Документ z0740-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.2006, підстава - z1312-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.08.2003 N 94/387
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2003 р.
за N 740/8061
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 }
Про затвердження Порядку надання
Держфінмоніторингом ДПА України
узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані
з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та отримання
інформації про хід їх опрацювання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту фінансового моніторингу
N 75/410 ( z0995-04 ) від 21.07.2004
N 107/171 ( z0556-05 ) від 11.05.2005 )

Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ), "Про державну податкову службу в Україні " ( 509-12 ),
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом ДПА України
узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
(далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу
Держфінмоніторингу (Несен С.О.) спільно з юридично-правовим
відділом Управління міжнародного співробітництва та
нормативно-правової роботи Держфінмоніторингу (Саченко І.П.)
забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України
цього наказу.
3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ
Держфінмоніторингу (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації
забезпечити опублікування цього наказу.
4. Начальникам відповідних структурних підрозділів ДПА
України та Держфінмоніторингу організувати вивчення Порядку
особовим складом та встановити контроль за його виконанням
відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Державної податкової адміністрації України
Жвалюка В.Р. та Першого заступника Міністра фінансів України -
голову Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія С.Г.
Перший заступник
Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту
фінансового моніторингу С.Г. Гуржій
В.о. Голови Державної податкової
адміністрації України О.І. Шитря

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу,
Державної податкової
адміністрації України
12.08.2003 N 94/387
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2003 р.
за N 740/8061

ПОРЯДОК
надання Держфінмоніторингом ДПА України
узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та отримання
інформації про хід їх опрацювання
( За всім текстом Порядку слово "Держфінмоніторинг" у всіх
відмінках замінено словами "Держфінмоніторинг України"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 107/171
( z0556-05 ) від 11.05.2005 )
1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом
України ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, а також отримання інформації
про хід опрацювання наданих матеріалів.
2. Узагальнені матеріали - опис фінансових операцій, які
можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, із
зазначенням підстав уважати, що такі операції можуть бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням
тероризму. ( Порядок доповнено пунктом 2 згідно з Наказом
Державного департаменту фінансового моніторингу N 107/171
( z0556-05 ) від 11.05.2005 )
3. Інформація про фінансові операції, одержана
Держфінмоніторингом України, обробляється та аналізується з метою
виявлення в цих операціях ознак легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом. За наявності достатніх підстав, що фінансова операція може
бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, Держфінмоніторинг України надає ДПА України
узагальнені матеріали (далі - матеріали).
4. Матеріали можуть складатись з таких відомостей: про суб'єктів, задіяних у здійсненні фінансової операції:
повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний
номер платника податків, прізвище, ім'я та по батькові (для
фізичних осіб); адреси реєстрації (місць проживання) суб'єктів та їх
контрагентів, у т.ч. нерезидентів; МФО, код ЄДРПОУ, назви банків та номери рахунків через які
здійснювалися операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; розширений виклад змісту операцій, які можуть бути пов'язані
з легалізацією (відмиванням) доходів, із взаємовідносинами та
зв'язками між суб'єктами, обставин їх здійснення та ймовірними
наслідками, які вони спричинили. Висновки у матеріалах повинні об'єктивно та обгрунтовано
мотивувати підозри стосовно того, що фінансові операції
здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
5. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі
матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною
комісією Державного департаменту фінансового моніторингу
по розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія). До участі в засіданнях експертної комісії можуть залучатися
експерти Державної податкової адміністрації України, склад
і повноваження яких затверджуються окремим наказом. Матеріали та, за наявності, додатки до них надаються на
паперових носіях та/або в електронному вигляді разом із
відповідним супровідним листом за підписом Голови або заступника
Голови Держфінмоніторингу України. ( Абзац третій пункту 5 в
редакції Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу
N 107/171 ( z0556-05 ) від 11.05.2005 ) Копія супровідного листа надається до Генеральної прокуратури
України. Матеріалам, згідно з переліком конфіденційної інформації, що
є власністю держави, надається гриф "Для службового користування".
У разі якщо матеріали мають додатки, які містять комерційну
та/або банківську таємницю, в узагальнених матеріалах та
супровідному листі до них робиться запис: "Додатки містять
банківську та/або комерційну таємницю". ( Пункт в редакції Наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу N 75/410 ( z0995-04 ) від 21.07.2004 )
6. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів
до Держфінмоніторингу України надсилається повідомлення про номер
і дату їх реєстрації в ДПА України. У разі направлення вказаних
матеріалів до відповідних регіональних підрозділів ДПА України
надсилається повідомлення, у якому зазначаються назва
регіонального підрозділу та дата направлення первинних матеріалів.
( Пункт в редакції Наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу N 75/410 ( z0995-04 ) від 21.07.2004 )
7. Організація документообігу, у т.ч. електронного, та
проведення перевірок матеріалів, надісланих до ДПА України,
здійснюється спеціалізованим підрозділом, завданням якого є
запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
8. Про прийняті рішення по суті матеріалів, але не рідше ніж
раз на три місяці, ДПА України інформує про них Держфінмоніторинг
України. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 75/410 ( z0995-04 ) від
21.07.2004 )
9. У разі потреби уточнення даних, що містяться в отриманих
матеріалах, ДПА України може запитувати у Держфінмоніторингу
України додаткову інформацію. Запити повинні містити посилання на
номер та дату супровідного листа Держфінмоніторингу України, яким
направлялись такі матеріали і підписуються посадовою особою, що
відповідає за роботу служби, яка направила запит. ( Пункт із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
фінансового моніторингу N 75/410 ( z0995-04 ) від 21.07.2004 )
10. У разі отримання Держфінмоніторингом України додаткової
інформації стосовно фінансових операцій, матеріали щодо яких
надавалися раніше, - така інформація обробляється, формуються
додаткові матеріали, які направляються до ДПА України в
установленому порядку, з посиланням на номер та дату супровідного
листа, яким направлялись первинні матеріали. ( Пункт із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту фінансового
моніторингу N 75/410 ( z0995-04 ) від 21.07.2004 )
11. Інформація стосовно переданих/отриманих матеріалів та
ходу їх опрацювання, у тому числі вхідні та вихідні реквізити
листів, обліковується в автоматизованих інформаційних системах
Держфінмоніторингу України і ДПА України.
12. Одержані ДПА України матеріали розглядаються в
установленому законодавством порядку та в межах компетенції.
13. Відомості, що містяться в матеріалах наданих
Держфінмоніторингом України, запитах і повідомленнях ДПА України
про хід і результати їх опрацювання, належать до інформації з
обмеженим доступом, мають конфіденційний характер, є власністю
держави, не підлягають передачі третім особам і можуть бути
використані лише в рамках протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
14. ДПА України і Держфінмоніторинг України забезпечують
збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і
підтримують належні умови для її використання, а також запобігання
несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
15. З метою недопущення незаконного поширення інформації, у
т.ч. при опрацюванні матеріалів і запитів, а також передачі
інформації, відповідальні посадові особи зобов'язані забезпечити
захист інформації, яка стала їм відома внаслідок виконання
завдань, передбачених цим Порядком.
Начальник Управління взаємодії
з суб'єктами фінансового
моніторингу
Державного департаменту
фінансового моніторингу С.О.Несен
Директор Департаменту боротьби
з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом,
Державної податкової
адміністрації України О.І.Бондаренковгору