаційний технік

Усі ВОС

3143

Інженер бортовий

43

3491 0569

Старший бортовий авіаційний технік-інструктор

Усі ВОС

3143

Інженер-інструктор бортовий

44

4541

Старший бортовий інженер-випробувач

461001

3143

Старший інженер-випробувач бортовий

45

1040

Старший бортовий інженер-інструктор

461001, 461002

3143

Інженер-інструктор бортовий

46

1094

Старший бортовий технік-випробувач

461002

3143

Старший механік-випробувач бортовий

47

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2351.2

Викладач

48

5939

Старший геодезист

191000

2148.2

Геодезист

49

6797

Старший інспектор

Усі ВОС

2411.2

Старший аудитор, провідний бухгалтер

50

0925

Старший льотчик

Усі ВОС

3143

Старший пілот

51

7984

Старший льотчик-випробувач

061401, 061200

3143

Старший льотчик-випробувач

52

0734

Старший льотчик-інспектор

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

53

9213

Старший льотчик-інструктор

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

54

3318

Старший офіцер

250100

3423

Інспектор

290100

3439

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

290500

3423

Інспектор з кадрів

310100, 310101

3433

Бухгалтер

344000, 344100

2445.2

Психолог

350100

2455.2

Керівник художній

230200, 261001, 430900, 904000

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2421.2

Економіст

070100, 250400, 250300, 530100, 560200, 652000

2149.2

Інженер

652000

2149.2

Інженер з якості

900100

2221.2

Лікар

55

8644

Старший помічник керівника польотами

062800

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

56

0727

Старший помічник начальника відділення

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

57

5872

Старший помічник начальника відділу

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

58

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

59

4302

Старший редактор

191401

2451.2

Редактор

60

6415

Старший технік

461000, 461003, 461007, 461102, 461103, 461104, 461105, 461106, 461200, 461202, 461203, 461204, 461205, 461206, 461300, 461304, 461305, 461309, 491200, 521600, 541100

3115

Старший технік авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

61

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

62

5952

Старший штурман

Усі ВОС

2359.2

Штурман-інструктор

63

1093

Старший штурман-випробувач

061905

3143

Старший штурман-випробувач

64

1734

Старший штурман-інспектор

Усі ВОС

3143

Старший штурман-інспектор

65

3359

Старший юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

66

9161

Технік

461000, 461003, 461004, 461007, 461100, 461102, 461103, 461104, 461105, 461106, 461200, 461202, 461203, 461204, 461205, 461206, 461300, 461304, 461305, 461309, 491200, 521600, 521602, 541100

3119

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

67

4946

Топограф

191000

2148.2

Топограф

68

4465

Штурман

Усі ВОС

3143

Бортштурман

69

8696

Штурман-оператор

Усі ВОС

3143

Бортштурман

70

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

2. Для закладів охорони здоров’я Збройних Сил України

71

3928

Заступник начальника комісії

901300

2221.2

Лікар

72

3321

Лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

73

1368

Начальник кабінету

Усі ВОС

2221.2

Лікар

74

3024

Ординатор

902900

2222.2

Лікар-стоматолог

904200

2229.2

Лікар-рентгенолог

906100

2212.2

Лікар-патологоанатом

Інші ВОС

2221.2

Лікар

75

5549

Офіцер

909000

2224.2

Провізор

76

6688

Провідний хірург

901300

2221.2

Лікар-хірург

77

0995

Провідний терапевт

902001

2221.2

Лікар-терапевт

78

5780

Старший лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

79

1250

Старший ординатор

901312

2222.2

Лікар-стоматолог-хірург

902900

2222.2

Лікар-стоматолог

903900

2229.2

Лікар з функціональної діагностики

904200

2229.2

Лікар-рентгенолог

Інші ВОС

2221.2

Лікар

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

80

1640

Викладач

Усі ВОС

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

81

1183

Головний науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Головний науковий співробітник

82

1183 1541

Головний науковий співробітник - начальник групи

Усі ВОС

2447.1

Головний науковий співробітник

1237.2

Начальник групи

83

1179

Доцент

Усі ВОС

2310.1

Доцент

84

3386

Інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

670200

2149.2

Інженер з метрології

85

4450

Молодший науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Молодший науковий співробітник

86

2043

Науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Науковий співробітник

87

4396 2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

88

1541

Начальник групи

290500

1229.7

Керівник групи

89

5549

Офіцер

290500

3423

Інспектор з кадрів

310101

3433

Бухгалтер

341000, 344000, 340005

2445.2

Психолог

020100, 040100, 131300, 330300, 390400

2149.2

Інженер

90

4659

Перекладач

390400

2444.2

Перекладач

91

7296

Помічник начальника відділення

310100, 310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

062600

2149.2

Інженер

92

8016

Помічник начальника відділу

021000, 021100, 030400, 070100, 230100, 310100, 560100

2149.2

Інженер

290500

3423

Інспектор з кадрів

93

4396 2184

Помічник начальника інституту - начальник служби

300200

1229.7

Начальник відділу

94

1578 1533

Помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

95

2819

Помічник начальника навчальної частини

021000, 094300, 390400, 481400

2149.2

Інженер

96

9305

Помічник начальника служби

310101

3433

Бухгалтер

250400, 420300, 430600, 620100

2149.2

Інженер

97

1747

Провідний інженер-випробувач

Усі ВОС

2359.1

Старший науковий співробітник

98

1184

Провідний науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Провідний науковий співробітник

99

1180

Професор

Усі ВОС

2310.1

Професор

100

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2310.2

Старший викладач вищого навчального закладу

101

8918

Старший інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

102

8918 6046

Старший інженер - начальник зміни

531100

2149.2

Інженер

103

2422

Старший науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Старший науковий співробітник

104

3318

Старший офіцер

310100, 310101

3433

Бухгалтер

070100, 230200, 300100, 461100

2149.2

Інженер

020100, 040100

3439

Інструктор

340002, 340100, 344000

2445.2

Психолог

105

5872

Старший помічник начальника відділу

021000, 021100, 030400, 040100, 044000, 070100, 230100, 250100, 420100, 430100, 430600, 430800, 440100

2149.2

Інженер

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

106

4088

Старший помічник начальника частини

Усі ВОС

2149.2

Старший інженер

107

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

108

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

IІ. Посади офіцерського складу відповідно до Каталогу штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

109

2578

Відповідальний секретар

330300

3431

Відповідальний секретар редакції

110

4058

Головний інженер

430200, 430600, 430900, 521003, 670200

1223.1

Головний інженер

111

4058 1122

Головний інженер - заступник начальника частини

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

112

3175

Головний редактор

330100, 330300

1210.1

Головний редактор газети, журналу

113

1429

Головний технолог

420100

1237.1

Головний технолог

114

9370

Директор департаменту

Усі ВОС

1231

Директор департаменту

115

8151

Заступник головного інженера

430200

2149.2

Інженер

116

7955

Заступник головного редактора

330300

1210.1

Заступник головного редактора

117

2342

Заступник начальника ансамблю з морально-психологічного забезпечення

340001

1229.6

Заступник керівника студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

118

2040

Заступник начальника арсеналу з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

119

3903

Заступник начальника бази

320010

1229.6

Заступник завідувача бази спортивної

120

8550

Заступник начальника бази з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

121

2337

Заступник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

122

7242

Заступник начальника відділу

062600, 230100, 250300, 250400, 310100, 310101, 330300, 420100, 850300

1229.7

Заступник начальника відділу

123

7242 4058

Заступник начальника відділу - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

124

7242 2820

Заступник начальника відділу - начальник матеріально-технічного забезпечення

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної

125

1421

Заступник начальника Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника Головного військового представництва

126

8508

Заступник начальника військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника військового представництва

127

1209

Заступник начальника Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника Головного управління

128

1209 4058

Заступник начальника Головного управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника Головного управління квартирно-експлуатаційного

129

1105 6154

Заступник начальника оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник художній

130

9062

Заступник начальника служби

310100, 310101

1231

Заступник начальника фінансового відділу

131

0393

Заступник начальника спортивного клубу

320100

1210.1

Заступник голови клубу (спортивного)

132

5278

Заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

133

5278 7301

Заступник начальника управління - начальник відділу

310100, 310101

1229.7

Начальник відділу

310101

1210.1

Заступник начальника територіального управління - начальник відділу

134

5278 4058

Заступник начальника управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

135

0009

Заступник начальника центру

230100

1210.1

Заступник начальника центру

136

0038

Начальник ансамблю

344000

1229.6

Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

137

4553

Начальник бази

320010

1229.6

Завідувач бази спортивної

138

4396

Начальник відділення

170201

1226.2

Начальник колони (автомобільної, механізованої)

261000, 290500, 310101, 330300, 560200

1229.7

Начальник сектору

250300, 250400, 991100

1229.7

Завідувач відділення

139

4396 7242

Начальник відділення - заступник начальника відділу

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

140

4396 2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

141

7301

Начальник відділу

070100, 230100, 250100, 290100, 290500, 310101, 330100, 330300, 344100, 390200, 610200, 470100, 620100, 850300

1229.7

Начальник відділу

350100

2455.2

Керівник художній

142

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

350100

1229.6

Головний диригент

143

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління квартирно-експлуатаційного

144

7301 0009

Начальник відділу - заступник начальника центру

250400

1229.7

Начальник відділу

145

5884

Начальник військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник військового представництва

146

1419

Начальник Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник Головного військового представництва

147

8488

Начальник Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Начальник Головного управління

148

1541

Начальник групи

070100, 250400, 290100, 290500, 310101, 330300, 420100, 430100, 430200, 430202, 430300, 430600, 430700, 430800, 430900, 431100, 440100, 440104, 441400, 441401, 443003, 443100, 444000, 444100, 450100, 460100, 460200, 461000, 461003, 461100, 461102, 461200, 461202, 461300, 461301, 461600, 470200, 470600, 471100, 471200, 471500, 472000, 472002, 472100, 472702, 472800, 472900, 473000, 473100, 481400, 481900, 510200, 530100, 541000, 560200, 620100, 620300, 670200, 850300, 904000

1229.7

Керівник групи

149

1519

Начальник клубу

344000

1229.6

Завідувач клубу

150

2461 4987

Начальник команди - старший тренер

063000

1229.6

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

151

5705

Начальник музею

344000

1229.6

Завідувач музею

152

7393

Начальник оркестру

350100, 350200

1229.6

Головний диригент

153

7393 6154

Начальник оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник музичний

154

7393 6734

Начальник оркестру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

155

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

156

1746

Начальник продовольчої та речової служби

230100, 250100

1229.7

Начальник відділу

157

8139

Начальник редакції

330300

1229.7

Завідувач редакції

158

8710

Начальник речової служби

250400

1229.7

Начальник відділу

159

0491

Начальник складу (що утримується на окремому штаті)

909000

1226.2

Начальник складу (медичного)

160

6198

Начальник служби

241000, 280100, 620100, 670100, 901000, 900101, 990100

1229.7

Начальник відділу

161

0912

Начальник служби охорони праці

620300

1232

Начальник відділу охорони праці

162

0576

Начальник спортивного клубу

320010

1210.1

Голова клубу (спортивного)

163

5647

Начальник студії

330100

1210.1

Директор студії

164

3382

Начальник управління

220100, 310100, 320100

1210.1

Начальник управління

165

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

166

4287

Начальник центру

230100

1210.1

Начальник центру

167

4287 7984

Начальник центру - старший льотчик-випробувач

060102

3143

Старший льотчик-випробувач

168

4287 6734

Начальник центру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

169

0474

Начальник частини

620100

1210.1

Начальник частини квартирно-експлуатаційної (району)

170

1318

Перший заступник начальника Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Перший заступник начальника Головного управління

171

1540 6198

Помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

172

1538 6198

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

173

8702 1533

Помічник начальника бюро - начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

174

0506 6198

Помічник командира дивізіону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

175

0992 1533

Помічник командира загону - начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

176

0659 7301

Помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник відділу

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

177

1539 6198

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

178

1607 6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

179

2402

Помічник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

180

4874

Помічник начальника складу з матеріально-технічного забезпечення

230100, 230300

2149.2

Інженер

181

5882

Помічник начальника управління

850300

2429

Юрисконсульт

182

5882 1533

Помічник начальника управління - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

183

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

184

5035

Редактор

330300

2451.2

Редактор

2. Для закладів охорони здоров’я Збройних Сил України

185

5375

Заступник начальника госпіталю

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

186

5375 6958

Заступник начальника госпіталю - головний терапевт

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

187

5375 3504

Заступник начальника госпіталю - головний хірург

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

188

5375

Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи)

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи)

189

5370 7301

Заступник начальника госпіталю з медичного постачання - начальник відділу

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

190

5398 0474

Заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю з медичної частини

191

5375 9156

Заступник начальника госпіталю - начальник поліклініки

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

192

8601

Заступник начальника загону

Усі ВОС

2225.2

Лікар-епідеміолог

193

6725 0474

Заступник начальника санаторію з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач частини

194

5354 0474

Заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника центру

195

4404

Начальник аптеки

Усі ВОС

1210.1

Завідувач аптеки (аптечного закладу)

196

4396

Начальник відділення

Усі ВОС

1229.5

Завідувач відділення

197

4396 4663

Начальник відділення - заступник начальника поліклініки

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач відділення

198

7301

Начальник відділу

Усі ВОС

1229.7

Начальник відділу

199

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

900100

1229.7

Начальник відділу

200

9003

Начальник госпіталю

Усі ВОС

1210.1

Начальник госпіталю

201

6814

Начальник загону

Усі ВОС

1210.1

Начальник загону

202

7077

Начальник клініки

Усі ВОС

1229.5

Завідувач відділення

203

7448

Начальник комісії

Усі ВОС

1210.1

Лікар (голова комісії)

204

0930

Начальник лабораторії

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач лабораторії

205

0930 3321

Начальник лабораторії -лікар

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач лабораторії

206

5052

Начальник лазарету

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник лазарету

207

1021

Начальник медичного пункту

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичного пункту

208

5082

Начальник медичної служби

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичної служби

209

0693

Начальник санаторію

Усі медичні ВОС

1210.1

Начальник санаторію

210

4287

Начальник центру

Усі ВОС

1210.1

Директор центру

211

7022 6198

Помічник начальника госпіталю - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

212

3810 4396

Помічник начальника складу - начальник відділення

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

213

1554 6198

Помічник начальника складу з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

214

2375 1533

Помічник начальника центру - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

215

1607 6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

216

7886

Заступник начальника академії (з клінічної роботи)

900100

1210.1

Заступник директора (ректора, начальника академії (з клінічної роботи))

217

7242

Заступник начальника відділу

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

310101

3433

Бухгалтер

218

3999

Заступник начальника інституту

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту

219

1103

Заступник начальника кафедри

Усі ВОС

1229.4

Заступник завідувача кафедри

220

3548

Заступник начальника інституту з наукової роботи

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту з наукової роботи

221

2068

Заступник начальника інституту з морально-психологічного забезпечення

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту

222

0009

Заступник начальника центру

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора центру

223

1136

Заступник начальника університету

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника університету

224

9432

Заступник начальника університету з навчальної роботи (тільки для Національного університету оборони України)

020100

1210.1

Заступник начальника університету з навчальної роботи

225

1135

Заступник начальника університету з наукової роботи (тільки для Національного університету оборони України)

020100

1210.1

Заступник начальника університету з наукової роботи

226

8815

Заступник начальника факультету (тільки для військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

021000

1229.4

Заступник декана

227

7053

Заступник начальника центру з наукової роботи

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора центру

228

5738

Начальник академії

021000, 900100, 070100

1210.1

Директор (ректор, начальник) академії

229

4396

Начальник відділення

290500, 310101

1229.7

Керівник групи

230

4396 2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

231

4396

Начальник відділення (тільки для військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

560100

1229.7

Завідувач відділення

232

7301

Начальник відділу

330100, 460100, 900100, 905600

1229.7

Начальник відділу

233

1541

Начальник групи

021000, 121000, 230100, 230200, 290500, 310101, 340001, 560200, 560100, 670100, 850300

1229.7

Керівник групи

234

4965

Начальник інституту

Усі ВОС

1210.1

Директор (ректор, начальник) інституту

235

7285

Начальник кафедри

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кафедри

236

0930

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

Усі ВОС

1237.2

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

237

0930

Начальник лабораторії (навчальної)

Усі ВОС

1229.4

Завідувач лабораторії

238

7115

Начальник комплексу (навчально-лабораторного)

Усі ВОС

1229.4

Завідувач лабораторії

239

7987

Начальник навчальної частини

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кабінету навчального

240

1153

Начальник ліцею

021100, 070100

1210.1

Директор ліцею

241

4965

Начальник інституту (науково-дослідного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-дослідного інституту

242

3382

Начальник управління (науково-дослідного)

Усі ВОС

1229.7

Начальник науково-дослідного відділу

243

1140

Начальник наукового центру (науково-дослідного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-дослідного центру

244

1140

Начальник наукового центру (науково-методичного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-методичного центру

245

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

246

1746

Начальник продовольчої та речової служби

250100

1229.7

Начальник відділу

247

6198

Начальник служби

250300, 620100, 670100, 850300, 901000

1229.7

Начальник відділу

248

3142

Начальник факультету

850300

1229.4

Декан

249

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

250

0666 1533

Помічник начальника академії з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

251

1578 1533

Помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

252

1914

Помічник начальника інституту з правової роботи

850300

2429

Юрисконсульт

253

2184 7301

Помічник начальника інституту - начальник відділу

300100

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

254

2225 1998

Помічник начальника інституту з матеріально-технічного забезпечення - начальник служби матеріально-технічного забезпечення

230100

1235

Начальник відділу матеріально-технічного постачаннявгору