Документ z0730-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2008 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2008 р.
за N 730/15421

Про затвердження цін на роботи (послуги),
що виконуються центральними державними
архівними установами на договірних засадах

Відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний
архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 07.05.98 N 639 ( 639-98-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
(із змінами), пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги),
що виконуються державними архівними установами, затвердженого
наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 N 6
( z0179-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.02.2001 за N 179/5370, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються
центральними державними архівними установами на договірних засадах
(додаються).
2. У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників
бюджетної сфери проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що
надаються центральними державними архівними установами, щоб розмір
плати за надані архівною установою послуги відповідав фактичним
видаткам на їх виконання.
3. Якщо при наданні платної послуги використовуються
технологічні матеріали (кіно-, фотоплівки, відеокасети, фотопапір,
диски, хімікати та інші), до ціни послуги архівної установи
враховується їх вартість за закупівельною ціною.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву
України від 19.01.2004 N 9 ( z0145-04 ) "Про затвердження цін на
роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними
установами на договірних засадах", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 02.02.2004 за N 145/8744.
5. Відповідальність за додержання цін центральними державними
архівними установами покласти на їх директорів.
Голова Державного комітету О.А.Удод
ПОГОДЖЕНО:
Міністр культури
і туризму України В.В.Вовкун
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
06.05.2008 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2008 р.
за N 730/15421

ЦІНИ
на роботи (послуги), що виконуються
центральними державними архівними
установами на договірних засадах

-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування видів робіт | Одиниця | Ціна, | | з/п | (послуг) | виміру | грн, коп. | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------| | 1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та | | науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, | | установ і організацій | |------------------------------------------------------------------| |1.1. Упорядкування документів і справ | | | |---------------------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1 |Складання історичних | | | | |довідок на фонди установ,| | | | |організацій та | | | | |підприємств: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1.1 |за період понад 10 років | 1 |360-34 | | | | історична | | | | | довідка | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1.2 |за період від 5 до | __ " __ |216-21 | | |10 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1.3 |за період від 1 до | __ " __ |108-98 | | |5 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |Підготовка робочих | | | | 1.1.2 |інструкцій з | 1 |290-61 | | |упорядкування документів |інструкція | | | |і справ установ | | | | |загальнодержавного | | | | |значення | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.3 |Складання планів | 1 план |145-30 | | |упорядкування документів | | | | |і справ установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.4 |Підготовка до | | | | |впорядкування | | | | |науково-технічної | | | | |документації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.4.1 |текстової |500 одиниць|77-32 | | | | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.4.2 |графічної |100 одиниць|54-06 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |Підготовка до описування |1 архівний |108-10 | | 1.1.5 |документів особового | фонд(*) | | | |походження | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Обсяг 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку | |описування - близько 200 одиниць зберігання (з розрахунку | |50 аркушів в одній справі). | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.6 |Розробка схем | 1 схема | | | |систематизації для фондів| |108-10 | | |і установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.7 |Розробка схем | ___ " ___|72-07 | | |систематизації справ | | | | |фондів особового | | | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.8 |Визначення й уточнення | | | | |фондової належності | | | | |документів і справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.8.1 |управлінської, творчої, | 1 одиниця |0-72 | | |науково-технічної | зберігання| | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.8.2 |документів особового | 1 документ|0-90 | | |походження(**) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) За умов зберігання документів у стані розпису. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.9 |Систематизація справ до | | | | |проведення експертизи | | | | |цінності документів і | | | | |справ(*): | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) За умови безсистемного зберігання документів в | |установі. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.9.1 |за фондами |10 одиниць |0-48 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.9.2 |усередині фондів - за | ___ "____|1-12 | | |роками або структурними | | | | |частинами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.10 |Систематизація документів| 1 документ|0-36 | | |за основними групами в |100 аркушів|3-60 | | |межах фондів особового | | | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11 |Проведення експертизи | | | | |наукової і практичної | | | | |цінності: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.1 |управлінської | | | | |документації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |1-44 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |3-28 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.2 |творчої документації |1 одиниця |2-40 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.3 |науково-технічної | | | | |документації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.3.1 |текстової: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.11.3.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |1-44 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.11.3.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |1-80 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.3.2 |графічної |10 аркушів |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.4 |документів особового | 10 |2-12 | | |походження |документів | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.5 |документів на особовий |50 аркушів |1-06 | | |склад (у тому числі | | | | |особових справ): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.5.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |0-80 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.5.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |1-25 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.12 |Текстологічна робота в | | | | |процесі описування | | | | |документів особового | | | | |походження: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.12.1 |I група складності(**) |1 архівний |252-24 | | | | фонд(*)| | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг | |документів), а за підсумками описування - близько 200 одиниць | |зберігання (з розрахунку 50 аркушів в 1 одиниці зберігання). | | (**) I група складності документів: машинописний або (без | |правки) або розбірливий рукописний текст. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.12.2 |II група складності(***) | __ "___ |396-38 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) II група складності документів: машинописний або | |рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють | |прочитання до 50% тексту. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.12.3 |III група | ___ "___ |540-52 | | |складності(****) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (****) III група складності документів: машинописний і | |рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), | |чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, | |документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.13 |Атрибуція в процесі | | | | |описування документів | | | | |особового походження: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.13.1 |I група складності(**) | ___ "___ |216-21 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) I група складності документів: машинописний або (без | |правки) або розбірливий рукописний текст. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.13.2 |II група складності(***) | ___"___ |314-31 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) II група складності документів: машинописний або | |рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють | |прочитання до 50% тексту. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.13.3 |III група | ___"___ |432-41 | | |складності(****) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (****) III група складності документів: машинописний і | |рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), | |чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, | |документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.14 |Формування справ із | | | | |розсипу документів та | | | | |переформування справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.1 |з управлінською | 10 аркушів|0-45 | | |документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.2 |з творчою документацією | ___"___ |0-51 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.3 |з науково-технічною | | | | |документацією: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.3.1 |текстовою |10 одиниць |3-60 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.3.2 |графічною |10 аркушів |1-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.4 |з документів особового |1 одиниця |0-72 | | |походження |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.5 |на особовий склад |50 аркушів |1-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.15 |Систематизація аркушів у | | | | |справі: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.15.1 |машинописний (без правки)|100 аркушів|3-00 | | |або розбірливий | | | | |рукописний текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.15.2 |машинописний або | ___"___ |4-50 | | |рукописний текст з | | | | |правками та вставками, що| | | | |утруднюють прочитання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.16 |Систематизація | | | | |науково-технічної | | | | |документації за частинами| | | | |стадіями проектів, | | | | |етапами проблем (тем) | | | | |тощо: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.16.1 |текстової документації |10 одиниць |0-90 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.16.2 |графічної документації |10 аркушів |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.17 |Систематизація графічної | ___ "___ |1-69 | | |документації всередині | | | | |справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18 |Складання заголовків | | | | |справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.1 |управлінської |1 заголовок|1-20 | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.2 |творчої документації | ___ "___ |2-40 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.3 |науково-технічної | ___ "___ |0-72 | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.4 |документів особового | ___ "___ |1-44 | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.5 |на особові справи | 10 |2-81 | | | |заголовків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.19 |Написання анотацій |1 анотація |1-44 | | |документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20 |Складання внутрішніх | | | | |описів документів у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.1 |з управлінською |1 заголовок|0-48 | | |документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.2 |з текстовою | ___"___ |0-60 | | |науково-технічною, | | | | |творчою документацією та | | | | |особового походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.3 |з графічною | 10 |3-36 | | |науково-технічною |заголовків | | | |документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.4 |у комплексах особових | ___"___ |2-25 | | |справ, історій хвороб та | | | | |аналогічних матеріалів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.21 |Описування книг: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.21.1 |з автографами | 1 опис |0-55 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.21.2 |без автографів | 10 описів|3-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.22 |Систематизація карток на | | | | |справи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.22.1 |за структурною і | 10 карток|0-90 | | |предметно-тематичною | | | | |ознаками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.22.2 |за номінальною, | ___"___ |0-60 | | |хронологічною ознаками | | | | |або за алфавітом | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.23 |Редагування заголовків | | | | |справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.23.1 |з частковим перегляданням| 10 |2-40 | | |справ |заголовків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.23.2 |без переглядання справ | ___"___ |1-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.24 |Проставлення архівних | 10 карток|0-67 | | |шифрів на картках | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.25 |Фальцювання креслень у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.25.1 |формату більше А-4 |10 аркушів |1-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.25.2 |формату більше А-I | ___"___ |3-53 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.26 |Розброшуровування | 1 справа |0-42 | | |неправильно сформованих | | | | |справ, вилучення скріпок | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27 |Підшивання справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27.1 |з управлінською, творчою,| 1 одиниця |0-65 | | |науково-технічною | зберігання| | | |текстовою документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27.2 |з нестандартними аркушами| ___ "___ |1-69 | | |графічною документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27.3 |документів особового | ___ "___ |1-12 | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.28 |Розміщення справ, що не | ___ "___ |0-42 | | |підлягають підшиванню, у | | | | |папки з клапанами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29 |Нумерація аркушів у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ |1-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.2 |обсягом до 50 аркушів |50 аркушів |1-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.3 |не стандартних за |100 аркушів|3-06 | | |форматом і якістю аркушів| | | | |розшитих справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.4 |графічної документації | ___ "___ |3-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30 |Перенумеровування аркушів| | | | |у справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ |1-98 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.2 |обсягом до 50 аркушів |50 аркушів |1-53 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.3 |не стандартних за |100 аркушів|3-75 | | |форматом і якістю аркушів| | | | |розшитих справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.4 |графічної документації |100 аркушів|4-49 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31 |Перевіряння нумерації у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ |0-56 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.2 |обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів|0-56 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.3 |не стандартних за |100 аркушів|1-35 | | |форматом і якістю аркушів| | | | |розшитих справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.4 |графічної документації | 10 аркушів|0-67 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32 |Оформлення обкладинок | | | | |справ або титульних | | | | |аркушів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32.1 |при наявності друкарської| 1 |0-48 | | |обкладинки або титулу | обкладинка| | | |установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32.2 |при відсутності | ___ "___ |0-67 | | |друкарської обкладинки | | | | |або титулу установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32.3 |особових справ | 10 |2-41 | | | | обкладинок| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.33 |Вклеювання титульних і | 10 аркушів|1-50 | | |засвідчувальних аркушів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.34 |Систематизація справ | 10 одиниць|0-67 | | |усередині фондів установ | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.35 |Систематизація справ у | | | | |межах фондів особового | | | | |походження: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.35.1 |за розділами опису | ___ "___ |0-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.35.2 |усередині розділів опису | ___ "___ |0-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.36 |Проставлення архівних | | | | |шифрів на обкладинках | | | | |справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.36.1 |без проставлення | ___ "___ |0-96 | | |штемпелів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.36.2 |з проставленням штемпелів| ___ "___ |1-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.37 |Картонування справ | ___ "___ |0-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.38 |Перекартонування справ | ___ "___ |0-67 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.39 |Написання ярликів | 10 ярликів|2-25 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.40 |Наклеювання ярликів на | 10 ярликів|1-59 | | |коробки: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.41 |Формування в'язок справ, | 10 одиниць|0-90 | | |що підлягають зберіганню | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.42 |Розміщення коробок або | 10 коробок|2-25 | | |в'язок на стелажах | (в'язок) | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.43 |Переміщення справ у | 10 одиниць|0-67 | | |процесі упорядкування з | зберігання| | | |архівосховища, | | | | |структурних підрозділів | | | | |установ у робочу | | | | |кімнату(*) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Ціна застосовується в розрахунках при транспортуванні | |справ з одного поверху установи на інший. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.44 |Видавання та підкладення | ___ "___ |0-67 | | |справ співробітникам | | | | |установ у період | | | | |упорядкування документів | | | | |з оформленням результатів| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45 |Складання описів справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45.1 |на друкарській машинці |1 заголовок|0-48 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45.2 |з унесенням до опису | ___ "___ |0-84 | | |іншомовних слів | | | | |(латинський шрифт, до 20 | | | | |знаків іншомовного тексту| | | | |в кожному заголовку) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45.3 |рукописних | 10 |3-37 | | | | заголовків| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.46 |Складання передмов до |1 передмова|360-34 | | |описів фондів установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.47 |Складання списків | 1 список, |9-01 | | |скорочених слів до описів| що включає| | | | | до 30 | | | | |найменувань| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48 |Складання покажчиків до | | | | |описів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48.1 |спеціальних предметних | 10 карток |3-00 | | | | на поняття| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48.2 |коротких географічних | ___ "___ |2-57 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48.3 |"глухих" іменних | ___ "___ |2-57 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.49 |Складання перевідних | 10 одиниць|0-80 | | |таблиць шифрів справ до | зберігання| | | |описів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.50 |Оформлення описів | 1 опис |36-04 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.51 |Складання топографічних | 10 карток |2-40 | | |покажчиків | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.52 |Систематизація справ, що | 10 одиниць|2-25 | | |не підлягають зберіганню,| зберігання| | | |за групами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.53 |Складання актів про | 1 позиція |0-90 | | |виділення до знищення тих| акта | | | |документів і справ, які | | | | |не підлягають зберіганню | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.54 |Формування в'язок справ, | 10 од. |0-48 | | |що не підлягають | зберігання| | | |зберіганню | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.55 |Складання переліків | 1 перелік |72-07 | | |(актів, довідок) на | | | | |відсутні документи | | | | |установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.56 |Приймання-здавання справ | 10 одиниць|1-29 | | |установ після завершення | зберігання| | | |робіт з упорядкування | | | | |документів і справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.57 |Складання актів про | 1 акт |72-07 | | |завершення упорядкування | | | | |документів і справ | | | | |установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.58 |Складання актів про | ___ "___ |36-04 | | |повернення документів | | | | |власнику | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.59 |Складання актів про | ___ "___ |18-02 | | |непоправні пошкодження | | | | |документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.60 |Проведення нарад за | 1 нарада |54-05 | | |підсумками робіт з | | | | |упорядкування документів | | | | |установ з керівниками | | | | |структурних підрозділів | | | | |або особами, | | | | |відповідальними за архів | | | | |і діловодство установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61 |Каталогізація документів:| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.1 |відбір справ за описами | 10 |0-21 | | | | заголовків| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.2 |складання карток за | 1 картка |0-51 | | |заголовками справ в | | | | |описах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.3 |складання тематичних | ___ "___ |1-13 | | |карток при груповому | | | | |описуванні однорідних | | | | |справ опису | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.4 |виявлення документів за | 1 одиниця |3-00 | | |справами | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.5 |складання карток на | 1 картка |1-13 | | |виявлені документи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.6 |індексування карток | 100 карток|20-02 | | |систематичного каталогу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.7 |систематизація карток | ___ "___ |7-20 | | |систематичного каталогу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.8 |складання дублетних | ___ "___ |39-65 | | |карток | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.9 |об'єднання інформації на | 1 запис |0-31 | | |тематичних картках | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.10 |редагування тематичних | 10 карток |1-39 | | |карток: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.61.10.1 |з індексуванням карток | ___ "___ |2-49 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.61.10.2 |з перегляданням справ | 1 картка |0-51 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.11 |складання алфавітних | ___ "___ |0-22 | | |карток | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.12 |складання іменних карток | ___ "___ |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.13 |написання розподільних | 1 |0-34 | | |карток |розподільна| | | | | картка | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.62 |Кодування документної | | | | |інформації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.62.1 |за 5 заданими параметрами| 1 значення|3-60 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.62.2 |більш як за 5 заданими | ___ "___ |5-41 | | |параметрами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63 |Забезпечення збереженості| | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1 |Відбір, підготовка і | 10 одиниць|2-93 | | |передання справ до | зберігання| | | |лабораторії забезпечення | | | | |збереженості документів | | | | |для оправлення, | | | | |дезінфекції та | | | | |дезінсекції: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.1 |документів з основою, що | 1 одиниця |3-37 | | |руйнується | зберігання|2-25 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.2 |з нумерацією аркушів | ___ "___ |2-25 | | |справ | |1-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.3 |з перевіркою нумерації | ___ "___ |1-12 | | |аркушів справ | |0-75 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.4 |справ, що мають | | | | |особливості в оформленні | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.1.4.1 |радянського періоду | ___ "___ |2-11 | | | | |1-23 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.1.4.2 |дорадянського періоду | ___ "___ |2-81 | | | | |1-87 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.1.4.3 |особового походження | ___ "___ |1-69 | | | | |3-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2 |Підготовка документів з | | | | |паперовою основою до | | | | |мікрофільмування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.1 |виявлення справ для | 100 | | | |мікрофільмування | описових |2-18 | | | | статей | | | | | описування| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.2 |виявлення документів для | | | | |мікрофільмування |100 аркушів|3-28 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.3 |підготовка справ для | ___ "___ |1-64 | | |мікрофільмування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.2.3.1 |без виявлення дублетних | 1 одиниця |1-12 | | |примірників документів | зберігання|1-47 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.2.3.2 |з виявленням дублетних | 1 одиниця |2-10 | | |примірників документів | зберігання|1-87 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.4 |оформлення замовлень на | 10 одиниць|3-21 | | |мікрофільмування | зберігання|0-21 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.3 |Перевіряння наявності | 1 акт |33-18 | | |мікрофільмів зі |перевіряння| | | |страхового фонду і з | на | | | |фонду користування (з | 100 бюксів| | | |оформленням результатів | | | | |перевірки) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.4 |Перевіряння якості | | | | |мікрофільмів страхового | | | | |фонду, фонду | | | | |користування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.4.1 |з переглядом на |1000 кадрів|1-28 | | |монтажному столі | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.4.2 |без перегляду на | ___ "___ |2-25 | | |монтажному столі | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.5 |Приймання справ після | 1 одиниця |0-40 | | |мікрофільмування, | зберігання| | | |реставрації, оправлення, | | | | |дезінфекції та | | | | |дезінсекції | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.6 |Приймання унікальних | ___ "___ |1-12 | | |документів (справ) після | | | | |мікрофільмування, | | | | |реставрації, оправлення, | | | | |дезінфекції та | | | | |дезінсекції | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.7 |Проставлення відмітки про| 100 |5-35 | | |мікрофільмування в описах| описових | | | |справ | статей | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.8 |Виявлення унікальних | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.8.1 |управлінської і | 1 одиниця |0-90 | | |науково-технічної | зберігання|0-60 | | |документації | 10 | | | | | заголовків| | | | | документів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.8.2 |документів особового | 1 одиниця |1-03 | | |походження | зберігання|9-74 | | | | 100 | | | | | заголовків| | | | | документів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.9 |Проставлення відмітки | 10 одиниць|0-75 | | |"УД" (унікальні | зберігання| | | |документи) на справах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.10 |Перевіряння фізичного і | 1 акт на |12-01 | | |санітарно-гігієнічного |100 одиниць| | | |стану справ, що | зберігання| | | |підлягають прийманню на | | | | |державне зберігання, з | | | | |оформленням результатів | | | | |перевіряння | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.11 |Перевіряння наявності і | ___ "___ |30-19 | | |стану справ в архівному | | | | |підрозділі установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.12 |Знепилювання справ |100 одиниць|3-37 | | | | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.13 |Дострокове приймання | | | | |документів НАФ України на| | | | |державне зберігання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.1 |за період від 1 до | ___ "___ |1484-34 | | |5 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.2 |за період від 5 до | ___ "___ |2920-29 | | |10 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.3 |за період від 10 до | ___ "___ |4357-64 | | |15 років | |(додаток 1) | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.4 |Прийом документів на | ___ "___ |22-47 | | |державне зберігання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.5 |Видача документів із | ___ "___ |22-47 | | |архівосховища під час | | | | |використання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.14 |Депоноване зберігання | | | | |документів, що не | | | | |належать державі: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.14.1 |за один рік | ___ "___ | Ціна | | | | |встановлюється| | | | | за | | | | | розрахунком | | | | | (додаток 2) | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64 |Підготовка номенклатур | | | | |справ установ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.1 |проведення організаційної| 1 установа|27-03 | | |роботи в установах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.2 |складання планів робіт з | 1 план |36-04 | | |розроблення номенклатур | | | | |справ установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.3 |розроблення схем побудови| 1 схема |108-10 | | |номенклатур справ установ| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.4 |визначення наукової і | | | | |практичної цінності | | | | |документів з метою | | | | |встановлення строків їх | | | | |подальшого зберігання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.4.1 |з поаркушним | 1 одиниця |1-44 | | |перегляданням | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.4.2 |без поаркушного | 10 одиниць|3-28 | | |переглядання справ | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.5 |складання заголовків |1 заголовок|1-20 | | |справ і документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.6 |групування документів за | 10 |1-80 | | |ознаками формування справ| документів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.7 |систематизація карток на | | | | |справи з заголовками: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.7.1 |за структурною і | 10 карток |0-90 | | |тематичною ознаками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.7.2 |за номінальною, | ___ "___ |0-42 | | |хронологічною ознаками | | | | |або алфавітом | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.8 |редагування заголовків | 10 |2-88 | | | | заголовків| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.9 |погодження статей | 1 стаття |0-45 | | |номенклатур справ з | | | | |установами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.10 |індексування статей | 10 статей |2-25 | | |номенклатур справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.11 |складання вказівок про | 1 вказівка|108-10 | | |застосування номенклатур | | | | |справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.12 |оформлення номенклатур |1 номенкла-|36-04 | | |справ | тура | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.65 |Складання статистичних | 1 звіт |108-10 | | |звітів про організацію | | | | |відомчого зберігання | | | | |документів НАФ України в | | | | |установах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66 |Погодження документів з | | | | |питань організації | | | | |діловодства і архівної | | | | |справи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.1 |номенклатур справ | 1 стаття |0-20 | | | |номенкла- | | | | | тури | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.2 |описів справ | 1 стаття |0-17 | | | | опису | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.3 |актів про вилучення для | 1 позиція|0-30 | | |знищення документів, що | акта | | | |не підлягають зберіганню | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.4 |анотованих переліків | 1 стаття |0-45 | | |документів | переліку | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67 |Надання | | | | |консультаційно-практичної| | | | |допомоги працівникам | | | | |діловодства: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67.1 |у державній архівній |1 консу- |9-02 | | |установі |льтація | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67.2 |в установі | ___ "___|18-02 | | |фондоутворювача | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67.3 |за телефоном | ___ "___|1-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.68 |Участь працівників | 1 нарада |180-17 | | |архівних установ у | (семінар)| | | |підготовці та проведенні | | | | |нарад і семінарів з | | | | |питань роботи служб | | | | |діловодства та архівних | | | | |підрозділів установ | | | |------------------------------------------------------------------| | 1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт | |------------------------------------------------------------------| |1.2.1 |Передрук документів на | | | | |машинописних пристроях: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.1.1 |I група складності |100 машино-|80-25 | | | | писних | | | | | сторінок | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.1.2 |II група складності |___"___ |105-33 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.2 |Передрук описів, | | | | |номенклатур справ на | | | | |машинописних пристроях: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.2.1 |I група складності |100 машино-|198-27 | | | | писних | | | | | сторінок | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.2.2 |II група складності |___"___ |259-27 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.3 |Звірення документів | | | | |після надрукування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.3.1 |I група складності |___"___ |74-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.3.2 |II група складності |___"___ |112-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4 |Звірення після | | | | |надрукування описів, | | | | |номенклатур справ, | | | | |переліків документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4.1 |на управлінську |10 заго- |1-23 | | |документацію |ловків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4.2 |на творчу, |___"___ |1-69 | | |науково-технічну, | | | | |особового походження | | | | |документацію | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4.3 |особових справ |___"___ |1-06 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.5 |Просте оправлення справ |1 одиниця |2-25 | | | |зберігання | | |------------------------------------------------------------------| | 2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних | | документів з паперовою основою | |------------------------------------------------------------------| | 2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та | | консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих | | видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду | |------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Приймання справ на |10 аркушів |0-36 | | |реставрацію і ремонт | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2 |Реставрація документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.1 |I групи складності | 1 аркуш |1-19 | | | | |0-66 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.2 |II групи складності | ___"___ |0-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.3 |III групи складності | ___"___ |0-32 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.4 |IV групи складності | ___"___ |0-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.3 |Реставрація | | | | |крупноформатних | | | | |документів (карт, | | | | |планів, креслень): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.3.1 |з посадкою на марлю |1 кв. метр |20-02 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.3.2 |з посадкою на мікалентний| ___"___ |9-01 | | |папір | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.4 |Реставрація документів | ___"___ |20-02 | | |на кальці | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.5 |Реставрація газет: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.5.1 |I групи складності | 1 аркуш |1-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.5.2 |II групи складності | ___"___ |0-55 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.6 |Ремонт документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.6.1 |складний | ___"___ |0-19 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.6.2 |дрібний | ___"___ |0-10 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7 |Ремонт друкованих видань:| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.1 |газет: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.1.1 |формат 25 х 40 см | 1 аркуш |0-14 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.1.2 |формат, що перевищує | ___"___ |0-29 | | |25 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.2 |книг, журналів | ___"___ |0-07 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.8 |Дезінфекція документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.8.1 |у спеціальних камерах | 1 справа |0-86 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.8.2 |методом вологої обробки з|10 аркушів |0-24 | | |поаркушним очищенням | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.9 |Консерваційно- | 1 метр |0-12 | | |профілактичне оброблення | | | | |плівки: оброблення | | | | |негативної плівки на | | | | |проявній машині | | | | |(проявлення, фіксування | | | | |і промивання) | | | |------------------------------------------------------------------| | 2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів | | (палітурні та картонажні роботи): | |------------------------------------------------------------------| |2.2.1 |Приймання справ і | 10 справ |1-10 | | |документів на оправлення | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2 |Брошурування з | | | | |формуванням блоків | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.1 |I групи складності |10 аркушів |0-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.2 |II групи складності | ___"___ | 38 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.3 |III групи складності | ___"___ |0-18 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.4 |IV групи складності | ___"___ |0-13 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.3 |Оправлення справ і книг | | | | |(складне з матер'яним | | | | |корінцем з обклеюванням | | | | |обкладинки): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.3.1 |товщина корінця до 6 см | 1 справа |2-27 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.3.2 |товщина корінця, що | ___"___ |3-86 | | |перевищує 6 см, | | | | |або газети, журналу | | | | |форматом понад 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.4 |Оправлення справ у | ___"___ |1-40 | | |суцільнокроєну картонну | | | | |обкладинку чи цупкий | | | | |папір | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.5 |Оправлення справ із | | | | |збереженням попереднього | | | | |оформлення: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.5.1 |оправлення справ | 1 справа |5-76 | | |у попередні обкладинки, | | | | |що потребують часткового | | | | |ремонту | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.5.2 |те саме без ремонту | ___"___ |1-44 | | |обкладинки | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6 |Підшивання справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.1 |що містять до 25 арк. | ___"___ |0-48 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.2 |що містять до 50 арк. | ___"___ |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.3 |що містять до 100 арк. | ___"___ |1-15 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.4 |що містять до 150 арк. | ___"___ |1-69 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.5 |що містять понад 150 арк.| ___"___ |2-22 | | |або з нестандартними | | | | |сторінками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7 |Виготовлення коробок: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.1 |коробка архівна з | 1 коробка |1-20 | | |картону, розміром: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |30 х 41 х 18 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |25 х 37 х 18 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |25 х 35 х 18 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.2 |коробка картотечна, | | | | |розміром | | | | |до 16 х 40 х 15 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.2.1 |з кришкою | ___"___ |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.2.2 |без кришки | ___"___ |1-03 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.3 |коробка для мікрофільму | ___"___ |1-69 | | |з кришкою, розміром | | | | |7 х 7 х 3,5 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.4 |мікротека на 70 комірок |1 мікротека|0-96 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.8 |Ремонт архівних картонних| | | | |коробок з покриттям їх | | | | |папером чи ледерином | | | | |на папері: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.8.1 |дуже зруйнованих | 1 коробка |1-15 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.8.2 |мало зруйнованих | ___"___ |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9 |Виготовлення папок: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9.1 |для адреса | 1 папка |9-01 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9.2 |з трьома клапанами та | 1 папка |2-77 | | |зав'язками (обкладинка з | | | | |картону, покриття з | | | | |паперу, корінці | | | | |з техтканини), розміром | | | | |від 23 х 32 х 6 | | | | |до 30 х 40 х 10 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9.3 |з гребінцями, розміром | ___"___ |0-69 | | |23 х 32 х 4 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10 |Виготовлення | | | | |папок-обкладинок: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10.1 |з електрокартону | ___"___ |0-33 | | |з клапанами, розміром | | | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10.2 |з карткового паперу з | ___"___ |0-16 | | |клапанами, розміром | | | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10.3 |з карткового паперу з | ___"___ |0-06 | | |клапанами, розміром | | | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.11 |Виклеювання паспарту, | 1 штука |0-44 | | |розміром до 40 х 50 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.12 |Наклеювання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.12.1 |фотокопій на паспарту | ___"___ |1-10 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.12.2 |плакатів, гравюр, | ___"___ |2-14 | | |портретів, фотокопій | | | | |та ін. на картон | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.13 |Виготовлення конвертів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.13.1 |нестандартні, розміром | ___"___ |0-30 | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.13.2 |для зберігання негативів | ___"___ |0-11 | | |фотодокументів | | | |------------------------------------------------------------------| | 3. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що | | містяться в архівних документах | |------------------------------------------------------------------| | 3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів | |------------------------------------------------------------------| |3.1.1 |Тематичне виявлення | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1 |Відбір справ за описами | | | | |(каталогами) при | | | | |тематичному виявленні | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1.1 |машинописними |10 заголо- |0-21 | | | |вків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1.2 |рукописними |___"___ |0-36 | | |XIX-XX ст. | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1.3 |палеографічними |___"___ |0-60 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.2 |Складання карток за |1 картка |0-51 | | |заголовками справ в | | | | |описах (каталогах) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.3 |Виявлення документів | | | | |за справами: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.3.1 |машинописний, |1 одиниця |3-06 | | |рукописний |зберігання | | | |розбірливий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.3.2 |розбірливий текст з |___"___ |3-06 | | |палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.3.3 |важкопрочитуваний |___"___ |7-72 | | |згасаючий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.4 |Виявлення документів за | | | | |мікрофільмами: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.4.1 |машинописний, |___"___ |6-01 | | |рукописний | | | | |розбірливий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.4.2 |розбірливий текст з |___"___ |9-01 | | |палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.4.3 |важкопрочитуваний |___"___ |12-87 | | |згасаючий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.5 |Виявлення відомостей за |1 друко- |0-36 | | |енциклопедіями й іншими |ваний | | | |довідниками |аркуш | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.6 |Виявлення документів за | | | | |періодичними виданнями: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.6.1 |за журналами |___"___ |0-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.6.2 |за газетами |___"___ |1-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.7 |Складання карток на | | | | |виявлені документи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.7.1 |машинописний, |1 картка |1-13 | | |рукописний | | | | |розбірливий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.7.2 |розбірливий текст з |___"___ |1-57 | | |палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.7.3 |важкопрочитуваний |___"___ |1-68 | | |згасаючий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.8 |Складання алфавітних |10 карток |2-88 | | |карток | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.1.9 |Складання іменних карток | | | |за документами: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.1.9.1 |період до 1918 р. |1 картка |1-44 | | |включно(*) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.9.2 |період після 1918 р.(*) | ___" ___ |0-72 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Для документів, що зберігаються в Центральному | |державному історичному архіві України, м. Львів, тут і далі | |замість 1918 р. межевим слід уважати 1940 рік. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.1.10 |Складання карток на | | | | |географічні об'єкти за | | | | |документами: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.10.1 |період до 1918 р. | ___" ___ |0-72 | | |включно | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.10.2 |період після 1918 р. | ___" ___ |0-48 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.11 |Написання анотацій |1 анотація |1-47 | | |документів | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.1.12 |Систематизація карток на | | | |виявлені документи: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.1.12.1 |за структурною і |10 карток |0-90 | | |тематичною ознаками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.12.2 |за номінальною, | ___" ___ |0-45 | | |хронологічною, | | | | |алфавітною і | | | | |географічною ознаками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.13 |Складання дублетних |1 картка |0-42 | | |карток | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.14 |Об'єднання інформації на | 1 запис |0-31 | | |тематичних картках | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.15 |Об'єднання інформації на |10 записів |2-25 | | |іменних, алфавітних | | | | |картках, картках на | | | | |географічні об'єкти | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.16 |Редагування (уніфікація) | | | | |тематичних карток: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.16.1 |без перегляду справ |10 карток |1-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.16.2 |з індексацією карток |1 картка |0-25 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.16.3 |з переглядом справ |1 картка |0-51 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.17 |Написання роздільників |1 картка |0-36 | | | |роздільника| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.18 |Нумерація карток |100 карток |1-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.19 |Складання передмов до |1 передмова|37-48 | | |тематичних переліків | | | | |документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.20 |Оформлення тематичних |1 перелік |36-04 | | |переліків документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.2 |Складання тематичних |1 |385-62 | | |оглядів |друкований | | | | |аркуш | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.3 |Підготовка історичних |0,5 |180-17 | | |довідок з історії |друкованого| | | |населених пунктів, |аркуша | | | |фабрик, заводів, | | | | |установ, організацій, | | | | |військових підрозділів | | | | |та ін.(*) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.4 |Підготовка довідок |1 довідка |193-04 | | |генеалогічного |на | | | |характеру(*) |одну особу | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Без вартості робіт із виявлення документів. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.5 |Виконання запитів(**): | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) Без вартості робіт із виявлення документів та вартості | |поштових послуг. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.5.1 |громадян: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.5.1.1 |за документами архіву |1 запит |101-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.5.1.2 |за документами, що | ___" ___ |134-81 | | |зберігаються в інших | | | | |установах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.5.2 |юридичних осіб: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.5.2.1 |за документами архіву | ___" ___ |324-31 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.5.2.2 |за документами, що | ___" ___ |432-41 | | |зберігаються в інших | | | | |установах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.6 |Виконання тематичних | ___" ___ |18-02 | | |запитів про встановлення | | | | |(підтвердження) окремих | | | | |фактів подій, | | | | |відомостей(***) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) При відсутності у заявника точних пошукових даних про | |дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. | |37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, | |місце події. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.7 |Підготовка довідок з |1 архівна |12-00 | | |видачею архівних довідок |довідка | | | |про встановлення | | | | |(підтвердження) майнових | | | | |прав(*) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Без вартості робіт із виявлення документів. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.8 |Підготовка тематичних | | | | |добірок документів | | | | |(обсягом 0,3 друк. | | | | |аркуша): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.8.1 |за документами періоду |1 добірка |54-05 | | |до 1918 р. включно |документів | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.8.2 |за документами періоду | ___" ___ |36-04 | | |після 1918 р. | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.9 |Підготовка тематичних | | | | |комплектів | | | | |документів(**): | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) Без вартості робіт з виявлення документів та | |виготовлення копій документів. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.9.1 |комплект до 30 копій |1 комплект |54-05 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.9.2 |комплект до 75 копій | ___" ___ |72-07 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.10 |Підготовка | | | | |радіопередач(***): | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) Без вартості робіт з виявлення. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.10.1 |тривалістю до 5 хвилин |1 радіо- |108-10 | | | |передача | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.10.2 |тривалістю до 10 хвилин | ___" ___ |144-14 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.11 |Підготовка | | | | |телепередач(***) | | | | |тривалістю до 10 хвилин: | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) Без вартості робіт з виявлення. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.11.1 |за документами періоду |1 теле- |360-34 | | |до 1918 р. включно |передача | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.11.2 |за документами періоду | ___" ___ |270-26 | | |після 1918 р. | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.12 |Проведення екскурсій і | | | | |занять в приміщенні | | | | |архівної установи для | | | | |груп не більше | | | | |15 чоловік: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.12.1 |оглядових |1 екскурсія|124-28 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.12.2 |тематичних | ___" ___ |180-17 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.12.3 |за темою, запропонованою | ___" ___ |396-38 | | |замовником | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.12.4 |демонстрація документів |1 демон- |18-02 | | |та їх коментування під |страція | | | |час фото-, відео, | | | | |кінозйомок у приміщенні | | | | |архівної установи(*) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) При відсутності у заявника точних пошукових даних про | |дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. | |37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, | |місце події. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.13 |Підготовка виставок | | | |документів(**): | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) Без вартості робіт з виявлення документів та | |виготовлення копій документів. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.13.1 |до 25 експонатів |1 виставка |249-69 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.13.2 |до 50 експонатів | ___" ___ |360-34 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.13.3 |до 100 експонатів | ___" ___ |432-41 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.14 |Надання архівних | | | | |документів для | | | | |користування в | | | | |читальному залі: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.14.1 |Надання у користування в | | | | |читальному залі | | | | |документів та | | | | |мікрофотокопій понад | | | | |встановлені обсяги і | | | | |строки: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.14.1.1 |справи |1 справа |4-21 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.14.1.2 |описів | 1 опис |1-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.14.1.3 |мікрофільмів | 1 бюкс |0-84 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.14.2 |Надання у користування в |1 справа |2-40 | | |читальному залі | | | | |документів, що не | | | | |належать державі, | | | | |територіальним громадам | | | | |(за згодою власника | | | | |документів) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15 |Підготовка | | | | |документальних | | | | |публікацій поза планом | | | | |науково-дослідної роботи | | | | |архівних установ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.1 |Підготовка методичних |1 |1035-67 | | |посібників |друкований | | | | |аркуш | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.2 |Складання |1 бібліо- |1-29 | | |бібліографічного опису |графічна | | | | |картка | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.3 |Вивчення літератури за |1 |19-30 | | |темою публікації |друкований | | | | |аркуш | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.4 |Підготовка |0,5 |463-29 | | |плану-проспекту збірника |друкованого| | | | |аркуша | | | | |плану | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.5 |Перегляд описів і | | | | |каталогів за темою | | | | |публікації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.5.1 |машинописних |100 |2-41 | | | |заголовків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.5.2 |рукописних | ___" ___ |3-86 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.5.3 |палеографічних | ___" ___ |6-43 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.6 |Виявлення документів за |1 |0-39 | | |опублікованими джерелами |друкований | | | | |аркуш | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.7 |Виявлення документів за | | | | |періодичними виданнями: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.7.1 |за журналами | ___" ___ |0-97 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.7.2 |за газетами | ___" ___ |1-54 | |-------------+----------------------------------------------------| |3.1.15.8 |Виявлення документів за справами для | | |підготовки документальних публікацій: | |-------------+----------------------------------------------------| |3.1.15.8.1 |машинописний, |10 |0-31 | | |рукописний |аркушів(*) | | | |розбірливий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.8.2 |розбірливий текст із |___"___(*) |1-54 | | |палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.8.3 |важкопрочитуваний, |___"___(*) |0-77 | | |згасаючий текст, | | | | |біографічні | | | | |документи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.8.4 |важкопрочитуваний, |___"___(*) |2-57 | | |згасаючий текст, | | | | |творчі документи | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Текст з одного боку документа. | |------------------------------------------------------------------| |3.1.15.9 |Виявлення документів за | | |мікрофільмами: | |-------------+----------------------------------------------------| |3.1.15.9.1 |машинописний, |10 кадрів |0-77 | | |рукописний | | | | |розбірливий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.9.2 |розбірливий текст з |___"___ |1-93 | | |палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.9.3 |важкопрочитуваний |___"___ |2-57 | | |малоконтрастний текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.9.4 |малоконтрастний текст |___"___ |5-15 | | |з палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.10 |Складання карток на |1 картка |1-29 | | |виявлені документи | | | |-------------+----------------------------------------------------| |3.1.15.11 |Відбір документів для публікацій: | |-------------+----------------------------------------------------| |3.1.15.11.1 |попередній (за |10 карток |1-29 | | |картками) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.11.2 |остаточний (за |1 |9-65 | | |копіями документів) |друкований | | | | |аркуш | | | | |збірника | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.12 |Для підготовки |___"___ |38-61 | | |документальних | | | | |публікацій формування | | | | |розділів збірника | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.13 |Вибір і передавання | | | |тексту, складання | | | |текстуальних приміток за | | | |документами: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.13.1 |машинописний, |___"___ |77-21 | | |рукописний | | | | |розбірливий текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.13.2 |розбірливий текст з |___"___ |115-82 | | |палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.13.3 |важкопрочитуваний |___"___ |135-13 | | |малоконтрастний текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.13.4 |малоконтрастний текст |___"___ |154-43 | | |з палеографічними | | | | |особливостями | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.14 |Археографічне оформлення | | | |документів: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.14.1 |період до 1918 р. |___"___ |38-61 | | |включно | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.14.2 |період після 1918 р. |___"___ |21-23 | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.15 |Складання приміток щодо | | | |змісту документів: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.15.1 |наукового характеру |___"___ |115-84 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.15.2 |науково-популярного |___"___ |69-49 | | |характеру | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.16 |Складання хроніки подій: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.16.1 |період до 1918 р. |1 |900-86 | | |включно |друкований | | | | |аркуш | | | | |хроніки | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.16.2 |період після 1918 р. |___"___ |540-50 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.17 |Складання іменного | | | | |покажчика: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.17.1 |глухого |1 |9-01 | | | |друкований | | | | |аркуш | | | | |покажчика | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.17.2 |короткого |___"___ |432-41 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.17.3 |розгорнутого |___"___ |900-86 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.18 |Складання географічного | | | | |покажчика: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.18.1 |короткого |___"___ |18-02 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.18.2 |розгорнутого |1 |36-04 | | | |друкований | | | | |аркуш | | | | |покажчика | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.19 |Складання предметного | | | | |покажчика: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.19.1 |загального |___"___ |25-74 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.19.2 |спеціального | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.19.2.1|глухого |___"___ |432-41 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.19.2.2|розгорнутого |___"___ |900-86 | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.20 |Написання історичної | | | |частини передмови до | | | |збірника: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.1.15.20.1 |період до 1918 р. |1 |1242-80 | | |включно |друкований | | | | |аркуш | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.20.2 |період після 1918 р. |___"___ |1035-67 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.21 |Написання археографічної |___"____ |414-27 | | |частини передмови до | | | | |збірника | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.22 |Складання переліку |1 заголовок|1-20 | | |документів, що не | | | | |публікуються у збірнику | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.23 |Складання переліку | | | | |використаних джерел: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.23.1 |архівних фондів |1 |4-40 | | | |друкований | | | | |аркуш | | | | |переліку | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.23.2 |друкованих видань |10 |21-98 | | | |друкованих | | | | |аркушів | | | | |переліку | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.24 |Складання переліку |1 |72-07 | | |документів, що |друкований | | | |публікуються у збірнику |аркуш | | | | |переліку | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.25 |Складання списків |1 |5-41 | | |скорочень |друкований | | | | |аркуш | | | | |списку | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.26 |Складання змісту |1 зміст |36-04 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.27 |Авторська правка |1 |48-26 | | |рукопису збірника |друкований | | | | |аркуш | | | | |збірника | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.28 |Редагування рукопису |___"___ |57-91 | | |збірника | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.29 |Правка верстки збірника |___"___ |9-66 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.15.30 |Перегляд сигнального |___"___ |5-79 | | |примірника збірника для | | | | |підготовки | | | | |документальних | | | | |публікацій | | | |------------------------------------------------------------------| |3.2. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими| |або плівковими носіями, цифрових, | |на копіювально-розмножувальних апаратах | |------------------------------------------------------------------| |3.2.1 |Надання архівних | |41-43 | | |документів для | | | | |копіювання технічними | | | | |засобами державних | | | | |архівних установ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.2 |Виготовлення одиничних | | | | |копій з архівних | | | | |документів на | | | | |електрографічних | | | | |апаратах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.2.1 |складні | 1 копія |0-14 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.2.2 |прості |10 копій |0-96 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.3 |Копіювання на папері |10 сторінок|0-67 | | |машинописних, рукописних |копії | | | |чи друкованих оригіналів | | | | |електрографічним | | | | |способом, розміром до | | | | |21 х 30 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.4 |Приймання справ на |10 справ |1-10 | | |суцільне | | | | |мікрофільмування | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5 |Суцільне | | | | |мікрофільмування справ і | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5.1 |I групи складності |10 кадрів |0-75 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5.2 |II групи складності |___ "___ |0-41 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5.3 |III групи складності |___ "___ |0-26 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5.4 |IV групи складності |___ "___ |0-17 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5.5 |V групи складності |___ "___ |0-15 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.5.6 |VI групи складності |___ "___ |0-13 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.6 |Вибіркове | | | | |мікрофільмування для | | | | |фоторепродукційних | | | | |робіт: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.6.1 |I групи складності |___" ___ |0-96 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.6.2 |II групи складності |___" ___ |0-56 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.7 |Оброблення плівки на | | | | |проявній машині типу | | | | |60П-4: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.7.1 |негативної |10 метрів |1-25 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.7.2 |позитивної |___" ___ |0-71 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.7.3 |контратипної |___" ___ |0-71 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.8 |Монтаж негатива |___" ___ |0-84 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.9 |Підготовка до друку: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.9.1 |негатива | ___" ___ |0-26 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.9.2 |позитива | ___" ___ |0-26 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.10 |Друкування плівки на | | | | |копіювальному апараті | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.10.1 |позитивної | ___" ___ |0-52 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.10.2 |контратипної | ___" ___ |0-52 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.11 |Перевіряння якості: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.11.1 |виготовлених |100 кадрів |0-62 | | |негативів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.11.2 |виготовлених | ___" ___ |0-32 | | |позитивів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.11.3 |виготовлених | ___" ___ |0-32 | | |контратипів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.12 |Перевіряння якості | ___" ___ |0-19 | | |негатива після | | | | |друкування позитива | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.13 |Оформлення та упакування |___"___ |0-32 | | |мікрофільмів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14 |Виготовлення чорно-білих | | | | |фотокопій з негативів | | | | |мікрофільмів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.1 |розміром 6 х 9 |1 відбиток |0-17 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.2 |розміром 9 х 12 |___ "___ |0-19 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.3 |розміром 13 х 18 |___ "___ |0-22 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.4 |розміром 18 х 24 |___ "___ |0-26 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.5 |розміром 24 х 30 |___ "___ |0-34 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.6 |розміром 30 х 40 |1 відбиток |0-45 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.7 |розміром 40 х 50 |___ "___ |0-67 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.14.8 |розміром 50 х 60 |___ "___ |1-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.15 |Виготовлення мікрофіш | | | | |(формат 105 х 148 мм): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.15.1 |негатив | 10 кадрів |0-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.15.2 |позитив |10 мікрофіш|1-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.16 |Вибіркове виготовлення | | | | |мікрофіш | | | | |з одиничних документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.16.1 |негатив | 10 кадрів |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.2.16.2 |позитив |10 мікрофіш|1-92 | |------------------------------------------------------------------| | 3.3. Наукове консультування | |------------------------------------------------------------------| |3.3.1 |Перевірка правильності |100 машино-|144-10 | | |посилання в публікаціях |писних | | | |документів, монографіях, |сторінок | | | |дисертаційних роботах і | | | | |встановлення | | | | |ідентифікації текстів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.2 |Наукове консультування з | | | | |історії питання, | | | | |історичної епохи або | | | | |періоду про персоналії, | | | | |склад і зміст | | | | |документів, що | | | | |зберігаються в інших | | | | |державних архівах, та з | | | | |інших питань | | | | |аналогічного характеру: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.2.1 |усне: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.2.1.1 |що не потребує |тривалість |13-81 | | |додаткового вивчення |консульта- | | | |питання |ції до | | | | |1 акаде- | | | | |мічної | | | | |години | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.2.1.2 |що потребує |___"___ | | | |додаткового вивчення | |41-43 | | |питання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.2.2 |з підготовкою |1 довідка |82-85 | | |письмової відповіді |обсягом | | | |(інформаційного |5 машино- | | | |документа) |писних | | | | |сторінок | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.3 |Підготовка | | | |фактографічної довідки, | | | |письмової відповіді на | | | |запит із зазначенням | | | |шифрів документів, на | | | |які надійшов запит: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.3.1 |за систематичними і |1 пошукова |6-01 | | |предметно-тематичними |адреса | | | |каталогами і | | | | |картотеками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.3.2 |за предметними (у |___"___ |3-60 | | |тому числі іменними) | | | | |каталогами і | | | | |картотеками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.4 |Замовлення справ |1 вимога |3-37 | | |телефоном (оформлення | | | | |вимог на видавання справ | | | | |за телефонним запитом | | | | |користувача) | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.5 |Видавання (або | | | |приймання) справ із | | | |архівосховищ: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.5.1 |за період до XVIII |1 одиниця |0-51 | | |ст., унікальних, |зберігання | | | |великоформатних, | | | | |обсягом понад 250 | | | | |аркушів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.5.2 |за період після XVIII |10 одиниць |2-64 | | |ст. |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.5.3 |картографічних і |1 одиниця |0-90 | | |аналогічних |зберігання | | | |документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.5.4 |описів |10 описів |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.5.5 |мікрофільмів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.5.5.1 |при зберіганні на |10 одиниць |2-12 | | |стелажах типу |зберігання | | | |"ялинка" |10 бюксів |1-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.5.5.2 |при зберіганні на |10 одиниць |2-40 | | |стандартних стелажах |зберігання | | | | |10 бюксів |2-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.6 |Надання документів | |41-43 | | |для експонування на | | | | |виставках, у | | | | |телепередачах, для | | | | |кінозйомок та інших | | | | |засобів використання | | | | |за межами архівної | | | | |установи: | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.7 |Звірка текстів | | | |документів після | | | |надрукування через | | | |1,5 інтервалу: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.7.1 |I група складності |1 |0-59 | | |(оригінал |машинописна| | | |машинописний або |сторінка | | | |розбірливий | | | | |рукописний) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.7.2 |II група складності |___"___ |0-73 | | |(оригінал | | | | |машинописний або | | | | |рукописний з правками | | | | |і вставками до 50% | | | | |тексту) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.7.3 |III група складності |___"___ | | | |(оригінал | | | | |нерозбірливий з | | | | |поправками і | | | | |вставками понад 50% | | | | |тексту; машинописні | | | | |копії із згасаючим | |0-98 | | |малоконтрастним | | | | |текстом; тексти, що | | | | |містять слова давніми | | | | |мовами народів | | | | |колишнього СРСР, | | | | |іншомовні сучасні та | | | | |давні слова) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.7.4 |IV група складності |___"___ |1-46 | | |(оригінал з | | | | |палеографічними | | | | |особливостями тексту, | | | | |табличні тексти) | | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.8 |Звірка текстів переліків | | | |документів після | | | |надрукування: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.3.8.1 |I група складності |10 описових|1-29 | | |(оригінал |статей | | | |машинописний або | | | | |розбірливий | | | | |рукописний) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.8.2 |IV група складності |___"___ | | | |(оригінали, що | | | | |містять слова давніми | |1-80 | | |мовами народів | | | | |колишнього СРСР, | | | | |іншомовні сучасні та | | | | |давні слова) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.9 |Підготовка довідок:(*) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Без вартості поштових послуг. | |------------------------------------------------------------------| |3.3.9.1 |оформлення анкет-заяв |1 анкета- |3-60 | | |за запитами громадян |заява | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.9.2 |підготовка та |1 запит |144-14 | | |відправлення простого | | | | |запиту | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.9.3 |підготовка та |___" ___ |216-21 | | |відправлення | | | | |складного запиту | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.10 |Переклад текстів | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.10.1 |створених давніми |1 аркуш |72-07 | | |мовами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.3.10.2 |створених сучасними |___"___ |36-04 | | |західноєвропейськими | | | | |мовами (2000 знаків) | | | |------------------------------------------------------------------| | 3.4. Демонстрація документів та їх коментування | | на виставках в архівних установах | |------------------------------------------------------------------| |3.4.1 |Відвідання виставок | | | |документів, | | | |організованих у | | | |приміщеннях державних | | | |архівів: | | |-------------+-------------------------+--------------------------| |3.4.1.1 |з демонстрацією | | | | |унікальних документів | | | | |не менше 30% | | | | |експозиції: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.4.1.1.1 |індивідуальне | | | | |відвідування без | | | | |екскурсійного | | | | |обслуговування: | | | | |-учасники Другої світової|1 відві- |Безоплатно | | |війни, учасники |дування | | | |ліквідації наслідків | | | | |аварії на ЧАЕС (I та | | | | |II кат.), інваліди з | | | | |дитинства, | | | | |фондоутворювачі, члени | | | | |національних спілок | | | | |письменників, художників | | | | |композиторів, | | | | |театральних діячів, | | | | |літературних критиків, | | | | |мистецтвознавців, | | | | |співробітники музейних | | | | |закладів та архівних | | | | |установ, студенти зі | | | | |спеціальності "музейної | | | | |та архівної справи" | | | | |- пенсіонери, |___"___ | 4-50 | | |військовослужбовці | | | | |строкової служби, | | | | |студенти, учні | | | | |технікумів, ПТУ, шкіл | | | | |- інші відвідувачі |___"___ | 9-00 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.4.1.1.2 |екскурсійне |1 екскурсія|144-14 | | |обслуговування групи до | | | | |15 чоловік | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.4.1.2 |з демонстрацією інших | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.4.1.2.1 |індивідуальне | | | | |відвідування без | | | | |екскурсійного | | | | |обслуговування: | | | | |-учасники Другої світової|1 відві- |Безоплатно | | |війни, учасники |дування | | | |ліквідації наслідків | | | | |аварії на ЧАЕС (I та II | | | | |кат.), інваліди з | | | | |дитинства, | | | | |фондоутворювачі, члени | | | | |національних спілок | | | | |письменників, художників | | | | |композиторів, | | | | |театральних діячів, | | | | |літературних критиків, | | | | |мистецтвознавців, | | | | |співробітники музейних | | | | |закладів та архівних | | | | |установ, студенти зі | | | | |спеціальності "музейної | | | | |та архівної справи" | | | | |- пенсіонери, |___"___ | 1-50 | | |військовослужбовці | | | | |строкової служби, | | | | |студенти, учні | | | | |технікумів, ПТУ, шкіл | | | | |- інші відвідувачі |___"___ | 3-00 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.4.1.2.2 |екскурсійне |1 екскурсія|36-04 | | |обслуговування групи до | | | | |15 чоловік | | | |------------------------------------------------------------------| | 4. Роботи (послуги), що виконуються на договірних засадах | | у Центральному державному кінофотофоноархіві України | | ім. Г.С.Пшеничного | |------------------------------------------------------------------| |4.1 |Виготовлення копій | | | | |кінодокументів з | | | | |плівковими носіями | | | | |(копії з | | | | |кінодокументів): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.1 |організація відбору |1 монтажний| 0-36 | | |кінодокументів за |лист | | | |монтажними листами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.2 |перенесення закладок з |1 од. | | | |позитива на вихідний |зберігання | 3-37 | | |матеріал | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.3 |Підготовка до | | | | |копіювання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.3.1 |Негатива: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.3.1.1 |без прикладання |10 метрів | 0-26 | | |фонограми | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.3.1.2 |з прикладанням фонограми |___"___ | 0-29 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.3.2 |проміжного позитива |___"___ | 0-13 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.3.3 |фонограми з підбором |___"___ | 0-31 | | |синхронності | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.4 |Реставраційне і | | | | |профілактичне оброблення | | | | |кінодокументів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.4.1 |на реставраційній машині |___"___ | 0-07 | | |УФЦ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.4.2 |на реставраційній машині |10 метрів | 0-32 | | |45П-6 | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.4.3 |чищення кінодокументів |___"___ | 0-10 | | |спиртом | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.5 |Складання плівкового | | | | |світлового паспорта: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.5.1 |з негатива на позитив |___"___ | 0-24 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.5.2 |з негатива на проміжний |___"___ | 0-29 | | |позитив | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.5.3 |з проміжного позитива на |___"___ | 0-16 | | |контратип | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.6 |Копіювання |___"___ | | | |кінодокументів на | | 0-26 | | |апараті "Дебрі" | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.7 |Проявлення | | | | |кінодокументів на машині | | | | |40П-3: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.7.1 |позитива, проміжного |___"___ | 0-21 | | |позитива | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.7.2 |контратипа |___"___ | 0-36 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.7.3 |фрагментів |___"___ | 0-29 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.8 |Підготовка копій для |___"___ | 0-14 | | |передання до читального | | | | |залу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.9 |Видача замовлень |___"___ |0-20 | | |користувачам, складання | | | | |актів про виконання | | | | |робіт | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.10 |Контроль технічного |___"___ | 0-07 | | |стану кінодокументів | | | | |після копіювання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.1.11 |Видача кінодокументів із |1 одиниця |0-94 | | |сховища, приймання, |зберігання | | | |розміщення на місця | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2. |Виготовлення відеокопій | | | | |з кінодокументів у | | | | |форматі VHS, S-VHS, B-SP | | | | |(відеокопії з | | | | |кінодокументів): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.1 |Організація відбору |1 монтажний| 0-36 | | |кінодокументів за |лист | | | |монтажними листами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.2 |Відеозапис у форматі VHS | | | | |S-VHS, B-SP: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.2.1 |фрагментів |1 хвилина | 0-67 | | | |звучання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.2.2 |повністю |___"___ | 0-28 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.3 |Підготовка відеокопій |1 хвилина | 0-28 | | |для передання до |звучання | | | |читального залу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.4 |Видача замовлень |___"___ | 0-56 | | |користувачам складання | | | | |актів про виконання | | | | |робіт | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.5 |Контроль технічного |10 метрів |0-07 | | |стану кінодокументів | | | | |після копіювання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.2.6 |Видача кінодокументів із |1 одиниця | 0-94 | | |сховища, приймання, |зберігання | | | |розміщення на місця | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.3 |Надання для перегляду | | | | |кіно- та | | | | |відеодокументів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.3.1 |Організація відбору |1 монтажний| | | |кінодокументів за |лист | 0-36 | | |монтажними листами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.3.2 |Організація перегляду |1 одиниця | 3-37 | | |кінодокументів на |зберігання | | | |звукомонтажному столі | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.3.3 |Забезпечення роботи |10 метрів | 0-42 | | |кінопроекції | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.3.4 |Контроль технічного |___ "____ | 0-07 | | |стану кінодокументів | | | | |після повернення з | | | | |читального залу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.3.5 |Видача кінодокументів із |1 одиниця | 0-94 | | |сховища, приймання, |зберігання | | | |розміщення на місця | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.4 |Надання кінодокументів | | | | |для експонування на | | | | |виставках, у | | | | |телепередачах, для | | | | |кінозйомок та інших | | | | |способів використання за | | | | |межами архівної | | | | |установи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.4.1 |Видача кінодокументів із |___"___ | 0-37 | | |сховища, оформлення | | | | |актів видачі в тимчасове | | | | |користування | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.4.2 |Контроль технічного |10 метрів | 0-11 | | |стану кінодокументів | | | | |перед видачею та після | | | | |повернення | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.4.3 |Приймання кінодокументів |1 одиниця | 0-54 | | |виданих з архіву, |зберігання | | | |розміщення на місцях | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5 |Виготовлення копій | | | | |документів з плівковими | | | | |носіями | | | | |(фотодокументи)(*): | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Виготовлення фотовідбитків з КД архіву - розцінки | |підвищуються на 50%. | |------------------------------------------------------------------| |4.5.1 |Друкування чорно-білих | | | | |фотовідбитків: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.1 |9 х 12 |1 відбиток | 0-25 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.2 |13 х 18 |___ "___ | 0-29 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.3 |18 х 24 |___ "___ | 0-38 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.4 |24 х 30 |___ "___ | 0-48 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.5 |30 х 40 |___ "___ | 0-58 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.6 |40 х 50 |___ "___ | 0-96 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.1.7 |50 х 60 |___ "___ | 1-15 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.2 |Просушування і |___ "___ | 1-15 | | |глянсування | | | | |фотовідбитків | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.5.3 |Видача фотодокументів із |1 одиниця | 0-34 | | |сховища, приймання, |зберігання | | | |розміщення на місця | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6 |Виготовлення копій | | | | |документів з плівковими | | | | |носіями (фотодокументи): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.1 |Організація |1 година |11-24 | | |прослуховування |звучання | | | |фонодокументів з метою | | | | |визначення фрагментів | | | | |для копіювання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.2 |Виготовлення з |___"___ |28-09 | | |фонодокументів копій на | | | | |магнітній плівці за | | | | |замовленням | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.3 |Підготовка копій для |___"___ |11-24 | | |передання до читального | | | | |залу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.4 |Видача замовлень |___"___ | 4-51 | | |користувачам | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.5 |Контроль технічного і | | | | |фізичного стану | | | | |фонодокументів після | | | | |копіювання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.5.1 |Тривалість звучання до |___"___ |13-48 | | |20 хвилин | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.5.2 |Тривалість звучання |1 година |11-24 | | |понад 20 хвилин |звучання | | | | | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.6.6 |Видача фонодокументів із |1 одиниця |0-22 | | |сховища, приймання, |зберігання | | | |розміщення на місцях | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.7 |Підготовка виставок | | | | |документів, | | | | |демонстрування та | | | | |проведення екскурсій і | | | | |занять у приміщенні | | | | |архівної установи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.7.1 |Підготовка плану, тексту |1 екскурсія|115-82 | | |проведення екскурсії | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.7.2 |Забезпечення роботи | 10 метрів |0-42 | | |кінопроекції | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.7.3 |Контроль технічного |___"___ |0-08 | | |стану кінодокументів | | | | |після повернення з | | | | |читального залу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |4.7.4 |Видача кінодокументів із |1 одиниця |0-93 | | |сховища, приймання, |зберігання | | | |розміщення на місця | | | | |постійного зберігання, | | | | |ведення облікової | | | | |документації | | | --------------------------------------------------------------------
Начальник управління
формування та зберігання
Національного архівного
фонду Держкомархіву України С.В.Сельченкова
Начальник управління
організаційно-правового
та фінансового забезпечення
Держкомархіву України Т.П.Прись
Начальник управління
інформації та міжнародного
співробітництва
Держкомархіву України Ю.А.Прилепішева
В.о. начальника
фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України В.А.Стадник

Додаток 1
до Цін на роботи (послуги),
що виконуються центральними
державними архівними
установами на договірних
засадах

РОЗРАХУНОК
вартості робіт по достроковому прийому
документів НАФ України на державне зберігання
(до пункту 1.1.63.13)

I. Підготовка документів до прийому на державне зберігання,
прийом справ, розміщення в архівосховищі
------------------------------------------------------------------ | N | Індекс за |Одиниця виміру| Ціна за | Примітка | |з/п | даними | | 100 одиниць | | | | Цінами | | зберігання | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 1.1.63.10 | 100 одиниць | 12-01 | | | | | зберігання | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | 1.1.63.12 | 100 одиниць | 3-37 | | | | | зберігання | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | 1.1.63.13.4 | 100 одиниць | 22-47 | | | | | зберігання | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | 1.1.37 | 10 коробок | 3-75 | 10 одиниць | | | | | | зберігання | | | | | | в одній | | | | | | коробці | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | 1.1.39 | 10 ярликів | 2-25 |За 10 ярликів | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | 1.1.40 | 10 ярликів | 1-59 |За 10 ярликів | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | 1.1.42 | 10 коробок | 2-25 |За 10 коробок | |----------------------------------------------------------------| |Всього: за 100 одиниць зберігання 47-69 | ------------------------------------------------------------------
II. Видавання (приймання) справ з архівосховища в процесі
користування документами (з розрахунку одного разу користування
кожною справою протягом одного року)
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------+------------------------+-------+-------------| | 1 |1.1.63.13.4 |100 одиниць зберігання | 22-47 | | |---+-------------+------------------------+-------+-------------| | 2 |1.1.63.13.5 |100 одиниць зберігання | 22-47 | | ------------------------------------------------------------------
Всього: за 1 рік (п.1 + п.2 х 1 рік) = 44-94 за 5 років (п.1 + п.2 х 5 років) = 224-70 за 10 років (п.1 + п.2 х 10 років) = 449-40 за 15 років (п.1 + п.2 х 15 років) = 674-10
III. Вартість зберігання 100 одиниць зберігання в держархіві
(з розрахунку вартості зберігання 1 одиниця зберігання протягом
року (2 грн 42,39 коп.), що встановлена при розрахунку нормативу
бюджетного фінансування).
Всього: за 1 рік = 100 х 2-42,39 х 1 = 242-39 грн за 5 років = 100 х 2-42,39 х 5 = 1211-95 грн за 10 років = 100 х 2-42,39 х 10 = 2423-90 грн за 15 років = 100 х 2-42,39 х 15 = 3635-85 грн
IV. Загальна вартість послуги: за 100 од. зберігання (сума
розділів I, II, III)
за період від 1 до 5 років = 1484-34 за період від 5 до 10 років = 2920-99 за період від 10 до 15 років = 4357-64

Додаток 2
до Цін на роботи (послуги),
що виконуються центральними
державними архівними
установами на договірних
засадах

РОЗРАХУНОК
вартості робіт депонованого зберігання
у державних архівах документів, що не належать
державі (до підпункту 1.1.63.14.1)

I. Підготовка документів до прийому в державний архів
(приймання справ, розміщення в архівосховищі)
------------------------------------------------------------------ | N |Індекс за даними| Одиниця виміру | Ціна за |Примітка| |з/п | Цінами | | 100 одиниць | | | | | | зберігання | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 1 | 1.1.63.10 | 100 одиниць | 12-01 | | | | | зберігання | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 2 | 1.1.63.12 | 100 одиниць | 3-37 | | | | | зберігання | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 3 | 1.1.63.13.4 | 100 одиниць | 22-47 | | | | | зберігання | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 4 | 1.1.58 | Акт | 36-04 | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 5 | 1.1.37 | 100 одиниць | 3-75 | | | | | зберігання | | | | | | (10 коробок) | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 6 | 1.1.39 | 100 одиниць | 2-25 | | | | | зберігання | | | | | | (ярликів) | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 7 | 1.1.40 | 100 одиниць | 1-59 | | | | | зберігання | | | | | | (10 ярликів) | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 8 | 1.1.42 | 100 одиниць | 2-25 | | | | | зберігання | | | | | | (10 коробок) | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 9 | 1.1.63.13.4 | 100 одиниць | 22-47 | | | | | зберігання | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 10 | 1.1.58 | Акт | 36-04 | | |----------------------------------------------------------------| |Всього: за 100 одиниць зберігання 142-24 | ------------------------------------------------------------------
II. Видавання (приймання) справ у процесі надання документів
для користування (з розрахунку одного разу користування кожною
справою протягом одного року)
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+---------------+----------------+------------+--------| | 1 | 3.1.14.1 | 100 справ | 42-10 | | |---------+---------------+----------------+------------+--------| | | | | | | |---------+---------------+----------------+------------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
III. Вартість зберігання 100 одиниць зберігання в держархіві
(з розрахунку вартості зберігання 1 одиниця зберігання протягом
року (2 грн 42,39 коп.), що встановлена при розрахунку нормативу
бюджетного фінансування).
Всього: за 1 рік = 100 х (вартість зберігання 1 одиниці
зберігання) = 242-39.
IV. Вартість оренди приміщення для розміщення 100 одиниць
зберігання в державному архіві.
V. Загальна вартість послуги: за 100 одиниць зберігання:
вартість послуги 100 одиниць зберігання за 1 рік (сума розділів I
II, III, IV) + вартість послуги за кожен наступний рік (сума
розділів II, III, IV).вгору