Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України
Міноборони України; Наказ, Інструкція, Замовлення [...] від 23.05.2017286
Документ z0746-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2017  № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 746/30614

Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України

Відповідно до підпункту 70 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою організації мовної підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, яким знання іноземних мов необхідно для використання у службовій діяльності, під час проходження військової служби (роботи) або навчання за кордоном, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про курси іноземних мов у Збройних Силах України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
23.05.2017 № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2017 р.
за № 746/30614

ІНСТРУКЦІЯ
про курси іноземних мов у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Курси іноземних мов у Збройних Силах України (далі - курси) проводяться у вищих військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ) та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ) з метою здійснення загальної та спеціальної мовної підготовки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України (далі - особовий склад), яким знання іноземних мов необхідно для виконання службових обов’язків, проходження військової служби (роботи) або навчання, в тому числі за кордоном.

2. Організація освітнього процесу на курсах здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, які регламентують освітню діяльність у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, та цією Інструкцією.

3. Курси створюються згідно з наказами Міністерства оборони України про прийом слухачів на курси іноземних мов у Збройних Силах України (на відповідний період навчання) відповідно до замовлень, які надаються головними замовниками мовної підготовки на курсах (далі - головні замовники підготовки) та узагальнюються Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

Головними замовниками підготовки є:

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України - для особового складу структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України і підпорядкованих військових частин, установ та організацій, військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених для виконання оборонних завдань до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних і комунальних навчальних закладів в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі у Збройних Силах України;

Головне управління розвідки Міністерства оборони України - для особового складу структурних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин;

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України - для особового складу структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

4. Керівництво роботою курсів здійснює Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

5. Мовна підготовка на курсах здійснюється у ВВНЗ та ВНП ВНЗ або на тимчасовій основі у навчальних центрах та окремо визначених військових частинах.

II. Критерії відбору кандидатів для навчання на курсах

1. Кандидатами для навчання на курсах іноземних мов можуть бути військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які на підставі рапортів (заяв) щодо направлення на навчання рекомендовані головними замовниками підготовки та відповідають одному або декільком критеріям відбору.

Для військовослужбовців Збройних Сил України критерії відбору для навчання на курсах визначені наказом Міністерства оборони України від 15 грудня 2016 року № 692 “Про затвердження Критеріїв використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 19/29887.

Кандидати для навчання на курсах серед працівників Збройних Сил України відбираються за такими критеріями:

розглядаються як кандидати для направлення за кордон для роботи у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління, у закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях, на навчання;

працюють на посадах, на яких передбачається використання іноземної мови за професійною спрямованістю, що відповідає цільовому рівню та спеціалізації курсу, на якому планується навчання, або перебувають у резерві кандидатів для призначення на такі посади;

залучаються до заходів міжнародного співробітництва;

володіють відповідною іноземною мовою на рівні, не нижчому вступного рівня, визначеного для навчання на спеціалізованому курсі.

Кандидати для навчання на курсах від Головного управління розвідки Міністерства оборони України визначаються керівництвом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

2. На курси іноземних мов не можуть бути направлені повторно особи, які за час служби (роботи) були відраховані з курсів через недисциплінованість, неуспішність у навчанні.

На курси іноземних мов не можуть бути направлені особи, які упродовж останніх 3 років навчалися на курсах загальної або спеціальної мовної підготовки (за винятком тих випадків, коли навчання було припинено через службову необхідність, за станом здоров’я або за сімейними обставинами).

ІІІ. Порядок подання замовлення та заявок на навчання на курсах

1. Замовлення на навчання особового складу на курсах іноземних мов (далі - замовлення) (додаток 1) на наступний рік надається для узагальнення та розподілу навчальних місць:

від структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, підпорядкованих органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій до відповідних головних замовників підготовки - щороку до 20 жовтня;

від головних замовників підготовки до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України - щороку до 30 жовтня.

2. На підставі щорічного замовлення та розподілу навчальних місць головні замовники підготовки двічі або тричі на рік формують заявки на навчання особового складу на курсах іноземних мов (далі - заявка) (додаток 2).

У примітках до заявки надаються відомості щодо осіб, які навчалися на курсах іноземних мов упродовж останніх 3 років, із зазначенням терміну, місця навчання та, якщо під час навчання на курсах особа відраховувалася, причини відрахування.

3. Заявки для включення кандидатів до складу курсів надсилаються:

від структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України та підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій - до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;

від структурних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин - до Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

від Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, підпорядкованих Міністерству оборони України органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій - до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

4. Строки подання заявок визначаються з урахуванням кількості наборів слухачів на курси, запланованих на рік.

За умови проведення 2 наборів заявки подаються:

до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України - до 15 листопада на перший набір наступного року і до 15 травня на другий набір поточного року;

до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України від структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, підпорядкованих Міністерству оборони України органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій - до 15 листопада на перший набір наступного року і до 15 травня на другий набір поточного року;

від Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України - до 30 листопада на перший набір наступного року і до 30 травня на другий набір поточного року.

За умови проведення 3 наборів заявки подаються:

до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України - не пізніше ніж за 80 днів до запланованого терміну початку занять на курсах кожного набору слухачів;

до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України - не пізніше ніж за 2 місяці до запланованого терміну початку занять.

ІV. Тривалість, строки навчання та періодичність наборів слухачів на курси

1. Тривалість навчання на курсах (загальної або спеціальної мовної підготовки) визначається відповідно до навчальної програми, яка залежно від мети підготовки та складності мови, що вивчається, може бути розрахована на строк від 1 до 3 навчальних семестрів до 90 днів кожний.

2. Строки навчання на курсах визначаються наказами Міністерства оборони України про прийом слухачів на курси іноземних мов, порядок підготовки на яких визначено у розділі VI цієї Інструкції.

3. Прийом слухачів на курси здійснюється двічі або тричі на рік відповідно до наказу Міністерства оборони України та щорічного замовлення.

V. Зарахування особового складу на курси, комплектування навчальних груп та відрахування з курсів

1. Службове відрядження особового складу для навчання на курсах здійснюється командирами (начальниками) військових частин або старшими командирами (начальниками) на підставі наказу Міністерства оборони України про прийом слухачів на курси іноземних мов.

Підготовка проекту наказу здійснюється у Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України відповідно до заявок, отриманих від головних замовників підготовки. Наказ розробляється окремо для кожного набору слухачів курсів.

Наказом визначаються строки проведення навчання та склад навчальних груп з вивчення іноземних мов.

2. Особовий склад, який прибуває на навчання, зараховується слухачами курсів іноземних мов наказом начальника відповідного ВВНЗ або ВНП ВНЗ.

3. Інформація про неприбуття на навчання у визначений строк осіб, включених до наказу Міністерства оборони України, надається до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України не пізніше ніж через 10 діб після початку занять на курсах.

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України інформує про неприбуття на навчання головних замовників підготовки для вжиття відповідних заходів.

4. Відрахування слухачів з курсів через неприбуття на навчання, недисциплінованість, неуспішність у навчанні, службову необхідність, стан здоров’я, сімейні обставини здійснюється наказом директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за поданням начальників ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

VI. Організація освітнього процесу на курсах

1. Метою підготовки на курсах є засвоєння слухачами навчальної програми, яка передбачає:

на загальному курсі - досягнення цільового рівня підготовки, визначеного для курсу (СМР 1, СМР 2, СМР 3) за стандартом НАТО STANAG 6001;

на спеціалізованому курсі - засвоєння спеціальної лексики іноземною мовою за спеціалізацією курсу в обсязі програми курсу.

З метою забезпечення стандартизації змісту підготовки навчальні програми для загальних курсів англійської, німецької та французької мов розробляються на основі Типових навчальних програм за рівнями мовної підготовки відповідно до стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), які складаються з мовленнєвих профілів, визначених у стандарті НАТО STANAG 6001.

Типові навчальні програми розробляються для кожного рівня мовної підготовки Навчально-науковим центром іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського спільно з навчально-науковими центрами мовної підготовки ВВНЗ і погоджуються з Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

З урахуванням наявного навчально-методичного забезпечення та на підставі Типових навчальних програм у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, при яких організовано курси, навчально-науковими центрами мовної підготовки або кафедрами іноземних мов для кожного рівня мовної підготовки розробляються програми (робочі програми) навчальної дисципліни “Іноземна (англійська, німецька, французька) мова (для курсів іноземних мов)”.

2. Заняття проводяться згідно з розкладом навчальних занять науково-педагогічними (педагогічними) працівниками ВВНЗ та ВНП ВНЗ, призначеними для викладання на курсах.

Для проведення занять на курсах, організованих у межах міжнародних програм, як викладачі можуть залучатися за їх згодою іноземні фахівці, радники або співробітники іноземних представництв в Україні (культурних центрів та інших урядових і неурядових організацій).

3. Заняття на курсах плануються за розкладом навчальних занять (у робочі дні тижня - 6 годин практичних занять та 2 години самостійної підготовки; у передвихідні та передсвяткові дні - 6 годин практичних занять).

4. Навчальні групи комплектуються слухачами з приблизно однаковим рівнем володіння іноземною мовою, що визначається за результатами вхідного тестування.

Чисельність слухачів у навчальній групі під час її комплектування встановлюється:

для навчальних груп першого та другого рівнів підготовки (з цільовими рівнями підготовки СМР 1 та СМР 2 відповідно) з вивчення англійської мови та мов, які належать до романо-германської або слов’янської груп мов, - від 8 до 15 осіб (як виняток, на початковому етапі - до 20 осіб);

для груп спеціальної мовної підготовки та навчальних груп вивчення інших мов, крім вищезазначених, - від 6 до 12 осіб (як виняток, на початковому етапі - до 15 осіб).

5. На кожного слухача оформлюється навчальна картка (додаток 3), яка зберігається у ВВНЗ та ВНП ВНЗ під час навчання на курсах та протягом 3 років після завершення навчання.

6. Під час навчання щотижня здійснюється поточний контроль знань слухачів у формі контрольних тестів, передбачених навчальною програмою.

Результати поточного контролю використовуються для коригування методів і способів навчання на курсах, а також під час проведення  самостійної роботи слухачів.

VII. Проведення випускних екзаменів (тестів) на курсах

1. Після виконання навчальної програми із слухачами курсів проводяться випускні екзамени (тести).

2. Слухачі, які навчалися на загальному мовному курсі, складають екзамен (тест) з визначення рівня володіння іноземною мовою за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо), який оцінюється за стандартизованими мовленнєвими рівнями відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001.

Додатково з використанням кваліфікаційного екзамену (тесту) ALCPT (American Language Course Placement Test) здійснюється оцінювання рівнів володіння іноземною мовою слухачів курсів, які вивчали англійську мову.

Тестові завдання для проведення екзаменів (тестів) на загальних мовних курсах до третього стандартизованого мовленнєвого рівня (СМР 3) включно розробляються Навчально-науковим центром іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

За необхідності проведення екзаменів (тестів) для підтвердження четвертого рівня володіння іноземною мовою (СМР 4) для тестування використовуються виключно автентичні матеріали, а до складу екзаменаційної комісії можуть бути запрошені іноземні фахівці (співробітники військових аташатів, культурних центрів, інших урядових та неурядових організацій) - носії відповідних іноземних мов.

3. Слухачі, які навчалися на спеціалізованому курсі, складають випускний екзамен (тест) з визначення рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальної програми, тестові завдання для якого розробляє структурний підрозділ ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснював мовну підготовку.

4. Випускні екзамени (тести) на курсах приймаються комісією, склад якої затверджується наказом начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ). До складу комісії за згодою можуть залучатися представники головних замовників підготовки.

Особи, включені до складу комісії, є відповідальними за об’єктивність та достовірність результатів випускних екзаменів (тестів).

З метою надання методичної допомоги, здійснення контролю за проведенням випускних екзаменів (тестів) до ВВНЗ та ВНП ВНЗ можуть бути відряджені фахівці Навчально-наукового центру іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та навчально-наукових центрів мовної підготовки ВВНЗ.

5. Результати випускних екзаменів (тестів) оформлюються:

за результатами загального курсу - протоколами про результати мовного тестування з визначення рівнів володіння іноземною мовою за стандартизованими мовленнєвими рівнями (СМР) відповідно до STANAG 6001 та рівнів володіння англійською мовою з використанням тесту ALCPT (додатки 4, 5);

за результатами спеціалізованого курсу - протоколом про результати випускного екзамену (тесту) за підсумком навчання на спеціалізованому курсі іноземної мови.

Зазначені протоколи затверджуються начальником ВВНЗ (ВНП ВНЗ) і зберігаються протягом 3 років у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Другі та треті примірники зазначених протоколів у триденний строк після проведення випускного екзамену (тесту) надсилаються до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Оригінали аркушів відповідей осіб, що складали екзамени (тести), зберігаються у ВВНЗ та ВНП ВНЗ протягом 3 років після завершення їх навчання на курсах.

7. Слухачам, які виконали навчальну програму та успішно склали випускні екзамени (тести), видається:

після проходження загального курсу іноземної мови - свідоцтво про визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до стандарту STANAG 6001 (далі - Свідоцтво) (додаток 6);

після проходження спеціалізованого курсу іноземної мови - свідоцтво про закінчення спеціалізованого курсу.

Слухачам, які не склали випускних екзаменів (тестів), видається довідка про те, що вони пройшли навчання на відповідному курсі (додаток 7).

8. Видані Свідоцтва обліковуються в книзі обліку, яка ведеться у навчальному підрозділі ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснює підготовку слухачів на курсах. У книзі обліку зазначаються:

військове звання, прізвище, ініціали та особистий номер (для військовослужбовців) особи, яка отримала Свідоцтво;

серія та номер Свідоцтва;

назва іноземної мови та стандартизований мовленнєвий рівень (відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001), що зазначені у Свідоцтві;

дата складання екзамену (тесту), що зазначена у Свідоцтві;

номер та дата протоколу про результати мовного тестування, на підставі якого оформлено Свідоцтво;

дата видачі Свідоцтва.

9. Строк, упродовж якого результати мовного тестування, зазначені у Свідоцтві, вважаються дійсними без повторного тестування, становить 3 роки після дати складання екзамену (тесту), зазначеної у Свідоцтві.

Якщо особа тричі (з проміжками часу між тестуваннями не менше ніж 2 роки) підтвердила зазначені результати під час мовного тестування, що засвідчено Свідоцтвами або сертифікатами країн НАТО, у яких результати визначено за мовним стандартом STANAG 6001, визначений рівень володіння іноземною мовою вважається дійсним без подальшого підтвердження.

VIII. Організація екзаменів (тестів) для підтвердження рівня володіння іноземною мовою

1. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у яких функціонують курси іноземних мов, можуть проводитися екзамени (тести) для підтвердження рівня володіння іноземною мовою осіб, поданих у додаткових заявках органів військового управління.

Тестування осіб, які направляються для складання екзаменів (тестів), проводиться у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) разом з випускниками курсів іноземних мов або окремо.

2. Заявки на складання екзаменів (тестів) подаються за підписом відповідних командирів (начальників) на ім’я начальника ВВНЗ або ВНП ВНЗ. Дозвіл на складання екзаменів (тестів) надається за рішенням начальників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) або їх заступників з навчальної роботи.

3. Організація та прийом екзаменів (тестів) здійснюються в порядку, визначеному пунктом 2 розділу VII цієї Інструкції.

4. Для проведення екзаменів (тестів) з іноземних мов, які не вивчаються у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, утворюються комісії із залученням викладачів відповідної іноземної мови зі спеціалізованих вищих навчальних закладів.

5. Оформлення результатів екзаменів (тестів) зазначених осіб здійснюється окремим протоколом про результати мовного тестування з визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до пунктів 5 - 7 розділу VII цієї Інструкції. За результатами екзаменів (тестів) видається Свідоцтво відповідно до пункту 7 розділу VII цієї Інструкції.

IX. Матеріальне та фінансове забезпечення курсів

1. Військовослужбовцям Збройних Сил України, що відряджаються для навчання на курсах з інших населених пунктів, виплата добових та відшкодування витрат на проїзд та проживання здійснюються відповідно до наказу Міністерства оборони України від 20 лютого 2017 року № 105 “Про затвердження Інструкції про відрядження військовослужбовців Збройних Сил України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2017 року за № 364/30232.

2. Слухачі курсів, які прибули з інших гарнізонів, на період навчання забезпечуються гуртожитками згідно з наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737 “Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337.

Директор Департаменту
військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної
політики Міністерства
оборони України
генерал-майор


М.С. СадовськийДодаток 1
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 1 розділу III)

ЗАМОВЛЕННЯ
на навчання особового складу

_____________________________________________________________________
(орган військового управління, номер військової частини, найменування установи (організації))

на курсах іноземних мов у Збройних Силах України на 20____ рік

№ з/п

Назва ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у якому пропонується здійснити мовну підготовку

Іноземні мови, що вивчатимуться на курсах, необхідні цільові рівні мовної підготовки (СМР 1, СМР 1+, СМР 2) та кількість наборів слухачів на рік (окремо для кожного ВВНЗ та ВНП ВНЗ)

Кількість навчальних місць на курсах за рівнями мовної підготовки згідно з потребами (на рік, з них на перше півріччя, на друге півріччя)

Примітка

1

2

3

4

5англійська

німецька

французька

інші іноземні мовиРазом (кількість навчальних місць на курсах) (на рік, з них на перше півріччя, на друге півріччя)

англійська

на рік


на перше півріччя

на друге півріччя

німецька

французька

інші іноземні мови

Усього (кількість навчальних місць на курсах) (на рік/на перше півріччя/на друге півріччя)______________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)Додаток 2
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 2 розділу III)

ЗАЯВКА
на навчання особового складу

___________________________________________________________________
(орган військового управління, номер військової частини, найменування установи (організації))

на курсах іноземних мов у Збройних Силах України на ___ півріччя 20___ року

№ з/п

Назва ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у якому пропонується здійснити мовну підготовку

Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, особистий номер

Посада, на якій проходить службу (працює) кандидат; номер військової частини, найменування установи (організації); місце дислокації та номер пріоритету відповідно до переліку посад

Іноземна мова, за якою здійснюватиметься підготовка, фактичний та необхідний рівні володіння іноземною мовою

Обґрунтування необхідності направлення на курси

Примітка

1

2

3

4

5

6

7______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)Додаток 3
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 5 розділу VI)

НАВЧАЛЬНА КАРТКА
слухача


Додаток 4
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 5 розділу VII)

ПРОТОКОЛ
про результати мовного тестування з визначення стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР)


Додаток 5
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 5 розділу VII)

ПРОТОКОЛ
про результати мовного тестування слухачів курсів іноземних мов за матеріалами тесту ALCPT


Додаток 6
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 7 розділу VII)

СВІДОЦТВО
про визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до стандарту STANAG 6001


Додаток 7
до Інструкції про курси іноземних
мов у Збройних Силах України
(пункт 7 розділу VII)

ДОВІДКАвгору