Документ z0738-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.08.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2017  № 522


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2017 р.
за № 738/30606

Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 308, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 486/26931, що додаються.

2. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України
К.М. Ляпіна


М.В. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.05.2017 № 522


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2017 р.
за № 738/30606

ЗМІНИ
до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті

1. У розділі I:

1) абзац восьмий пункту 2 після слів "наведених у" доповнити словами та цифрами "Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року,";

2) у пункті 4:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом першим;

абзац перший після слів "відповідно до вимог" доповнити словами та цифрами "Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року,";

3) пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 20 вважати відповідно пунктами 5 - 19;

4) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Митні формальності відносно судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, можуть здійснюватись документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.";

5) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10. Агентська організація (морський агент) подає митниці інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України у строки, визначені пунктом 5 Типової ТС контролю, в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку. Така інформація використовується митницею виключно для визначення форм та обсягів контролю, достатніх для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.";

в абзаці другому слово "комісії" замінити словами "посадових осіб контролюючих органів";

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Адміністрація порту або агентська організація (морський агент) забезпечує доставку на судно посадових осіб контролюючих органів з метою виконання покладених на них функцій, а також повернення їх до своїх установ.";

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. На судно, що прибуло із-за кордону, для здійснення контрольних процедур посадові особи контролюючих органів піднімаються після завершення санітарного контролю та з дозволу представника санітарно-епідеміологічної служби.";

8) в абзаці третьому пункту 15 слово "комісії" замінити словами "посадових осіб контролюючих органів із судна".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

у пункті 1 слова "в складі комісії" виключити;

у пункті 2:

абзац п'ятий підпункту 1 викласти в такій редакції:

"визначає необхідність застосування додаткових митних формальностей за результатами системи управління ризиками, у тому числі перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань;";

абзац восьмий підпункту 1 викласти в такій редакції:

"у разі здійснення контролю безпосередньо на судні узгоджує з агентською організацією (морським агентом) час прибуття посадових осіб контролюючих органів на судно;";

абзац п'ятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"визначає необхідність застосування додаткових митних формальностей за результатами системи управління ризиками, у тому числі перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань;";

абзац одинадцятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"у разі здійснення контролю безпосередньо на судні узгоджує з агентською організацією (морським агентом) час прибуття посадових осіб контролюючих органів на судно;";

у пункті 5 слова "у складі комісії" виключити;

2) у главі 2:

в абзаці сьомому пункту 1 слова "у складі комісії" виключити;

абзац п'ятий пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом п'ятим;

в абзаці першому пункту 8 слова "без участі комісії на борту судна" виключити;

3) у пункті 5 глави 3 слова "та підписує акт здійснення комісійного контролю судна у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення з визначенням часу здійснення митного контролю" виключити.

3. У розділі V:

1) у пункті 1:

"абзац перший, другий викласти в такій редакції:

"1. Агентська організація (морський агент) надає митниці інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України (далі - Попередня інформація), у строки, визначені пунктом 5 Типової ТС контролю.

Попередня інформація направляється агентською організацією (морським агентом) в електронному вигляді за структурою та у форматі, узгодженими. ДФС України з кожною із агентських організацій (з кожним з морських агентів) шляхом укладення угоди про інформаційний обмін і відповідного протоколу, а у разі застосування ІСПС - до ІСПС на підставі Угоди про інформаційне співробітництво, укладеної агентською організацією (морським агентом) з державним підприємством "Адміністрація морських портів України".";

в абзацах третьому, четвертому слово "Інформація" у різних відмінках замінити словами "Попередня інформація" у відповідних відмінках;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Попередня інформація передається у формі електронного документа, що містить:

1) загальні відомості:

назва агентської організації (морського агента), що подає інформацію;

дата та час надання інформації агентською організацією (морським агентом);

дата завантаження товарів на борт судна в порту первинного навантаження (за наявності);

назва перевізника товару;

назва експедитора товару, його адреса та код країни експедитора товару відповідно до Класифікатора країн світу (за наявності);

2) відомості про судно закордонного плавання:

назва судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна) та код IMO судна;

тип судна (контейнерне, універсальне тощо);

опис прапора, під яким плаває судно (код країни (альфа-2) відповідно до Класифікатора країн світу);

номер рейсу;

заплановані дата та час прибуття судна у порт на митній території України;

3) відомості про товари:

назва перевізника товару (лінії) (латинськими літерами);

код місця походження (місце, де розпочалося транспортування товару, включаючи переміщення наземними видами транспорту) відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН) (у випадку відсутності відомостей щодо місця, де почалось транспортування наземними видами транспорту, - код порту, в якому проводилося первинне навантаження товару на судно, відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН);

код порту, в якому проводилося первинне навантаження товару на судно, відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН;

код порту, в якому товари були навантажені на поточне судно, відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН;

код першого порту вивантаження на митній території України відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН;

код місця доставки товарів (місце, де товари будуть остаточно вивантажені із судна) відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН;

код місця остаточної доставки товарів (місце, де закінчиться транспортування товару, включаючи переміщення наземними видами транспорту) відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН (у випадку відсутності відомостей щодо місця остаточної доставки товарів - код місця доставки товарів (місце, де товари будуть остаточно вивантажені із судна) відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН);

назва відправника, його місцезнаходження (місце проживання) та код країни відправлення відповідно до Класифікатора країн світу;

код країни відправлення відповідно до Класифікатора країн світу;

назва одержувача, його місцезнаходження (місце проживання) та код країни одержувача відповідно до Класифікатора країн світу (крім випадків, коли така інформація відсутня, наприклад при переміщенні товарів "на пред'явника");

назва особи, що повідомляється про доставку, її місцезнаходження (місце проживання) та код країни особи, що повідомляється про доставку, відповідно до Класифікатора країн світу (за наявності);

коди країн транзиту товарів відповідно до Класифікатора країн світу при переміщенні товарів із порту, де проводилося первинне навантаження, до першого порту призначення на митній території України, що зазначаються в хронологічному порядку (за наявності);

номер і дата коносамента (річкової накладної);

номер контейнера;

код типу контейнера відповідно до Класифікатора типів контейнерів;

номер та тип пломби при відправці;

код виду упаковки відповідно до Класифікатора видів упаковок (за наявності);

загальна кількість місць (згідно з коносаментом);

опис товарів в обсязі, достатньому для ідентифікації товарів для митних, статистичних та транспортних цілей;

код товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів на рівні 6 знаків;

вага товару (брутто, кг) у контейнері;

об'єм вантажу (куб. м) у контейнері;

кількість місць у контейнері;

клас небезпеки вантажу IMO відповідно до Міжнародного кодексу морських перевезень небезпечних вантажів;

код небезпеки вантажу (чотиризначний номер UN ООН речовини або виробу згідно з Рекомендаціями ООН з перевезення небезпечних вантажів);

4) додаткові відомості (агентською організацією/морським агентом/може бути надана інша наявна інформація, що може мати значення при визначенні форм та обсягу контролю товарів).";

3) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Попередня інформація надається агентською організацією (морським агентом) ДФС із застосуванням мережі Інтернет або у разі функціонування в порту ІСПС завантажується з ІСПС, автоматично перевіряється на відповідність установленим структурі й формату та розміщується в ЄАІС ДФС.";

абзац другий виключити;

4) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Форми та обсяги митного контролю щодо товарів визначаються за результатами застосування системи управління ризиками.

5. Після визначення форм та обсягів митного контролю митниця направляє інформацію про них агентській організації (морському агенту) засобами мережі Інтернет.

Інформація про визначені митні формальності подається агентській організації (морському агенту) не пізніше ніж за чотири години до заходу судна в порт призначення на митній території України.

Якщо в порту функціонує ІСПС, інформація подається агентській організації (морському агенту) за допомогою ІСПС."

5) пункти 6, 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 6, 7;

6) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Попередньо визначені із застосуванням системи управління ризиками форми та обсяги митного контролю можуть бути змінені під час або після вивантаження судна з урахуванням фактичної інформації (наявних товарів, фізичного стану контейнера, упаковки тощо) чи при здійсненні безпосередньо в пункті пропуску митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації.";

7) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі ненадання агентською організацією (морським агентом) Попередньої інформації у строки, визначені пунктом 5 Типової ТС контролю, надання неповної Попередньої інформації та/або неточної Попередньої інформації такі товари вважаються високоризиковими та після прибуття контейнерів у пункт пропуску через державний кордон України можуть підлягати застосуванню до них митних формальностей, спрямованих на встановлення фактичних відомостей щодо переміщуваних вантажів.".

В.о. директора
Департаменту митної політики


О.П. Москаленковгору