Про затвердження форми спеціального дозволу на користування надрами у 2010 році
Мінприроди України; Наказ, Форма типового документа від 06.08.2010321
Документ z0731-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.08.2010 N 321
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2010 р.
за N 731/18026

Про затвердження форми спеціального дозволу
на користування надрами у 2010 році

Відповідно до пункту 14 Порядку надання у 2010 році
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року
N 596 ( 596-2010-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму спеціального дозволу на користування
надрами, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від
13 липня 2009 року N 372 ( z0665-09 ) "Про затвердження форми
спеціального дозволу на користування надрами", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 21 липня 2009 року за N 665/16681.
3. Державній геологічній службі (Безух А.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мормуля Д.Д.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
06.08.2010 N 321

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами

Реєстраційний номер:
Дата видачі: від року
(зазначається дія:
надано, переоформлено, продовжено
строк дії, надано дублікат)
Підстава надання:
(зазначаються дата, номер
протоколу Міжвідомчої робочої
групи з питань надрокористування,
або розпорядження Кабінету Міністрів
України, або протоколу Міжвідомчої
комісії з організації укладення та
виконання угод про розподіл
продукції, або протоколу Міжвідомчої
комісії з питань надрокористування,
або протоколу аукціонного
комітету, договору купівлі-продажу
та наказу Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України)
Вид користування
надрами:
(зазначається відповідно до
статті 14 Кодексу України про надра
та пункту 5 Порядку надання у
2010 році спеціальних дозволів на
користування надрами,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
23 червня 2010 року N 596)
Відомості про ділянку надр,
що надається
у користування:
(зазначаються
повна назва родовища, ділянки,
геологічних територій відповідно
до державного балансу запасів
корисних копалин України)
Географічні координати: Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5
ПШ
СхД
Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10
ПШ
СхД
Місцезнаходження:
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
(зазначаються відповідно до
адміністративно-територіального
устрою України напрямок, відстань
від найближчого населеного пункту
залізничної станції,
природоохоронних об'єктів)
Площа об'єкта, території:
(зазначається в одиницях виміру)
Обмеження щодо глибини
використання (у разі
потреби)
Вид корисної копалини:
(зазначається відповідно до
переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого
значення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від
12 грудня 1994 року N 827)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
дозволу на користування
надрами:
(основні, супутні, одиниця виміру
категорія, кількість,
(зазначається у разі потреби))
Ступінь освоєння надр:
(розробляється, не розробляється
(зазначається у разі
видобування))
Відомості про затвердження
(апробування)
запасів корисної копалини:
(дата, номер протоколу органу,
який його видав,
у разі видобування)
Мета користування
надрами:
Джерело фінансування робіт:
(зазначається
джерело надходження грошових
коштів на роботи, які будуть
проводитись надрокористувачем під
час користування надрами
(державні або недержавні))
Особливі умови:
(зазначаються
особливі умови користування
надрами, які необхідно виконувати
надрокористувачу під час
користування надрами)
Відомості про власника:
Найменування - для
юридичної особи або
фізичної особи - підприємця,
прізвище, ім'я, по батькові
- фізичної особи:
Ідентифікаційний код
(номер):
Місцезнаходження:
Відомості про погодження
надання спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначаються
найменування органу, який погодив
дата та номер документа про
погодження)
Строк дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначається
цифрами та словами кількість
років)
Термін дії спеціального
дозволу на
користування надрами:
(зазначається
цифрами та словами дата
у разі переоформлення,
продовження строку дії,
внесення змін)
Угода про умови користування
ділянкою надр є невід'ємною
частиною спеціального
дозволу на користування
надрами і визначає умови
користування ділянкою надр:
(зазначаються
дата та номер угоди про умови
користування надрами)
Особа, уповноважена
підписати спеціальний дозвіл
на користування надрами:
Посада:
Прізвище, ім'я та по батькові:
Підпис:
Печатка Мінприроди:
В.о. Голови
Державної геологічної служби Л.М.Гончаруквгору