Документ z0739-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2007 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2007 р.
за N 739/14006

Про внесення змін до Інструкції про порядок
надання юридичним особам повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю, затвердженої наказом
Держекспортконтролю України від 15.03.2006 N 82

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ), Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97
N 767 ( 767-97-п ) (із змінами), та з метою приведення Інструкції
у відповідність до Указу Президента України від 05.03.2007 N 180
( 180/2007 ) "Про Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції про порядок надання юридичним особам
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю (далі - Інструкція), затвердженої
наказом Державної служби експортного контролю України від
15.03.2006 N 82 ( z0345-06 ) (із змінами), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 345/12219, такі
зміни:
1.1. Пункт 2.7 Інструкції ( z0345-06 ) виключити.
1.2. У пунктах 2.8 та 2.9 Інструкції ( z0345-06 ) слово
"Комітетом" замінити словами "Експертною Комісією".
1.3. В абзаці першому пункту 2.12 слова "та Комітетом"
вилучити. У зв'язку з цим пункти 2.8-2.15 Інструкції ( z0345-06 )
вважати відповідно пунктами 2.7-2.14.
2. Начальнику відділу розробки нормативних актів та
забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю
Відзіговській Т.В. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
3. Начальнику відділу інформаційних технологій Горовому О.А.
в 5-денний термін з дня державної реєстрації наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити оприлюднення зазначеного наказу на
веб-сайті Держекспортконтролю України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю України Решетілова І.В. відповідно до
функціональних обов'язків.
Голова Служби Ю.А.Петроченковгору