Документ z0746-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 67/5 від 27.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 листопада 1999 р.
vd991027 vn67/5 за N 746/4039
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }
Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 15.07.99 N 42/5

З метою вдосконалення порядку проведення аукціонів з
реалізації арештованого майна Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Порядку реалізації
арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 15.07.99 N 42/5 ( z0480-99 ), що додаються. 2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності
державної виконавчої служби (Ємельянова І.І.) довести зазначений
наказ до відома начальника Головного управління Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників
обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції
та забезпечити його належне виконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України - директора Департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В.Г.
В.о.Міністра Б.С.Стичинський
Затверджено
Наказ Міністерства юстиції
України 27.10.99 N 67/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 1999 р.
за N 746/4039
Зміни та доповнення
до Порядку реалізації арештованого майна
1. Пункт 2.10 Порядку ( z0480-99 ) реалізації арештованого
майна (надалі - Порядок) виключити, слова "крок аукціону" - далі
по всьому тексту - виключити. 2. У пункті 3.1 Порядку слова "Державна виконавча служба"
замінити словами "Відділ державної виконавчої служби", слова "але
він не повинен перевищувати 20 відсотків від суми коштів,
одержаних від реалізації майна" - виключити. 3. У пункті 3.5 Порядку речення друге - виключити. 4. У пункті 3.6 Порядку слова "як за 30 днів" замінити
словами "як за 15 днів". 5. Пункт 3.10 Порядку після слів "повинні містити:" доповнити
словами "порядковий номер (відповідно до реєстрації); номер лота,
який покупець має бажання придбати". 6. Пункт 3.12 Порядку викласти в такій редакції: "3.12. При реєстрації учасники аукціону отримують картки з
аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони
беруть участь у аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов
проведення аукціону та виготовлені друкарським способом вхідні
квитки". 7. Пункт 3.13 Порядку виключити, у зв'язку з цим пункт 3.14
Порядку вважати пунктом 3.13 Порядку. 8. Пункт 4.6 Порядку виключити. 9. Пункт 4.8 Порядку викласти в такій редакції: "4.8. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення
останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор
одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає
продажну ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований як
учасник аукціону". 10. Пункт 4.9 Порядку виключити. 11. Пункт 4.10 Порядку після слова "дані:" доповнити словами
"номер лота, назва лота,", слова "в строк не пізніше трьох днів" -
виключити. 12. Пункт 4.11 Порядку викласти в такій редакції: "4.11. Після повного розрахунку за придбане майно, на
підставі протоколу державний виконавець складає акт про проведений
аукціон і подає його на затвердження начальнику відповідного
відділу виконавчої служби". 13. Пункт 4.12 Порядку виключити. 14. У пункті 4.18 Порядку друге речення виключити. 15. У зв'язку з вищезазначеними змінами пункти 4.7, 4.8
Порядку вважати пунктами 4.6, 4.7 Порядку; пункти 4.10, 4.11
Порядку вважати пунктами 4.8, 4.9 Порядку; пункти 4.13 - 4.18
Порядку вважати відповідно пунктами 4.10 - 4.15 Порядку. 16. Пункт 5.1 Порядку викласти в такій редакції: "5.1. Майно (лот), яке виставлене але не продане на аукціоні,
підлягає переоцінці згідно з частиною третьою статті 61 Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ). 17. У пункті 6.1 Порядку ( z0480-99 ) слова "трьох днів"
замінити словами "десяти днів". 18. Розділ 8 Порядку викласти в такій редакції:
"8. Припинення та визнання аукціону таким, що не
відбувся
8.1 Прилюдні торги можуть бути припинені й майно знято з
продажу в разі невиконання правил проведення прилюдних торгів,
передбачених цим Положенням. У цьому разі наступні прилюдні торги
провадяться в порядку, визначеному цим Положенням. 8.2 Прилюдні торги вважаються такими, що не відбулися, у
разі: відсутності покупців або наявності тільки одного покупця; несплати в установлений термін переможцем прилюдних торгів
належної суми за придбане майно. 8.3 Якщо прилюдні торги не відбулися, то спеціалізована
організація в триденний термін повідомляє про це державного
виконавця, стягувача й боржника. 8.4 Якщо прилюдні торги не відбулися двічі, то майно
знімається з торгів, про що спеціалізована організація в триденний
термін повідомляє державного виконавця, стягувача й боржника".
19. Додаток 4 до Порядку ( z0480-99 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 4
до пункту 4.8 Порядку реалізації
арештованого майна
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник організації, яка
проводить аукціон _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" _______________ р.
Протокол N
проведення аукціону
Номер лота __________________________________________________ Назва лота __________________________________________________ Стартова ціна _______________________________________________ Продажна ціна _______________________________________________ Пропозиції покупців _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Переможець торгів ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного __________________________________________________________________
місця проживання) Розмір коштів, які має внести переможець аукціону __________________________________ Номер рахунку, адреса банку ________________________________________________ Інші відомості ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ліцитатор _______________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Переможець _________________________
(підпис) М.П."
20. Додаток 5 до Порядку ( z0480-99 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 5
до пункту 4.15 Порядку реалізації
арештованого майна
Аукціонна відомість
Найменування організатора аукціону __________________________ Місцезнаходження, тел., факс ________________________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________ Розрахунковий рахунок _______________________________________ у банку _______________________, МФО_________________________
Номер лота _________________________ Назва лота _________________________ Характеристика лота __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стартова ціна лота _____________________ Продажна ціна лота _____________________ Розмір комісійної винагороди ___________ Кошти, що перераховуються ______________
Керівник організатора аукціону ______________________________
(прізвище, ініціали) ______________________________
(підпис)
"___" _______________ р. М.П."вгору