Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва
Мінагрополітики України, НААН; Наказ, План, Порядок від 20.09.2000184/82
Документ z0736-00, поточна редакція — Редакція від 10.09.2013, підстава - z1432-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 184/82 від 20.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2000 р.
за N 736/4957

Про затвердження нормативно-правових
актів з питань розвитку бджільництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 478/88 ( z1432-13 ) від 02.08.2013 }

Відповідно до Закону України "Про бджільництво" ( 1492-14 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити такі документи (додаються): План породного районування бджіл (додаток); Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки; Порядок реєстрації пасік ( z0737-00 ); Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і
продуктів бджільництва ( z0738-00 ).
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Рижука С.М. і віце-президента
Української академії аграрних наук Бурката В.П.
Міністр аграрної політики
України І.Кириленко
Віце-президент УААН П.Коваленко
Додаток
до наказу Мінагрополітики України і УААН
20.09.2000 N 184/82
План
породного районування бджіл
--------------------------------------------------- | Області | Порода (популяція) бджіл | |------------------+------------------------------| | 1 | 2 | |------------------+------------------------------| |АР Крим |Українська степова, карпатська| |------------------+------------------------------| |Вінницька |Українська степова, карпатська| |------------------+------------------------------| |Волинська |Карпатська, поліська | |------------------+------------------------------| |Дніпропетровська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Донецька |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Житомирська |Українська степова, поліська | |------------------+------------------------------| |Закарпатська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Запорізька |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Івано-Франківська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Київська |Українська степова, поліська | |------------------+------------------------------| |Кіровоградська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Луганська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Львівська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Миколаївська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Одеська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Полтавська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Рівненська |Карпатська, поліська | |------------------+------------------------------| |Сумська |Українська степова, поліська | |------------------+------------------------------| |Тернопільська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Харківська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Херсонська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Хмельницька |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Черкаська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Чернівецька |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Чернігівська |Українська степова, поліська | ---------------------------------------------------
Породне районування бджіл є основою раціонального розміщення
і використання племінних ресурсів держави. Породне районування
бджіл - це науково обгрунтований відбір для розведення і
господарського використання в конкретних регіонах таких порід
бджіл, біологічні особливості яких найкращим чином відповідають
типовим умовам клімату і медозбору цих регіонів, дозволяють їм
виробляти в цих умовах значно більше продукції в порівнянні з
іншими породами на фоні достатньої зимостійкості бджіл. Упровадження у виробництво Плану породного районування і
досягнень селекції бджіл є найефективнішим в економічному
відношенні способом підвищення їх продуктивності та зниження
затрат часу по догляду за ними. З метою покращення продуктивних і племінних якостей
бджолосімей районованих порід бджіл, а також забезпечення
власників пасік племінним матеріалом, вирощування і реалізації
необхідної кількості племінних маток і пакетів бджіл районованих
порід створюються племзаводи і племінні бджолорозплідники
(пасіки).

Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України і
Української академії
аграрних наук
20.09.2000 N 184/82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2000 р.
за N 736/4957
Порядок
видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
1. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (надалі - паспорт)
(додаток) видається районним (міським) управлінням ветеринарної
медицини на пасіку незалежно від форми її власності і є
документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 478/88 ( z1432-13 ) від
02.08.2013 }
2. Паспорт підписується головним державним інспектором
ветеринарної медицини району (міста) і завіряється печаткою
районного (міського) управління державної ветеринарної медицини. 3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського)
управління ветеринарної медицини і має порядковий номер. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 478/88 ( z1432-13 ) від
02.08.2013 }
4. Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини,
купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при
вивезенні (продажу) бджіл і продуктів бджільництва відповідно до
Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом
Державного комітету ветеринарної медицини України від 13 квітня
2009 року N 85 ( z0519-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 червня 2009 року за N 519/16535 (із змінами).
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 478/88 ( z1432-13 ) від 02.08.2013 } 5. Паспорт зберігається у старшого бджоляра або власника
пасіки і пред'являється на вимогу спеціаліста ветеринарної
медицини. 6. Паспорт підлягає заміні на новий після заповнення всіх
його розділів, а також при зміні власника пасіки.
Голова Державного
департаменту ветмедицини П.І.Вербицький
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головною держплемінспекцією Ю.Ф.Мельник
Додаток
до Порядку видачі ветеринарно-санітарного
паспорта пасіки
Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки N ____
Видано ______________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника пасіки, ідентифікаційний __________________________________________________________________
номер, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
власника)
Характеристика пасіки _______________________________________
(кількість бджолиних сімей, пасічних __________________________________________________________________
помешкань, адреса розміщення пасіки, при розміщенні пасіки в
декількох місцях записуються всі адреси)
Епізоотичний стан пасіки ____________________________________
(на день видачі паспорта) __________________________________________________________________
Ветеринарне обслуговування покладене на _____________________
(назва установи __________________________________________________________________
ветеринарної медицини, прізвище спеціаліста)
Дата видачі "__"________________ р.
Головний державний інспектор
ветеринарної медицини району (міста) ________________
М.П. (підпис, П.І.Б.)
Власник пасіки ________________
(підпис, П.І.Б.)
I. Характеристика пасіки ------------------------------------------------------------------ |Дата огляду | Характеристика пасіки | |----------------+-----------------------------------------------| |----------------+-----------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
II. Ветеринарно-санітарний стан пасіки ------------------------------------------------------------------ |Дата огляду | Результати обстеження пасіки | |----------------+-----------------------------------------------| |----------------+-----------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
III. Результати епізоотичного обстеження пасіки ------------------------------------------------------------------ |Назва хвороби й дата |Клінічні ознаки |Дата введення обмеження й| |її виникнення |хвороби та |ветеринарно-санітарні | | |епізоотологічні |заходи | | |дані. Джерело | | | |зараження | | |---------------------+----------------+-------------------------| |---------------------+----------------+-------------------------| |---------------------+----------------+-------------------------| ------------------------------------------------------------------
VI. Лабораторні дослідження ------------------------------------------------------------------ |Дата | Об'єкт дослідження |Номер експертизи, результати | |надходження | |дослідження й заходи, що | |й дослідження| |рекомендуються | |матеріалу | | | |-------------+--------------------+-----------------------------| |-------------+--------------------+-----------------------------| |-------------+--------------------+-----------------------------| ------------------------------------------------------------------
V. Лікувально-профілактичні й санітарні заходи ------------------------------------------------------------------ |Дата |Обсяг виконаної |Найменування |Номер | |проведення |роботи |препарату, |акта, | |заходу і його |(кратність) |доза, |витрата | |найменування | |експозиція |препарату | |--------------+----------------+----------------+---------------| |--------------+----------------+----------------+---------------| |--------------+----------------+----------------+---------------| ------------------------------------------------------------------
VI. Особливі позначкивгору