Документ z0732-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.06.2014 N 359
( z0731-14 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2014 р.
за N 732/25509
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0919-04 )

1. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1) у групі рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" рахунок 2605 АП
"Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій
з використанням платіжних карток" виключити; 2) у групі рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб"
розділу 26 "Кошти клієнтів банку" рахунок 2625 АП "Кошти на вимогу
фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних
карток" виключити; 3) у групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових
установ" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" рахунок 2655 АП "Кошти
на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій
з використанням платіжних карток" виключити; 4) у групі рахунків 290 "Кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" розділу 29 "Кредиторська
заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами
банку" увести рахунок 2904 П "Зобов'язання банку за випущеними
електронними грошима" та призначення рахунку такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | | |Призначення рахунку: облік сум зобов'язань банку за | | | |випущеними електронними грошима. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які | | | |надходять від користувачів та/або агентів в обмін на | | | |випущені банком електронні гроші. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми виконання | | | |зобов'язань банку з погашення випущених ним | | | |електронних грошей | ------------------------------------------------------------------ ".
2. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку" розділу 50
"Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку"
назву та призначення рахунку 5004 П "Внески за незареєстрованим
статутним капіталом" викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 5004| П |Незареєстрований статутний капітал. | | | |Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані | | | |від засновників (акціонерів, учасників) банку за | | | |акціями або паями, а також сум прибутку або його | | | |частини до реєстрації статутного капіталу. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані | | | |банком в оплату акцій або паїв до реєстрації | | | |статутного капіталу. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого | | | |статутного капіталу або суми, що повертаються | | | |в разі відмови в погодженні статуту банку | ------------------------------------------------------------------ ".
3. У розділі 98 "Облік інших цінностей та документів" класу 9
"Позабалансові рахунки": 1) у групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями": назву та призначення рахунку 9804 А "Документи клієнтів банку
(крім фізичних осіб), що не виконані в строк з вини банку"
викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 9804| А |Документи до рахунків клієнтів банку (крім фізичних | | | |осіб), що не виконані банком у встановлений | | | |законодавством України строк. | | | |Призначення рахунку: облік документів до рахунків | | | |клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані | | | |банком у встановлений законодавством України строк. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми документів | | | |не виконаних банком у встановлений законодавством | | | |України строк. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми списання | | | |виконаних або повернених документів | ------------------------------------------------------------------ ";
назву та призначення рахунку 9806 А "Документи фізичних осіб,
що не виконані в строк з вини банку" викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 9806| А |Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що| | | |не виконані банком у встановлений законодавством | | | |України строк. | | | |Призначення рахунку: облік документів фізичних | | | |осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком| | | |у встановлений законодавством України строк. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми документів | | | |не виконаних банком у встановлений законодавством | | | |України строк. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми списання | | | |виконаних або повернених документів | ------------------------------------------------------------------ ";
2) у групі рахунків 982 "Бланки цінних паперів та бланки
суворого обліку" призначення рахунку 9821 А "Бланки суворого
обліку" викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | | |Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків| | | |суворого обліку. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми бланків, виданих| | | |клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, | | | |знищених, зіпсованих, дефектних тощо | ------------------------------------------------------------------ ".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевичвгору