Документ z0736-96, перша редакція — Прийняття від 11.12.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N ЛП-39 від 11.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
25 грудня 1996 р.
за N 736/1761

Про затвердження Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення і реалізацію виробів з їх
використанням, збирання і переробку твердих і
рідких відходів виробництва, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту
цих матеріалів, про умови і правила здійснення
цих видів діяльності та контролю за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізацію виробів
з їх використанням, збирання і переробку твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
брухту цих матеріалів, про умови і правила здійснення цих видів
діяльності та контролю за їх дотриманням (далі - Інструкція), що
додається. 2. Відділу впровадження загальнодержавної системи
ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.), Головному
управлінню дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Міністерства фінансів (Видолоб В.В.) у встановленому порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести Інструкцію до відома працівників відділів
Ліцензійної палати та працівників Міністерства фінансів України. 3. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної
палати (Корнійчук В.Г.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки додержання порядку надання Міністерством фінансів
України спеціальних дозволів (ліцензій). 4. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру
( 364-96-п ) Ліцензійної палати (Небильцов В.Я.) забезпечити
щомісячні включення інформації про видачу ліцензій Міністерством
фінансів України до Єдиного державного ліцензійного реєстру. 5. Головному управлінню дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння Міністерства фінансів (Видолоб В.В.) забезпечити
публікацію Інструкції в засобах масової інформації. 6. Інструкцію про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності по видобуванню дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовленню та реалізації виробів з їх використанням,
збиранню і переробці твердих і рідких відходів виробництва, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухт цих
матеріалів, контроль за їх дотриманням та про порядок видачі
ліцензій, затверджену наказом Мінфіну України від 6 січня 1994
року N 1 ( z0026-94 ), визначити такою, що втратила чинність. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Голови Ліцензійної палати Третьякова С.І. і Першого
заступника Міністра фінансів України Гончарука М.О.
Заступник Міністра економіки
Голова Ліцензійної палати В.І.Маринін
Міністр фінансів В.М.Короневський
N 264 від 11.12.96
Затверджено
наказом Ліцензійної палати
при Мінекономіки України та
Міністерства фінансів України
від 11.12.1996 р. N ЛП-39/264
Інструкція
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізацію виробів
з їх використанням, збирання, переробку твердих і рідких
відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, брухту цих матеріалів, про умови і
правила здійснення цих видів діяльності та контролю за
їх дотриманням
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів
діяльності" (із змінами та доповненнями), від 8 серпня 1995 року
N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при Міністерстві
економіки" і визначає порядок отримання, продовження, анулювання
спеціальних дозволів (ліцензій) на видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, виготовлення та реалізацію
виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, збирання і переробку твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
брухту цих матеріалів, а також визначає умови і правила здійснення
зазначених видів діяльності. 1.2. Міністерство фінансів є органом, що видає спеціальні
дозволи (ліцензії) на види діяльності, передбачені п.1.1 цієї
Інструкції. Провадження справ з ліцензування здійснює Головне управління
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 1.3. Інструкція є обов'язковою для підприємств, установ,
організацій, незалежно від їх форми власності,
громадян-підприємців України, а також громадян зарубіжних країн
(далі - суб'єкти підприємництва), що здійснюють свою господарську
діяльність згідно з чинним законодавством України. 1.4. Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів
підприємництва, які здійснюють: а) видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
що включає в себе: - вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів
гірничо-збагачувального або металургійного виробництва з
одержанням концентратів та інших напівпродуктів, що містять
дорогоцінні метали; - вилучення дорогоцінного каміння з руд або пісків та його
сортування; б) виготовлення та реалізацію виробів з використанням
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що включає в себе: - виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, з наступною їх реалізацією чи без неї; - виготовлення виробів, що не містять у собі дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, але в процесі їх виробництва
використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння; - виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння з їх наступною реалізацією чи без неї; - виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з
використанням дорогоцінних металів; - виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів; - виготовлення, обробку дорогоцінного і напівдорогоцінного
каміння, у тому числі огранку алмазів у діаманти та їх оцінку; - виготовлення інструменту та інших виробів технічного
призначення з природних алмазів; - виготовлення виробів при проведенні науково-дослідних робіт
з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - реалізацію (оптову, роздрібну) дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, ювелірних та інших побутових виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сировини природних і
технічних алмазів; - реалізацію ювелірних та інших побутових виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, прийнятих на
комісію, під заставу, скуплених у населення; в) збирання, переробку твердих і рідких відходів виробництва,
що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих
матеріалів, що включає в себе: - збирання, первинну переробку, переробку твердих і рідких
срібломістких відходів; - збирання, первинну переробку, переробку брухту і відходів
дорогоцінних металів від списаної електронної техніки, виведеного
з експлуатації обладнання, приладів, комплектуючих виробів,
деталей тощо; - афінаж дорогоцінних металів, тобто процес очищення
вилучених дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів,
доведення дорогоцінних металів до рівня, що відповідає державним
стандартам і технічним умовам, що діють на території України, або
міжнародним стандартам; - збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих
або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів
технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне
каміння; - рекуперацію дорогоцінного каміння, тобто вилучення
дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з
експлуатації з інших причин інструментів та інших виробів
технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне
каміння, з наступним доведенням (очищенням) до рівня, що
відповідає технічним умовам або класифікатору алмазів. 1.5. Ліцензуванню не підлягає підприємницька діяльність,
пов'язана: - з виготовленням і реалізацією виробів, у процесі
виробництва яких дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння
використовуються у складі обладнання, приладів, електронної
техніки, комплектуючих виробів, деталей тощо; - з виготовленням і реалізацією виробів, у процесі
виробництва яких використовуються срібломісткі світлочутливі
матеріали (крім кінокопіювальних підприємств та кіностудій); - із збиранням брухту і відходів дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння власного виробництва. 1.6. Ліцензія на видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізацію виробів з їх
використанням, збирання та переробку твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
їх брухту є документом, що надає право суб'єкту підприємництва на
здійснення конкретного виду або всіх видів діяльності,
передбачених п.1.4, у разі додержання ним умов та правил
здійснення цієї діяльності у межах території України.
II. Порядок подання заяв суб'єктами підприємництва
для отримання ліцензії
2.1. Для отримання ліцензії на видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, виготовлення та реалізацію
виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, збирання, переробку твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
брухту цих матеріалів суб'єкт підприємництва подає до Міністерства
фінансів України заяву. У заяві обов'язково має бути зазначено: - прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця або
повне найменування юридичної особи; - поштова адреса громадянина або місце розташування юридичної
особи; - місце здійснення підприємницької діяльності; - телефон, телетайп, факс; - перелік документів, що додаються до заяви. Заява юридичної особи підписується керівником чи заступником
керівника і засвідчується печаткою. 2.2. До заяви додаються: - юридичною особою - нотаріально завірені копії установчих
документів, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства; - підприємцем-громадянином - нотаріально завірені копії
свідоцтва про державну реєстрацію, як суб'єкта підприємництва та
копії документів, що засвідчують рівень його освіти і
кваліфікації; - копія реєстраційного посвідчення Державної пробірної палати
України чи регіонального державного управління пробірного нагляду; 2.3. З урахуванням специфіки конкретного виду діяльності
суб'єкт підприємництва додатково подає такі документи: На видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: - копію ліцензії Держкомгеології України на експлуатацію
родовищ корисних копалин. На виготовлення і реалізацію виробів з використанням
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: - копію внутрішнього положення з питань використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. На збирання, переробку брухту і відходів, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння: - копію внутрішнього положення з питань збирання, переробки
брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про
безпеку для здоров'я при здійсненні цього виду діяльності; - експертний висновок регіонального підрозділу Мінекобезпеки
про екологічну безпеку при здійсненні цього виду діяльності. 2.4. Суб'єкти підприємництва несуть відповідальність за
відповідність установчих документів чинному законодавству та
достовірність інформації в документах, поданих для одержання
ліцензії. 2.5. Реєстрація заяв суб'єктів підприємництва провадиться з
моменту подачі документів.
III. Порядок розгляду заяв суб'єктів підприємництва
для отримання ліцензії
3.1. Заяви з документами, визначені у розділі II, подаються
до Головного управління дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння Міністерства фінансів України. Працівники Головного управління дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння проводять експертизу поданих документів з
метою надання права на здійснення видобування дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізації виробів з
використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
збирання і переробки твердих і рідких відходів виробництва, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих
матеріалів. 3.2. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається Міністерством у строк не пізніше 30 днів з дня
прийняття заяви і необхідних документів.
IV. Порядок видачі ліцензії
4.1. Ліцензія на право видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізацію виробів з
використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
збирання і переробку твердих і рідких відходів виробництва, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухт цих
матеріалів видається за встановленою формою (додаток N 1) за
підписом Заступника Міністра та засвідчується печаткою
Міністерства. Ліцензія видається при наявності документа про
перерахування плати за видачу ліцензії (платіжне доручення,
квитанція). Копія ліцензії залишається в Міністерстві. 4.2. Ліцензія реєструється в книзі обліку ліцензій
Міністерства фінансів (додаток N 2). 4.3. У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі подачі
документів, які не відповідають вимогам, зазначеним у розділі II
цієї Інструкції. Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється
суб'єктові підприємництва у письмовій формі із зазначенням причин
відмови. 4.4. Ліцензія на здійснення підприємницької діяльності
видається на три роки. 4.5. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку,
встановленому для її одержання. 4.6. За видачу ліцензії сплачується сума: - юридичними особами - у розмірі 12 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; - громадянами-підприємцями - у розмірі 2 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Уся сума плати зараховується до Державного бюджету України. 4.7. Ліцензія не підлягає передачі для використання її іншим
суб'єктам підприємництва. 4.8. Ліцензія втрачає чинність у разі закінчення терміну дії,
втрати її або припинення суб'єктом підприємництва своєї
діяльності.
V. Зупинення або анулювання ліцензії
5.1. У разі порушення суб'єктом підприємництва умов та правил
здійснення обраного виду діяльності Ліцензійна палата при
Міністерстві економіки або Міністерство фінансів України можуть
зупинити дію ліцензії до усунення цих порушень. 5.2. Ліцензія анулюється до закінчення терміну її дії: - у разі ліквідації суб'єкта підприємництва; - у разі зміни назви або форми власності суб'єкта
підприємництва; - за рішенням Ліцензійної палати при Міністерстві економіки
України; - у разі передачі ліцензії іншій особі; - у разі повторного або грубого порушення правил здійснення
діяльності, на яку видано ліцензію. При цьому плата за видачу ліцензії не повертається. Про прийняте рішення повідомляється власник ліцензії та
Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України, про що
робиться відмітка у книзі обліку ліцензій.
VI. Право суб'єкта підприємництва на оскарження дії
Міністерства фінансів щодо здійснення ліцензування
Рішення Міністерства про відмову у видачі (продовженні дії)
ліцензії, зупинення чи анулювання її може бути оскаржене суб'єктом
підприємництва в суді або арбітражному суді.
VII. Облік ліцензій, виданих Міністерством фінансів України
суб'єктам підприємництва
7.1. Діловодство з питань ліцензування ведеться в облікових
справах окремо по кожному суб'єкту підприємництва. Кожна справа
має подвійний номер, що складається з порядкового номера справи та
номера виданої ліцензії. 7.2. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення
тощо. 7.3. У разі закінчення строку дії (якщо він не подовжений)
або анулювання ліцензії, матеріали облікових справ передаються до
архіву. 7.4. Міністерство фінансів України щомісяця подає звіт до
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України про видані
ліцензії суб'єктам підприємництва за формою, затвердженою
Ліцензійною палатою для ведення Єдиного ліцензійного реєстру
( 364-96-п ).
VIII. Умови та правила здійснення діяльності з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням
8.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкт підприємництва повинен дотримуватись вимог чинного
законодавства України та нормативних актів. 8.2. Суб'єкту підприємництва, що здійснює видобування
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, необхідно: - мати спеціальне технологічне обладнання та системи для
видобутку, вилучення, зберігання та транспортування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння; - мати первинну бухгалтерську, супровідну та
обліково-технічну документацію з питань використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння; - забезпечувати безпеку робіт та охорону навколишнього
середовища; - подавати в установленому порядку Державному гемологічному
центру відомості про основні та супутні види сировини з метою
проведення експертизи та контролю якості дорогоцінного
(напівдорогоцінного) каміння (відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.09.93 N 713 ( 713-93-п ). 8.3. Суб'єкту підприємництва, що здійснює виготовлення і
реалізацію виробів з використанням дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, необхідно: - дотримуватись вимог Інструкції Мінфіну про порядок
одержання, витрачання, обліку, зберігання та транспортування
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в
об'єднаннях, установах і організаціях від 29.12.92; - мати первинну бухгалтерську, супровідну та
обліково-технічну документацію з питань використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння; - керуватись у своїй діяльності нормами використання і
нормами втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - зазначати вміст дорогоцінних металів і вагу дорогоцінного
каміння у супровідній документації. 8.4. Суб'єкту підприємництва, що здійснює виготовлення
ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, необхідно: - дотримуватись вимог, передбачених п.8.3 цієї Інструкції; - мати зареєстрований в органах державного пробірного нагляду
іменник. 8.5. Суб'єкту підприємництва, що здійснює реалізацію
ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, у тому числі прийнятих на комісію,
необхідно: - дотримуватись вимог, передбачених абзацами 2 і 5 п.8.3 цієї
Інструкції; - перевіряти наявність відбитку іменника та державного
пробірного клейма на ювелірних та інших побутових виробах, які
підлягають реалізації. 8.6. Суб'єкту підприємництва, що здійснює реалізацію
ювелірних та інших побутових виробів, скуплених у населення,
прийнятих під заставу, необхідно: - дотримуватись вимог п.8.5 цієї Інструкції; - мати договір із Національним банком України щодо порядку
реалізації зазначених виробів до Державної скарбниці. 8.7. Суб'єкту підприємництва, що здійснює збирання і здавання
брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
необхідно: - мати обладнане приміщення для зберігання брухту і відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - мати первинну бухгалтерську, супровідну та
обліково-технічну документацію з питань збирання брухту і відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - дотримуватись вимог Положення про порядок збирання і здачу
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від
23.06.94 N 54/11/161/91/15 ( z0158-94 ), затвердженого Мінфіном,
Мінекономіки, Державним комітетом України з матеріальних ресурсів,
Національним банком України, Держріддорогметом; - зазначати у супровідній документації на брухт і відходи
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння їх вид, кількість та
джерела надходження. 8.8. Суб'єкту підприємництва, що здійснює збирання і первинну
переробку брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, необхідно: - мати складське приміщення, обладнане відповідним
устаткуванням і пристроями; транспорт, нормативно-технічну
документацію; - мати первинну бухгалтерську, супровідну та
обліково-технічну документацію з питань збирання і переробки
брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - ретельно перевіряти супровідну документацію на брухт і
відходи дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у якій
повинно бути зазначено їх вид, кількість, джерела надходження
тощо; - дотримуватись вимог Положення про порядок збирання і здачу
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від
23.06.94 N 54/11/161/91/15 ( z0158-94 ) та Положення про порядок
приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, а також про порядок розрахунків із
здавальниками за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння у вигляді відходів і лому від 23.06.94 N 54/11/161/91/15
( z0158-94 ), затверджених Мінфіном, Мінекономіки, Державним
комітетом України з матеріальних ресурсів, Національним банком
України, Держріддорогметом. 8.9. Суб'єкту підприємництва, що здійснює переробку брухту і
відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, необхідно: - дотримуватись вимог п.8.8 цієї Інструкції; - проводити експертизу та контроль якості дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння.
IX. Контроль за виконанням умов і правил здійснення
підприємницької діяльності, що є предметом цієї
Інструкції
9.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємництва умов і
правил підприємницької діяльності по видобуванню дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, виготовленню та реалізації
виробів з їх використанням, збиранню і переробці твердих і рідких
відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння, брухту цих матеріалів здійснюють: Міністерство фінансів
України, Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України та
інші органи, які мають на це повноваження відповідно до чинного
законодавства. 9.2. Органи, на які покладені повноваження з контролю за
діяльністю суб'єктів підприємництва, у тому числі й місцеві
органи, у разі виявлення ними порушень умов і правил діяльності,
визначених ліцензією, повинні повідомити орган, який видає
ліцензію (Міністерство фінансів України), для вжиття заходів. 9.3. Міністерство фінансів України для проведення перевірки
виконання суб'єктом підприємництва умов і правил видобування
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення і
реалізації виробів з їх використанням, збирання і переробки
твердих і рідких відходів виробництва, брухту цих матеріалів може
залучати різних фахівців або галузеві організації.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння,
виготовлення і реалізацію виробів з
їх використанням, збирання і
переробку твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння, брухту
цих матеріалів, про умови і правила
здійснення цих видів діяльності та
контролю за їх дотриманням
Герб
Міністерство фінансів України
Ліцензія
Ліцензія N _____
Видана ___________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я, по батькові підприємця - власника ліцензії)
Відомості про власника ліцензії:
Форма власності __________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Телефон _____________ Телетайп ________________ Факс______________
Ця ліцензія є дозволом на здійснення _____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(вид діяльності) __________________________________________________________________
Особливі умови та правила здійснення діяльності __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
N реєстрації ____________ Дата видачі ____________________
Термін дії ліцензії з __________________ по ______________________
Заступник Міністра Підпис М.П.
Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння,
виготовлення і реалізацію виробів з
їх використанням, збирання і
переробку твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння, брухту
цих матеріалів, про умови і правила
здійснення цих видів діяльності та
контролю за їх дотриманням
Книга обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької
діяльності —————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстрацій-|Прізвище,|Юридична |Вид діяль- |Термін |Відмітка|Код ний номер, |ім'я, по |адреса |ності, на |дії лі-|про про-|іден- дата реєст-|батькові |та номер |право здій-|цензії |довження|тифі- рації |громадя- |телефону |снення якої| |терміну |каці- |нина або |суб'єкта |видана лі- | |дії, при|йний |наймену- |підприєм-|цензія, | |пинення | |вання |ницької |місце дія- | |та анулю| |юридичної|діяльнос-|льності | |вання | |особи |ті | | |ліцензії| ———————————+—————————+—————————+———————————+———————+————————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору