Документ z0737-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 315 від 29.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 вересня 2002 р.
за N 737/7025
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про внесення змін до окремих нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та постанови Правління
Національного банку України від 02.08.2002 N 283 ( z0643-02 ) "Про
затвердження Тимчасового положення про порядок кредитування
(рефінансування) Національним банком України банків, які
здійснюють довгострокове кредитування", а також з метою складання
та подання звітності за довгостроковими кредитами на
інноваційно-інвестиційні проекти, які надані банками України
суб'єктам господарської діяльності за участю Національного
банку України, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Увести до групи рахунків 207 "Кредити в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" класу 2
"Операції з клієнтами" Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (зі
змінами), рахунок 2072 А "Довгострокові кредити на
інноваційно-інвестиційні проекти, які надані суб'єктам
господарської діяльності за участю Національного банку України".
2. Увести до групи рахунків 207 "Кредити в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" класу 2
"Операції з клієнтами" Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0495500-97 ) (зі змінами), рахунок 2072 А "Довгострокові
кредити на інноваційно-інвестиційні проекти, які надані суб'єктам
господарської діяльності за участю Національного банку України" та
викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів на
інноваційно-інвестиційні проекти, які надані банками суб'єктам
господарської діяльності, за рахунок самостійно мобілізованих
ресурсів та кредитів, отриманих від Національного банку України. За дебетом рахунку проводяться суми наданих банками
довгострокових кредитів на інноваційно-інвестиційні проекти за
рахунок самостійно мобілізованих ресурсів та кредитів, отриманих
від Національного банку України, а також перенесення сум
заборгованості з балансових рахунків 2073 та 2074 у разі залучення
кредитів від Національного банку України. За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за довгостроковими кредитами на інноваційно-інвестиційні проекти,
а також суми, які перераховані на рахунки простроченої, сумнівної
заборгованості".
3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмахвгору