Документ z0732-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2019  № 469


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 732/33703

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Відповідно до частини тринадцятої статті 90 Кодексу цивільного захисту України, з метою вдосконалення присвоєння (підтвердження, зниження) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2014 року № 743 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 956/25733.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
10 червня 2019 року № 469


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 732/33703

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту), склад та обов’язки кваліфікаційних комісій.

2. Класна кваліфікація присвоюється з метою стимулювання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС, територіальних органів, підрозділів центрального підпорядкування, закладів освіти та науково-дослідних установ цивільного захисту ДСНС, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - органи та підрозділи цивільного захисту) у постійному вдосконаленні своїх професійних знань, умінь та навичок.

3. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту послідовно може бути присвоєно такі класні кваліфікації: «Спеціаліст 3 класу»; «Спеціаліст 2 класу»; «Спеціаліст 1 класу»; «Майстер».

Класну кваліфікацію не може бути присвоєно достроково або на ступінь вище.

4. Присвоєння класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту залежить від рівня фахової підготовки, дисципліни, стажу роботи в органах та підрозділах цивільного захисту, результатів підсумкової перевірки зі службової підготовки після завершення навчального року згідно з вимогами Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2017 року № 511, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 835/30703 (далі - Порядок).

5. Особам, які були звільнені з військової служби, внутрішньої служби, служби цивільного захисту і поновлені на службі цивільного захисту та зараховані в кадри ДСНС, присвоєння класної кваліфікації починається з класної кваліфікації «Спеціаліст 3 класу» незалежно від раніше присвоєної їм класної кваліфікації.

II. Право на присвоєння, підтвердження та зниження класної кваліфікації

1. Право на присвоєння класної кваліфікації надається:

1) Голові ДСНС:

класна кваліфікація «Майстер» - особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

класні кваліфікації «Спеціаліст 3 класу», «Спеціаліст 2 класу», «Спеціаліст 1 класу» - особам начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС, керівникам органів та підрозділів цивільного захисту;

2) керівникам територіальних органів ДСНС:

класні кваліфікації «Спеціаліст 3 класу», «Спеціаліст 2 класу», «Спеціаліст 1 класу» - особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту структурних та підпорядкованих підрозділів;

3) керівникам підрозділів центрального підпорядкування ДСНС:

класні кваліфікації «Спеціаліст 3 класу», «Спеціаліст 2 класу», «Спеціаліст 1 класу» - особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту цих підрозділів;

4) керівникам закладів освіти та науково-дослідних установ ДСНС, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності:

класні кваліфікації «Спеціаліст 3 класу», «Спеціаліст 2 класу», «Спеціаліст 1 класу» - особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту цих закладів та установ.

2. Керівники, яким надається право на присвоєння класної кваліфікації, мають право на підтвердження та зниження класної кваліфікації.

III. Кваліфікаційні комісії

1. Для формування списку осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та підготовки документації щодо присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації на кожний календарний рік наказом ДСНС створюється центральна кваліфікаційна комісія, наказами органів та підрозділів цивільного захисту - кваліфікаційні комісії з питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - кваліфікаційні комісії).

2. До складу кваліфікаційних комісій входять: голова комісії, секретар та не менше ніж три її члени.

3. Головою центральної кваліфікаційної комісії призначається один із заступників Голови ДСНС, головами кваліфікаційних комісій в органах та підрозділах цивільного захисту - заступники їх керівників. Голови кваліфікаційних комісій забезпечують дотримання установленого порядку присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації та організацію роботи кваліфікаційних комісій.

4. На розгляд кваліфікаційних комісій направляються подання зі списками осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації (додаток 1), та довідками про відсутність у них дисциплінарних стягнень:

1) до центральної кваліфікаційної комісії - керівниками департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС, органів та підрозділів цивільного захисту;

2) до кваліфікаційних комісій органів та підрозділів цивільного захисту - керівниками їх структурних та підпорядкованих підрозділів.

5. Керівник, який подає до кваліфікаційної комісії подання на присвоєння (підтвердження, зниження) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечує достовірність наданої інформації.

6. До обов’язків кваліфікаційної комісії належать перевірка відповідності вимогам цієї Інструкції матеріалів, поданих на її розгляд, складання акта кваліфікаційної комісії з питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, зразок якого наведено у додатку 2 до цієї Інструкції, та підготовка проекту наказу відповідного керівника про присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

7. Засідання кваліфікаційних комісій проводиться один раз на рік: центральної кваліфікаційної комісії - у грудні; кваліфікаційних комісій органів та підрозділів цивільного захисту - протягом липня - серпня поточного року.

IV. Порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації

1. Під час формування подання на присвоєння класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту враховується така послідовність:

«Спеціаліст 3 класу» - за наявності стажу роботи в органах та підрозділах цивільного захисту не менше ніж один рік, підсумкової оцінки зі службової підготовки не нижче ніж «добре»;

«Спеціаліст 2 класу» - за умови підтвердження класної кваліфікації «Спеціаліст 3 класу» протягом останніх двох років, підсумкової оцінки зі службової підготовки не нижче ніж «добре»;

«Спеціаліст 1 класу» - за умови підтвердження класної кваліфікації «Спеціаліст 2 класу» протягом останніх трьох років, підсумкової оцінки зі службової підготовки не нижче ніж «відмінно»;

«Майстер» - за умови підтвердження класної кваліфікації «Спеціаліст 1 класу» протягом останніх чотирьох років, підсумкової оцінки зі службової підготовки не нижче ніж «відмінно».

2. Особам начальницького складу служби цивільного захисту, що належать до переліку посадових осіб, які можуть виконувати обов’язки керівника гасіння пожежі, визначеного Статутом дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2018 року за № 802/32254, класна кваліфікація присвоюється за наявності допуску до самостійного виконання обов’язків керівника гасіння пожежі.

3. Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які подаються до присвоєння класної кваліфікації «Майстер», складають заліки зі службової підготовки згідно з вимогами Порядку, які приймає центральна кваліфікаційна комісія у визначені ДСНС строки.

Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту допускаються до розгляду на засіданні центральної кваліфікаційної комісії щодо присвоєння класної кваліфікації «Майстер» у разі складання заліків зі службової підготовки на оцінку «відмінно».

4. На підставі акта кваліфікаційної комісії, затвердженого особою, яка має право на присвоєння класної кваліфікації, видається наказ про присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

5. Підставою для зниження особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації на один ступінь є отримання підсумкової оцінки зі службової підготовки за результатами навчального року нижчої, ніж визначено пунктом 1 цього розділу, або наявність дисциплінарного стягнення, крім того, особам начальницького складу служби цивільного захисту, визначених пунктом 2 цього розділу,- відсутність допуску до самостійного виконання обов’язків керівника гасіння пожежі.

6. За особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту у разі переміщення по службі зберігається раніше присвоєна класна кваліфікація до її підтвердження або присвоєння чергової класної кваліфікації.

7. За особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які вступили до закладів вищої освіти цивільного захисту і у зв’язку з цим вилучені зі списків органу та підрозділу цивільного захисту, остання отримана класна кваліфікація зберігається протягом усього періоду навчання. Після закінчення закладу вищої освіти зазначені особи підтверджують класну кваліфікацію у встановленому порядку.

8. За особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, зберігається раніше присвоєна класна кваліфікація.

9. Особі рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, якій присвоюється (підтверджується, знижується) класна кваліфікація, робиться відповідний запис в особовій справі.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. СкакунДодаток 1
до Інструкції про порядок присвоєння,
підтвердження, зниження класної
кваліфікації особам рядового
і начальницького складу служби
цивільного захисту
(пункт 4 розділу III)

СПИСОК
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації

№ з/п

Спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Раніше присвоєна класна кваліфікація (номер і дата наказу про її присвоєння та останнього підтвердження)

Оцінка* (словами)

Пропозиції щодо присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації___________________________
(посада)

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

«____» ____________ 20___ року

__________
* Крім осіб начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС.Додаток 2
до Інструкції про порядок присвоєння,
підтвердження, зниження класної
кваліфікації особам рядового
і начальницького складу служби
цивільного захисту
(пункт 6 розділу III)

АКТ
кваліфікаційної комісії з питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захистувгору