Документ z0740-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2017  № 2282


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2017 р.
за № 740/30608

Про затвердження Змін до Правил спортивних змагань з парашутного спорту

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу п'ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та у зв'язку зі змінами у правилах спортивних змагань Міжнародної федерації з парашутного спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил спортивних змагань з парашутного спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 21 серпня 2013 року № 47, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2013 року за № 1560/24092 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
30.05.2017  № 2282


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2017 р.
за № 740/30608

ЗМІНИ
до Правил спортивних змагань з парашутного спорту

1. Пункт 1 розділу II доповнити новими підпунктами 5, 6 такого змісту:

"5) артистичний парашутизм, фріфлай:

завданням змагань для команди у фріфлаї є виконання визначених послідовностей елементів та маневрів з найкращою можливою якістю;

6) польоти в аеродинамічних комбенізонах:

під час виконання вправи змагань з льотних якостей в одноосібних польотах спортсменів в аеродинамічних комбенізонах спеціальної конструкції завданням є виявлення комбінації кращої підйомної сили (завдання на час), кращого планерування (завдання на відстань) і найменшого лобового спротиву (завдання на швидкість);

під час виконання вправи змагань з елементами перебудувань членів команд у польоті в аеродинамічних комбенізонах спеціальної конструкції завданням є виконання членами команди послідовності маневрів з максимально можливою якістю.".

2. У розділі IX:

1) у підпункті 2 пункту 3 глави 2 слова та цифри "4-х формацій (2-х блоків)" замінити словами та цифрами "6-ти формацій (3-х блоків)";

2) у підпункті 2 пункту 4 глави 3 слова і цифру "щоб послідовності складалися з 4-х оцінюваних формацій для вправи "Двійка" замінити словами і цифрою "щоб послідовності складалися з 6-ти оцінюваних формацій для вправи "Двійка".

3. Розділ XI викласти у такій редакції:

"XI. Змагання з парашутного купольного пілотування

1. Визначення термінів

У парашутному купольному пілотуванні, крім загальних, вживаються такі терміни:

вертикальне перевищення - проліт спортсменом зоною воріт вище курсових маркерів так, що жодна з частин його тіла не перетинає уявну площину між маркерами, які утворюють дані ворота;

вихідні ворота - останні ворота коридору (G 5);

водяні ворота - набір воріт, розташованих на водяній ділянці коридору (G 1, G 2, G 3, G 4);

ворота - складаються з двох курсових маркерів або електронних сенсорів, рознесених у сторони на змінні відстані. Ворота використовуються для визначення зони прольоту в коридорі;

вхідні ворота - перші ворота на початку коридору (G 1);

закриття коридору - припинення змагань за рішенням головного судді або старшого судді вправи з будь-яких причин, позначається знаком червоного хреста або іншим відповідним сигнальним засобом, що знаходиться на початку коридору. У такому випадку наступному спортсмену не дозволяється проходження коридору. Спортсмен повинен залишатися поза коридором, але у разі недоступності альтернативного майданчика приземлення

спортсмен може виконати неагресивне приземлення в коридорі. Спортсмен, який не дотримується цієї процедури, отримує максимальний штраф за цей тур;

зони приземлення - позначені ділянки приземлення в коридорі, яким відповідають певні очки;

зони безпеки - зони поза коридором (додаток 1);

кайтинг - ситуація у вправі “Швидкість", коли спортсмен утримує купол (за винятком витяжного парашута) у повітрі, не торкаючись жодною з його частин земної поверхні;

контакт з поверхнею - точка, у якій будь-яка частина тіла спортсмена або його спорядження (за винятком витяжного парашута) торкається будь-якої частини земної поверхні, у тому числі трави, землі, води тощо;

коридор - визначена на поверхні зона прольоту під куполом парашута/приземлення спортсменів, позначена серією курсових маркерів та межових ліній, у границях якої мають залишатися спортсмени при виконанні вправ;

курсовий маркер - об'єкт заввишки приблизно 1,5 м та діаметром щонайменше 0,20 м, що використовується для позначення меж коридору. Конструкція всіх маркерів, яка має бути безпечною для спортсменів, погоджується з головним суддею змагань, технічним директором коридору і старшим суддею вправи;

максимальний штраф - санкція, яка відповідає мінімальному результату за тур і застосовується до спортсмена при вертикальному перевищенні воріт, відсутності обумовленого правилами обов’язкового контакту тіла спортсмена з водною поверхнею, при прольоті повз ворота, поза межами курсу, при передчасному контакті купола парашута із земною поверхнею до моменту перетину вихідних воріт G5, при пошкодженні спортсменом курсового маркера або суддівського устаткування, при приземленні поза коридором у вправах:

"Дистанція" - 0 очок;

"Зональна точність" - 0 очок;

"Швидкість" - 0 очок;

неповне виконання вправи - для всіх вправ оцінюється у 3,000 приведені очки за умови зарахування правильного прольоту вхідних воріт та подальших похибок, які мали б оцінюватись у 0 очок;

політ поза коридором - ситуація за відсутності контакту з поверхнею, коли жодна частина тіла спортсмена не знаходиться в межах коридору;

приземлення - процес, який розпочинається від моменту контакту тіла спортсмена з поверхнею, за винятком обумовленого правилами процесу контакту з водяною поверхнею, та закінчується повною зупинкою спортсмена;

приземлення з опорою - приземлення спортсмена, при якому має місце додатковий контакт з поверхнею будь-якої частини тіла спортсмена, окрім ступень ніг;

приземлення поза коридором - ситуація, коли тіло спортсмена контактує з поверхнею поза межами коридору без одночасного збереження контакту з поверхнею в межах коридору;

приземлення стоячи - приземлення, яке виконане в такий спосіб, коли жодна інша частина тіла, за винятком ступень, не торкається поверхні приземлення;

санкція за пошкодження маркера - застосовується рішенням головного судді або старшого судді вправи під час змагань у всіх вправах, коли будь-яка частина тіла спортсмена або його спорядження стикається з курсовим маркером, сенсором, передавачем інформації або будь-яким іншим нерухомим суддівським обладнанням, що призводить до порушення його роботи або до необхідності будь-якого його ремонту;

технічний директор коридору - особа, яка має достатній досвід з питань облаштування коридору, призначається організатором за погодженням із комітетом з розвитку парашутного купольного пілотування ФПСУ. Технічний директор коридору відповідає за планування, встановлення та обслуговування коридору до і під час змагань;

тіло - вся фізична структура людини, одяг та взуття включно.

2. Вправи змагань

1. Мета та опис вправ:

1) вправа "Швидкість" - спортсмен повинен пролетіти під куполом парашута через вхідні ворота G 1 заданим коридором і вихідні ворота G 5 за якомога коротший час (додаток 2);

2) вправа "Дистанція" - спортсмен повинен пролетіти під куполом парашута через вхідні ворота G 1 і продовжити політ заданим коридором на якомога більшу відстань до моменту торкання будь-якої частини земної поверхні в межах коридору (додаток 3);

3) вправа "Зональна точність" - спортсмен повинен пролетіти під куполом парашута через вхідні ворота G 1 і пролетіти через якомога більше водяних воріт, перетинаючи будь-якою частиною свого тіла уявну лінію на поверхні води між передніми частинами курсових маркерів водяних воріт відносно траєкторії прольоту спортсмена (трасуючи водяні ворота), перед точним приземленням в одній із зон для отримання якомога більше очок (додаток 4).

2. Визначення переможців:

1) вправа "Швидкість" - переможцем визначається спортсмен за найкращою сумою приведених очок у цій вправі змагань після завершення всіх турів;

2) вправа "Дистанція" - переможцем визначається спортсмен за найкращою сумою приведених очок у цій вправі змагань після завершення всіх турів;

3) вправа "Зональна точність" - переможцем визначається спортсмен за найкращою сумою приведених очок у цій вправі змагань із завершенням всіх турів.

Переможець змагань у сукупності трьох вправ (абсолютний чемпіон) визначається відповідно до пункту 2 глави 10 цього розділу.

3. Основні правила

1. Спорядження:

1) усі спортсмени зобов'язані виконувати стрибки в жорсткому захисному шоломі;

2) усі спортсмени зобов'язані виконувати стрибки у взутті, що повністю закриває ступню;

3) за порушення вимог, встановлених підпунктами 1, 2 цього пункту, до спортсмена застосовуються санкції у вигляді призначення мінімальної оцінки за відповідний тур;

4) захисний одяг не повинен заважати роботі парашутного спорядження або негативно впливати на безпеку виконання стрибків з парашутом;

5) вага спортсмена, одягненого у звичайний спосіб, враховуючи вагу парашутного спорядження, але не враховуючи додаткову вагу, визначається зважуванням під час проходження мандатної комісії. Головний суддя змагань або інший суддя за його дорученням має право перевіряти правильність застосування спортсменами пристрою додаткової ваги та дозволеної величини ваги відразу після виконання спортсменом вправи у будь-який час змагань. Якщо вага спортсмена з урахуванням додаткової ваги перевищить максимально допустиму, він отримає мінімальну оцінку за цей тур. Максимальна додаткова вага розраховується відповідно до додатка 5 до цих Правил залежно від сумарної ваги повністю екіпірованого для стрибка спортсмена і його спорядження. Відхилення ваги при контрольному зважуванні в один кілограм від ваги, визначеної при початковому зважуванні, є допустимим;

6) система кріплення додаткової ваги має бути із пристосуванням для швидкого скидання додаткової ваги однією рукою. Пристрій швидкого скидання додаткової ваги розташовується на передній частині тулуба спортсмена, має бути вільним, виконується у такий спосіб, щоб швидко застосовуватись у разі виникнення надзвичайної ситуації. Система кріплення додаткової ваги не повинна самочинно ослаблятись у процесі виконання стрибка з парашутом і має бути прийнятна для головного судді.

2. Порушення правил безпеки:

1) за перше порушення правил безпеки головний суддя змагань пред’являє спортсмену жовту картку.

Жовті картки застосовуються при таких порушеннях правил безпеки (але не обмежуються ними):

занизький розворот або занизький вхід у коридор;

притискання або підрізання нижнього спортсмена;

хаотичне керування куполом;

зіткнення з електронними вимірювальними пристроями, передавачами, сенсорами або їх кріпленнями та пошкодження, що призвело до необхідності будь-якого їх ремонту;

2) друге порушення правил безпеки карається другою жовтою карткою, що рівнозначно пред'явленню червоної картки (підпункт 3 цього пункту);

3) пред'явлення червоної картки призводить до дискваліфікації спортсмена, що виключає його участь у наступних турах змагань.

Червона картка може бути пред'явлена без попередньої жовтої картки за будь-які дії, що несуть безпосередню загрозу самому спортсмену або особам, що знаходяться на землі;

4) спортсмен може бути дискваліфікований у будь-якій вправі та у будь-який час за погодженим рішенням старшого судді вправи та головного судді змагань, якщо вони визнають виконання вправи спортсменом у небезпечний спосіб.

Порушення правил безпеки, зафіксовані під час офіційних тренувальних стрибків, так само можуть призвести до пред'явлення жовтої або червоної картки.

3. Черговість вправ:

1) за узгодженим рішенням директора змагань та головного судді змагань одна із вправ змагань може бути завершена до початку іншої. Жодна із вправ не має пріоритету у порядку розіграшу перед іншою;

2) якщо погодні умови дозволяють, кожен спортсмен повинен мати можливість протягом офіційного тренувального дня виконати, як мінімум, один ознайомлювальний стрибок для проходження як прямого коридору для вправ "Дистанція"/"Зональна точність", так і коридору для вправи "Швидкість". Тренувальні стрибки мають бути оцінені офіційною колегією суддів або суддями-стажерами під контролем головного судді курсів суддів-стажерів.

4. Порядок відокремлення:

1) черговість відокремлення груп спортсменів від ЛА визначається жеребкуванням;

2) черговість відокремлення від ЛА членів тієї самої групи визначають самі спортсмени, що контролюється і фіксується особою, призначеною головним суддею змагань.

Директор змагань та головний суддя змагань повинні бути проінформовані про всі зміни у черговості відокремлення до посадки групи спортсменів у ЛА;

3) в одній групі може бути максимум 4 спортсмени;

4) інтервал відокремлення між спортсменами в групі має бути достатнім для безпечного виконання стрибка і забезпечувати достатній час для проведення необхідних суддівських дій;

5) з початком відокремлення кожної групи спортсменів від ЛА відповідальна особа, призначена головним суддею змагань, задля безпеки всіх присутніх у зоні коридору подає свистком три короткі сигнали;

6) у момент початку заключного маневру (розвороту) кожного зі спортсменів перед фінальною стадією наближення до коридору відповідальна особа задля безпеки всіх присутніх у зоні коридору подає свистком один довгий сигнал;

7) спортсмени повинні пролітати коридором згідно зі своєю черговістю відокремлення від ЛА.

До будь-якого спортсмена, який навмисно порушив це правило, будуть застосовані санкції, він отримає мінімальний результат за цей тур і на розсуд головного судді змагань жовту або червону картку.

За умов, які не підконтрольні спортсмену, і у випадку, коли він не створює перешкод іншим спортсменам, він може влетіти в коридор і йому зарахують суддівську оцінку стрибка;

8) сигнал спортсменам на початок відокремлення подає пілот ЛА.

На спеціальному брифінгу ще до початку змагань всі спортсмени повинні бути проінформовані про специфіку відокремлення від ЛА та умовні сигнали.

5. Висота відокремлення:

1) мінімальна висота відокремлення для групи з 1-2 спортсменів від ЛА має бути не менше 1200 м над рівнем майданчика приземлення;

2) мінімальна висота відокремлення для групи з 3-4 спортсменів має бути не менше 1500 м над рівнем майданчика приземлення.

6. Зараховані ворота:

1) проліт воріт зараховується, коли будь-яка частина тіла спортсмена перетинає уявну площину, утворену між вхідними частинами двох маркерів воріт або коли будь-яка частина тіла спортсмена перериває промінь електронного устаткування.

Для вправи "Дистанція" додатковою умовою зарахування прольоту вхідних воріт є обов’язковий контакт тіла спортсмена з водяною поверхнею до вхідних воріт або з уявною лінією на поверхні води при вході у ці ворота;

2) при вертикальному перевищенні вхідних воріт G 1 або при прольоті повз будь-які ворота спортсмен отримає мінімальну оцінку за цей тур;

3) за умови зарахування прольоту вхідних воріт G 1 мінімальний результат за стрибок (навіть у випадку отримання спортсменом максимальних штрафних санкцій) не може бути нижче ніж 3,000 приведених очки, якщо спортсмена у цьому стрибку не було дискваліфіковано.

7. Швидкість вітру:

1) максимально допустима швидкість вітру, виміряна анемометром (підпункт 2 цього пункту), для вправ "Дистанція" та "Швидкість" становить 7,0 м/с у будь-якому напрямку відносно коридору, для вправи "Зональна точність" - 5,0 м/с у будь-якому напрямку відносно коридору;

2) у зоні приземлення поруч з коридором має знаходитися анемометрична система вимірювання швидкості вітру, яка має контролюватись з 10-хвилинним інтервалом. Якщо швидкість вітру перевищує 5,0 м/с (3,0 м/с у вправі "Зональна точність"), виміри повинні виконуватися безперервно до того моменту, поки принаймні протягом 5 хвилин швидкість вітру не становитиме менше ніж 5,0 м/с (3,0 м/с у вправі "Зональна точність"). Висоту установки датчика анемометра визначає головний суддя змагань, але вона повинна бути не менше ніж 6,0 м над поверхнею майданчика приземлення;

3) місце для установки анемометричної системи обирає головний суддя змагань, його рішення не підлягає опротестуванню;

4) покажчик напрямку вітру (конус) повинен бути розташований не далі 50 м від коридору та бути в зоні видимості спортсменів при наближенні до коридору. Покажчик повинен реагувати на вітер силою як мінімум 2,0 м/с і має бути прийнятним для головного судді. Місце для установки покажчика обирає головний суддя змагань, його рішення не підлягає опротестуванню;

5) індикатор напрямку вітру (стрічка) встановлюється на жердину і має реагувати на вітер силою, меншою ніж 2,0 м/с.

Його встановлює головний суддя змагань або старший суддя вправи у межах 20 м від вхідних воріт G 1 коридору, їх рішення не підлягає опротестуванню.

4. Відмови парашутної системи

1. Спортсмен, у якого виникли проблеми з управлінням куполом або така відмова основного купола парашутної системи, що вимагає введення запасного купола, повинен не намагатися увійти в коридор, а використовувати запасний майданчик приземлення.

2. Спортсмену гарантується лише один повторний стрибок через подібні проблеми за весь період змагань.

5. Повторні стрибки

1. Повторні стрибки за погодних умов:

1) у випадку перевищення швидкості вітру максимально допустимого значення від моменту початку виконання спортсменом фінального розвороту і до моменту закінчення його приземлення, діють такі правила:

у вправах "Дистанція" та "Швидкість" результат спортсмену не зараховується і він повинен виконати повторний стрибок;

у вправі "Зональна точність" спортсмен протягом 10 секунд після отримання інформації про перевищення швидкості вітру максимально допустимого значення може погодитись із оцінкою виконаного стрибка, в іншому випадку він має виконати повторний стрибок;

у випадку раптової зміни напрямку вітру (протягом 2,0 і менше секунд) більше як на 90 градусів при швидкості вітру більше 5,0 м/с у вправах "Дистанція" та "Швидкість" або 3,0 м/с у вправі "Зональна точність" за умови автоматичного запису електронним пристроєм параметрів швидкості та напрямку вітру спортсмену, який приземлився протягом 30,0 секунд після цієї зміни, головним суддею/старшим суддею вправи має бути запропоновано виконати повторний стрибок;

2) спортсмен протягом 10 секунд має дати свою згоду щодо виконання повторного стрибка, в іншому випадку результат цього стрибка буде визнаний чинним та внесено до протоколу змагань;

3) якщо спортсмен потрапить у погодні умови, які головним суддею змагань або старшим суддею вправи визнані несприятливими, йому може бути запропоновано повторний стрибок. Спортсмен протягом 10 секунд має дати свою згоду щодо виконання повторного стрибка, в іншому випадку результат цього стрибка буде визнано чинним та внесено до протоколу змагань;

4) змагання можуть бути перервані, якщо головний суддя змагань або старший суддя вправи вважають, що погодні умови можуть являти загрозу для спортсменів.

2. Повторні стрибки внаслідок перешкод:

1) спортсмену, який зустрів перешкоди з боку інших спортсменів-учасників, парашутистів або літаків на землі або в небі, за рішенням головного судді змагань або старшого судді вправи може бути запропоновано повторний стрибок за умови приземлення спортсмена на запасний майданчик або, за відсутності такої можливості, у неагресивний спосіб за межами курсу в межах коридору. Після приземлення і повної зупинки спортсмен повинен негайно звільнити коридор;

2) якщо спортсмен не дотримується цього правила, до нього будуть застосовані санкції у вигляді жовтої картки, якщо тільки головний суддя змагань або старший суддя вправи не визначать, що обставини були непідконтрольні спортсмену;

3) будь-якому спортсмену, який мав перешкоду через іншого спортсмена, котрий не звільнив коридор одразу після приземлення, може бути запропоновано повторний стрибок одноосібним рішенням головного судді змагань чи старшого судді вправи;

4) при пошкодженні курсового маркера або технічного обладнання попереднім спортсменом і неможливості відновлення його функціонування, що за висновком головного судді/старшого судді вправи негативно впливає на процес оцінювання наступного спортсмена/спортсменів, такому спортсмену/спортсменам буде призначено повторний стрибок.

6. Специфічні правила для вправи "Швидкість"

1. Коридор для вправи "Швидкість" має бути прокладений згідно з додатком 6 до цих Правил.

2. Будь-яка частина тіла спортсмена повинна перетнути уявну площину між передніми частинами курсових маркерів вхідних воріт за напрямком прольоту для зарахування входу:

1) для отримання результату будь-яка частина тіла спортсмена повинна залишатися у межах коридору, визначеного курсовими маркерами;

2) вертикальне перевищення при прольоті спортсменом будь-яких воріт або помилка при проходженні коридору (вихід за межі коридору) призводить до мінімальної оцінки за цей стрибок, окрім випадку, коли спортсмену зараховано правильний проліт вхідних воріт G 1.

У такому випадку оцінкою спортсмена у цьому турі будуть 3,000 приведені очки.

3. Відлік часу, що замірюється з точністю до тисячної частини секунди, починається в момент, коли тіло спортсмена або його спорядження перетне промінь електронного устаткування у вхідних воротах G 1.

Електронні сенсори мають бути встановлені на початку коридору за вхідними воротами G 1 у напрямку прольоту і в кінці коридору за вихідними воротами G 5 із дотриманням необхідної відстані по осі коридору.

4. Відлік часу зупиняється, коли спортсмен перетне промінь електронного устаткування на вихідних воротах G 5. Спортсмен має звільнити шлях прольоту та зону приземлення якнайшвидше.

5. Санкція за приземлення в межах коридору не застосовується, однак спортсмен повинен утримувати купол у повітрі (кайтинг), поки будь-яка з частин його тіла не перетне вихідні ворота для зарахування часу.

Якщо у будь-який момент часу до того, як спортсмен перетне вихідні ворота G 1, його купол (за винятком витяжного парашута) торкнеться землі, курсового маркера, передавача або сенсора, включаючи штатив, або пошкодить будь-що з вищеназваного, перебіг спроби одразу закінчується і спортсмену призначається максимальний штраф, за винятком, коли спортсмену зараховано правильний проліт вхідних воріт G 1.

У такому випадку оцінкою спортсмена за цей стрибок буде 3,000 приведені очки.

6. Результатом спортсмена в турі є зафіксований час прольоту коридором.

7. Переможцем вправи "Швидкість" визнається спортсмен з найменшою сумою приведених очок за підсумком всіх завершених турів.

7. Специфічні правила для вправи "Дистанція"

1. Коридор для вправи "Дистанція" має бути прокладений згідно з додатком 7 до цих Правил.

2. Спортсмен зобов’язаний торкнутись поверхні води перед вхідними воротами G 1 або уявної лінії на водяній поверхні між передніми (вхідними) частинами курсових маркерів воріт G 1 відносно лінії прольоту спортсмена для зарахування входу:

1) за недотримання умов контакту з поверхнею води до прольоту воріт G 1 або на вході до воріт G 1, так само як і при вертикальному перевищенні воріт G 1, спортсмен отримує мінімальну оцінку за цей стрибок незалежно від подальшої точки його приземлення;

2) подальший контакт спортсмена з поверхнею води після прольоту вхідних воріт G 1 не вважається помилкою.

3. Для отримання результату хоча б одна з частин тіла спортсмена повинна залишатися в межах коридору, визначеного курсовими маркерами та межовими лініями.

4. При зарахованому прольоті вхідних воріт G 1 та подальшому вертикальному перевищенні спортсменом воріт G 5 дії спортсмена оцінюються суддями як неповне виконання вправи і його результат за цей тур незалежно від точки приземлення становить 3,000 приведені очки.

5. Дистанція (відстань) понад 50 м вимірюється в метрах з точністю до 0,01 м і визначається як найкоротша відстань від точок контакту спортсмена із земною поверхнею усередині коридору після проходження воріт G 5 до вхідних воріт G 1:

1) спортсмен, що повністю зупинився між вхідними воротами G 1 та воротами G 5, отримує результат 35 м, безпосередньо у воротах G 5-50 м;

2) межові лінії з обох боків коридору є його частиною;

3) після приземлення (повної зупинки) спортсмен може звільнити коридор у будь-який спосіб.

6. Якщо приземлення спортсмена завершується за межами коридору при зарахованому прольоті вхідних воріт G 1, дії спортсмена оцінюються суддями як неповне виконання вправи і його результат за цей тур становить 3,000 приведені очки.

7. Переможцем вправи "Дистанція" визнається спортсмен з найбільшою сумарною кількістю приведених очок за підсумком усіх завершених турів.

8. Специфічні правила для вправи "Зональна точність"

1. Коридор для вправи "Зональна точність" має бути прокладений згідно з додатком 8 до цих Правил.

2. Будь-яка частина тіла спортсмена повинна перетнути уявну площину між передніми (вхідними) відносно траєкторії прольоту частинами курсових маркерів вхідних воріт G 1:

1) для отримання результату хоча б одна з частин тіла спортсмена повинна залишатися у межах коридору, визначеного курсовими маркерами та межовими лініями;

2) за вертикальне перевищення/проліт повз вхідні ворота G 1 до спортсмена застосовується санкція у вигляді мінімальної оцінки за відповідний тур;

3) після зарахування прольоту вхідних воріт G 1 санкції за вертикальне перевищення не застосовуються.

3. Результатом спортсмена за тур є сума очок за проходження водяних воріт та за приземлення в зоні з відповідними очками.

4. Водяні ворота:

1) спортсмен отримує очки за перетин будь-якою частиною свого тіла уявної лінії на поверхні води між передніми (вхідними) частинами курсових маркерів водяних воріт відносно траєкторії прольоту спортсмена;

2) водяним воротам відповідає така кількість очок:

водяні ворота G 1 = 21 очко;

водяні ворота G 2 = 5 очок;

водяні ворота G 3 = 8 очок;

водяні ворота G 4 = 16 очок.

5. Зони приземлення:

1) зоною 1 є частина коридору між водною поверхнею та зоною 2;

2) зонам приземлення відповідає така кількість очок:


зона 1

1 очко;


зона 2

11 очок;


зона 3

19 очок;


зона 4

27 очок;


зона 5

34 очки;


зона 6

41 очко;


зона 7

46 очок;


центральна зона

50 очок;


зона 8

25 очок;


зона 9

5 очок.

3) межові лінії між зонами:

межова лінія між водяною поверхнею і зоною 1 є частиною зони 1;

межова лінія між зонами 1 і 2 є частиною зони 2;

межова лінія між зонами 2 і 3 є частиною зони 3;

межова лінія між зонами 3 і 4 є частиною зони 4;

межова лінія між зонами 4 і 5 є частиною зони 5;

межова лінія між зонами 5 і 6 є частиною зони 6;

межова лінія між зонами 6 і 7 є частиною зони 7;

межові лінії центральної зони є частинами цієї зони;

межова лінія між зонами 7 і 8 є частиною зони 7;

межова лінія між зонами 8 і 9 є частиною зони 8;

кінцева межова лінія зони 9 є частиною зони 9;

бічні межові лінії всіх зон є частиною цих зон.

6. Якщо спортсмен приземлився з допоміжною опорою будь-якою частиною тіла або після приземлення не зміг встояти, від його загального результату за цей тур віднімають 10 очок.

7. Спортсмен, який при виконанні стрибка не отримав очки за проходження хоча б одних водяних воріт, не отримує очки і за приземлення в зоні.

8. Спортсмен, який при виконанні стрибка не отримав очки за приземлення хоча б в одній зоні, не отримує очки і за проходження воріт.

9. Якщо спортсмен занурився у воду до зони 1 при зарахованому прольоті вхідних воріт G 1, дії спортсмена оцінюються суддями як неповне виконання вправи і його результат за цей тур становить 3,000 приведені очки.

10. Результатом спортсмена у кожному турі є сумарна кількість очок, призначених йому при проходженні (трасуванні) водяних воріт і за приземлення у відповідній зоні.

11. Переможцем у вправі "Зональна точність" визнається спортсмен із максимальною сумою приведених очок за підсумком усіх завершених турів.

9. Суддівство вправ

1. Майстерність виконання вправ кожним спортсменом оцінює бригада суддів, кількість яких визначається Положенням.

2. Додаткові судді-стажери, які були присутні на суддівській конференції/семінарі, що передує змаганням, та успішно склали заліки, за рішення головного судді змагань можуть бути додатково залучені до суддівства змагань.

3. Одна основна цифрова PAL-відеокамера і одна запасна PAL-відеокамера мають бути встановлені на триногах або інших фіксованих платформах точно на висоті вхідних воріт G 1:

1) один суддя розташовується на потрібній позиції і має повноваження щодо призначення відеоперегляду моменту ймовірного вертикального перевищення при проходженні спортсменом вхідних воріт G 1;

2) одна камера має забезпечувати безперешкодний огляд всіх курсових маркерів, включаючи вихідні ворота G 1 та водяну поверхню перед ними;

3) камери управляються досвідченими операторами, призначеними організатором і затвердженими головним суддею змагань;

4) основна відеосистема повинна надавати можливість сповільненого відтворення запису.

Номери й імена спортсменів мають бути зафіксовані на записувальних пристроях особою, що відповідає за відеофіксацію;

5) для вправи "Зональна точність" додатково до відеокамери/відеокамер на вхідних воротах G 1 має бути встановлена відеокамера в кінці або збоку зони 9, яка повинна бути піднята над поверхнею коридору, наскільки це можливо;

6) для вправи "Дистанція" додатково до відеокамери/відеокамер на вхідних воротах G 1 має бути встановлена відеокамера/відеокамери на вихідних воротах G 5, за рішенням головного судді змагань або старшого судді вправи може бути встановлена додаткова відеокамера;

7) за наявності можливості головний суддя змагань може прийняти рішення щодо встановлення додаткових відеокамер.

4. Судді повинні також фіксувати політ спортсмена за межами коридору або інші порушення цих Правил.

Це повинно реєструватися у суддівських записках.

5. Результати не визнаються остаточними, доки зафіксовані суддями результати і відеозаписи не будуть переглянуті в разі потреби.

6. Головний суддя змагань і головний секретар є відповідальними за достовірність визначення остаточного результату і розподілу місць між спортсменами.

7. Відеоперегляд:

1) якщо у суддівській записці зазначена необхідність відеоперегляду, головний суддя змагань та старший суддя вправи за першої нагоди разом з одним із призначених суддів має переглянути сумнівний стрибок і прийняти остаточне рішення;

2) у разі потреби суддівська записка має бути уточнена і внесена до офіційного суддівського протоколу;

3) сумнівний стрибок може переглядатись максимум тричі, після 1-го перегляду може бути застосована сповільнена швидкість відтворення;

4) попередня оцінка дій спортсмена, що була зафіксована у суддівській записці, може бути змінена тільки в результаті одностайного результату таємного голосування визначеними суддями після закінчення відеоперегляду.

8. Суддівство вправи "Швидкість":

1) для суддівства вправи "Швидкість" використовується електронна система фіксації часу прольоту коридором з точністю виміру до тисячної частки секунди;

2) спортсмени, результати яких не були зафіксовані внаслідок виходу електронної системи з ладу, мають виконати повторний стрибок.

9. Суддівство вправи "Дистанція":

1) судді повинні розташовуватися уздовж бічної межі земної ділянки коридору.

Додатково призначаються судді для контролю та відеозапису прольоту спортсменами вхідних воріт G 1 та вихідних воріт G 5;

2) судді, які знаходяться за межами коридору, повинні визначити найближчу з точок контакту спортсмена із земною поверхнею до вхідних воріт G 1, яка реєструється як відстань прольоту.

Якщо зафіксована суддями точка контакту знаходиться на бічній межовій лінії коридору, вона повинна враховуватися як результат;

3) якщо це можливо, у вправі "Дистанція" повинна використовуватися електронна система вимірювання відстані. Якщо така система відсутня, для виміру відстані використовується вимірювальна рулетка;

4) відстань вимірюється в метрах з точністю до сотої частки метра.

10. Суддівство вправи "Зональна точність":

1) крім судді, який відстежує проліт спортсменами вхідних воріт, на кожні водяні ворота мають бути призначені додаткові судді.

Двоє додаткових суддів асистують головному судді змагань або старшому судді вправи біля зон приземлення;

2) судді на водяних воротах знаходяться на траверзі входу у ворота в зоні їх відповідальності.

До їх обов'язків входить визначати, чи торкнулась води частина тіла спортсмена в момент перетину уявної лінії на поверхні води, умовно проведеної між вхідними межами маркерів воріт;

3) якщо спортсмен припустився помилки при проходженні воріт, суддя піднімає сигнальну табличку. Суддя/секретар заносить цю інформацію до суддівської записки.

Один із суддів, який асистує головному судді змагань/старшому судді вправи, також записує цю інформацію;

4) судді визначають точку першого контакту з поверхнею і місце повної зупинки спортсмена.

Якщо точка першого контакту з поверхнею припадає на бічну межову лінію коридору, вона повинна бути врахована як відповідна їй зона;

5) для визначення результатів у зонах приземлення судді можуть бути розташовані старшим суддею вправи так, щоб відстежувати більше ніж одну зону;

6) після приземлення спортсмена персонал, призначений підтримувати коридор у належному стані, у разі потреби повинен швидко відновити розмітку зон.

Після цього персонал негайно звільняє коридор для наступного спортсмена.

11. Інші суддівські обов'язки:

1) усі судді зобов'язані відслідковувати ступінь безпечного пілотування спортсменів.

Якщо на думку судді пілотування відбувалось у небезпечний спосіб, він повинен поінформувати про це головного суддю змагань, який може пред'явити спортсмену жовту/червону картку;

2) головний суддя змагань повинен організувати конференцію суддів до початку змагань.

Усі судді повинні бути присутніми на цій конференції;

3) під час офіційних тренувань обидва - прямий і швидкісний коридори мають бути доступні для спортсменів.

Головний суддя змагань оголошує період часу для тренування кожним коридором, протягом якого судді можуть оцінювати спортсменів та практикуватися.

10. Визначення переможців змагань

1. Переможцем кожної із вправ визнається спортсмен з найкращою сумою приведених очок після всіх завершених турів вправи (максимум 300,000):

1) якщо два або більше спортсменів мають однакову підсумкову кількість приведених очок, пріоритет у визначенні місця віддається спортсмену з кращими приведеними очками в одному з будь-яких турів;

2) всім спортсменам у кожному турі кожної із вправ призначаються відповідні місця на підставі результатів, які вони показали в даному турі.

2. Абсолютним чемпіоном/переможцем визнається спортсмен з найбільшою сумарною кількістю приведених очок у трьох вправах (максимум 900,000).

3. Обчислення приведених очок:

1) вправи "Дистанція" та "Зональна точність" - найкращий результат у кожному турі приймається за 100 % і відповідає 100,000 приведеним очкам.

Результати решти спортсменів у турі обчислюються як відсотки відносно найкращого результату і виражаються в приведених очках, обчислених з точністю до третього знака після коми без заокруглення, четвертий знак (за наявності) відкидається;

2) вправа "Швидкість" - кожен зафіксований результат зводиться до ступеня 1,333 й обчислюється до третього знака після коми без заокруглення, четвертий знак (за наявності) відкидається.

Найкращий обчислений результат у кожному турі приймається за 100 % і відповідає 100,000 приведеним очкам.

Обчислені результати решти спортсменів у турі обчислюються як зворотні відсотки відносно найкращого результату і виражаються в приведених очках, обчислених з точністю до третього знака після коми без заокруглення, четвертий знак (за наявності) відкидається;

3) якщо два або більше спортсменів мають однакову сумарну кількість приведених очок, пріоритет у присудженні вищого місця за підсумками розіграшу 3-х вправ (в абсолютній першості) віддається спортсмену з кращими місцями в окремих вправах (наприклад, два перших місця і одне третє розцінюються вище, ніж одне перше і два других).

Наступним критерієм вирішення питання з розподілу місць за підсумками трьох вправ є кращий окремий результат спортсмена у будь-якому турі вправи "Дистанція";

4) спортсмени нагороджуються медалями відповідного виду за такі результати у вправах:


"Швидкість"

1 місце

2 місце

3 місце;


"Дистанція"

1 місце

2 місце

3 місце;


"Зональна точність"

1 місце

2 місце

3 місце;


Абсолютна першість

1 місце

2 місце

3 місце.".

4. Після розділу ХІ доповнити Правила новими розділами XII, XIII такого змісту:

"ХІІ. Артистичний парашутизм. Змагання з фріфлаю

1. Визначення специфічних термінів

У фріфлаї, крім загальних, вживаються такі терміни:

довільна програма (Д) - програма, яка складається з послідовностей елементів та маневрів, обраних виключно командою;

дотик - очевидний стаціонарний контакт стопи/стоп одного спортсмена-виконавця на спеціально визначеній частині тіла іншого спортсмена-виконавця, що є виконаний у контрольований спосіб;

захват - очевидний стаціонарний контакт руки/рук одного спортсмена-виконавця на спеціально визначеній частині тіла іншого спортсмена-виконавця, що є виконаний у контрольований спосіб;

маневр - зміна положення тіла та/або обертання навколо однієї або кількох із трьох осей тіла, або статичне положення (як це наведено у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенту);

направлення - напрямок, у якому спрямована передня частина тулуба спортсмена-виконавця;

обов’язкова програма (О) - програма, яка складається з обов’язкових послідовностей елементів та маневрів, обраних командою;

послідовність елементів - певна серія маневрів, що містить як відокремлені формації, так і визначені напрями обертання/руху спортсменів-виконавців відповідно до умов виконання, встановлених у відповідних додатках до Положення про змагання/Регламенту;

програма стрибка - послідовність елементів та окремих маневрів, що має бути виконана протягом робочого часу стрибка;

робочий час - проміжок часу, протягом якого команди можуть демонструвати програму при виконанні стрибка. Робочий час починається відразу після того, як будь-який член команди відокремився від літального апарату, що визначається суддями, та закінчується через 45 секунд.

2. Змагання з фріфлаю та умови їх проведення

1. Метою змагань із фріфлаю є визначення переможця та розподіл місць серед команд за підсумковим результатом всіх завершених турів.

Завданням на змагання для команди є виконання визначених послідовностей елементів та маневрів з найкращою можливою якістю та їх відеозапис повітряним оператором у кожному турі.

2. Спортсмен-виконавець може брати участь у змаганнях у складі лише однієї команди за програмою змагань.

Повітряний відеооператор може брати участь у змаганнях у складі декількох команд за програмою змагань. Повітряний відеооператор може бути нагороджений за підсумками змагань тільки один раз з командою, у якій він був заявлений до початку змагань.

3. Команда у фріфлаї складається з двох спортсменів-виконавців та одного повітряного відеооператора:

1) до складу команди можуть входити особи як однієї статі, так і обох;

2) у складі команди може бути один запасний член команди;

3) члени команди мають право змінювати свої рольові функції в команді (повітряний відеооператор в одному або декількох турах може виконувати роль спортсмена-виконавця та навпаки).

Така можливість є тільки у тому випадку, коли повітряний відеооператор був заявлений у складі цієї команди до початку змагань.

4. Висота стрибка - 3950 метрів, робочий час - 45 секунд.

5. Програмою змагань має бути передбачено чергування турів з обов’язковими та довільними програмами.

6. Обов’язкова програма складається з чотирьох обов’язкових послідовностей елементів, як це наведено у відповідному додатку до Положення, та інших маневрів за вибором команди.

Порядок, в якому виконуються обов’язкові послідовності елементів та інші маневри, визначається командою.

7. Зміст довільної програми/програм визначається виключно командою:

1) команди зобов’язані надати опис своїх довільних програм та порядок виконання обов’язкових програм (для обох турів) головному судді до початку змагань (офіційних тренувальних стрибків, якщо такі передбачені Положенням про змагання).

Для цього головний суддя повинен забезпечити команди спеціальною формою заявки (як це наведено у відповідному додатку до Положення);

2) відхилення при виконанні програми від опису довільних або обов’язкових програм не позначиться на оцінці стрибка;

3) послідовність виконання довільних та обов’язкових програм така:

Д-О-Д-Д-О-Д-Д ("Д" - довільна програма, "О" - обов’язкова програма).

8. Для визначення переможців змагань достатньо розіграшу принаймні одного туру.

9. Відокремлення:

1) обмежень стосовно відокремлення команд від ЛА немає, окрім встановлених керівником польотів з огляду на дотримання заходів безпеки;

2) пілот зобов’язаний зберігати висоту, швидкість та курс заходу ЛА до того моменту, поки не відокремляться всі команди;

3) команди відповідають за своє відокремлення від ЛА після того, як пілот вивів ЛА на курс заходу та надав дозвіл на відокремлення від ЛА;

4) під час відокремлення допускаються захвати між членами команди;

5) повітряний відеооператор повинен зафіксувати відеозйомкою момент відокремлення команди.

10. Вимоги до виконання:

1) команда відповідає за чіткий показ суддям початку робочого часу;

2) вимоги до виконання послідовності обов’язкових елементів наведені у відповідному додатку до Положення.

3. Загальні правила

1. Програма змагань складається з 5 кваліфікаційних турів та 2 фінальних турів:

1) якщо кваліфікаційні тури є незавершеними до встановленого Положенням часу початку фінальних турів, фінальні тури розпочнуться незалежно від кількості завершених кваліфікаційних турів;

2) для відбору на фінальні тури будуть братись до уваги результати тільки завершених кваліфікаційних турів.

2. Команда може прийняти рішення не відокремлюватися від ЛА та приземлитися в ньому за будь-якої поважної причини. Якщо директором змагань причина відмови команди від стрибка буде визнана доречною, команді, яка приземлилася в ЛА, надається найшвидша можливість здійснити запланований стрибок.

3. Жеребкування:

1) черговість виконання стрибків командами визначається жеребкуванням під контролем головного судді змагань мінімум за 2 години до виклику першої команди на стрибок;

2) спортсменам забороняється користуватися аеродинамічною трубою (симулятором вільного падіння) та виконувати тренувальні стрибки після жеребкування.

4. Порядок виконання стрибків:

1) стрибки у кваліфікаційних турах виконуються у черговості, яка відповідає порядковому номеру команди, визначеному жеребкуванням;

2) черговість виконання командами стрибків у фінальних турах встановлюється у зворотному порядку відносно місць, які посідають команди після всіх завершених турів;

3) черговість стрибків для остаточного розподілу команд-призерів по місцях у випадку однакового підсумкового результату має відповідати черговості між командами для першого туру;

4) незавершений кваліфікаційний тур має бути завершений за першої нагоди, але не раніше того, як буде завершено поточний тур;

5) план-графік перебігу змагань повинен передбачати резервування часу на виконання фінальних турів.

5. Відеозапис і передача відеозображення:

1) кожна команда повинна надати відеозапис стрибка, необхідний для суддівства кожного туру;

2) кожен відеооператор зобов’язаний застосовувати систему трансляції (перекачування) відеозображення, надану організатором змагань;

3) цими Правилами встановлюється, що відеоспорядженням вільного падіння - повний комплект відеосистеми (систем), що використовується для відеозапису виконання командою дій у вільному падінні і містить, відеокамеру/відеокамери, засоби збереження відеоінформації, джерела живлення відеокамери;

4) відеоустаткування для запису стрибка повинно на виході видавати цифровий сигнал високої якості типу Full HD 1080 зі швидкістю зміни кадрів не менше 25 кадрів за секунду з картки пам'яті (не нижче класу 10);

5) організатори повинні забезпечити учасникам змагань можливість ідентифікувати команду зображенням номера команди для запису відеооператором безпосередньо перед відокремленням від ЛА;

6) відеозапис, розпочатий з ідентифікації команди перед стрибком, повинен тривати без жодної зупинки та перерви аж до закінчення виступу команди у даному турі;

7) у разі відсутності безперервного відеозапису від початку ідентифікації до закінчення виступу команда отримує нульову оцінку у даному турі;

8) відеооператор має забезпечити сумісність устаткування для відеозапису стрибка із суддівською системою;

9) після кожного стрибка повітряний відеооператор якомога скоріше надає всю апаратуру (включно із засобами збереження відеоінформації) для перезапису в спеціально призначеному для цього приміщенні;

10) тільки один відеозапис стрибка буде задіяний для перезапису та оцінений суддями. Другий відеозапис може бути використаний лише в разі недостатнього відеодоказу внаслідок невідповідних метеорологічних умов або з технічних причин (NV);

11) приміщення для перезапису має бути розташовано якнайближче до визначеного місця приземлення команд;

12) до початку суддівської конференції головний суддя змагань може призначити відеоконтролера.

Відеоконтролер має повноваження перевіряти відеоапаратуру щодо її відповідності вимогам змагань.

Такі перевірки можуть здійснюватися за погодженням з головним суддею змагань/старшим суддею вправи у будь-який час у ході змагань за умови, що вони не заважають команді виконувати стрибок.

Якщо за висновком відеоконтролера відеоспорядження не відповідає вимогам, воно вважається непридатним для використання на цих змаганнях.

4. Суддівство

1. Якість виконання кожною командою програми стрибка оцінює бригада з п'яти суддів:

1) тури з обов’язковою програмою: всі п’ять суддів оцінюють якість виконання послідовності обов’язкових елементів та презентацію;

2) тури з довільною програмою: всі п’ять суддів оцінюють і технічну складність, і презентацію.

2. Судді переглядають відеозаписи кожного стрибка один раз на стандартній швидкості, другий перегляд проводиться за необхідності:

1) виняток становить перегляд першого туру змагань: судді повинні переглянути усі відеозаписи стрибків першого туру всіх команд поспіль без визначення оцінок;

2) після цього судді переглядають стрибки кожної команди вдруге (із третім переглядом за рішенням старшого судді вправи) для визначення суддівських оцінок;

3) за рішенням старшого судді вправи третій перегляд стрибка щодо послідовності виконання обов’язкових елементів або його частини може проводитись як на стандартній швидкості, так і на сповільненій (70 % - 90 % від стандартної).

3. Момент стоп-кадру в кінці робочого часу буде визначатись при першому перегляді.

Стоп-кадр, визначений при першому перегляді, буде застосовуватись для кожного додаткового перегляду.

4. Судді можуть використовувати електронну систему суддівства для запису результатів своїх спостережень.

5. За відсутності електронної системи суддівства головним суддею змагань призначається група опрацювання суддівських записок (оціночна група), до якої можуть входити резервні судді.

Керує оціночною групою секретар вправи.

6. Судді можуть виправити свою оцінку після того, як стрибок був оцінений ними.

Виправити оцінку можна тільки до того, як старший суддя вправи своїм підписом засвідчить підсумкову розшифровку суддівських записок.

7. Усі індивідуальні суддівські оцінки підлягають оприлюдненню.

8. Для відліку робочого часу судді або особа (особи), призначена(і) головним суддею змагань, користуються (ється) секундоміром:

1) відлік робочого часу проводиться від початку відокремлення першого члена команди від ЛА;

2) якщо судді не мають можливості визначити момент початку робочого часу, відлік робочого часу починається з моменту відокремлення повітряного відеооператора від ЛА й команда штрафується на 20 % очок (округляється в менший бік), отриманих командою у турі.

Штраф віднімається від оцінки за цей стрибок.

9. Якщо судді використовують суддівські записки для запису своїх спостережень, для відліку робочого часу вони застосовують власні секундоміри. У цьому випадку суддівські записки всіх суддів повинні бути відразу зібрані старшим суддею вправи після того, як судді оцінили стрибок.

Результати мають бути перевірені хоча б одним суддею.

5. Оцінка виконання стрибка

1. Якщо хтось із членів команди відокремився від ЛА, відеозапис стрибка обов’язково подається на перегляд суддям і стрибок має бути оцінений.

За відсутності відеозапису команда отримує нульову оцінку у даному турі.

2. Оцінку довільних програм судді дають від 0,0 до 10,0 очок з точністю до одної десятинної частки очок наступним параметрам виступу команди в кожному турі:

1) техніка виконання з точки зору:

рівня складності усіх маневрів та переходів, виконаних за робочий час у даному турі - це вміння маневрувати відносно партнерів по команді вертикально та горизонтально, а виконувати різноманітні обертання в горизонтальному положенні як обличчям до землі, так і на спині, на боку, в орієнтації вниз головою або вверх головою та в будь-яких інших орієнтаціях, а також вміння комбінувати ці технічні вміння для створення комплексу ефектів від синхронних рухів спортсменів-виконавців та повітряного відеооператора. Детальні критерії для визначення оцінки рівня складності наведено у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенту;

точності виконання та контролю - здатність спортсменів-виконавців продемонструвати вміння контролювати своє тіло та відповідну відстань між всіма членами команди, включаючи відеооператора протягом робочого часу;

2) презентація з точки зору:

творчості - оригінальна хореографія програми, включаючи нові маневри або нову презентацію старих маневрів;

у програмі мають бути чіткий початок та чітке завершення і використання усього робочого часу;

програма має виглядати естетичною та цільною.

якості відеозйомки:

якість відеозйомки - вірний ракурс зйомки, який найкращим чином розкриває якість програми, найкращий вибір освітлення спортсменів-виконавців;

стабільність та точність кадру протягом всієї програми;

жодна частина шолома, камери, іншого спорядження або тіла відеооператора не має бути у кадрі.

3. Оцінка обов’язкових програм:

1) судді дають оцінку команді від 0,0 до 10,0 очок з точністю до десятої частки очка за презентацію програми (як для довільної програми) та за кожну з чотирьох обов’язкових послідовностей елементів, керуючись наступними критеріями:

10 очок - маневр виконано та відзнято бездоганно, без помилок;

8 очок - маневр виконаний та відзнятий з деякими дрібними помилками;

5 очок - маневр виконано та відзнято з помилками середнього ступеню;

3 очки - маневр виконано та відзнято з 1 або кількома грубими помилками;

0 очок - маневр не виконано або не може буди ідентифіковано, або відеозйомка не є придатною для суддівства;

2) вимоги і критерії суддівства для оцінки виконання обов’язкових послідовностей елементів наведено у відповідному додатку до Положення;

3) приклади дрібних помилок:

маневр: елемент закінчено з деяким недоворотом або деяким надлишковим обертанням відносно визначеного напрямку, наявність деякого розгойдування;

відеозйомка: короткочасне зникнення спортсменів-виконавців з кадру або фокуса, невеликі похибки в дистанції зйомки;

4) приклади помилок середнього ступеня:

маневр: елемент виконано з помітною втратою напрямку, розгойдування, недостатня кількість обертів;

маневр: елемент виконано невірно, обертання не в заданому напрямку;

відеозйомка: зникнення спортсменів-виконавців з кадру або фокуса, значні похибки в дистанції приблизно в 20 % часу виконання обов’язкової послідовності елементів;

5) приклади грубих помилок:

маневр: невиконання обов’язкового елемента або виконання з такою втратою якості, що елемент важко ідентифікувати;

відеозйомка: зображення не є придатним для суддівства в 50 % або більше часу виконання обов’язкової послідовності елементів;

6) презентація в обов’язковій програмі оцінюється для початку та завершення програми, а також для маневрів, що виконані між обов’язковими послідовностями елементів;

7) у разі якщо судді не в змозі ідентифікувати будь-який елемент презентації, оцінка за презентацію має бути 0,0 очок;

8) судді оцінюють тільки ті обов’язкові послідовності елементів, які вони розпізнають. Якщо була здійснена спроба виконання обов’язкової послідовності елементів і судді її розпізнали, ця обов’язкова послідовність елементів буде оцінена;

9) оцінка обов’язкової послідовності елементів починається з моменту, коли судді бачать, що команда почала виконання цієї послідовності елементів від початкової позиції, наведеної у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенту (після попереднього маневру з короткочасною зупинкою або без зупинки);

10) оцінка кожної обов’язкової послідовності елементів закінчується, коли судді бачать, що команда завершила виконання послідовності елементів або відмовилася від виконання цієї послідовності елементів.

6. Підрахунок очок

1. Очки підраховуються за кожен тур.

2. Тури обов’язкової програми:

1) найвища і найнижча оцінки кожного з п’яти суддів за кожну обов’язкову послідовність елементів та презентацію відкидаються;

2) із трьох залишених оцінок вираховується середнє арифметичне без заокруглення;

3) середні арифметичні оцінок підсумовуються, діляться на п’ять та заокруглюються з точністю до десятої частки очка.

3. Тури довільної програми:

1) найвища і найнижча оцінки п’яти судді окремо за техніку виконання і презентацію відкидаються;

2) із трьох залишених оцінок окремо за техніку виконання і окремо за презентацію вираховуються середні арифметичні без заокруглення;

3) середні арифметичні очки підсумовуються, діляться на два та заокруглюються з точністю до десятої частки очка;

4) заокруглення до десятої частки очка проводиться згідно з математичними правилами;

5) мінімальний результат будь-якого туру - нуль очок;

6) якщо спортсмен або команда дискваліфіковані на стрибок, вони отримують нульовий результат за даний стрибок;

7) підсумковий результат команди у змаганнях визначається сумою очок за всі завершені тури.

7. Визначення переможців

1. Місця команд визначаються сумарною кількістю очок, одержаних ними у всіх завершених турах, у порядку зменшення (меншій сумарній кількості очок відповідає гірше місце команди).

2. Якщо після завершення кваліфікаційних турів дві або більше команд мають однакову сумарну кількість очок, розподіл місць між ними та відбір команд для фінальних турів (6, 7 тури) проводиться за кращим результатом у будь-якому завершеному турі довільної програми.

3. За відсутності можливості визначення підсумкових місць команд за цим параметром беруться до уваги кращі результати в будь-якому завершеному турі обов’язкової програми.

4. Якщо після завершення фінальних турів дві або більше команд, що претендують на призові місця, мають однакову сумарну кількість очок, для визначення підсумкового місця серед цих команд застосовується така сама процедура, як і по закінченню кваліфікаційних турів.

8. Повторні стрибки

1. Проблеми із обладнанням членів команди не є підставою для повторного стрибка, окрім ситуації з відсутністю зображення (NV).

2. Випадки неналежної роботи відеоустаткування команд розглядає експертна група у складі головного судді змагань та відеоконтролера.

3. Якщо експертна група визначить, що відеоустаткування було навмисно зіпсоване, всі стрибки команди, в яких виявлена дана неполадка, оцінені не будуть, команда отримає нуль очок.

4. Це рішення експертної групи є остаточним і опротестуванню не підлягає.

5. Зіткнення, контакт або інше втручання повітряного відеооператора в дії команди не є підставою для надання команді повторного стрибка.

6. Погані метеорологічні умови під час стрибка не є підставою для протесту.

7. Однак повторний стрибок може бути наданий у зв’язку з поганими метеоумовами за рішенням головного судді змагань.

9. Тренувальні стрибки:

1. Кожній команді (якщо це передбачено Положенням про змагання) може бути надана можливість здійснити один тренувальний стрибок до початку процесу жеребкування.

2 Для офіційного тренувального стрибка мають використовуватися ЛА такого самого типу і конфігурації й такі ж самі системи суддівства та оцінювання, що й на змаганнях.

3 При виконанні тренувальних стрибків команди можуть виконувати довільні послідовності на власний вибір й отримуватимуть суддівські оцінки й роз’яснення оцінок.

4. Якщо через погодні умови тренувальні стрибки неможливі, команда може надати суддям відеозапис свого попереднього стрибка за довільною програмою і отримати суддівські оцінки та роз’яснення оцінок.

5. Суддівське оцінювання тренувальних стрибків або наданих командою відеозаписів довільної програми не передбачає оцінки параметра "презентація".

ХІІІ. Змагання з польотів в аеродинамічних комбенізонах

1. Визначення специфічних термінів

У змаганнях з польотів в аеродинамічних комбенізонах, крім загальних, вживаються наступні терміни:

аеродинамічний комбенізон - спеціальний комбенізон парашутиста (ВС-комбенізон), обладнаний аеродинамічними елементами м’якої конструкції (крилами) між рукавами та бічною частиною комбенізона, та між холошами (штанинами) комбенізона;

вікно змагання - вертикальний простір у 1000 метрів, що починається з 3000 метрів і закінчується на 2000 метрах над земною поверхнею, в яких оцінюється політ спортсмена. При першому переході верхньої межі вікна починається процес оцінювання, який закінчується на першому перетині нижньої межі вікна змагань;

довільна програма (Д) - програма, що складається з маневрів, вибраних командою;

захвати:

захват - розпізнаваний нерухомий захват руки (рук) одного спортсмена-виконавця за точно визначену частину тіла іншого спортсмена-виконавця, що виконаний у контрольований спосіб;

захват ноги - захват за руків'я (держак) на холоші ВС-комбенізона нижче стегна;

захват руки - захват за руків'я (держак) на рукаві ВС-комбенізона або за зап’ястя. Захват зап’ястя має бути на самому зап’ясті, або нижче;

захват на поверхні будь-якого крила, без одночасного успішно виконаного нерухомого контакту з частиною тіла, точно визначеною відповідним додатком до Положення, не зараховується;

команда - команда з акробатичних польотів у ВС-комбенізонах (команда з ВС-акробатики) складається з двох спортсменів-виконавців та відеооператора;

курс - напрямок польоту спортсмена-виконавця;

маневр - зміна положення тіла та/або обертання навколо однієї або більше з 3 осей тіла, або статична поза;

обов’язкова програма (О) - програма, що складається з обов’язкових послідовностей і маневрів, обраних головним суддею випадковим чином (жеребкуванням) з числа всіх, наведених у відповідних додатках до Положення;

пристрій реєстрації позиції (ПРП) - прилад для запису в режимі реального часу тривимірного (3D) положення летючого спортсмена, що встановлений на тілі або обладнанні летючого спортсмена;

програма стрибка - послідовність маневрів, що виконуються протягом робочого часу;

робочий час - проміжок часу, протягом якого команди мають можливість під час стрибка виконувати програму. Робочий час починається в момент, коли будь-який член команди відокремлюється від літака, і закінчується через певну кількість секунд, визначену Положенням;

сферична імовірність помилки (СІП) - точність горизонтальної і вертикальної характеристики ПРП, що виражена у границях сфери обумовленого радіуса; наприклад "точність в режимі реального часу <10 метрів СІП";

упущення - відсутній маневр або відсутній захват у визначеній жеребкуванням послідовності; або не спостерігається чіткого наміру виконати визначений жеребкуванням маневр або спроби захвату, або є інший маневр або захват, що надає перевагу команді в результаті заміни.

2. Вправа змагань з льотних якостей

1. Метою вправи є одноосібний політ у ВС-комбенізоні на виконання трьох відокремлених завдань з метою виявити комбінацію кращої підйомної сили (завдання на час), кращого планерування (завдання на відстань) і найменшого лобового спротиву (завдання на швидкість).

Кожен тур змагань складається з трьох завдань.

Кожне завдання виконується в окремому польоті.

2. Завдання у вправі:

1) завдання на час: спортсмен має пролетіти крізь вікно змагань з найменшою, наскільки це можливо, вертикальною швидкістю вільного падіння.

Результатом виконання цього завдання буде час, витрачений на проліт крізь вікно змагань, виражений в секундах, із заокругленням до одного десятинного знака після коми;

2) завдання на відстань: спортсмен має пролетіти крізь вікно змагань так далеко, наскільки це можливо.

Результатом виконання цього завдання буде відстань, яку пролетів спортсмен по прямій лінії у вікні змагань відносно земної поверхні, виражена в метрах із заокругленням до цілих чисел;

3) завдання на швидкість: спортсмен має пролетіти крізь вікно змагання з якомога більшою горизонтальною швидкістю відносно земної поверхні.

Результатом виконання цього завдання буде відстань, яку спортсмен пролетів по прямій лінії у вікні змагань відносно земної поверхні, поділена на час, витрачений на проліт вікна змагань.

Результат виражається у метрах в секунду (м/с) із заокругленням до одного десятинного знаку після коми.

3. Програма вправи змагань з льотних якостей:

1) змагання складатиметься з трьох турів, по три завдання у кожному турі, загалом дев'ять польотів;

2) принаймні один тур (три завдання, кожне завдання має виконуватись протягом окремого польоту) повинен бути завершений для визначення підсумкових місць спортсменів і оголошення переможців;

3) мінімальна висота стрибка спортсмена становить 3650 метрів над рівнем земної поверхні.

Максимальна висота стрибка спортсмена становить 3800 метрів над рівнем земної поверхні;

4) тільки через метеорологічні чинники та обмеження управління повітряним рухом директор змагань за погодженням з головним суддею може знизити висоту стрибка спортсменів до 3050 метрів над рівнем земної поверхні і продовжити змагання.

Вікно змагань залишається в межах 3000-2000 метрів над рівнем земної поверхні.

Проте якщо висоту стрибка для туру знижують, це зниження повинно безумовно стосуватись всіх спортсменів для виконання завдання цього туру.

3. Вправа змагань з ВС-акробатики

1. Мета вправи:

1) полягає у послідовному виконанні командою маневрів (обов'язкова програма або довільна) в польоті у ВС-комбінезонах з максимально можливою якістю;

2) при формуванні команд гендерна диференціація членів команди не береться до уваги.

2. Програма вправи змагань з ВС-акробатики:

1) змагання за вправою змагань має включати один офіційний тренувальний день і не більше чотирьох наступних днів змагань.

Програмою змагань має бути передбачений час для проведення фінальних турів;

2) кількість турів за вправою - сім:

обов’язкова програма (О) - чотири тури;

довільна програма (Д) - три тури;

мінімальна кількість турів для визнання змагань за цією вправою правочинними - один тур за довільною програмою;

3) порядок виконання програм стрибків має здійснюватись за схемою Д-О-О-Д-О-О-Д;

4) перші п'ять турів будуть відбірними турами для фінальних турів.

Якщо програма із п’яти відбірних турів залишається не завершеною до запланованого часу початку фінальних турів, фінальні тури розпочнуться серед команд на підставі розподілу місць після всіх завершених турів;

5) кращі за результатами команди, кількість яких визначається Положенням, виконуватимуть стрибки у фінальних турах.

Визначені жеребом обов'язкові послідовність і порядок виконання програм стрибків залишаються незмінними протягом фінальних турів;

6) якщо дві або більше команд мають однакову кількість очок, для відбору до фінальних турів буде застосовуватися така процедура:

береться до уваги кращий результат у будь-якому із завершених турів довільної програми, якщо паритетність зберігається, послідовно береться до уваги другий кращий результат у будь-якому із завершених турів довільної програми;

береться до уваги кращий результат у будь-якому із завершених турів обов’язкової програми, якщо паритетність зберігається, послідовно береться до уваги другий кращий результат у будь-якому із завершених турів обов’язкової програми.

3. Висота стрибка і робочий час:

1) висота стрибка становить 3200 метрів над земною поверхнею;

2) робочий час становить 65,0 секунд;

3) тільки через метеорологічні чинники та обмеження управління повітряним рухом директор змагань за погодженням з головним суддею може знизити висоту стрибка спортсменів до 3050 метрів над рівнем земної поверхні з робочим часом до 55,0 секунд і продовжити змагання.

Проте якщо висоту стрибка для туру знижують, таке зниження безумовно стосується всіх спортсменів, які виконають завдання цього туру.

4. Виконання стрибка, черговість відокремлення, схема польоту

1. Виконання стрибка, черговість відокремлення:

1) стрибок має виконуватись перпендикулярно напрямку вітру з навітряного боку від позначеного посадкового майданчика, визначеного на розсуд директора змагань та головного судді, виходячи з міркувань безпеки у зоні виконання стрибків, місцевих авіаційних правил та правил використання повітряного простору;

2) черговість виконання стрибків у першому турі визначається жеребом до початку змагань;

3) на розсуд директора змагань за погодженням із головним суддею уповноважена особа з безпеки авіаційної організації, на базі якої проводяться змагання, може знаходитись на борту ЛА для допомоги спортсменам у визначенні шляхових точок і орієнтирів.

В жодному разі такі співробітники авіаційної організації не можуть давати вказівку спортсмену на відокремлення від ЛА.

Прийняття рішення на відокремлення від ЛА є виключно на відповідальності спортсмена;

4) точки відокремлення будуть рознесені одна від одної для забезпечення безпечної відстані.

Відразу після відокремлення кожен спортсмен/команда має повернути на дев'яносто градусів від напряму польоту ЛА до визначеного посадкового майданчика для формування свого польоту у поперечному до траси польоту ЛА напрямку;

5) немає обмежень при відокремленні від ЛА, крім тих, які встановлюються директором змагань/керівником польотів з міркувань безпеки.

Якщо спортсмен відокремлюється від ЛА у спосіб, який визнається небезпечним уповноваженою особою з безпеки авіаційної організації на борту ЛА або пілотом, то спортсмен має отримати нуль очок за виконання цього завдання.

Другий такий випадок призведе до дискваліфікації.

Це рішення не може бути підставою для протесту;

6) команда може вирішити відмовитись від стрибка за будь-якої доречної причини і приземлитись у ЛА.

Якщо стрибок не був виконаний і директор змагань вирішує, що причина є доречною, цей стрибок має бути здійснений за першої можливості.

2. Схема польоту:

1) точка відокремлення визначається директором змагань і головним суддею.

Пілот ЛА повідомить спортсменів сигналом про дозвіл на відокремлення від ЛА.

Про специфіку/вид цих сигналів спортсмени мають бути поінформовані на зборах перед початком вправи;

2) спортсмен не повинен перетинати інші траси польоту або відхилятися більш ніж на 30 градусів від призначеної траєкторії польоту.

Порушення цього правила за рішенням головного судді призведе до нульової оцінки за цей стрибок.

Якщо порушення цього правила наражає на небезпеку інших спортсменів, спортсмена-порушника за рішенням головного судді може бути відсторонено від подальшої участі у змаганнях, його попередні результати будуть скасовані і його буде видалено з офіційного протоколу змагань.

Це рішення не є підставою для протесту.

5. Специфічні правила проведення змагань з льотної майстерності

1. Загальні правила:

1) висота розкриття парашута для кожного спортсмена має бути попередньо визначена директором змагань та головним суддею з метою максимального горизонтального і вертикального ешелонування.

Якщо порушення цього правила наражає на небезпеку інших спортсменів, спортсмена-порушника за рішенням головного судді може бути відсторонено від подальшої участі у змаганнях, його попередні результати буде скасовано і його буде видалено з офіційного протоколу змагань.

Це рішення не є підставою для протесту;

2) всі стрибки у турі на виконання завдань "Відстань" та "Швидкість" мають бути проведені в одному, або в кількох суміжних зльотах ЛА, для того, щоб спортсмени виконували стрибки у схожих вітрових умовах.

Повторні стрибки на виконання завдань "Відстань" та "Швидкість" мають бути виконані якнайшвидше для забезпечення схожих вітрових умов.

2. Спорядження:

1) спортсмени не повинні мати додаткову або пересувну вагу на своєму тілі або спорядженні.

Спортсмени проходять процедуру зважування уповноваженою головним суддею особою до початку змагань для визначення базової ваги.

При контрольному зважуванні вага спортсмена може відрізнятись від його базової ваги в межах +/- 2 кг.

Якщо буде виявлена додаткова або пересувна вага, буде призначена нульова оцінка за цей стрибок.

Це правило включає в себе і парашутний інвентар, який на розсуд головного судді може бути визнаний надмірною вагою.

Це рішення не може бути підставою для протесту;

2) спортсмени не повинні використовувати системи, що створюють рушійні сили.

Якщо використовується будь-яка система з рушійною силою, буде призначена нульова оцінка за цей стрибок;

3) у спортсмена не має бути будь-якого іншого електронного пристрою або проводів ближче, ніж 3 см до офіційного ПРП.

Вимір цієї відстані здійснює суддівський персонал.

Проте другий ідентичний блок ПРП можна розміщувати без урахування цієї вимоги з розмежування.

Якщо будь-який такий електронний пристрій впливає на систему ПРП, а джерело перешкод не є очевидним і поза обґрунтованим контролем парашутиста, повторний стрибок може бути наданий головним суддею;

4) кожен спортсмен у кожному стрибку повинен мати діючий пристрій визначення висоти зі звуковим застереженням.

Недотримання цього правила призведе до нульової оцінки за цей стрибок;

5) тільки один і той самий ВС-комбенізон без будь-яких змін або модифікацій його частин має бути використаний для виконання всіх завдань у турі.

За виняткових обставин ВС-комбенізон може бути замінений між турами за погодженням із головним суддею, наприклад, якщо первинний костюм отримав пошкодження і не може бути придатним до польотів у наступному турі;

6) ВС-комбенізони мають будуть перевірені і промарковані суддею.

Для змагань можуть бути використані тільки промарковані костюми.

Використання ВС-комбенізона без маркування призведе до нульової оцінки за цей стрибок;

7) кожен спортсмен повинен мати один ПРП, наданий суддею.

Пристрій кріпиться на спорядження спортсмена з антеною у напрямку вільного простору неба, встановлюється і розташовується за погодженням із суддею.

Це рішення не підлягає оскарженню;

8) ПРП має бути прикріплений на своєму місці і опломбований суддею;

9) ПРП буде включатися і вимикатися суддею по мірі необхідності;

10) відразу після приземлення спортсмен має повернути судді ПРП, що використовувався у цьому стрибку;

11) якщо після стрибка буде виявлено, що пломба пошкоджена і це, на переконання судді, не було наслідком непідконтрольних спортсмену обставин, повторний стрибок не буде надано, що призведе до нульової оцінки за цей стрибок.

Це рішення не є підставою для протесту;

12) якщо ПРП виявиться несправним і на переконання судді ця несправність не була спричинена дією або втручанням з боку спортсмена, у такому разі спортсмен отримає можливість зробити повторний стрибок, або отримає нульову оцінку за цей стрибок.

3. Пристрій реєстрації позиції:

1) ПРП має записувати тривимірні дані в реальному часі (3D) з роздільною здатністю не менше 5 Гц і точністю визначення місця розташування (сферична імовірність помилки СІП) менше 10 метрів;

2) ПРП має функціонувати без можливості будь-якого втручання спортсмена та автоматично активувати свою функцію запису;

3) від моменту прикріплення до спортсмена налаштування пристрою не мають бути доступними для змінювання спортсменом, також спортсмен не повинен мати змоги видалити дані так, щоб це не стало очевидним для суддів.

Втручання в пристрій призведе до нульової оцінки за стрибок.

Це рішення не є підставою для протесту;

4) дані, що були записані за допомогою ПРП, повинні бути скопійовані і збережені якнайшвидше після того, як спортсмен передав відповідальній особі пристрої, і перед тим, як ПРП використовуватимуть знову.

4. Визначення переможців:

1) кожне завдання у кожному турі буде обраховано відносно найвищої оцінки за виконане завдання у цьому турі.

Найвищий результат оцінюється у 100 %.

Решта результатів обраховуються у відсотках від найвищої оцінки, округлених до одного знака після коми;

2) усі тури для кожного завдання кожного спортсмена будуть використані для виведення середньоарифметичного результату за завдання;

3) три середні результати у кожному завданні кожного спортсмена підсумовують, заокруглюють до одного знака після коми для отримання загального результату спортсмена;

4) загальний результат спортсмена визначає його місце у вправі;

5) у разі наявності рівних результатів для перших трьох місць у вправі застосовуються наступні правила для остаточного розподілу спортсменів по місцях:

призначається додатковий стрибок за тим завданням на цей стрибок, який визначає головний суддя жеребом;

якщо рівність результатів зберігається, спортсмени посідають однакові місця і нагороджуються рівноцінними медалями;

у всіх інших випадках за наявності рівних результатів спортсмени посідають однакові місця.

6. Специфічні правила проведення змагань з ВС-акробатики

1. Загальні правила:

1) висота розкриття парашута для кожного спортсмена має бути попередньо визначена директором змагань та головним суддею з метою максимального горизонтального і вертикального ешелонування і не може перевищувати 1500 метрів над поверхнею землі;

2) спорядження: впродовж змагань спортсмени мають виконувати стрибки в одній й тій самій моделі ВС-комбенізона;

3) спортсмени можуть змінювати свої ролі в команді від стрибка до стрибка, проте протягом одного стрибка вони можуть виконувати лише одну роль (виконавець А, виконавець Б, відеооператор);

4) виконавець (визначаються як виконавець А, виконавець Б), який виконує перший маневр в кожній обов'язковій програмі стрибка, визначається як виконавець A; це встановлює роль виконавця у послідовності для решти програми стрибка.

Опис послідовностей міститься у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенту;

5) черговість стрибків всіх команд визначається жеребкуванням до початку змагань;

6) кожен член команди може приймати участь у змаганнях тільки у складі однієї команди.

2. Обов’язкова програма:

1) обов’язкова програма складається з двох обов’язкових послідовностей.

Опис обов’язкових послідовностей міститься у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенту;

2) обов’язкові послідовності повторюються до завершення робочого часу;

3) обов’язкові послідовності визначаються жеребкуванням;

4) жеребкування для кожного обов’язкового туру проводить головний суддя;

5) послідовності, які випали за жеребом, повертаються до загальної сукупності послідовностей після кожного жеребкування;

6) черговість обов'язкових послідовностей визначається за процедурою жеребкування.

3. Довільна програма:

1) зміст довільних програм вибирається виключно командою і може містити або не містити у собі захвати;

2) довільні програми можуть повторюватись у кожному довільному турі;

3) командам рекомендується надати опис своїх довільних програм головному судді до початку змагань, використовуючи стандартну форму, надану головним суддею.

Ненадання цієї інформації не впливає на результат команди.

Відхилення від опису довільної програми не впливає на результат.

4. Відеозапис у вільному падінні:

1) відеоспорядження для відеозапису у вільному падінні має бути спроможним передавати цифровий сигнал високої чіткості (HD 1080i/1080p) через сумісний засіб відеозв'язку, схваленого головним суддею;

2) відеооператор несе відповідальність за забезпечення сумісності відеообладнання із системою визначення результатів;

3) відеокамера має бути зафіксована на шоломі за допомогою статичного кріплення.

Жодних рухів з обертання, крену, рискання камери, механічного та/або цифрового регулювання масштабування зображення або будь-яких цифрових ефектів (за винятком "стабільний фотознімок" або іншої функції стабілізації зображення) не можуть бути використані під час стрибків на змаганнях.

Невиконання будь-якої із цих вимог призведе до нульової оцінки;

4) до початку суддівської конференції головний суддя змагань може призначити відеоконтролера.

Відеоконтролер уповноважений перевіряти відеоапаратуру щодо її відповідальності вимогам змагань.

Такі перевірки можуть здійснюватися за погодженням зі старшим суддею вправи у будь-який час у ході змагань за умови, що ці перевірки не заважають команді виконувати стрибок.

Якщо за висновком відеоконтролера відеоспорядження не відповідає вимогам, воно вважається непридатним для використання на цих змаганнях;

5) випадки неналежної роботи відеоустаткування команд розглядає експертна група у складі головного судді змагань, старшого судді вправи та відеоконтролера, яка має бути створена до початку офіційних тренувальних стрибків.

Рішення, винесені експертною групою, є остаточними і не є підставою для протесту;

6) організатор має забезпечити команди засобом ідентифікації з інформацією про команду та номер туру.

Відеозапис цієї інформації має бути зроблений відеооператором безпосередньо перед відокремленням команди від ЛА;

7) відеозапис команди має тривати безперервно від початку ідентифікації команди та туру, протягом усього стрибка з моментом відокремлення від ЛА.

Невиконання цієї вимоги призведе до нульової оцінки за стрибок;

8) відеооператор має надати відеосвідчення (відеозапис стрибка), необхідне для оцінки кожного стрибка, і показати дії команди відповідним третім особам.

За показ початку робочого часу відповідає відеооператор;

9) відеооператор після кожного стрибка повинен якомога скоріше доставити своє відеообладнання у визначене місце для перезапису.

Відеосвідчення мають бути доступними для перегляду або перезапису доти, доки всі оцінки не будуть оголошені як остаточні.

5. Повторні стрибки:

1) в ситуації, коли більшістю членів суддівської бригади відеосвідчення визнається невідповідним для проведення суддівства, відеообладнання має бути невідкладно передано на розгляд експертної групи для винесення рішення;

2) якщо експертна група дійде висновку щодо навмисного зловживання командою правилами, повторний стрибок не надається і команда отримує за цей стрибок нульову оцінку;

3) якщо експертна група визнає відеосвідчення незадовільним через певний фактор, що міг контролюватися командою, повторний стрибок не надається і команда отримає оцінку на основі наявного відео свідчення;

4) якщо експертна група визнає відеосвідчення незадовільними через погодні умови або незалежні причини, команді надається повторний стрибок;

5) контакт чи інші види взаємодій між спортсменами-виконавцями та/або відеооператором у команді не можуть бути підставою для повторного стрибка;

6) проблеми зі спортивним спорядженням (за винятком відеообладнання) не можуть бути підставою для повторного стрибка;

7) несприятливі погодні умови під час стрибка не є підставою для протесту.

Однак на розсуд головного судді повторний стрибок може бути наданий через несприятливі погодні умови.

6. Визначення переможців:

1) переможцями (1, 2 і 3 місця) є команди з трьома найвищими підсумковими результатами після всіх завершених турів;

2) якщо дві або більше команд мають однакові підсумкові результати, за наявності достатнього часу перші три місця будуть визначатись за підсумком додаткового стрибка за довільною програмою. Якщо рівність результатів все таки зберігається, для чіткого розподілу по місцям буде застосовується процедура, наведена у підпункті 6 пункту 2 глави 3 даного розділу.

7. Суддівство та оцінка стрибка

1. Вправа з льотної майстерності:

Оцінювання стрибка буде проводитись щонайменше двома суддями відповідної кваліфікації.

2. Вправа з ВС-акробатики:

1) після відокремлення будь-якого члена команди від ЛА стрибок оцінюється і визначається результат стрибка;

2) оцінювання суддями кожної послідовності закінчується із завершенням командою робочого часу або коли команда відмовилась від виконання необхідних вимог для цієї послідовності;

3) стрибки оцінюють за допомогою відеосвідчень, які надає відео- оператор;

4) суддівська бригада на змаганнях ІІІ рангу складається з п’яти суддів, які мають оцінити виконання програми стрибка кожною командою.

На змаганнях нижчого рангу допускається склад суддівської бригади із трьох суддів.

За можливості весь тур повинен оцінюватись одним і тим самим складом суддівської бригади;

5) обов'язкові програми: всі судді будуть оцінювати виконання програми;

6) довільні програми: всі судді визначають в цифрах всі оціночні виміри та критерії;

7) судді можуть переглядати стрибок максимум тричі.

На першому перегляді судді оцінюють всі три критерії: захвати (або схема польоту), стиль і відеозйомка.

Під час подальших переглядів допускається зміна оцінок.

Тим не менш, на розсуд старшого судді вправи може бути дозволено четвертий перегляд стрибка;

8) усі перегляди мають проводитись на нормальній швидкості;

9) судді можуть використовувати електронну систему підрахунку очок для запису оцінки виконання.

Стоп-кадр, визначений при першому перегляді в кінці робочого часу, буде застосовуватись при кожному перегляді.

Судді можуть корегувати свої записи після завершення суддівства стрибка.

Поправки до оціночних записів можуть вноситись, поки суддівська записка не засвідчена підписом старшого судді вправи;

10) хронометр, який застосовується суддями або особами/особою, призначеними головним суддею, вмикається, коли будь-який член команди відокремлюється від ЛА.

Якщо судді не можуть визначити початок робочого часу, відлік робочого часу починається з моменту відокремлення від ЛА відеооператора.

У такому випадку остаточний результат стрибка становитиме зменшену на 20 % отриману оцінку за стрибок (округлюється в меншу сторону).

3. Суддівство обов’язкових програм:

1) програма оцінюється за трьома критеріями: стиль, кількість захватів та операторська робота;

2) судді виставляють за кожний із вищевказаних критеріїв оцінку від нуля до десяти, виражену числом з одним знаком після коми (0,5; 5,5; 9,9 тощо), ґрунтуючись на принципах, наведених у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенті;

3) за кожне упущення в маневрі оцінка стилю зменшується на 1,5 очка;

4) судді у кожному турі дають одне очко за кожен зарахований захват, виконаний в послідовності протягом встановленого робочого часу.

Команди можуть продовжувати отримувати очки, повторно виконуючи послідовності в межах робочого часу;

5) за кожне упущення у захваті оцінка зменшується на одне очко.

Якщо порушення маневру в оцінюваній формації переноситься і на захват, це розглядається як тільки одне порушення за умови наявності чіткого наміру до вимог маневру для наступної формації;

6) мінімальна кількість очок для будь-якого оцінювання - 0 очок.

4. Суддівство довільних програм:

1) програма оцінюється за трьома критеріями: стиль, схема польоту і операторська робота;

2) судді виставляють за кожний із вищевказаних критеріїв оцінку від 0 до 10 у вигляді числа з одним знаком після коми (0,5; 5,5; 9,9 тощо), ґрунтуючись на визначені принципи, наведеними у відповідному додатку до Положення про змагання/Регламенту.

5. Обчислення результату:

1) результат команди для кожного туру розраховується усередненням трьох оцінок суддів після відкидання найвищої і найнижчої суддівських оцінок із округлених до одного знака після коми;

2) підсумковим результатом у турі для захватів (змагання обов’язкової програми), в оцінках стилю (всі програми), схеми польоту (довільні програмі) і відеозйомки (всі програми) буде значення від 0 % до 100 % за кожним критерієм серед усіх команд, найбільший бал дорівнює 100 % (100), відсутність оцінки - 0 % (0);

3) підсумковим результатом команди у вправі є сума результатів команди після всіх завершених турів;

4) всі оцінки кожного із суддів мають бути оприлюднені.

8. Тренувальні стрибки

1. Кожна команда має право на два офіційних тренувальних стрибки до початку змагань.

Конфігурація ЛА, системи суддівства та підрахунку результатів, які використовуються у змаганнях, також використовуються і для офіційних тренувальних стрибків.

2. Відсутність можливості для проведення офіційних тренувальних стрибків через погодні умови не є підставою для протесту.

3. До початку офіційних тренувальних стрибків капітан команди має можливість представити форму з описом довільних програм головному судді та пояснити маневри команди.

Якщо через погодні умови неможливо провести офіційні тренувальні стрибки, команди для оцінки можуть представити один-два попередньо записані тренувальні стрибки.

9. Інші суддівські обов'язки

1. Одна або кілька підконтрольних головному судді осіб (або стажистів під керівництвом керівника курсів із суддівської підготовки) можуть допомагати суддям у роботі з обладнанням, пристроями та в управлінні інформацією.

2. Один або більше підконтрольних головному судді кваліфікованих фахівців мають спостерігати за спортсменами під час процесу розкриття парашута та їхнього спуску.

Спостерігач повинен контролювати будь-які умови або побічні обставини, які можуть бути підставою для повторного стрибка і/або дискваліфікації з міркувань безпеки.

Наявність будь-яких особливих спостережень та побічних обставин має бути зафіксовано письмово.

3. Головний суддя і/або директор змагань може перервати перебіг вправи, якщо визначить, що метеорологічні умови не є безпечними для проведення вправи.

Таке рішення не є підставою для протесту.".

5. Додатки 1-8 викласти у такій редакції:

"

Додаток 1
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(пункт 1 глави 1 розділу ХІ)

ЗАГАЛЬНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ КОРИДОРУ

1. Ширина коридорів має становити 10 м впродовж усього коридору.

2. Усі коридори мають починатися над водною поверхнею.

Водна поверхня: повинна мати як мінімум, ширина 15 м, довжина 65 м,

зона безпеки - щонайменше 20 м перед воротами G 1;

глибина басейну - не менше 0,60 м від початку басейну до воріт G 2 по всій мінімальній ширині;

мінімальна глибина басейну від воріт G 2 до межі басейну поступово стає пологою, глибина біля воріт G 3 - 0,50 м, біля воріт G 4 - 0,40 м.

Якщо глибина води сягає більше 1,5 м, наявність рятувального човна і рятівного персоналу є обов'язковою.

3. В усіх коридорах мають бути п'ятиметрові зони безпеки з боків і в кінці коридору між межами коридору і глядачами.

Ця зона безпеки позначається маркерами не вище 5 м.

4. Усі курсові маркери - 1,5 м заввишки з мінімальним діаметром 0,20 м, контрастного кольору, який добре видно згори.

Курсові маркери мають бути виготовлені в такий спосіб, щоб унеможливити завдання шкоди спортсмену вони мають бути гнучкими та/або зміщуватись зі спортсменом.

Контури коридору після воріт G 5 позначаються межовими стрічками, чітко видимими з висоти.

5. Гранична лінія між водною та суходільною поверхнею коридору має бути чітко промаркована.

6. Усі коридори мають бути затверджені технічним директором коридору за погодженням з головним суддею змагань.


Додаток 2
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(підпункт 1 пункту 1 глави 2)

КОРИДОР
для вправи "Швидкість"

1. Коридор для вправи "Швидкість" визначається як дуга у 75 градусів кола радіусом 53,48 м, довжина якого 70 м, відміряна уздовж центральної лінії коридору.

2. Коридор складається з п'яти пар маркерів, включаючи вхідні і вихідні ворота. Курсові маркери усередині коридору мають бути контрастного кольору, який добре видно згори.

3. На виході з воріт G 1 та G 5 мають бути встановлені подвійні пари електронних датчиків, одна з яких на висоті 1,5 м, а друга - приблизно на висоті 0,6 м.

4. Як мінімум 10 м в кінці коридору мають бути суходільними.


Додаток 3
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(підпункт 2 пункту 1 глави 2)

КОРИДОР
для вправи "Дистанція"

1. Вимірювальний пристрій (вимірювальна рулетка) має бути протягнутий (протягнута) уздовж межі коридору по поверхні землі з кріпленнями по обох кінцях і через кожні 5 м.

2. Вимірювальна рулетка і її кріплення не мають створювати перешкод спортсменам або суддям. Розташування вимірювальної рулетки має бути узгоджено з головним суддею змагань.

3. Коридор для вправи "Дистанція" має складатися з 5-ти пар маркерів, відстань від вхідних воріт G 1 до воріт G 5 - 50 м.

4. Довжина коридору - мінімум 200 м.


Додаток 4
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(підпункт 3 пункту 1 глави 2)

КОРИДОР
для вправи "Зональна точність"

1. Водна поверхня - 44 м (± 1 м) від вхідних воріт до початку суходільної ділянки коридору.

2. Водяні ворота: два ряди курсових маркерів, які утворюють серію із чотирьох воріт на поверхні води. Відстань між водяними воротами - 12 м. Відстань від водяних воріт G 4 до початку суходільної ділянки коридору - 8 м (± 1 м).

3. Зони приземлення:

форма і розміри зон встановлюються відповідно до цих Правил;

Довжина зон:

зона 1 - від межі водної поверхні до воріт G 5, що встановлюються на суходолі на відстані 50 м від воріт G 1;


зона 2

6 м;

зона 3

5 м;

зона 4

4 м;


зона 5

3 м;

зона 6

2 м;

зона 7

2 м;


центральна зона 2х2 м;

зона 8

2 м;

зона 9

4 м;

зони заповнюються і покриваються матеріалом, призначеним для мінімізації травм, мають бути прийнятними для технічного директора коридору і головного судді змагань;

межові лінії зон мають бути позначені стрічками достатньої ширини, чітко видимі на земній поверхні та прийнятними для технічного директора коридору і головного судді змагань;

межові стрічки мають швидко встановлюватись на своє місце, виконуються з матеріалу, котрий забезпечує мінімальну ймовірність травмування;

центральна зона позначається межовими стрічками контрастного кольору відносно інших межових стрічок.


Додаток 5
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(підпункт 5 пункту 1 глави 3 розділу ХІ)

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
додаткової ваги

Вага спортсмена
зі спорядженням (кг)

Максимальна додаткова вага
(кг)

Загальна вага
(кг)

<77,2

15,9

93,1

<77,6

15,6

93,2

<78,1

15,3

93,4

<78,5

15,0

93,5

<79,0

14,6

93,6

<79,5

14,3

93,8

<79,9

14,0

93,9

<80,4

13,7

94,1

<80,8

13,4

94,2

<81,3

13,0

94,3

<81,7

12,7

94,5

<82,2

12,4

94,6

<82,6

12,1

94,7

<83,1

11,8

94,9

<83,5

11,5

95,0

<84,0

11,1

95,1

<84,5

10,8

95,3

<84,9

10,5

95,4

<85,4

10,2

95,6

<85,8

9,9

95,7

<86,3

9,5

95,8

<86,7

9,2

96,0

<87,2

8,9

96,1

<87,6

8,6

96,2

<88,1

8,3

96,4

<88,6

8,0

96,5

<89,0

7,6

96,6

<89,5

7,3

96,8

<89,9

7,0

96,9

<90,4

6,7

97,1

<90.8

6.4

97.2

<91,3

6,0

97,3

<91,7

5,7

97,5

<92,2

5,4

97,6

<92,6

5,1

97,7

<93,1

4,8

97,9

<93,6

4,5

98,0

<94,0

4,1

98,1

<94,5

3,8

98,3

<94,9

3,5

98,4

<95,4

3,2

98,6

<95,8

2,9

98,7

<96,3

2,5

98,8

<96,7

2,2

99,0

<97,2

1,9

99,1

<97,6

1,6

99,2

<98,1

1,3

99,4

<98,6

1,0

99,5

<99,0

0,6

99,6

<99,5

0,3

99,8

<99,9

0,0

99,9

100+

0,0Додаток 6
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(підпункт 1 пункту 1 глави 2)

СХЕМА
коридору для вправи "Швидкість"

Дугоподібний швидкісний коридор (швидкісна дуга 70 м)


Додаток 7
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(пункт 1 глави 7 розділу ХІ)

СХЕМА
коридору для вправи "Дистанція"


Коридор для вправи "Дистанція" з розташуванням водяних воріт


Додаток 8
до Правил спортивних змагань
з парашутного спорту
(пункт 1 глави 8 розділу ХІ)

СХЕМА
коридору для вправи "Зональна точність"

"

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Біднийвгору