Документ z0737-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2019  № 2008/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 737/33708

Про інформаційну взаємодію автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення оперативного отримання державними та приватними виконавцями відомостей про боржників - фізичних осіб, необхідних для здійснення виконавчого провадження, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.

2. Адміністратору автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян:

вжити заходів, необхідних для впровадження технічної можливості реалізації Порядку інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого цим наказом, протягом чотирьох місяців з дати набрання чинності цим наказом;

до запровадження інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому цим наказом, забезпечити отримання виконавцями під час виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу на підставі договору, укладеного з адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сукманову О.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
С. Лур’єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03 липня 2019 року № 2008/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 737/33708

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян

1. Цей Порядок визначає процедуру інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - Система) та Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) шляхом доступу до відомостей Реєстру про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть боржників - фізичних осіб (далі - інформаційна взаємодія) під час виконання державними та приватними виконавцями (далі - виконавці) судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

2. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних Системи та Реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Інформаційну взаємодію забезпечує державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене адміністратором Системи та Реєстру (далі - Адміністратор).

4. Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист конфіденційної інформації.

5. Доступ до інформації про боржника - фізичну особу, передбаченої у пункті 1 цього Порядку, забезпечується шляхом формування виконавцем у Системі пошукового запиту до Реєстру за такими відомостями:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) боржника - фізичної особи;

дата народження боржника - фізичної особи.

6. Технічна підтримка передачі відомостей забезпечується Адміністратором.

7. Адміністратор забезпечує своєчасну передачу та приймання відомостей, перелік та обсяг яких визначаються у протоколі, підписаному ним та затвердженому Міністерством юстиції України.

8. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії Системи та Реєстру і зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються у додатках до протоколу, передбаченого пунктом 7 цього Порядку.

9. Електронні дані повинні містити інформацію з Реєстру, актуальну на дату та час передання відповіді на пошуковий запит.

10. Інформація, що передається з Реєстру у порядку інформаційної взаємодії, використовується з додержанням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» під час здійснення виконавцями повноважень, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту приватного права


О. Ференсвгору