Картка документа

Документи та файли

Текст документа, 402 кб відкрито зараз d444653.htm / Текст для друку
Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18
Редакції документа (3 редакції)
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
Правила
Журнал реєстрації бланків документів
Форма типового документа, Журнал
Журнал обліку печаток та штампів, що застосовуються в установі
Форма типового документа, Журнал
Звіт про обсяг документообігу
Форма типового документа, Звіт
Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства
Перелік
Журнал реєстрації вхідних документів
Форма типового документа, Журнал
Журнал реєстрації вихідних документів
Форма типового документа, Журнал
Журнал реєстрації внутрішніх документів
Форма типового документа, Журнал
Реєстраційно-контрольна картка
Форма типового документа, Картка
Сигнальний документ (РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА) — f444653n1640.doc / Попередній перегляд файлу
Порядок заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки
Порядок
Номенклатура справ
Форма типового документа
Сигнальний документ (НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ) — f444653n1745.doc / Попередній перегляд файлу
Номенклатура справ
Форма типового документа
Сигнальний документ (НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ) — f444653n1642.doc / Попередній перегляд файлу
Картка-замінник справи
Форма типового документа, Картка
Сигнальний документ (КАРТКА-ЗАМІННИК СПРАВИ) — f444653n1643.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про нестачу справ (документів) у структурних підрозділах
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1747.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про вилучення документів з Національного архівного фонду
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1749.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1751.doc / Попередній перегляд файлу
Внутрішній опис документів справи
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ВНУТРІШНІЙ ОПИС) — f444653n1647.doc / Попередній перегляд файлу
Засвідчувальний напис справи
Форма типового документа
Сигнальний документ (ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ) — f444653n1648.doc / Попередній перегляд файлу
Справа
Форма типового документа, Справа
Сигнальний документ (СПРАВА) — f444653n1614.doc / Попередній перегляд файлу
Опис
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ОПИС) — f444653n1649.doc / Попередній перегляд файлу
Опис справ постійного зберігання
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ОПИС) — f444653n1753.doc / Попередній перегляд файлу
Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ОПИС) — f444653n1755.doc / Попередній перегляд файлу
Опис справ з кадрових питань (особового складу)
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ОПИС) — f444653n1773.doc / Попередній перегляд файлу
Опис
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ОПИС) — f444653n1654.doc / Попередній перегляд файлу
Журнал реєстрації спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів
Форма типового документа, Журнал
Картка постелажного топографічного покажчика
Форма типового документа, Картка
Картка пофондового топографічного покажчика
Форма типового документа, Картка
Замовлення на видавання справ у читальний зал (робочі кімнати)
Форма типового документа, Замовлення
Сигнальний документ (ЗАМОВЛЕННЯ) — f444653n1655.doc / Попередній перегляд файлу
Заява
Заява, Форма типового документа
Сигнальний документ (ЗАЯВА) — f444653n1656.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про видавання справ у тимчасове користування
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1759.doc / Попередній перегляд файлу
Аркуш користування архівними документами
Форма типового документа
Книга видавання справ з архівосховища
Форма типового документа
Сигнальний документ (КНИГА) — f444653n1658.doc / Попередній перегляд файлу
Аркуш перевіряння
Форма типового документа
Сигнальний документ (АРКУШ ПЕРЕВІРЯННЯ) — f444653n1659.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про перевіряння наявності та стану cправ (документів)
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1761.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про невиправні пошкодження справ (документів)
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1763.doc / Попередній перегляд файлу
Картка обліку невиявленої справи
Форма типового документа, Картка
Сигнальний документ (КАРТКА) — f444653n1627.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про невиявлення справ (документів), шляхи розшуку яких вичерпано
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1765.doc / Попередній перегляд файлу
Книга обліку надходження та вибуття документів архіву
Форма типового документа
Сигнальний документ (КНИГА) — f444653n1663.doc / Попередній перегляд файлу
Список фондів архіву
Форма типового документа, Список
Сигнальний документ (СПИСОК) — f444653n1664.doc / Попередній перегляд файлу
Реєстр описів
Форма типового документа, Опис, Реєстр
Паспорт архівного підрозділу державного органу та органу місцевого самоврядування, іншої установи, підприємства та організації
Форма типового документа, Паспорт
Сигнальний документ (ПАСПОРТ) — f444653n1665.doc / Попередній перегляд файлу
Книга обліку надходження і вибуття страхового фонду і фонду користування
Форма типового документа
Сигнальний документ (КНИГА) — f444653n1666.doc / Попередній перегляд файлу
Опис страхового фонду
Форма типового документа, Опис
Сигнальний документ (ОПИС) — f444653n1667.doc / Попередній перегляд файлу
ЗРАЗОК
Форма типового документа, Зразок
ЗРАЗОК
Форма типового документа, Зразок
ЗРАЗОК
Форма типового документа, Зразок
Журнал реєстрації відвідувань користувачами читального залу
Форма типового документа, Журнал
План роботи архіву
План, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПЛАН) — f444653n1668.doc / Попередній перегляд файлу
Картка обліку роботи архіву з підвідомчою установою
Форма типового документа, Картка
Сигнальний документ (КАРТКА) — f444653n1669.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про приймання-передавання документів установи на постійне зберігання
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1770.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів)
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1772.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (АКТ) — f444653n1788.doc / Попередній перегляд файлу
Терміни в документі (33 терміна)

Історія документа та редакції

Публікації документа

Класифікація документавгору