Документ z0739-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2017, підстава - z1666-16

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2015  № 128


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2015 р.
за № 739/27184

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 314  від 05.12.2016}

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою забезпечення належної організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах (далі - Порядок), що додається.

2. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М.П.) забезпечити:

організацію прийому громадян відповідно до Порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Управлінню містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р.Р.

Перший заступник Міністра

В.Є. КістіонЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.06.2015  № 128


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2015 р.
за № 739/27184

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) та її територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

2. Посадові особи Держгеокадастру та її територіальних органів, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Головою Держгеокадастру, його першим заступником та заступником (далі - керівництво Держгеокадастру), керівництвом відповідного територіального органу Держгеокадастру проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, затвердженими наказами Держгеокадастру та відповідного територіального органу, які розміщуються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та відповідного територіального органу Держгеокадастру.

4. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

6. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на особистий прийом до керівництва Держгеокадастру здійснює структурний підрозділ апарату Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 3 або за телефоном: (044) 244-82-47 щодня (крім святкових та вихідних днів) з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), обідня перерва - з 13.00 до 13.45.

7. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на особистий прийом до керівництва відповідного територіального органу Держгеокадастру здійснює відповідальний структурний підрозділ, визначений наказом цього органу.

8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Держгеокадастру, до компетенції якого належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Під час попереднього запису на особистий прийом заявника має бути попереджено про внесення його персональних даних до бази персональних даних Держгеокадастру та його територіального органу.

9. У записі на особистий прийом до керівництва Держгеокадастру та його територіальних органів може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що було вирішено по суті;

2) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство;

3) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

4) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством).

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У разі відмови в записі структурним підрозділом апарату Держгеокадастру та відповідним структурним підрозділом територіального органу Держгеокадастру громадянинові надаються відповідні роз’яснення щодо причин відмови.

11. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Держгеокадастру (надання громадянам усних роз’яснень, консультацій тощо), здійснюють керівники (працівники) структурних підрозділів Держгеокадастру. Графік особистого прийому керівниками (працівниками) структурних підрозділів Держгеокадастру затверджується наказом Держгеокадастру. Організацію розгляду зазначених звернень проводить структурний підрозділ апарату Держгеокадастру.

12. Запис громадян на особистий прийом до керівництва Держгеокадастру та його територіальних органів проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу апарату Держгеокадастру або відповідних підрозділів територіального органу Держгеокадастру відповідно до компетенції.

13. Структурний підрозділ апарату Держгеокадастру або відповідний підрозділ територіального органу Держгеокадастру подає документи та інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозицій (зауважень), для вивчення та опрацювання до структурного підрозділу апарату Держгеокадастру або територіального органу Держгеокадастру, до компетенції якого належить вирішення питання.

14. Структурні підрозділи апарату Держгеокадастру або його територіального органу по кожному зверненню відповідно до компетенції в п’ятиденний строк готують пропозиції щодо вирішення порушених громадянами питань та разом з обґрунтуванням повертають до структурного підрозділу апарату Держгеокадастру або відповідного структурного підрозділу територіального органу Держгеокадастру.

15. Структурний підрозділ апарату Держгеокадастру або відповідний структурний підрозділ територіального органу Держгеокадастру подає опрацьовані матеріали керівництву Держгеокадастру або його територіального органу для ознайомлення та проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком.

16. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

На прийомі громадян можуть бути присутніми їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

17. Посадова особа під час проведення особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

18. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова інформація.

19. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

20. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому керівництвом Держгеокадастру, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

21. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому керівництвом відповідного територіального органу Держгеокадастру, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

22. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до структурного підрозділу апарату Держгеокадастру та до відповідного структурного підрозділу територіального органу Держгеокадастру для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Структурні підрозділи апарату Держгеокадастру, її територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до компетенції у триденний строк подають пропозиції про результати опрацювання наданих матеріалів щодо розгляду звернень громадян за підписом керівника до відповідного структурного підрозділу апарату Держгеокадастру.

23. Облік громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом апарату Держгеокадастру, до повноважень якого належать зазначені питання, та відповідним структурним підрозділом територіального органу Держгеокадастру.

Начальник
Управління містобудування,
архітектури та планування
територій
С.Я. Білоусвгору