Документ z0743-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.07.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.06.2015 № 541


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2015 р.
за № 743/27188

ЗМІНИ
до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

1. У додатках 1, 2 до Порядку:

абревіатуру «КПКВК/КТКВМБ» замінити абревіатурою «КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)»;

абзац дев’ятий Порядку заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів викласти в такій редакції:

«У рядку «КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)» зазначаються код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу). До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».

2. У додатку 3 до Порядку:

абревіатуру «(КПКВК/КТКВМБ)» замінити абревіатурою та цифрою «(КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС))-1»;

слова «(назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» замінити словами та цифрою «(назва програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))-1»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«__________
-1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».

3. У додатку 4 до Порядку:

абревіатуру «КТКВМБ» замінити абревіатурою та цифрою «КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)-1»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«__________
-1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийвгору