Документ z0747-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.01.2018, підстава - z1514-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 747/30615

Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 630 від 28.11.2017}

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та пункту 121 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);

Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року № 902 “Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за № 45/24822 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.05.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 747/30615

ПОРЯДОК
заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади заміщення в мирний час окремих військових посад Збройних Сил України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

2. У Збройних Силах України в мирний час можуть заміщатися цивільними особами окремі військові посади, які включені у Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) (далі - Тимчасовий перелік), у тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною.

3. Військова посада може бути заміщена лише працівником, який не є державним службовцем та має споріднену спеціальність, що відповідає коду посади відповідно до Класифікатора професій (КП ДК 003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

4. Регулювання трудових відносин працівників, які заміщують військові посади, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Вакантні посади військовослужбовців, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, не дозволяється заміщувати працівниками на умовах сумісництва та суміщення.

5. Дія строкових трудових договорів, укладених з цивільними особами відповідно до вимог частини четвертої статті 6 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” до набрання чинності цим Порядком, триває до закінчення строку, на який їх було укладено.

ІІ. Посадові особи, уповноважені укладати трудовий договір

1. Заміщення окремих військових посад здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником командирами (начальниками) військових частин, закладів, установ та організацій, у штатах яких перебувають посади, що можуть підлягати заміщенню.

2. Заміщення вакантних військових посад начальників (керівників) закладів, установ та організацій здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником посадовою особою, до номенклатури посад для призначення військовослужбовців якої віднесено таку посаду.

3. У разі необхідності призначення працівника на військову посаду, яка відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців віднесена до повноважень іншої посадової особи, заміщення цієї посади здійснюється лише після отримання письмового дозволу такої посадової особи.

4. У разі якщо така посада підлягає заміщенню на підставі проведеного конкурсу, конкурс на її заміщення оголошується лише після отримання письмового дозволу посадової особи, до номенклатури посад для призначення військовослужбовців якої віднесено таку посаду.

ІІІ. Особливості укладання строкового трудового договору

1. Строк дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщують вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця.

2. У разі прийняття працівників на посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, а також на посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, строк дії строкового трудового договору визначається до повернення військовослужбовців, які займають ці посади, із відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами чи відпусток по догляду за дитиною.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.05.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 747/30615

ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛІК
військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

I. Посади офіцерського складу відповідно до Каталогу штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які не передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

1

9146

Бортовий авіаційний технік

461001, 461002, 461201

3143

Інженер бортовий

2

9190

Бортовий інженер

461001, 461002

3143

Інженер бортовий

3

3960

Ветеринарний лікар

990100

2223.2

Лікар ветеринарної медицини

4

1640

Викладач

Усі ВОС

2351.2

Викладач

5

1716

Геодезист

191000

2148.2

Геодезист

6

1429

Головний технолог

191400

2148.2

Картограф

7

2620

Енергетик

500300, 620300

3113

Енергетик

8

3386

Інженер

121000, 191100, 241000, 300100, 420100, 420200, 430200, 430600, 430900, 441100, 441500, 461206, 461400, 500100, 510200, 520100, 521000, 521001, 521305, 531100, 560200, 560201, 620400

2149.2

Інженер

670200

2149.2

Інженер з метрології

9

1035

Інженер-інспектор

620100

3152

Інженер-інспектор

10

0429

Інспектор

Усі ВОС

2411.2

Аудитор, бухгалтер

2411.2

Бухгалтер

11

0569

Інструктор

041300, 041505

3439

Інструктор

12

5726

Інструктор з практичного навчання

491100, 495000, 541000

3439

Інструктор

13

6751

Картограф

191400

2148.2

Картограф

14

0633

Командир вертольота

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

15

4537

Командир корабля

061401

2359.2

Старший інструктор-пілот

16

4537 5522

Командир корабля - льотчик-інструктор

061401

2359.2

Старший інструктор-пілот

17

0685

Кореспондент

330300

2451.2

Кореспондент

18

0686

Льотчик

Усі ВОС

3143

Пілот

19

5522

Льотчик-інструктор

Усі ВОС

2359.2

Інструктор-пілот

20

0686 8361

Льотчик-оператор

Усі ВОС

3143

Другий пілот

21

0455

Льотчик-штурман

Усі ВОС

3143

Другий пілот

22

0326

Начальник будинку офіцерів

344000

1210.1

Директор будинку офіцерів

23

6492 0569

Начальник системи - інструктор

044001, 444100, 461702, 461705

3439

Інструктор

24

5549

Офіцер

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

070100, 520100, 521000

2149.2

Інженер (за спеціалізаціями)

100100, 121000, 250400, 250300, 300200, 500100, 500200, 530100, 531100, 652000


341000, 344000, 344100

2445.2

Психолог

230100, 240100, 250300, 250400, 320100, 390400

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2441.2

Економіст

3303003

2451.2

Кореспондент

250100, 290400

3423

Інспектор

900101

2221.2

Лікар

25

1929

Офіцер-політолог

340004

2443.2

Політолог

26

1928

Офіцер-психолог

340001, 340002, 340004, 341900

2445.2

Психолог

27

4659

Перекладач

390400

2444.2

Перекладач

28

0185

Помічник керівника польотами

062800

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

29

1965

Помічник командира корабля

061400, 061401

3143

Другий пілот

30

7296

Помічник начальника відділення

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

850300

2429

Юрисконсульт

31

8016

Помічник начальника відділу

430100, 430200, 430600, 430800, 430900, 442100, 560100, 560200, 620300

2149.2

Інженер

850300

2429

Юрисконсульт

290500

3423

Інспектор з кадрів

32

9305

Помічник начальника служби

310101

3433

Бухгалтер

33

2375

Помічник начальника центру

310101

3433

Бухгалтер

34

6565

Помічник начальника частини

620100

3436.1

Помічник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

35

4686

Помічник начальника штабу

021000

3439

Інспектор

36

7995

Помічник провідного інженера

Усі ВОС

2149.2

Інженер

37

5414

Провідний інженер

Усі ВОС

2149.2

Провідний інженер

38

1747

Провідний інженер-випробувач

461000, 461200, 461300, 670200

2145.2

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден

39

5035

Редактор

191401, 330300

2451.2

Редактор

40

0672

Спеціальний кореспондент

330300

2451.2

Кореспондент спеціальний

41

0730

Старший авіаційний технік-інструктор

461000, 461100, 461200, 461300

3115

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден

42

3491

Старший бортовий авіаційний технік

Усі ВОС

3143

Інженер бортовий

43

3491 0569

Старший бортовий авіаційний технік-інструктор

Усі ВОС

3143

Інженер-інструктор бортовий

44

4541

Старший бортовий інженер-випробувач

461001

3143

Старший інженер-випробувач бортовий

45

1040

Старший бортовий інженер-інструктор

461001, 461002

3143

Інженер-інструктор бортовий

46

1094

Старший бортовий технік-випробувач

461002

3143

Старший механік-випробувач бортовий

47

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2351.2

Викладач

48

5939

Старший геодезист

191000

2148.2

Геодезист

49

6797

Старший інспектор

Усі ВОС

2411.2

Старший аудитор, провідний бухгалтер

50

0925

Старший льотчик

Усі ВОС

3143

Старший пілот

51

7984

Старший льотчик-випробувач

061401, 061200

3143

Старший льотчик-випробувач

52

0734

Старший льотчик-інспектор

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

53

9213

Старший льотчик-інструктор

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

54

3318

Старший офіцер

250100

3423

Інспектор

290100

3439

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

290500

3423

Інспектор з кадрів

310100, 310101

3433

Бухгалтер

344000, 344100

2445.2

Психолог

350100

2455.2

Керівник художній

230200, 261001, 430900, 904000

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2421.2

Економіст

070100, 250400, 250300, 530100, 560200, 652000

2149.2

Інженер

652000

2149.2

Інженер з якості

900100

2221.2

Лікар

55

8644

Старший помічник керівника польотами

062800

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

56

0727

Старший помічник начальника відділення

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

57

5872

Старший помічник начальника відділу

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

58

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

59

4302

Старший редактор

191401

2451.2

Редактор

60

6415

Старший технік

461000, 461003, 461007, 461102, 461103, 461104, 461105, 461106, 461200, 461202, 461203, 461204, 461205, 461206, 461300, 461304, 461305, 461309, 491200, 521600, 541100

3115

Старший технік авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

61

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

62

5952

Старший штурман

Усі ВОС

2359.2

Штурман-інструктор

63

1093

Старший штурман-випробувач

061905

3143

Старший штурман-випробувач

64

1734

Старший штурман-інспектор

Усі ВОС

3143

Старший штурман-інспектор

65

3359

Старший юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

66

9161

Технік

461000, 461003, 461004, 461007, 461100, 461102, 461103, 461104, 461105, 461106, 461200, 461202, 461203, 461204, 461205, 461206, 461300, 461304, 461305, 461309, 491200, 521600, 521602, 541100

3119

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

67

4946

Топограф

191000

2148.2

Топограф

68

4465

Штурман

Усі ВОС

3143

Бортштурман

69

8696

Штурман-оператор

Усі ВОС

3143

Бортштурман

70

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

2. Для закладів охорони здоров’я Збройних Сил України

71

3928

Заступник начальника комісії

901300

2221.2

Лікар

72

3321

Лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

73

1368

Начальник кабінету

Усі ВОС

2221.2

Лікар

74

3024

Ординатор

902900

2222.2

Лікар-стоматолог

904200

2229.2

Лікар-рентгенолог

906100

2212.2

Лікар-патологоанатом

Інші ВОС

2221.2

Лікар

75

5549

Офіцер

909000

2224.2

Провізор

76

6688

Провідний хірург

901300

2221.2

Лікар-хірург

77

0995

Провідний терапевт

902001

2221.2

Лікар-терапевт

78

5780

Старший лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

79

1250

Старший ординатор

901312

2222.2

Лікар-стоматолог-хірург

902900

2222.2

Лікар-стоматолог

903900

2229.2

Лікар з функціональної діагностики

904200

2229.2

Лікар-рентгенолог

Інші ВОС

2221.2

Лікар

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

80

1640

Викладач

Усі ВОС

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

81

1183

Головний науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Головний науковий співробітник

82

1183 1541

Головний науковий співробітник - начальник групи

Усі ВОС

2447.1

Головний науковий співробітник

1237.2

Начальник групи

83

1179

Доцент

Усі ВОС

2310.1

Доцент

84

3386

Інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

670200

2149.2

Інженер з метрології

85

4450

Молодший науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Молодший науковий співробітник

86

2043

Науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Науковий співробітник

87

4396 2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

88

1541

Начальник групи

290500

1229.7

Керівник групи

89

5549

Офіцер

290500

3423

Інспектор з кадрів

310101

3433

Бухгалтер

341000, 344000, 340005

2445.2

Психолог

020100, 040100, 131300, 330300, 390400

2149.2

Інженер

90

4659

Перекладач

390400

2444.2

Перекладач

91

7296

Помічник начальника відділення

310100, 310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

062600

2149.2

Інженер

92

8016

Помічник начальника відділу

021000, 021100, 030400, 070100, 230100, 310100, 560100

2149.2

Інженер

290500

3423

Інспектор з кадрів

93

4396 2184

Помічник начальника інституту - начальник служби

300200

1229.7

Начальник відділу

94

1578 1533

Помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

95

2819

Помічник начальника навчальної частини

021000, 094300, 390400, 481400

2149.2

Інженер

96

9305

Помічник начальника служби

310101

3433

Бухгалтер

250400, 420300, 430600, 620100

2149.2

Інженер

97

1747

Провідний інженер-випробувач

Усі ВОС

2359.1

Старший науковий співробітник

98

1184

Провідний науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Провідний науковий співробітник

99

1180

Професор

Усі ВОС

2310.1

Професор

100

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2310.2

Старший викладач вищого навчального закладу

101

8918

Старший інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

102

8918 6046

Старший інженер - начальник зміни

531100

2149.2

Інженер

103

2422

Старший науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Старший науковий співробітник

104

3318

Старший офіцер

310100, 310101

3433

Бухгалтер

070100, 230200, 300100, 461100

2149.2

Інженер

020100, 040100

3439

Інструктор

340002, 340100, 344000

2445.2

Психолог

105

5872

Старший помічник начальника відділу

021000, 021100, 030400, 040100, 044000, 070100, 230100, 250100, 420100, 430100, 430600, 430800, 440100

2149.2

Інженер

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

106

4088

Старший помічник начальника частини

Усі ВОС

2149.2

Старший інженер

107

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

108

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

IІ. Посади офіцерського складу відповідно до Каталогу штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

109

2578

Відповідальний секретар

330300

3431

Відповідальний секретар редакції

110

4058

Головний інженер

430200, 430600, 430900, 521003, 670200

1223.1

Головний інженер

111

4058 1122

Головний інженер - заступник начальника частини

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

112

3175

Головний редактор

330100, 330300

1210.1

Головний редактор газети, журналу

113

1429

Головний технолог

420100

1237.1

Головний технолог

114

9370

Директор департаменту

Усі ВОС

1231

Директор департаменту

115

8151

Заступник головного інженера

430200

2149.2

Інженер

116

7955

Заступник головного редактора

330300

1210.1

Заступник головного редактора

117

2342

Заступник начальника ансамблю з морально-психологічного забезпечення

340001

1229.6

Заступник керівника студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

118

2040

Заступник начальника арсеналу з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

119

3903

Заступник начальника бази

320010

1229.6

Заступник завідувача бази спортивної

120

8550

Заступник начальника бази з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

121

2337

Заступник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

122

7242

Заступник начальника відділу

062600, 230100, 250300, 250400, 310100, 310101, 330300, 420100, 850300

1229.7

Заступник начальника відділу

123

7242 4058

Заступник начальника відділу - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

124

7242 2820

Заступник начальника відділу - начальник матеріально-технічного забезпечення

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної

125

1421

Заступник начальника Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника Головного військового представництва

126

8508

Заступник начальника військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника військового представництва

127

1209

Заступник начальника Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника Головного управління

128

1209 4058

Заступник начальника Головного управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника Головного управління квартирно-експлуатаційного

129

1105 6154

Заступник начальника оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник художній

130

9062

Заступник начальника служби

310100, 310101

1231

Заступник начальника фінансового відділу

131

0393

Заступник начальника спортивного клубу

320100

1210.1

Заступник голови клубу (спортивного)

132

5278

Заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

133

5278 7301

Заступник начальника управління - начальник відділу

310100, 310101

1229.7

Начальник відділу

310101

1210.1

Заступник начальника територіального управління - начальник відділу

134

5278 4058

Заступник начальника управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

135

0009

Заступник начальника центру

230100

1210.1

Заступник начальника центру

136

0038

Начальник ансамблю

344000

1229.6

Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

137

4553

Начальник бази

320010

1229.6

Завідувач бази спортивної

138

4396

Начальник відділення

170201

1226.2

Начальник колони (автомобільної, механізованої)

261000, 290500, 310101, 330300, 560200

1229.7

Начальник сектору

250300, 250400, 991100

1229.7

Завідувач відділення

139

4396 7242

Начальник відділення - заступник начальника відділу

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

140

4396 2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

141

7301

Начальник відділу

070100, 230100, 250100, 290100, 290500, 310101, 330100, 330300, 344100, 390200, 610200, 470100, 620100, 850300

1229.7

Начальник відділу

350100

2455.2

Керівник художній

142

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

350100

1229.6

Головний диригент

143

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління квартирно-експлуатаційного

144

7301 0009

Начальник відділу - заступник начальника центру

250400

1229.7

Начальник відділу

145

5884

Начальник військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник військового представництва

146

1419

Начальник Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник Головного військового представництва

147

8488

Начальник Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Начальник Головного управління

148

1541

Начальник групи

070100, 250400, 290100, 290500, 310101, 330300, 420100, 430100, 430200, 430202, 430300, 430600, 430700, 430800, 430900, 431100, 440100, 440104, 441400, 441401, 443003, 443100, 444000, 444100, 450100, 460100, 460200, 461000, 461003, 461100, 461102, 461200, 461202, 461300, 461301, 461600, 470200, 470600, 471100, 471200, 471500, 472000, 472002, 472100, 472702, 472800, 472900, 473000, 473100, 481400, 481900, 510200, 530100, 541000, 560200, 620100, 620300, 670200, 850300, 904000

1229.7

Керівник групи

149

1519

Начальник клубу

344000

1229.6

Завідувач клубу

150

2461 4987

Начальник команди - старший тренер

063000

1229.6

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

151

5705

Начальник музею

344000

1229.6

Завідувач музею

152

7393

Начальник оркестру

350100, 350200

1229.6

Головний диригент

153

7393 6154

Начальник оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник музичний

154

7393 6734

Начальник оркестру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

155

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

156

1746

Начальник продовольчої та речової служби

230100, 250100

1229.7

Начальник відділу

157

8139

Начальник редакції

330300

1229.7

Завідувач редакції

158

8710

Начальник речової служби

250400

1229.7

Начальник відділу

159

0491

Начальник складу (що утримується на окремому штаті)

909000

1226.2

Начальник складу (медичного)

160

6198

Начальник служби

241000, 280100, 620100, 670100, 901000, 900101, 990100

1229.7

Начальник відділу

161

0912

Начальник служби охорони праці

620300

1232

Начальник відділу охорони праці

162

0576

Начальник спортивного клубу

320010

1210.1

Голова клубу (спортивного)

163

5647

Начальник студії

330100

1210.1

Директор студії

164

3382

Начальник управління

220100, 310100, 320100

1210.1

Начальник управління

165

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

166

4287

Начальник центру

230100

1210.1

Начальник центру

167

4287 7984

Начальник центру - старший льотчик-випробувач

060102

3143

Старший льотчик-випробувач

168

4287 6734

Начальник центру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

169

0474

Начальник частини

620100

1210.1

Начальник частини квартирно-експлуатаційної (району)

170

1318

Перший заступник начальника Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Перший заступник начальника Головного управління

171

1540 6198

Помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

172

1538 6198

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

173

8702 1533

Помічник начальника бюро - начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

174

0506 6198

Помічник командира дивізіону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

175

0992 1533

Помічник командира загону - начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

176

0659 7301

Помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник відділу

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

177

1539 6198

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

178

1607 6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

179

2402

Помічник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

180

4874

Помічник начальника складу з матеріально-технічного забезпечення

230100, 230300

2149.2

Інженер

181

5882

Помічник начальника управління

850300

2429

Юрисконсульт

182

5882 1533

Помічник начальника управління - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

183

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

184

5035

Редактор

330300

2451.2

Редактор

2. Для закладів охорони здоров’я Збройних Сил України

185

5375

Заступник начальника госпіталю

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

186

5375 6958

Заступник начальника госпіталю - головний терапевт

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

187

5375 3504

Заступник начальника госпіталю - головний хірург

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

188

5375

Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи)

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи)

189

5370 7301

Заступник начальника госпіталю з медичного постачання - начальник відділу

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

190

5398 0474

Заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю з медичної частини

191

5375 9156

Заступник начальника госпіталю - начальник поліклініки

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

192

8601

Заступник начальника загону

Усі ВОС

2225.2

Лікар-епідеміолог

193

6725 0474

Заступник начальника санаторію з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач частини

194

5354 0474

Заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника центру

195

4404

Начальник аптеки

Усі ВОС

1210.1

Завідувач аптеки (аптечного закладу)

196

4396

Начальник відділення

Усі ВОС

1229.5

Завідувач відділення

197

4396 4663

Начальник відділення - заступник начальника поліклініки

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач відділення

198

7301

Начальник відділу

Усі ВОС

1229.7

Начальник відділу

199

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

900100

1229.7

Начальник відділу

200

9003

Начальник госпіталю

Усі ВОС

1210.1

Начальник госпіталю

201

6814

Начальник загону

Усі ВОС

1210.1

Начальник загону

202

7077

Начальник клініки

Усі ВОС

1229.5

Завідувач відділення

203

7448

Начальник комісії

Усі ВОС

1210.1

Лікар (голова комісії)

204

0930

Начальник лабораторії

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач лабораторії

205

0930 3321

Начальник лабораторії -лікар

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач лабораторії

206

5052

Начальник лазарету

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник лазарету

207

1021

Начальник медичного пункту

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичного пункту

208

5082

Начальник медичної служби

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичної служби

209

0693

Начальник санаторію

Усі медичні ВОС

1210.1

Начальник санаторію

210

4287

Начальник центру

Усі ВОС

1210.1

Директор центру

211

7022 6198

Помічник начальника госпіталю - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

212

3810 4396

Помічник начальника складу - начальник відділення

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

213

1554 6198

Помічник начальника складу з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

214

2375 1533

Помічник начальника центру - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

215

1607 6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

216

7886

Заступник начальника академії (з клінічної роботи)

900100

1210.1

Заступник директора (ректора, начальника академії (з клінічної роботи))

217

7242

Заступник начальника відділу

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

310101

3433

Бухгалтер

218

3999

Заступник начальника інституту

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту

219

1103

Заступник начальника кафедри

Усі ВОС

1229.4

Заступник завідувача кафедри

220

3548

Заступник начальника інституту з наукової роботи

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту з наукової роботи

221

2068

Заступник начальника інституту з морально-психологічного забезпечення

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту

222

0009

Заступник начальника центру

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора центру

223

1136

Заступник начальника університету

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника університету

224

9432

Заступник начальника університету з навчальної роботи (тільки для Національного університету оборони України)

020100

1210.1

Заступник начальника університету з навчальної роботи

225

1135

Заступник начальника університету з наукової роботи (тільки для Національного університету оборони України)

020100

1210.1

Заступник начальника університету з наукової роботи

226

8815

Заступник начальника факультету (тільки для військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

021000

1229.4

Заступник декана

227

7053

Заступник начальника центру з наукової роботи

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора центру

228

5738

Начальник академії

021000, 900100, 070100

1210.1

Директор (ректор, начальник) академії

229

4396

Начальник відділення

290500, 310101

1229.7

Керівник групи

230

4396 2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

231

4396

Начальник відділення (тільки для військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

560100

1229.7

Завідувач відділення

232

7301

Начальник відділу

330100, 460100, 900100, 905600

1229.7

Начальник відділу

233

1541

Начальник групи

021000, 121000, 230100, 230200, 290500, 310101, 340001, 560200, 560100, 670100, 850300

1229.7

Керівник групи

234

4965

Начальник інституту

Усі ВОС

1210.1

Директор (ректор, начальник) інституту

235

7285

Начальник кафедри

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кафедри

236

0930

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

Усі ВОС

1237.2

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

237

0930

Начальник лабораторії (навчальної)

Усі ВОС

1229.4

Завідувач лабораторії

238

7115

Начальник комплексу (навчально-лабораторного)

Усі ВОС

1229.4

Завідувач лабораторії

239

7987

Начальник навчальної частини

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кабінету навчального

240

1153

Начальник ліцею

021100, 070100

1210.1

Директор ліцею

241

4965

Начальник інституту (науково-дослідного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-дослідного інституту

242

3382

Начальник управління (науково-дослідного)

Усі ВОС

1229.7

Начальник науково-дослідного відділу

243

1140

Начальник наукового центру (науково-дослідного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-дослідного центру

244

1140

Начальник наукового центру (науково-методичного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-методичного центру

245

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

246

1746

Начальник продовольчої та речової служби

250100

1229.7

Начальник відділу

247

6198

Начальник служби

250300, 620100, 670100, 850300, 901000

1229.7

Начальник відділу

248

3142

Начальник факультету

850300

1229.4

Декан

249

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

250

0666 1533

Помічник начальника академії з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

251

1578 1533

Помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

252

1914

Помічник начальника інституту з правової роботи

850300

2429

Юрисконсульт

253

2184 7301

Помічник начальника інституту - начальник відділу

300100

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

254

2225 1998

Помічник начальника інституту з матеріально-технічного забезпечення - начальник служби матеріально-технічного забезпечення

230100

1235

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

ІІІ. Посади рядового, сержантського і старшинського складу відповідно до Переліку військово-облікових спеціальностей штатних посад, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

255

001

Авіаційний спеціаліст

7232

Авіаційний механік з планера та двигунів

256

002

Авіаційний механік

7232

Авіаційний механік з планера та двигунів

257

005

Акумуляторник

7241

Акумуляторник

258

012

Артист вищої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист вищої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст вищої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист вищої категорії балету

2454.2

Артист вищої категорії (ансамблю пісні й танцю тощо)

259

293

Артист вищої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист вищої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-вокаліст вищої категорії (соліст, естради тощо)

260

011

Артист першої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист першої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст першої категорії

2453.2

Артист першої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст першої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст першої категорії (соліст естради тощо)

2453.2

Артист першої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист першої категорії балету

2454.2

Артист першої категорії (ансамблю пісні й танцю тощо)

261

029

Артист першої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист першої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист першої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-вокаліст першої категорії (соліст, естради тощо)

262

239

Артист другої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист другої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист другої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст другої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст другої категорії

2453.2

Артист другої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист другої категорії балету

2454.2

Артист другої категорії (ансамблю пісні й танцю тощо)

263

066

Артист другої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист другої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист другої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-вокаліст другої категорії

264

006

Артист (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст (хору)

2453.2

Артист-вокаліст

2453.2

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2453.2

Артист балету

2454.2

Артист (ансамблю пісні й танцю тощо)

265

013

Артист (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

266

010

Асфальтобетонник

8332

Асфальтобетонник

267

016

Бетоняр

7123

Бетоняр

268

017

Бібліотекар

2432.2

Бібліотекар

269

025

Бухгалтер

3433

Бухгалтер

270

111

Бухгалтер (1 категорії)

2411.2

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

271

053

Бухгалтер (2 категорії)

3433

Бухгалтер

272

030

Вагранник

8122

Ливарник

273

047

Відповідальний виконавець (апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України)

4144

Діловод

274

014

Відповідальний виконавець (центрів криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення шифрованого зв’язку, кораблів 1 рангу)

4144

Діловод

275

547

Відповідальний виконавець

4144

Діловод

276

548

Відповідальний секретар (редакції)

3431

Відповідальний секретар редакції

277

037

Водій

8322

Водій автотранспортних засобів

278

038

Водій дрезини

8311

Водій дрезини

279

057

Водій-заправник

8322

Водій автотранспортних засобів

280

059

Водій-кранівник

8322

Водій автотранспортних засобів

281

996

Водій електровізка

8334

Водій електро- та автовізка

282

039

Водолаз

7216

Водолаз

283

040

Вожатий службових собак

5169

Провідник (вожатий) службових собак

284

044

Вулканізаторник

8231

Вулканізаторник

285

051

Газівник

8163

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

286

052

Гальванік

8223

Гальванік

287

055

Гідрометеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

288

064

Головна медична сестра

1229.5

Головна медична сестра

289

072

Дегазатор

8152

Апаратник оброблення

290

073

Дезінфектор

9142

Дезінфектор

291

076

Дефектувальник

7232

Дефективник

292

079

Дизеліст

7233

Слюсар-дизеліст

293

081

Диспетчер

3119

Диспетчер

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

3144

Диспетчер авіаційно-диспетчерського пункту

294

074

Діловод

4144

Діловод

295

082

Діловод-статистик (з обліку особового складу)

4144

Діловод

4122

Статистик

296

084

Дозиметрист

7243

Дозиметрист

297

085

Дозувальник

8211

Дозувальник

298

032

Днювальний

8340

Днювальний

299

088

Дресирувальник

6129

Кінолог

300

561

Друкар

8251

Друкар високого друкування

8251

Друкар глибокого друкування

8251

Друкар металографічного друкування

8251

Друкар офсетного плоского друкування

301

993

Експедитор

4142

Експедитор (перевезення пошти)

302

995

Електрик

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

303

664

Електрозварник

7212

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електрогазозварник

304

997

Електромонтер

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

305

107

Зуборізальник

8211

Зуборізальник

306

119

Інструктор

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

3439

Інструктор

307

110

Інструктор з рукопашного бою

3475

Спортсмен-інструктор

3475

Тренер з виду спорту

308

112

Інструктор (по роботі з військовослужбовцями військової служби за контрактом)

3423

Інспектор з кадрів

309

113

Інструктор (ветеринарний, кулінар, пошукової собаки, технічних засобів охоронної сигналізації)

3439

Інструктор

310

115

Інструктор з фізичної підготовки і спорту

3475

Інструктор зі стройової та фізичної підготовки

311

121

Інструктор (по роботі з військовослужбовцями військової служби за контрактом)

3423

Інспектор з кадрів

312

126

Інструктор з водіння (танків і бойових машин)

3340

Інструктор з навчання практичній їзді

313

124

Інструментальник

7222

Слюсар-інструментальник

314

128

Кабельник

7245

Кабельник-спаювальник

315

129

Кабельник-спаювальник

7245

Кабельник-спаювальник

316

131

Каменотес

7113

Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

317

134

Кіномеханік

8224

Кіномеханік

318

136

Клепальник

7214

Клепальник

319

213

Коваль

7221

Коваль ручного кування

320

197

Комендант

5121

Комендант

321

198

Комендант споруд

5121

Комендант об’єкта

322

135

Комірник

9411

Комірник

323

200

Комплектувальник

7233

Комплектувальник виробів та інструменту

324

203

Контролер

5169

Контролер на контрольно-пропускному пункті

325

206

Копрівник

8332

Копрівник

326

207

Коректор

4143

Коректор (коригування текстів)

7341

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

327

208

Кореспондент

2451.2

Кореспондент

328

209

Кочегар

8162

Машиніст (кочегар) котельні

329

619

Кравець

7433

Кравець

330

210

Кранівник

8333

Машиніст крана (кранівник)

8332

Машиніст крана автомобільного

331

211

Кріпильник

7111

Кріпильник

332

984

Кресляр

3118

Кресляр

333

569

Кухар

5122

Кухар

334

224

Лаборант (бактеріологічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

335

225

Лаборант (військових навчальних закладів)

3340

Лаборант (освіта)

336

216

Лаборант (з якості пального)

3111

Лаборант (медицина)

337

226

Лаборант (клінічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

338

227

Лаборант (патолого-анатомічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

339

228

Лаборант (радіологічної лабораторії)

7241

Лаборант-радіометрист

340

227

Лаборант (санітарно-епідеміологічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

341

230

Лаборант (судово-медичної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

342

232

Лаборант

3211
3211
3212
3340

Технік-лаборант
Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
Лаборант (ветеринарна медицина)
Лаборант

343

232

Лаборант (крім військових навчальних закладів)

3211

Технік-лаборант

3211

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3340

Лаборант

344

233

Лінійний наглядач

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

345

234

Лінотипіст

4111

Друкар

346

235

Ливарник

8122

Ливарник

347

236

Лудильник

9322

Лудильник

348

244

Майстер

7233

Слюсар-ремонтник

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

349

241

Маляр

7141

Маляр

350

023

Машиніст бульдозера

8332

Машиніст бульдозера

351

024

Машиніст бурової установки

8113

Машиніст бурової установки

352

994

Машиніст екскаватора

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

Машиніст екскаватора роторного

353

104

Машиніст заправної машини

8155

Оператор заправних станцій

354

201

Машиніст компресора

8163

Машиніст компресорних установок

355

245

Машиніст

8111

Машиніст (за спеціалізаціями)

356

246

Машиніст паровоза

8311

Машиніст паровоза

357

668

Машиніст скрепера

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

358

247

Машиніст тепловоза

8311

Машиніст тепловоза

359

249

Медична сестра

3231

Сестра медична

360

250

Медична сестра-анестезист

3231

Сестра медична-анестезист

361

254

Метеоpолог

3111

Технік-метеоролог

362

253

Метеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

363

256

Механік

3115

Механік

364

251

Мідник

7213

Мідник

365

252

Мірошник

7412

Готувач сумішей

366

262

Молодший геодезист

2148.2

Геодезист

367

263

Молодший картограф

2148.2

Картограф

368

265

Молодша медична сестра

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

369

266

Молодший топограф

3118

Технік-топограф

370

267

Монтажник

7241

Електромонтер-релейник

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку

371

268

Монтер колій

7129

Монтер колії

372

269

Моторист

8163

Моторист електродвигунів

8340

Моторист (машиніст)

373

271

Музикант (оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

374

272

Музикант (оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

375

283

Наладник поліграфічного устаткування

7223

Налагоджувальник поліграфічного устаткування

376

284

Нарядник

4121

Нарядник

377

292

Начальник аптеки - фармацевт

1210.1

Завідувач аптеки

378

289

Начальник адміністpативно-господарчої частини

1229.7

Начальник відділу адміністративно-господарчого

379

298

Начальник бібліотеки

1229.6

Завідувач бібліотеки

380

299

Начальник бурової установки

1222.2

Начальник установки

381

528

Начальник бюро (креслярського)

1237.2

Завідувач креслярсько-копіювального бюро

382

300

Начальник бюро перепусток

1239

Завідувач бюро перепусток

383

302

Начальник віварію

1229.5

Завідувач віварію

384

342

Начальник відділення (керівник підрозділу)

1229.7

Завідувач відділення

385

343

Начальник відділення хлібовипікання

1221.2

Начальник відділення

386

387

Начальник ветеринарного пункту

3227

Фельдшер ветеринарної медицини

387

304

Начальник гаража

1226.2

Начальник гаража

388

307

Начальник готелю

1210.1

Завідувач готелю

389

522

Начальник господарчої частини

1239

Завідувач господарства

390

425

Начальник групи секретного документального забезпечення (полку, бригади та їм рівних)

1229.7

Керівник групи

391

426

Начальник групи секретного документального забезпечення (батальйону, дивізіону та їм рівних)

1229.7

Керівник групи

392

340

Начальник гуртожитку

1225

Завідувач гуртожитку

393

309

Начальник диспетчерського пункту

1222.2

Начальник диспетчерської служби

394

529

Начальник експедиції (засекречувальної апаратури зв’язку)

1222.2

Завідувач експедиції

395

530

Начальник експедиції

1222.2

Завідувач експедиції

396

357

Начальник звукометричного поста

1226.2

Начальник поста

397

358

Начальник інформаційного поста

4222

Адміністратор

398

499

Начальник їдальні (полку чи їм рівних і вище)

1315

Начальник їдальні

399

500

Начальник їдальні (батальйону, роти чи їм рівних)

1315

Начальник їдальні

400

313

Начальник кабінету

1229.4

Завідувач кабінету навчального

401

317

Начальник кваpтиpно-експлуатаційної частини

1229.7

Завідувач частини

402

318

Начальник кінопункту

1229.6

Завідувач клубу

403

278

Начальник клубу (окремого батальйону (дивізіону) та йому рівних)

1229.6

Завідувач клубу

404

455

Начальник компресорної станції

1222.2

Начальник компресорної станції

405

324

Начальник котельні

1222.2

Начальник котельні

406

394

Начальник контрольно-технічного пункту

1229.7

Завідувач пункту (контрольно-технічного)

407

325

Начальник крана (вантажопідйомністю 25 т і більше та залізничного)

1222.2

Майстер виробничої дільниці кранової

408

326

Начальник крана (плавучого)

1222.2

Начальник крана

409

329

Начальник лабораторії

1229.7

Завідувач лабораторії

410

294

Начальник лазні

1228

Завідувач лазні

411

296

Начальник лазне-прального комбінату

1229.7

Завідувач пункту (лазне-прального)

1228

Завідувач лазні

1228

Завідувач пральні

412

330

Начальник лісопильної рами (верстата)

1222.2

Начальник виробничої дільниці лісопильної рами

413

386

Начальник лазне-прального дезінфекційного пункту

1229.7

Завідувач пункту (лазне-прального)

414

333

Начальник майстерні (з ремонту військово-технічного та господарського майна)

1221.2

Завідувач майстерні

415

395

Начальник медичного пункту

3221

Фельдшер

416

495

Начальник міжміської телефонної станції

1226.2

Начальник відділення зв’язку

417

338

Начальник млинарської установки

1222.2

Начальник установки

418

517

Начальник навчального класу

1229.4

Завідувач кабінету навчального

419

396

Начальник обмінного пункту

3114

Технік поштового зв’язку

420

345

Начальник парашутної сушарні

1229.7

Начальник виробничої дільниці парашутної сушарні

421

353

Начальник пральні

1228

Завідувач пральні

422

400

Начальник продовольчого пункту

1226.2

Начальник пункту

423

401

Начальник прожекторного пункту

1229.6

Завідувач

424

391

Начальник пункту заправки пальним

1229.7

Завідувач пункту (заправки пальним)

425

415

Начальник радіобюро

4223

Радіооператор

426

347

Начальник розплідника

1221.2

Завідувач розплідника

427

423

Начальник світлообладнання

3145

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів

428

297

Начальник секретної бібліотеки

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

429

427

Начальник складу (бригади та їй рівних і вище, а також складу, який об’єднує два та більше сховищ)

1226.2

Завідувач складу

430

428

Начальник складу (окремої роти, батальйону, дивізіону, полку та їм рівних)

1226.2

Завідувач складу

431

432

Начальник служби

1222.2

Начальник служби

432

433

Начальник спортивної бази

4222

Адміністратор

433

485

Начальник станції фельд’єгеpсько-поштового зв’язку

3114

Технік поштового зв’язку

434

504

Начальник сховища

1226.2

Завідувач сховища

435

482

Начальник телефонної станції

1226.2

Начальник відділення зв’язку

436

519

Начальник фільмотеки

1229.6

Завідувач фільмобази (фільмосховища)

1229.6

Завідувач фільмотеки

437

520

Начальник фінансової частини (роти, батареї та їм рівних)

1231

Начальник фінансового відділу

438

488

Начальник фототелеграфної станції

1226.2

Начальник станції

439

524

Начальник холодильної установки

8163

Машиніст холодильних установок

440

521

Начальник хлібопекарні

1225

Завідувач виробництва (хлібопекарного)

441

526

Начальник цеху (з ремонту озброєння та техніки)

1222.2

Начальник цеху

442

534

Нормувальник

2412.2

Інженер з нормування праці

443

538

Оббивальник

7437

Оббивальник

444

537

Обмотувальник

8282

Обмотувальник

445

546

Оглядач

2451

Оглядач

446

541

Оксидувальник

8159

Оксидувальник

447

544

Операційна сестра

3231

Сестра медична операційна

448

543

Опеpатоp

3132

Оператор радіочастотного контролю

4223

Радіооператор

4223

Оператор електрозв’язку

4133

Оператор авіаційного електрозв’язку

4112

Оператор комп’ютерного набору

449

545

Оптик

7311

Оптик-механік

450

559

Палітурник

7345

Палітурник документів

451

553

Паркетник

7132

Паркетник

452

554

Паропровідник

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

453

557

Пекар

7412

Пекар

454

558

Перекладач

2444.2

Перекладач

455

552

Перукар

5141

Перукар

5141

Перукар-модельєр

456

563

Пилостав

7422

Столяр

457

565

Пиляр

7422

Столяр

458

560

Піскоструминник

7143

Піскоструминник

459

562

Пічник

7122

Пічник

460

567

Планшетист

3118

Кресляр

4222

Черговий інформаційно-довідкової служби

461

570

Пожежний

5161

Пожежний

462

550

Пожежний-респіраторник

5161

Пожежний (респіраторник)

463

212

Покрівельник

7131

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

Покрівельник сталевих покрівель

464

571

Полірувальник

7224

Полірувальник (механічне оброблення металів)

465

572

Помічник водія дрезини

8311

Помічник водія дрезини

466

581

Помічник коменданта

5121

Помічник коменданта

467

583

Помічник машиніста (крім помічника машиніста тепловоза)

8121

Помічник машиніста

468

586

Помічник машиніста тепловоза

8311

Помічник машиніста тепловоза

469

592

Помічник начальника відділення (вузла, станції фельд?єгерсько-поштового зв’язку)

3436.2

Помічник начальника (вузла, станції)

470

603

Помічник начальника господарчої частини

3436.2

Помічник начальника господарської частини

471

598

Помічник начальника служби

3436.2

Помічник начальника служби

472

620

Поштар

4142.2

Поштар

473

621

Приладник

7421

Електромеханік

474

093

Провідний бухгалтер

2411.2

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

475

645

Рамник

8141

Рамник

476

640

Радіотелегpафіст

3132

Радіотелеграфіст

477

641

Радіотелефоніст

4223

Радіотелефоніст

478

649

Рентгенолаборант

3229

Рентгенолаборант

479

650

Рентгенотехнік

7311

Рентгеномеханік

480

651

Ретушер

7344

Ретушер (фотороботи)

7343

Ретушер (поліграфічне виробництво)

8224

Фотолаборант

481

658

Санітар

5132
5132
6121

Молодша медична сестра по догляду за хворими
Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка)
Санітар (ветеринарна медицина)

482

658

Санітар

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

483

659

Санітарний інструктор

3231

Сестра медична

484

660

Санітарний інструктор-дезінфектор

3231

Сестра медична

485

665

Свердлувальник

8211

Свердлувальник

486

657

Сержант-інструктор (навчальної військової частини (центру))

3439

Інструктор

487

280

Складальник

7341

Складач на машинах

7341

Складач ручним способом

7341

Складальник на складальних рядковиливальних машинах

488

675

Складач поїздів

8312

Складач поїздів

489

913

Скляр

7135

Скляр

490

669

Слюсар

7233

Слюсар аварійно- відновлювальних робіт

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7231

Слюсар з паливної апаратури

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

7232

Слюсар з ремонту літальних апаратів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Слюсар-електромонтажник

7233

Слюсар-ремонтник

7136

Слюсар-сантехнік

7232

Слюсар-складальник двигунів

491

674

Сортувальник

4142

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку

492

929

Спортсмен-інструктор

3475

Спортсмен-інструктор

493

927

Споpтсмен-стажер

3475

Спортсмен-інструктор

494

811

Спортсмен

3475

Спортсмен-інструктор

495

683

Старший акумуляторник

7241

Акумуляторник

496

684

Старший апаратник

8159

Апаратник

497

685

Старший арматурник

7214

Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

498

686

Старший асфальтобетонник

8332

Асфальтобетонник

499

689

Старший бетоняр

7123

Бетоняр

500

690

Старший бібліотекар

2432.2

Бібліотекар

501

700

Старший вагар

9411

Вагар

502

705

Старший водолаз

7216

Водолаз

503

901

Старший водій електровізка

8334

Водій електро- та автовізка

504

713

Старший вулканізаторник

8231

Вулканізаторник

505

716

Старший газівник

8163

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

506

717

Старший гальванік

8223

Гальванік

507

720

Старший гідрометеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

508

725

Старший гравер

7343

Гравер друкарських форм

7344

Гравер оригіналів топографічних карт

509

730

Старший дезінфектор

9142

Дезінфектор

510

734

Старший диспетчер (крім старшого диспетчера з перельотів і посадок)

3119

Диспетчер

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

511

698

Старший днювальний

8340

Днювальний

512

821

Старший друкар

4111

Друкар

513

898

Старший експедитор

4142

Експедитор (перевезення пошти)

514

899

Старший електрик

7242

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

515

858

Старший електрозварник

7212

Електрозварник

516

746

Старший інструктор (крім старшого санітарного інструктора)

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

3439

Інструктор

517

747

Старший інструментальник

7222

Слюсар-інструментальник

518

748

Старший кабельник

7245

Монтажник зв’язку - кабельник

519

749

Старший кабельник-спаювальник

7245

Кабельник-спаювальник

520

753

Старший клепальник

7214

Клепальник

521

766

Старший коваль

7221

Коваль ручного кування

522

761

Старший контролер

5169

Контролер на контрольно-перепускному пункті

523

762

Старший копрівник

8332

Копрівник

524

763

Старший коректор

4143

Коректор (коригування текстів)

7341

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

525

764

Старший кочегар

8162

Оператор котельні

8340

Кочегар судна

526

831

Старший кравець

7433

Кравець

527

765

Старший кранівник

8333

Машиніст крана (кранівник)

8332

Машиніст крана автомобільного

528

896

Старший кресляр

3118

Кресляр

529

827

Старший кухар

5122

Кухар

530

770

Старший ливарник

8131

Ливарник

531

774

Старший майстер

1222.2

Майстер

532

771

Старший маляр

7141

Маляр

533

897

Старший машиніст екскаватора

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

Машиніст екскаватора роторного

534

697

Старший машиніст бульдозера

8332

Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

535

759

Старший машиніст компресора

8163

Машиніст компресорних установок

536

743

Старший машиніст заправної машини

8155

Оператор заправних станцій

537

860

Старший машиніст скрепера

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

538

781

Старша медична сестра

3231

Старша сестра медична

539

782

Старша медична сестра-анестезист

3231

Сестра медична-анестезист

540

784

Старший метеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

541

795

Старший монтажник

7241

Електромонтер-релейник

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку

542

796

Старший монтер колій

7129

Монтер колії

543

797

Старший моторист

8163

Моторист електродвигунів

8340

Моторист трюмовий

544

804

Старший нарядник

4121

Нарядник

545

810

Старший оператор

3132

Оператор радіочастотного контролю

4223

Радіооператор

4223

Оператор електрозв’язку

4133

Оператор авіаційного електрозв’язку

4112

Оператор комп’ютерного набору

546

814

Старша операційна сестра

3231

Старша сестра медична операційна

547

815

Старший оптик

7311

Оптик-механік

548

818

Старший паропровідник

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

549

820

Старший пекар

7412

Пекар

550

823

Старший пиляр

7422

Пиляр

551

825

Старший планшетист

3118

Кресляр

4222

Черговий інформаційно-довідкової служби

552

828

Старший пожежний

5161

Пожежний

553

933

Старший пожежний-респіраторник

5161

Пожежний (респіраторник)

554

832

Старший поштар

4142

Поштар

555

848

Старший рамник

8141

Рамник

556

840

Старший pадіотелегpафіст

3132

Радіотелеграфіст

557

842

Старший pадіотелефоніст

4223

Радіотелефоніст

558

853

Старший санітар

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

559

871

Старший столяр

7422

Столяр

560

802

Старший складальник

7223

Налагоджувальник

561

866

Старший скляр

7135

Скляр

562

861

Старший слюсар

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7236

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7231

Слюсар з паливної апаратури

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

7232

Слюсар з ремонту літальних апаратів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Слюсар-електромонтажник

7233

Слюсар-ремонтник

7136

Слюсар-сантехнік

7232

Слюсар-складальник двигунів

563

862

Старший сортувальник

7311

Сортувальник

564

872

Старший такелажник

7215

Такелажник

565

873

Старший телеграфіст

4223

Телеграфіст

566

876

Старший телефоніст

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв’язку

567

826

Старший тесляр

7124

Тесляр

568

879

Старший токар

8211

Токар

569

883

Старший тракторист

8331

Тракторист

570

884

Старший трубопровідник

7136

Трубопровідник

571

887

Старший фільмотекар

5311

Фільмотекар

572

889

Старший фотограф

7344

Фотограф (фотороботи)

573

895

Старший фотоцинкограф

7343

Фотоцинкограф

574

892

Старший фрезерувальник

8211

Фрезерувальник

575

856

Старший швець

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

576

918

Стругальник

8211

Стругальник

577

919

Столяр

7422

Столяр

578

935

Табельник

4190

Табельник

579

936

Такелажник

7215

Такелажник

580

940

Телегpафіст

4223

Телеграфіст

581

942

Телефоніст

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

582

568

Тесляр

7124

Тесляр

583

109

Технік зубний

3225

Технік зубний

584

945

Технік

3119

Технік

585

947

Токар

8211

Токар

586

950

Тракторист

8331

Тракторист

587

951

Трубопровідник

7136

Монтажник зовнішніх трубопроводів

588

959

Фармацевт

3228

Фармацевт

589

960

Фельд’єгер

4142

Листоноша (поштар)

590

962

Фельдшер

3221

Фельдшер

591

964

Фільмотекар

4190

Фільмоперевіряльник

5311

Фільмотекар

592

965

Формувальник

8159

Формувальник (за спеціалізаціями)

593

966

Форсунник

8162

Форсунник

594

968

Фотограф

7344

Фотограф (фотороботи)

595

969

Фотокореспондент

3131

Фотокореспондент

596

972

Фрезерувальник

8211

Фрезерувальник

597

977

Художник

2452.2

Художник

598

663

Швець

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

599

987

Шліфувальник

8211

Шліфувальник

600

087

Шляховий робітник

8332

Дорожній робітник

601

989

Штампувальник

7221

Штампувальник (холодноштампувальні роботи)

602

990

Штукатур

7133

Штукатур

{Тимчасовий перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 630 від 28.11.2017}

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору