Документ z0728-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЗВІТ
про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
та демонстрування іноземних фільмів державною мовою
суб'єктами інформаційної діяльності
(телерадіоорганізаціями)
за ________ _____ 20___ року

--------------------------------------------- | Подають | Термін подання| |---------------------------+---------------| |Суб'єкти інформаційної |10 числа місяця| Форма |діяльності |після звітного | N 2-екран |(телерадіоорганізації) | періоду | (місячна) |незалежно від | | |підпорядкування та форм | | ЗАТВЕРДЖЕНО |власності, які на підставі | | Наказ Міністерства |виданої Національною радою | | культури і туризму |України з питань | | України |телебачення і радіомовлення| | 15.07.2009 N 34 |ліцензії на мовлення | | за погодженням з |створюють або комплектують | | Держкомстатом та |та/чи пакетують | | Держкомтелерадіо |телерадіопрограми і/або | | |передачі, у тому числі | | |фільми, та розповсюджують | | |їх за допомогою технічних | | |засобів мовлення | | |- місцевим органам | | |управління кінематографією,| | |визначеним Радою міністрів | | |Автономної Республіки Крим,| | |обласними, Київською та | | |Севастопольською міськими | | |державними адміністраціями | | ---------------------------------------------
Респондент:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим,
район, населений пункт, вулиця/провулок,
N будинку/корпусу, N офісу)
1. Використання національного екранного часу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Продемонстровано |N | Кількість назв, | Кількість серій, | Кількість показів, | Тривалість | | фільмів | | одиниць | одиниць | одиниць | демонстрування, хв. | | |р |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | |я |усього| з них |усього| з них |усього| з них |усього| з них | | |д | |--------------| |--------------| |--------------| |--------------| | |к | |кіно- | теле- | |кіно- | теле- | |кіно- | теле- | |кіно- | теле- | | |а | |фільми|серіали| |фільми|серіали| |фільми|серіали| |фільми|серіали| |--------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| | А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |--------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |УСЬОГО |01| | | | | | | | | | | | | |(ряд. 02 + ряд. 03) | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |з них: | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |НАЦІОНАЛЬНИХ |02| | | | | | | | | | | | | |--------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |ІНОЗЕМНИХ |03| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відсоток демонстрування національних фільмів __________ (04).
2. Демонстрування іноземних фільмів державною мовою
(одиниць) ---------------------------------------------------------------------- | Вид фільмів | N |Кількість| З них | | |рядка| назв, |--------------------------------| | | | усього |дубльовані|озвучені|субтитровані| |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |УСЬОГО | 01 | | | | | |(ряд. 02 + ряд. 03)| | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |КІНОФІЛЬМИ | 02 | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |ТЕЛЕСЕРІАЛИ | 03 | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник (власник) ______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець __________________________
(П.І.Б.)
телефон:_________ факс:__________ електронна пошта: _____________
Дата складання _______________________________
М.П.
Голова Державної
служби кінематографії Г.П.Чміль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
15.07.2009 N 34
( z0727-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2009 р.
за N 728/16744

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту
N 2-екран (місячна) "Звіт про використання
національного екранного часу, дотримання
квоти демонстрування національних фільмів
та демонстрування іноземних фільмів
державною мовою суб'єктами інформаційної
діяльності (телерадіоорганізаціями)"

I. Загальні положення
1.1. Форма звітності N 2-екран (місячна) "Звіт про
використання національного екранного часу, дотримання квоти
демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних
фільмів державною мовою суб'єктами інформаційної діяльності
(телерадіоорганізаціями)" складається щомісячно.
1.2. Форма звітності N 2-екран (місячна) поширюється на всіх
суб'єктів інформаційної діяльності (телерадіоорганізації)
незалежно від підпорядкування та форм власності, які на підставі
виданої Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення ліцензії на мовлення створюють або комплектують
та/чи пакетують телерадіопрограми і/або передачі, в тому числі
фільми, та розповсюджують їх за допомогою технічних засобів
мовлення (далі - телерадіоорганізації).
II. Порядок та термін подання звіту
2.1. Звіт складають і подають місцевим органам управління
кінематографією, визначеним Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, - державні та комунальні телерадіоорганізації,
громадські телерадіоорганізації, телерадіоорганізації Суспільного
телерадіомовлення, Національна телекомпанія України, приватні
телерадіоорганізації у встановлені строки.
2.2. Текстова частина звіту заповнюється державною мовою. У
звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі якщо відсутній
який-небудь показник, ставиться прочерк. Дані заповнюються у тих
одиницях виміру, які вказані у формі. Виправлення не допускаються.
2.3. Адресна частина звіту заповнюється чітко, без скорочень,
із зазначенням повного найменування телерадіоорганізації, яка
подає звіт, та її місцезнаходження. Обов'язковим є надання
інформації про виконавця (контактний телефон, факс, електронна
пошта). Звіт підписується керівником (власником) та скріплюється
печаткою.
III. Заповнення розділу 1
"Використання національного екранного часу"
3.1. У графі 1 вказується загальна кількість назв
національних та іноземних ігрових, неігрових та анімаційних
кінофільмів та телесеріалів, що були продемонстровані
телерадіоорганізацією протягом звітного місяця, з них у графі 2
вказується кількість кінофільмів, а у графі 3 - кількість
телесеріалів. До національних фільмів та телесеріалів слід відносити
кінофільми та телесеріали, створені суб'єктами кінематографії
України, виробництво яких здійснено в Україні та авторське право
чи право власності на які повністю або частково належить суб'єктам
кінематографії України.
3.2. У графі 4 вказується загальна кількість серій
кінофільмів та телесеріалів, з них у графі 5 - кількість серій
кінофільмів, а у графі 6 - телесеріалів.
3.3. У графі 7 вказується загальна кількість показів
кінофільмів та телесеріалів, з них у графі 8 - кількість показів
кінофільмів, а у графі 9 - телесеріалів.
3.4. У графі 10 вказується загальна тривалість демонстрування
кінофільмів та телесеріалів, з них у графі 11 - тривалість
демонстрування кінофільмів, а в графі 12 - телесеріалів.
3.5. При заповненні граф 1-9 рядків 01-03 використовуються
дані телепрограм. При заповненні граф 7-9 використовуються дані
державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування
фільмів. Тривалість демонстрування кінофільмів та телесеріалів
визначається як сума тривалості (хронометражу) кожного з них
(у хвилинах), помножена на кількість серій та кількість показів,
на яких він був продемонстрований. Приклад 1. Телерадіоорганізацією протягом звітного місяця
було продемонстровано по 2 рази кожний 10 кінофільмів тривалістю
100 хв. кожний і 2 телесеріали (по одній серії щодня у денному та
вечірньому показі, тобто 60 разів на місяць, одна серія тривалістю
50 хв.). Тривалість їх демонстрування протягом місяця становитиме:
(100 хв. х 10 фільмів х 2 покази) +
+ (50 хв. х 2 телесеріали х 60 показів ) = 8000 хв.
3.6. Арифметичний та логічний контроль розділу: 3.6.1. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02, 03. 3.6.2. Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 та 3. 3.6.3. Дані графи 4 дорівнюють сумі граф 5 та 6. 3.6.4. Дані графи 7 дорівнюють сумі граф 8 та 9. 3.6.5. Дані графи 10 дорівнюють сумі граф 11 та 12.
3.7. Відсоток демонстрування національних кінофільмів та
телесеріалів (ряд. 04) визначається на підставі даних графи 10 за
формулою:
тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02) ---------------------------------------------------------. тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
Приклад 2. Телерадіоорганізацією за звітний період було
продемонстровано кінофільмів та телесеріалів загальною тривалістю
8000 хв., з них національних кінофільмів та телесеріалів -
3000 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних
кінофільмів та телесеріалів становитиме:
3000 ------ х 100% = 37,5% 8000
IV. Заповнення розділу 2 "Демонстрування
іноземних фільмів державною мовою"
4.1. У графі 1 вказується загальна кількість назв іноземних
кінофільмів та телесеріалів, продемонстрованих протягом звітного
періоду, з них у графі 2 - кількість назв іноземних фільмів,
дубльованих державною мовою, у графі 3 - озвучених державною
мовою, у графі 4 - субтитрованих державною мовою.
4.2. Арифметичний та логічний контроль розділу: 4.2.1. Графа 1 дорівнює сумі граф 2, 3, 4. 4.2.2. Графа 1 рядка 01 розділу 2 дорівнює графі 1 рядка 03
розділу 1. 4.2.3. Графа 1 рядка 02 розділу 2 дорівнює графі 2 рядка 03
розділу 1. 4.2.4. Графа 1 рядка 03 розділу 2 дорівнює графі 3 рядка 03
розділу 1. 4.2.5. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02
та 03.
Голова Державної
служби кінематографії Г.П.Чмільвгору