Документ z0741-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2017, підстава - z0400-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
05.06.2006 N 1861
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2006 р.
за N 741/12615
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 946 ( z0400-17 ) від 07.03.2017 }
Про затвердження форм звітності N 5-ФК,
N 5-ФК (зведена) про діяльність дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву
та Інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), на виконання пункту 103 Цільової комплексної програми
"Фізичне виховання - здоров'я нації" ( 963а/98 ), затвердженої
Указом Президента України від 01.09.98 N 963 ( 963/98 ), з метою
удосконалення статистичного обліку дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, спеціалізованих шкіл олімпійського резерву Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми звітності:
1.1. N 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)"
(далі форма N 5-ФК) та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).
1.2. N 5-ФК (зведена) "Зведений звіт про діяльність
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву)" (далі - форма N 5-ФК (зведена) та
Інструкцію щодо її заповнення ( z0742-06 ) (додаються).
2. Поширити форми:
2.1. N 5-ФК та Інструкцію щодо її заповнення на
дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані школи
олімпійського резерву (далі - ДЮСШ та СДЮШОР) незалежно від
підпорядкування та форми власності.
2.2. N 5-ФК (зведена) та Інструкцію щодо її заповнення
( z0742-06 ) на структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні та
Центральні ради фізкультурно-спортивних товариств, філії Комітету
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України: Кримське республіканське, обласні, Київське та
Севастопольське міські управління (відділи) з фізичного виховання
та спорту і Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України, Український центр з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт".
3. Увести форми N 5-ФК та N 5-ФК (зведена) в дію починаючи зі
звіту за 2006 рік.
4. Установити, що збір, контроль та узагальнення звітності за
формою N 5-ФК здійснюють:
4.1 щодо ДЮСШ та СДЮШОР, засновниками яких є ради
фізкультурно-спортивних товариств, профкоми або адміністрації
підприємств, сільські або селищні ради - регіональні ради
фізкультурно-спортивних товариств;
4.2 щодо ДЮСШ та СДЮШОР (уключаючи школи для
спортсменів-інвалідів), що перебувають у підпорядкуванні Комітету
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України - філії Комітету: Кримське республіканське, обласні,
Київське та Севастопольське міські управління (відділи) з
фізичного виховання та спорту;
4.3 щодо ДЮСШ та СДЮШОР (уключаючи школи для
спортсменів-інвалідів), що перебувають у сфері управління
структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій - структурні підрозділи у справах
сім'ї, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Організаціям, зазначеним у пунктах 4.1 та 4.2, узагальнену
інформацію за формою N 5-ФК (зведена) подати в установлені
терміни: - структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій; - своїм організаціям вищого рівня.
6. Структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій скласти зведений звіт за формою
N 5-ФК (зведена) щодо всіх ДЮСШ та СДЮШОР регіону незалежно від
підпорядкування, в установлений термін подати: - Департаменту олімпійського спорту Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту; - головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики у
м. Севастополі.
7. Центральним радам фізкультурно-спортивних товариств,
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України, Українському центру з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт" скласти зведений звіт за формою N 5-ФК
(зведена) щодо всіх ДЮСШ та СДЮШОР, відповідно до підпорядкування
в установлений термін подати Департаменту олімпійського спорту
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.
8. Департаменту олімпійського спорту Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту забезпечити подання Державному
комітету статистики України зведеної інформації по Україні та
регіонах в установлений термін.
9. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
Інструкцій, зазначених у пунктах 1, 2 цього наказу, покладається
на структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
10. Департаменту олімпійського спорту Мінсім'ямолодьспорту
України (Артем'єв О.К.) забезпечити в установленому порядку
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та
доведення його до відома структурних підрозділів у справах сім'ї,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, Центральних
рад фізкультурно-спортивних товариств, Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України,
Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт".
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Дутчака М.В.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
освіти і науки України С.М.Ніколаєнко
Голова Державного
комітету статистики України О.Г.Осауленко

ЗВІТ
дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву)
за 20__ рік

----------------------------------------------------- | Подають |Термін | Форма N 5-ФК | |подання | Наказ Мінсім'ямолодьспорту |----------------------------------------+----------| України |Дитячо-юнацькі спортивні школи,|до 5 січня| 05.06.2006 N 1861 |спеціалізовані дитячо-юнацькі школи| | |олімпійського резерву (уключаючи школи| | Річна |для спортсменів-інвалідів), що| | Поштова |перебувають у сфері управління| | |структурних підрозділів у справах сім'ї,| | |молоді та спорту Автономної Республіки| | |Крим, обласних, Київської та| | |Севастопольської міських державних| | |адміністрацій, | | | - структурним підрозділам у справах| | |сім'ї, молоді та спорту Автономної| | |Республіки Крим, обласних, Київської та| | |Севастопольської міських державних| | |адміністрацій; | | |дитячо-юнацькі спортивні школи,| | |спеціалізовані дитячо-юнацькі школи| | |олімпійського резерву, засновані радами| | |фізкультурно-спортивних товариств,| | |профкомами або адміністраціями| | |підприємств, сільськими або селищними| | |радами: | | | - регіональним радам| | |фізкультурно-спортивного товариства| | |"Україна"; | | | - регіональним радам| | |фізкультурно-спортивного товариства| | |"Колос"; | | | - регіональним радам| | |фізкультурно-спортивного товариства| | |"Динамо"; | | | - регіональним радам| | |фізкультурно-спортивного товариства| | |"Спартак"; | | | - іншим регіональним радам| | |фізкультурно-спортивних товариств;| | |дитячо-юнацькі спортивні школи,| | |спеціалізовані дитячо-юнацькі школи| | |олімпійського резерву (уключаючи школи| | |для спортсменів-інвалідів), що| | |перебувають у підпорядкуванні Комітету з| | |фізичного виховання та спорту| | |Міністерства освіти і науки України: | | | - філіям Комітету: Кримському| | |республіканському, обласним, Київському| | |та Севастопольському міським управлінням| | |(відділам) з фізичного виховання та| | |спорту | | -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Кому подається | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Назва закладу - складача звіту (повна) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |N телефону _____________, факсу _________, E-mail ________________________ | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Форма власності: державна, комунальна, приватна (необхідне підкреслити) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Підпорядкування | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |за ЄДРПОУ|території| виду економічної| форми |організаційно-правової| міністерства, іншого | | | (КОАТУУ)|діяльності (КВЕД)|власності| форми господарювання |центрального органу, якому | | | | | (КФК) | (КОПФГ) |підпорядкована організація - | | | | | | | складач інформації (КОДУ) | | | | | | | тільки для шкіл державної | | | | | | | форми власності | |---------+---------+-----------------+---------+----------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+---------+-----------------+---------+----------------------+-----------------------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Основні показники роботи спортивних відділень ДЮСШ, СДЮШОР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Відділення|Кількість навчальних груп | Кількість спортсменів, що займаються у групах (осіб) | |рядка|за видами | (одиниць) | | | |спорту |--------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |почат-|нав- |спор-|вищої|почат-| навчально-тренувальних | спортивного |вищої спортивної |усього|з них (з графи 17) | | | |кової |чально-|тив- |спор-|кової | | вдосконалення | майстерності |(сума | | | | |підго-|трену- |ного |тив- |підго-|-----------------------------+-----------------+-----------------|граф |-------------------| | | |товки |вальних|вдос-|ної |товки |1 рік|2 рік|3 рік|4 рік|5 рік|1 рік|2 рік|3 рік|1 рік|2 рік|3 рік|5-16) |дів-|діти |си- |ін-| | | |та | |кона-|май- |та |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- |нав- | |чата|віком|роти|ва-| | | |спор- | |лення|стер-|спор- |чання|чання|чання|чання|чання|чання|чання|чання|чання|чання|чання| | |до 18| |лі-| | | |тивно-| | |ності|тивно-| | | | | | | | | | | | | |років| |ди | | | |оздо- | | | |оздо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ровчих| | | |ровчих| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+----+---| | | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | |-----+----------+------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+----+---| | |УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+----+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+----+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+----+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Відділення|Кіль- |З кількості спортсменів |З кількості|Кількість спортсменів, яким | Кількість тренерів (осіб) | |рядка|за видами |кість |(з графи 17), що займаються у |спортсменів| протягом звітного року | | | |спорту |учнів,|групах, мають найвищий |(з графи |присвоєно розряд або звання | | | | |що |спортивний розряд або звання |17), що | (осіб) | | | | |навча-|(осіб) |займалися | | | | | |ються |-------------------------------|у групах |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | |у спе-| I |кандидат|майстер|майстер|протягом |II, III| I |кандидат|майстер|майстер|усього |у тому| із загальної кількості штатних | | | |ціалі-|розряд|у |спорту |спорту |звітного |та |розряд|в |спорту |спорту | |числі | тренерів (гр. 34) мають | | | |зова- | |майстри |України|України|року, |юнацькі| |майстри |України|України| |штатні|---------------------------------| | | |ному | |спорту | |міжна- |входили до |розряди| |спорту | |міжна- | | | освіту за | категорію | | | |класі | |України | |родного|складів | | |України | |родного| | | напрямом фізична |--------------| | | |(осіб)| | | |класу |збірних | | | | |класу | | | культура і спорт |вищу| I | II | | | | | | | | |команд | | | | | | | |------------------| | | | | | | | | | | |України | | | | | | | |усього|у тому | | | | | | | | | | | |(основний, | | | | | | | | |числі | | | | | | | | | | | |кандидати, | | | | | | | | |освітньо- | | | | | | | | | | | |резерв) | | | | | | | | |кваліфіка- | | | | | | | | | | | |(осіб) | | | | | | | | |ційний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рівень: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліст,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |магістр | | | | |-----+----------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------+----+----+----| | | А | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |-----+----------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------+----+----+----| | |УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Список майстрів спорту України
та майстрів спорту України міжнародного класу,
підготовлених ДЮСШ, СДЮШОР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я та по батькові| Відомості про майстра спорту України, майстра спорту України |Прізвище, ім'я та | |рядка| (повністю) | міжнародного класу |по батькові тренера| | | |---------------------------------------------------------------------| | | | | рік |фізкультурно-| рік | присвоєно звання |N наказу, дата| | | | |народження|спортивна | вступу |--------------------| присвоєння | | | | | |організація, |до школи|вид спорту| вправа, | звання | | | | | |за яку | | | вагова | | | | | | |виступає | | |категорія| | | | | | |спортсмен | | | | | | |-----+-----------------------------+----------+-------------+--------+----------+---------+--------------+-------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+-----------------------------+----------+-------------+--------+----------+---------+--------------+-------------------| | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+----------+-------------+--------+----------+---------+--------------+-------------------| | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+----------+-------------+--------+----------+---------+--------------+-------------------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Загальні показники діяльності ДЮСШ, СДЮШОР
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Кількість |З них |Кіль- |Усього | У тому числі за джерелами | Окремі витрати на утримання |Кіль- |Кількість |Кількість груп |Загальна | |керівних |мають |кість |надход-| фінансування (тис. грн) | школи (тис. грн) |кість |працівників|із спортсменів, |кількість | |працівників|освіту |робіт-|жень |-----------------------------------+----------------------------------------|власних|(осіб), які|для яких |спортсменів,| |і фахівців |за |ників |(сума | бюджет |фонд | з |витрати |витрати|витрати|орендна|кошти, |спор- |входять до |організовано |що виїжджали| |відповідно |напрямом|(осіб)|граф |-------------------|соціаль-|інших |на |на |на |платня |витра- |тивних |штатного |виїзд на |на | |до штатного|"фізична| |5-9) |облас-|район-|міста|ного |джерел|оплату |навча- |прид- |на |чені на|споруд |розкладу |оздоровлення |оздоровлення| |розпису |культура| | | ний | ний | |страху- | |праці |льно- |бання |експлу-|утри- | |для |----------------|(осіб) | |школи |і спорт"| | | | | |вання з | |праців- |спор- |спор- |атацію |мання | |забезпечен-|усього|з них | | |(директор, |(з графи| | | | | |тимчасо-| |ників |тивну |тивного|спор- |власних| |ня | |органі- | | |завуч, |1) | | | | | |вої | |(у т.ч. |роботу |облад- |тивних |спор- | |функціону- | |зованих | | |інструктор-| | | | | | |втрати | |нараху- | |нання |споруд |тивних | |вання | |школою на| | |методист) | | | | | | |праце- | |вання | |та | |споруд | |власних | |власній | | | | | | | | | |здатнос-| |на | |інвен- | | | |спортивних | |спортив- | | | | | | | | | |ті | |з/плату)| |тарю | | | |споруд | |ній базі | | |-----------+--------+------+-------+------+------+-----+--------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |-----------+--------+------+-------+------+------+-----+--------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+------+---------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Перелік власних спортивних споруд ДЮСШ, СДЮШОР
------------------------------------------------------------------ |N рядка| Назва спортивної споруди | |-------+--------------------------------------------------------| | | 1 | |-------+--------------------------------------------------------| | | | |-------+--------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
"___"____________ ____ р. ______________________ Керівник ____________________
(прізвище і N телефону М.П. (прізвище, ім'я,
виконавця) по батькові, підпис)
Директор Департаменту
олімпійського спорту О.К.Артем'єв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
України
05.06.2006 N 1861
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2006 р.
за N 741/12615

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
N 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької
спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву)"

1. Загальні положення
1.1. Звітність за формою N 5-ФК (далі - звіт) поширюється на
всі дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячо-юнацькі
школи олімпійського резерву (далі - ДЮСШ, СДЮШОР) незалежно від
типів та підпорядкування, форми власності, які розташовані на
території України.
1.2. Звіт складають ДЮСШ, СДЮШОР: незалежно від підпорядкування, форми власності, які працювали
у звітному році; ліквідовані протягом звітного року, складають звіти за період
своєї діяльності; створені протягом звітного року, на вільному місці титульної
сторінки бланка зазначають реквізити свідоцтва про державну
реєстрацію.
2. Порядок та строки подання звіту
2.1. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та
подається щороку не пізніше 5 січня, наступного за звітним: ДЮСШ, СДЮШОР (уключаючи школи для спортсменів-інвалідів), що
перебувають у сфері управління структурних підрозділів у справах
сім'ї, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, -
структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; ДЮСШ, СДЮШОР, засновниками яких є ради
фізкультурно-спортивних товариств, профкоми або адміністрації
підприємств, сільські або селищні ради, - регіональним радам
фізкультурно-спортивних товариств ("Україна", "Колос", "Динамо",
"Спартак" тощо); ДЮСШ, СДЮШОР (уключаючи школи для спортсменів-інвалідів), що
перебувають у підпорядкуванні Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України, - філіям Комітету:
Кримському республіканському, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням (відділам) з фізичного
виховання та спорту.
2.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. У звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі, якщо
відсутній який-небудь показник, ставиться прочерк. Дані заповнюються у тих одиницях виміру, які вказані у формі. Звіт підписують керівник та виконавець, які згідно з чинним
законодавством несуть відповідальність за достовірність інформації
та своєчасність її надання. Звіт скріплюється печаткою ДЮСШ,
СДЮШОР.
2.3. Про виявлені помилки у поданому звіті адресат
повідомляється негайно.
3. Порядок складання звіту
Підставою для складання звіту є свідоцтво про державну
реєстрацію школи, видане державним реєстратором, довідка з Єдиного
державного реєстру підприємств і організацій України, яка
надається органами державної статистики (далі - Довідка з ЄДРПОУ). При заповненні адресної частини та показників звіту
використовуються також інші документи: статут ДЮСШ, СДЮШОР,
бухгалтерська та галузева нормативно-технічна документація,
розпорядчі документи дирекції ДЮСШ, СДЮШОР (накази, розпорядження)
тощо. При заповненні адресної частини звіту необхідно врахувати
таке: Найменування ДЮСШ, СДЮШОР повинно вказуватись без скорочень і
відповідати найменуванню, зазначеному в статуті. У рядку
"Місцезнаходження" вказуються поштовий індекс, область, населений
пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону, номер факсу школи. У рядку "Форма власності" вказується форма, зазначена в
Довідці з ЄДРПОУ. Рамка кодів заповнюється ДЮСШ, СДЮШОР на підставі інформації,
наведеної в адресній частині звіту, Довідки з ЄДРПОУ. При цьому
графи 1-6 рамки кодів заповнюються шляхом унесення відповідних
кодів.
4. Заповнення розділу 1
"Основні показники роботи спортивних
відділень ДЮСШ, СДЮШОР"
4.1. У цьому розділі наводяться дані про роботу спортивних
відділень ДЮСШ, СДЮШОР з видів спорту за календарний рік.
4.2. У графі А наводиться в алфавітному порядку перелік
відділень з видів спорту, у яких проводиться тренувальна робота в
ДЮСШ, СДЮШОР. Назви видів спорту вказуються згідно з наказом Державного
комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від
07.02.2001 N 261 ( z0155-01 ) "Про перелік видів спорту, що
визнані в Україні" (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 22.02.2001 за N 155/5346.
4.3. Графи 1-16 за всіма рядками заповнюються на підставі
даних про кількість навчальних груп та спортсменів, що в них
займаються, затверджених наказом директора ДЮСШ, СДЮШОР на
навчальний рік. У графах 1-4 наводяться дані про кількість навчальних груп
(далі - групи) у відділеннях за видами спорту, зазначених у графі
А. У графах 5-16 наводяться дані про кількість учнів, які
займаються у групах.
4.4. У графі 17 зазначається загальна кількість учнів ДЮСШ,
СДЮШОР, що дорівнює сумі граф 5-16. У графі 18 з графи 17 виділяється кількість дівчат, які
займаються у ДЮСШ, СДЮШОР на відділеннях за видами спорту. У графі 19 з графи 17 виділяється кількість учнів віком до 18
років включно, які займаються у школі на всіх зазначених у графі А
відділеннях за видами спорту. У графі 20 з графи 17 виділяється кількість сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які займаються на
відділеннях за видами спорту. У графі 21 з графи 17 виділяється кількість
спортсменів-інвалідів, які займаються у ДЮСШ, СДЮШОР на
відділеннях за видами спорту. У графі 22 з графи 17 виділяється кількість спортсменів, які
поєднують заняття у зазначених у графі А відділеннях за видами
спорту і навчаються у спеціалізованих класах загальноосвітніх шкіл
(з фізичним навантаженням з окремого виду спорту). У графах 23, 24 з графи 17 виділяється кількість спортсменів,
які мають відповідно І спортивний розряд, розряд кандидата у
майстри спорту України, присвоєний згідно з вимогами Положення про
Єдину спортивну класифікацію України (далі - ЄСКУ), затвердженого
наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
07.04.2006 N 1088 ( z0518-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.05.2006 за N 518/12392. У графах 25, 26 з графи 17 виділяється кількість спортсменів,
які мають відповідно звання "Майстер спорту України", "Майстер
спорту України міжнародного класу", присвоєне згідно з вимогами
ЄСКУ. У графі 27 з графи 17 виділяється кількість спортсменів, які
протягом звітного року входили до списків збірних команд України
(члени, кандидати, резерв), затверджених наказом центрального
органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.
4.5. У графі 28 зазначається кількість спортсменів, яким на
протязі звітного року згідно з вимогами ЄСКУ присвоєно II, III та
юнацький спортивні розряди. У графах 29, 30 зазначається кількість спортсменів, яким на
протязі звітного року згідно з вимогами ЄСКУ присвоєно відповідно
I спортивний розряд та розряд кандидата у майстри спорту України. У графах 31, 32 зазначається кількість спортсменів, яким на
протязі звітного року згідно з вимогами ЄСКУ присвоєно відповідно
звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України
міжнародного класу". Якщо протягом звітного року спортсмену послідовно присвоєні
декілька розрядів (звань), зазначений учень ураховується один раз
за найвищим розрядом (званням).
4.6. Графи 33-39 за всіма рядками заповнюються на підставі
даних форми тарифікаційного списку тренерів-викладачів згідно з
додатком 20 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту від 23.09.2005 N 2097 ( z1236-05 ) "Про впорядкування
умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та
організацій галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1236/11516. У графі 33 зазначається загальна кількість тренерів, які
працюють у відділеннях за видами спорту відповідно до
затвердженого в установленому порядку тарифікаційного списку
тренерів. У графі 34 з графи 33 виділяється кількість тренерів, які
працюють у ДЮСШ, СДЮШОР у відділеннях за видами спорту за основним
місцем роботи. У графі 35 з графи 34 виділяється кількість тренерів, які
мають освіту за напрямом "фізичне виховання і спорт". У графі 36 з графи 34 виділяється кількість тренерів, які
мають освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" або "магістр". У графах 37, 38, 39 з графи 34 виділяється кількість
тренерів, які мають відповідно вищу, I, II кваліфікаційну
категорію згідно з Положенням про кваліфікаційні категорії
тренерів-викладачів зі спорту, порядок і умови їх присвоєння,
затвердженим наказом Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України від 18.07.2001 N 2147 ( z0656-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2001 за
N 656/5847.
4.7. Підсумковий рядок "УСЬОГО" формується із суми усіх
рядків розділу за кожною з граф 1-39.
5. Заповнення розділу 2
"Список майстрів спорту України та майстрів
спорту України міжнародного класу,
підготовлених ДЮСШ, СДЮШОР"
5.1. Графи 1-5,8 заповнюються на підставі особистих карток
спортсменів. У графі 1 указуються прізвище, ім'я та по батькові (повністю)
спортсмена, якому на протязі звітного року присвоєне звання
майстра спорту України або майстра спорту України міжнародного
класу. У графі 2 вказується рік народження спортсмена, що зазначений
у графі 1. У графі 3 вказується фізкультурно-спортивна організація, за
яку виступає спортсмен. У графі 4 вказується рік вступу спортсмена до ДЮСШ, СДЮШОР. У графі 5 указується вид спорту, з якого присвоєно спортсмену
звання. У графі 6 указується вправа або вагова категорія з виду
спорту, з якого спортсмену присвоєно звання.
5.2. У графі 7 указуються номер наказу центрального органу
виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту та дата
присвоєння звання спортсмену.
5.3. У графі 8 указуються прізвище, ім'я та по батькові
тренера, який тренує спортсмена.
5.4. Кількість прізвищ спортсменів, зазначених у розділі 2,
має відповідати підсумку даних граф 31-32 розділу 1 у рядку
"Усього".
6. Заповнення розділу 3
"Загальні показники діяльності ДЮСШ, СДЮШОР"
6.1. Показники граф 1-3 заповнюються на підставі даних
штатного розпису та особових справ працівників ДЮСШ, СДЮШОР.
6.2. У графі 1 указується кількість керівників та фахівців
ДЮСШ, СДЮШОР, які працюють на посадах (директор, завуч,
інструктор-методист). У графі 2 з графи 1 виділяється кількість керівників та
фахівців ДЮСШ, СДЮШОР (директор, завуч, інструктор-методист), які
мають вищу освіту за напрямом "фізична культура і спорт". У графі 3 вказується кількість робітників ДЮСШ, СДЮШОР, за
винятком керівників, фахівців та тренерів. У графах 1, 3 не враховується кількість штатних працівників,
які обслуговують власні спортивні споруди.
6.3. Показники граф 4-14 формуються на підставі
фінансово-облікової документації і наводяться у тисячах гривень. У графі 4 указується загальний розмір отриманого ДЮСШ, СДЮШОР
фінансування за звітний рік, що дорівнює сумі граф 5-9. У графах 5-7 указується розмір отриманого ДЮСШ, СДЮШОР
фінансування за звітний рік з бюджетів різних рівнів. У графі 8 указується загальний розмір отриманого ДЮСШ, СДЮШОР
фінансування з фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності за звітний рік. У графі 9 указується загальна сума фінансування, отримана
ДЮСШ, СДЮШОР з інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України за звітний рік. У графі 10 з графи 4 виділяється загальна сума витрат на
заробітну плату за звітний рік (у тому числі нарахування на
заробітну плату). У графі 11 з графи 4 вказується загальна сума витрат на
навчально-спортивну роботу (проведення тренувальних зборів) за
звітний рік. У графі 12 з графи 4 вказується загальна сума коштів,
витрачених ДЮСШ, СДЮШОР протягом звітного року на закупівлю
спортивного обладнання та інвентарю. У графі 13 з графи 4 вказується загальна сума коштів,
витрачених ДЮСШ, СДЮШОР на оренду спортивних споруд за звітний
рік. У графі 14 з графи 4 вказується загальна сума коштів,
витрачених ДЮСШ, СДЮШОР на утримання власних спортивних споруд за
звітний рік. Сума граф 10-14 повинна бути меншою або збігатися з
показником графи 4.
6.4. У графі 15 указується загальна кількість власних
спортивних споруд ДЮСШ, СДЮШОР. У графі 16 указується загальна кількість працівників, які
обслуговують власні спортивні споруди ДЮСШ, СДЮШОР, відповідно до
штатного розпису (заступник директора тощо).
6.5. У графі 17 указується загальна кількість груп із
спортсменів ДЮСШ, СДЮШОР, для яких організовано виїзд на
оздоровлення протягом звітного року. У графі 18 з графи 16 виділяється кількість організованих
школою спортивно-оздоровчих заходів на власній спортивній базі
протягом звітного року. У графі 19 указується загальна кількість спортсменів, що
виїжджали на оздоровлення протягом звітного року.
7. Заповнення розділу 4
"Перелік власних спортивних споруд ДЮСШ, СДЮШОР"
У графі 1 указується повна назва власних спортивних споруд
ДЮСШ, СДЮШОР, зазначених у графі 15 розділу 3.
Директор Департаменту
олімпійського спорту О.К.Артем'єв

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про діяльність дитячо-юнацьких спортивних
шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву)
за 20__ рік

----------------------------------------------------- | Подають |Термін | Форма N 5-ФК (зведена) | |подання | Наказ Мінсім'ямолодьспорту |----------------------------------------+----------| України |Регіональні ради фізкультурно-спортивних| до | 05.06.2006 N 1861 |товариств: | 20 січня | | - Центральним радам| | Річна |фізкультурно-спортивних товариств; | | Поштова | - структурним підрозділам у справах| | |сім'ї, молоді та спорту Автономної| | |Республіки Крим, обласних, Київської і| | |Севастопольської міських державних| | |адміністрацій. | | |Філії Комітету з фізичного виховання та| до | |спорту Міністерства освіти і науки| 20 січня | |України: | | | - Комітету з фізичного виховання та| | |спорту Міністерства освіти і науки| | |України; | | | - структурним підрозділам у справах| | |сім'ї, молоді та спорту Автономної| | |Республіки Крим, обласних, Київської і| | |Севастопольської міських державних| | |адміністрацій. | | |Структурні підрозділи у справах сім'ї,| до | |молоді та спорту Автономної Республіки| 10 лютого| |Крим, обласних, Київської і| | |Севастопольської міських державних| | |адміністрацій зведений звіт за регіоном:| | | - Міністерству України у справах| | |сім'ї, молоді та спорту; | | | - головним управлінням статистики в| | |Автономній Республіці Крим, областях,| | |м. Києві та Управлінню статистики у| | |м. Севастополі. | | |Міністерство України у справах сім'ї,| до | |молоді та спорту зведений звіт по|10 березня| |Україні Державному комітету статистики | | -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Кому подається | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ким подається | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |N телефону _____________, факсу _________, E-mail | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |за ЄДРПОУ|території| виду економічної| форми |організаційно-правової| міністерства, іншого | | | (КОАТУУ)|діяльності (КВЕД)|власності| форми господарювання |центрального органу, якому | | | | | (КФК) | (КОПФГ) |підпорядкована організація -| | | | | | | складач інформації (КОДУ) | |---------+---------+-----------------+---------+----------------------+----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+---------+-----------------+---------+----------------------+----------------------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Основні показники роботи спортивних
відділень ДЮСШ, СДЮШОР
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Установи, у |Кіль- |Кількість навчальних груп | Кількість спортсменів, що займаються у групах |Усього| З них (осіб) | |рядка|підпорядкуванні|кість | (одиниць) | (осіб) |(сума | (з графи 18) | |яких | |яких |відді-|--------------------------+-------------------------------------------------------------|граф |----------------------| | |перебувають |лень |почат-|нав- |спор-|вищої|почат-|навчально-тренувальних | спортивного | вищої |6-17) |дів-|діти |сиро-|інва-| | |школи |за |кової |чально-|тив- |спор-|кової | | удосконалення| спортивної |(осіб)|чата|віком|ти |ліди | | | |видами|підго-|трену- |ного |тив- |підго-| | | майстерності | | |до 18| | | | | |спорту|товки |вальних|вдос-|ної |товки |------------------------+--------------+--------------| | |років| | | | | |(оди- |та | |кона-|майс-|та | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |ниць) |спор- | |лення|тер- |спор- |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік | | | | | | | | | |тивно-| | |ності|тивно-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-|нав-| | | | | | | | | |оздо- | | | |оздо- |чан-|чан-|чан-|чан-|чан-|чан-|чан-|чан-|чан-|чан-|чан-| | | | | | | | | |ровчих| | | |ровчих|ня |ня |ня |ня |ня |ня |ня |ня |ня |ня |ня | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |1 |УСЬОГО (ряд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2+8): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |1.1 |Школи для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |1.2 |Школи для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей-сиріт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |2 |ФСТ "Динамо" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |3 |ФСТ "Колос" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |4 |ФСТ "Спартак" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |5 |ФСТ "Україна" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |6 |Комітет з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виховання та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спорту МОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |7 |Структурні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підрозділи у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |справах сім'ї, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |молоді та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |8 |Інші школи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | |з рядка 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |9 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |олімпійськими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |9... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |10 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |неолімпійськими| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |10...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |11 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спортивно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технічними і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прикладними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |11.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |11...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |12 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для інвалідів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| |12...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+-------+-----+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Установи, у |Кіль- | Із загальної кількості | Із | Із загальної кількості | Кількість тренерів (осіб) | |рядка|підпорядкуванні|кість | спортсменів (з графи 18), |загальної | спортсменів, що займалися | | | | яких |учнів,| що займаються у |кількості | у групах протягом звітного року | | | | перебувають |що | відділеннях, мають |спортсме- | (з графи 18), присвоєно | | | | школи |навча-|найвищий спортивний розряд |нів(з гра-| спортивний розряд або звання | | | | |ються | або звання (осіб) |фи 18), що| (осіб) | | | | |у |---------------------------|займалися |----------------------------------+--------------------------------------------------| | | |спеці-| I |канди-|май- |май- | у групах |II, | I |канди-|май- |май- |усього|у тому | із загальної кількості штатних | | | |алізо-|розряд|дат у |стер |стер | протягом |III |розряд|дат у |стер |стер | |числі | тренерів (гр.35) мають | | | |ваних | |май- |спорту|спорту| звітного |та | |май- |спорту|спорту| |штатні |-----------------------------------| | | |класах| |стри |Украї-|Украї-| року, |юнаць-| |стри |Украї-|Украї-| | | освіту за | категорію | | | |(осіб)| |спорту|ни |ни |входили до|кі | |спорту|ни |ни | | | напрямом | | | | | | |Украї-| |міжна-| складу |розря-| |Украї-| |міжна-| | | "фізична | | | | | | |ни | |родно-| збірних |ди | |ни | |родно-| | | культура і | | | | | | | | |го | команд | | | | |го | | | спорт" | | | | | | | | |класу |(основний,| | | | |класу | | |----------------+------------------| | | | | | | | |кандидати,| | | | | | | |усього|у тому | вищу | I | II | | | | | | | | | резерв) | | | | | | | | |числі | | | | | | | | | | | | (осіб) | | | | | | | | |освітньо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кваліфі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |каційний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рівень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціа- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліста, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |магістра | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | А | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |1 |УСЬОГО (ряд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2+8): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |1.1 |Школи для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |1.2 |Школи для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей-сиріт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |2 |ФСТ "Динамо" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |3 |ФСТ "Колос" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |4 |ФСТ "Спартак" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |5 |ФСТ "Україна" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |6 |Комітет з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виховання та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спорту МОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |7 |Структурні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підрозділи у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |справах сім'ї, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |молоді та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |8 |Інші школи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | |з рядка 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |9 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |олімпійськими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |9... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |10 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |неолімпійськими| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |10...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |11 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спортивно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технічними і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прикладними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |11.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |11...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |12 |Відділення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видами спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для інвалідів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| |12...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Зведені дані щодо діяльності ДЮСШ, СДЮШОР
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Установи, у | Кількість шкіл | Із загальної |Кількість |З них |Кіль- | Джерела фінансування | Окремі витрати на утримання шкіл |Кіль- |Кількість | |рядка|підпорядкуванні| (одиниць) | кількості шкіл |керівників|мають |кість | (тис. грн) |(тис. грн) (фактичні), у тому числі |кість |штатних | | |яких | | (графа 1) |та |вищу |робіт-| | |власних|працівників,| | |перебувають | | перебувають |фахівців |освіту |ників | | |спорти-|які | | |школи | | у власності |відповідно|за |(осіб)| | |вних |працюють на | | | |------------------+-------------------|до |напрямом| |----------------------------------------+--------------------------------------|споруд |власних | | | |усього| у тому |дер- |кому-|при- |штатного |"фіз- | |усього| бюджет |фонд |з |оплата|витрати|витрати|орендна|витрати|(оди- |спортивних | | | |(сума | числі |жавній|наль-|ватній|розпису |культура| |надхо-|-------------------|соці- |інших|праці |на |на при-|платня |на |ниць) |спорудах | | | |граф |-----------| |ній | |школи |і спорт"| |джень |облас-|район-|міста|ального|дже- |(у |навча- |дбання |за |утри- | |(осіб) | | | |2-3) |ДЮСШ|СДЮШОР| | | |(директор,|(з | |(сума |ний |ний | |страху-|рел |тому |льно- |спорти-|експлу-|мання | | | | | | | | | | | |завуч, |графи 7)| |граф | | | |вання | |числі |спор- |вного |атацію |власних| | | | | | | | | | | |інструк- | | |11-15)| | | |з тим- | |нара- |тивну |облад- |спор- |спор- | | | | | | | | | | | |тор- | | | | | | |часової| |хуван-|роботу |нання |тивних |тивних | | | | | | | | | | | |методист) | | | | | | |втрати | |ня) | |та |споруд |споруд | | | | | | | | | | | |(осіб) | | | | | | |праце- | | | |інвен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здат- | | | |тарю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| | |А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |1 |УСЬОГО ряд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2+8): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |1.1 |Школи для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |1.2 |Школи для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей-сиріт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |2 |ФСТ "Динамо" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |3 |ФСТ "Колос" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |4 |ФСТ "Спартак" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |5 |ФСТ "Україна" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |6 |Комітет з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виховання МОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |7 |Структурні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підрозділи у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |справах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сім'ї, молоді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+------+----+------+------+-----+------+----------+--------+------+------+------+------+-----+-------+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+------------| |8 |Інші школи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Установи, | Кількість груп із спортсменів, для яких |Загальна кількість | |рядка|у підпорядкуванні |організовано виїзд на оздоровлення (одиниць)| спортсменів, | | |яких перебувають школи |--------------------------------------------| що виїжджали на | | | | усього |у т.ч. кількість організованих |оздоровлення (осіб)| | | | | школою на власній спортивній | | | | | | базі | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| | | А | 23 | 24 | 25 | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |1 |УСЬОГО (ряд 2+8): | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |1.1 |Школи для | | | | | |спортсменів-інвалідів | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |1.2 |Школи для дітей-сиріт | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |2 |ФСТ "Динамо" | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |3 |ФСТ "Колос" | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |4 |ФСТ "Спартак" | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |5 |ФСТ "Україна" | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |6 |Комітет з фізичного | | | | | |виховання МОН | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |7 |Структурні підрозділи у | | | | | |справах сім'ї, молоді та| | | | | |спорту | | | | |-----+------------------------+------------+-------------------------------+-------------------| |8 |Інші школи | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ ____ р. ______________________ Керівник ____________________
(прізвище і N телефону М.П. (прізвище, ім'я,
виконавця) по батькові, підпис)
Директор Департаменту
олімпійського спорту О.К.Артем'єввгору