Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Журнал, Форма типового документа, Звіт, Перелік, Картка, Порядок, Акт, Опис, Справа, Замовлення, Заява, Список, Реєстр, Паспорт, Довідка, Зразок, Витяг, План від 18.06.20151000/5
Документ z0736-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

ОПИС
справ тривалого (понад 10 років) зберігання

{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 22
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 1 глави 4 розділу VII)

ОПИС
справ з кадрових питань (особового складу)

{Додаток 22 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 23
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 5 глави 8 розділу VII)

ОПИСДодаток 24
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 2 глави 3 розділу VIII)

Найменування установи

ЖУРНАЛ
реєстрації спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів

Дата запису

Кліматичні параметри повітря

Підпис керівника архіву (особи, відповідальної за архів)

Примітки

зовнішнє повітря

повітря у сховищі

температура, °С

відносна вологість, %

температура, °С

відносна вологість, %

1

2

3

4

5

6

7

Формат А4 (210 х 297).Додаток 25
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 11 глави 6 розділу VIII)

Найменування установи

КАРТКА
постелажного топографічного покажчика


Архівосховище_________
Кімната_______________Стелаж (шафа) № __________

№ полиці

№ фонду

№ опису

Справи (од. зб.) з № ______ по №____

Примітки

1

2

3

4

5

(лицьовий бік)

1

2

3

4

5

(зворотний бік)

Формат А6 (148 x 105).Додаток 26
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 11 глави 6 розділу VIII)

Найменування установи

КАРТКА
пофондового топографічного покажчика


Архівосховище_________
Кімната_______________Фонд № ____________ назва _______________________________________________

№ опису

Справи (од. зб.) з № ______ по №____

№ стелажа (шафи)

№ полиці

Примітки

1

2

3

4

5

(лицьовий бік)

1

2

3

4

5

(зворотний бік)

Формат А5 (148 x 210).Додаток 27
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 5 глави 7 розділу VIII)

ЗАМОВЛЕННЯ
на видавання справ у читальний зал (робочі кімнати)


Додаток 28
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 6 глави 7 розділу VIII)

ЗАЯВА


Додаток 29
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 7 глави 7 розділу VIII)

АКТ
про видавання справ у тимчасове користування

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}Додаток 30
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 11 глави 7 розділу VIII)

Найменування установи

АРКУШ
користування архівними документами

Фонд № ______________ Опис № _________________ Справа № _________________

Заголовок справи __________________________________________________________

Дата користування справою

Прізвище, ініціали (ініціал імені) користувача

Характер користування (копіювання, перегляд, витяги тощо)

Номери аркушів, з яких зроблено копії, витяги тощо

Підпис користувача

1

2

3

4

5

Формат А4 (210 х 297).Додаток 31
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 12 глави 7 розділу VIII)

КНИГА
видавання справ з архівосховища


Додаток 32
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 10 глави 8 розділу VIII)

АРКУШ ПЕРЕВІРЯННЯ
наявності та стану документів


Додаток 33
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 10 глави 8 розділу VIII)

АКТ
про перевіряння наявності та стану справ (документів)

{Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 34
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 15 глави 8 розділу VIII)

АКТ
про невиправні пошкодження справ (документів)

{Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 35
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 18 глави 8 розділу VIII)

КАРТКА
обліку невиявленої справи


Додаток 36
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 19 глави 8 розділу VIII)

АКТ
про невиявлення справ (документів), шляхи розшуку яких вичерпано

{Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 37
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 1 глави 4 розділу X)

КНИГА
обліку надходження та вибуття документів архіву


Додаток 38
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 2 глави 4 розділу X)

СПИСОК
фондів архівуДодаток 39
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 5 глави 4 розділу X)

Найменування установи

РЕЄСТР ОПИСІВ

Розпочато ____________

Закінчено ____________

№ з/п

Надходження

Вибуття

дата запису

фонд

опис №

том №

назва опису (тому)

крайні дати документів

кількість

дата запису

підстава

куди вибув

назва

справ

аркушів в опису

примірників опису (тому)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Формат А4 (210 х 297).Додаток 40
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 7 глави 4 розділу X)

ПАСПОРТ
архівного підрозділу державного органу та органу місцевого самоврядування, іншої установи, підприємства та організації


Додаток 41
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 10 глави 4 розділу X)

КНИГА
обліку надходження і вибуття страхового фонду і фонду користування


Додаток 42
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 10 глави 4 розділу X)

ОПИС
страхового фондуДодаток 43
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 4 глави 4 розділу XII)

ЗРАЗОК


Державне підприємство
«Укрпостачпром»

АРХІВНА ДОВІДКА
04.04.2013 № 45
На № 3 від 28.03.2013

У документах архівного фонду державного підприємства «Укрпостачпром» у відомостях на видачу заробітної плати робітникам і службовцям за січень - грудень 2000 року числиться водієм Пронін Олег Іванович.

Підстава: ф. 4444, оп. 2, спр. 83, арк. 6-14.


Директор

(підпис)

Д.М. ЖежераМ.П. (за наявності)


Формат А4 (210 x 297)

{Додаток 43 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}
Додаток 44
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 5 глави 4 розділу XII)

ЗРАЗОК

Відкрите акціонерне товариство
«Промбудмаш»


АРХІВНА КОПІЯ
08.04.2015 № 45


Відкрите акціонерне товариство «Промбудмаш»

Н А К А З

14.11.2010
______________________

Київ

148-ос
___________________

З особового складу

ПРИЗНАЧИТИ:

АЛЕКСЕЄНКО Валентину Степанівну на посаду начальника планового відділу з     15 листопада 2010 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Підстави: заява Алексеєнко В.С. від 10 листопада 2010 року, резолюція Генерального директора Макрідова В.М.

Генеральний директор

В.М. Макрідов

Підстава: ф. 3333, оп. 2-ос, спр. 53, арк. 45.

Згідно з оригіналом

Завідувач архіву

(підпис)

Ю.В. Оснач


М.П. (за наявності)


08.04.2015

Формат А4 (210 х 297).

{Додаток 44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}Додаток 45
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 5 глави 4 розділу XII)

ЗРАЗОК

Публічне акціонерне товариство
«Полтавашвейпостач»АРХІВНИЙ ВИТЯГ
17.04.2015       №  5Публічне акціонерне товариство «Полтавашвейпостач»

НАКАЗ

16 квітня 1993 року

З особового складу

м. Полтава

№ 56- ос

4. Прийняти на роботу касиром-інкасатором Дороніну С.І. (так у документі) з 18 квітня 1993 року з місячним випробувальним строком та з оплатою відповідно до штатного розпису.

Підстави: заява Дороніної С.І. від 12 квітня 1993 року, резолюція директора Семкіна В.М.

Директор

В.М. Семкін

Підстава: ф. 1111, оп. 1-ос, спр. 13, арк. 21.

Згідно з оригіналом

Завідувач архіву

(підпис)

С.Я. Рубан


М.П. (за наявності)


16.04.2015

Формат А4 (210 х 297).

{Додаток 45 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}Додаток 46
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 2 глави 5 розділу XII)

Найменування установи

ЖУРНАЛ
реєстрації відвідувань користувачами читального залу

Розпочато _______

Закінчено _______

№ з/п

Дата відвідування

Прізвище, ім’я, по батькові

Кількість виданих од. зб. та описів

Підпис користувача

1

2

3

4

5

Формат А4 (210 х 297).Додаток 47
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 1 глави 1 розділу XIII)

ПЛАН
роботи архіву


Додаток 48
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 2 глави 3 розділу XIII)

КАРТКА
обліку роботи архіву з підвідомчою установою


Додаток 49
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 1 глави 2 розділу XIV)

АКТ
про приймання-передавання документів установи на постійне зберігання

{Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 50
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 1 глави 2 розділу XIV)

АКТ
про приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів)

{Додаток 50 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}


Додаток 51
до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах
місцевого самоврядування,
на підприємствах,
в установах і організаціях
(пункт 4 глави 3 розділу ХV)

АКТ
про приймання-передавання справ (документів) від однієї установи до іншої

{Додаток 51 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2277/5 від 04.07.2018}вгору