Документ z0727-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2009 N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2009 р.
за N 727/16743

Про затвердження форм звітності з питань
використання національного екранного часу
та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), Положення про Міністерство культури і туризму
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму звітності N 1-екран (місячна) "Звіт про
використання національного екранного часу, дотримання квоти
демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних
фільмів державною мовою суб'єктами кінематографії -
демонстраторами фільмів" (далі - форма N 1-екран).
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-екран
(місячна) "Звіт про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування національних фільмів та
демонстрування іноземних фільмів державною мовою суб'єктами
кінематографії - демонстраторами фільмів " (далі - Інструкція до
форми N 1-екран).
1.3. Форму звітності N 2-екран (місячна) "Звіт про
використання національного екранного часу, дотримання квоти
демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних
фільмів державною мовою суб'єктами інформаційної діяльності
(телерадіоорганізаціями)" ( z0728-09 ) (далі - форма N 2-екран).
1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2-екран
(місячна) "Звіт про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування національних фільмів та
демонстрування іноземних фільмів державною мовою суб'єктами
інформаційної діяльності (телерадіоорганізаціями)" ( z0728-09 )
(далі - Інструкція до форми N 2-екран).
1.5. Форму звітності N 3-екран (місячна) "Зведений звіт про
використання національного екранного часу, дотримання квоти
демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних
фільмів державною мовою" ( z0729-09 ) (далі - форма N 3-екран).
1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 3-екран
(місячна) "Зведений звіт про використання національного екранного
часу, дотримання квоти демонстрування національних фільмів та
демонстрування іноземних фільмів державною мовою" ( z0729-09 )
(далі - Інструкція до форми N 3-екран).
2. Поширити:
2.1. Форму N 1-екран та Інструкцію до форми N 1-екран на
суб'єктів кінематографії - демонстраторів фільмів юридичних осіб
незалежно від підпорядкування та форм власності та фізичних
осіб - підприємців, що здійснюють демонстрування (публічний показ)
ігрових, неігрових та анімаційних фільмів.
2.2. Форму N 2-екран та Інструкцію до форми N 2-екран
( z0728-09 ) на суб'єктів інформаційної діяльності
(телерадіоорганізації) незалежно від підпорядкування та форм
власності, які на підставі виданої Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення створюють
або комплектують та/чи пакетують телерадіопрограми і/або передачі,
в тому числі фільми, та розповсюджують їх за допомогою технічних
засобів мовлення.
2.3. Форму N 3-екран та Інструкцію до форми N 3-екран
( z0729-09 ) на місцеві органи управління кінематографією,
визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі
кінематографії (далі - місцеві органи управління кінематографією).
3. Увести форми N 1-екран, N 2-екран ( z0728-09 ), N 3-екран
( z0729-09 ) та інструкції до форм N 1-екран, N 2-екран, N 3-екран
у дію, починаючи зі звіту за вересень 2009 року.
4. Установити, що забезпечення зразками форм та інструкціями,
зазначеними в пункті 1 цього наказу, покладається на Державну
службу кінематографії (Чміль Г.П.).
5. Установити такий порядок подання форм N 1-екран, N 2-екран
( z0728-09 ) та N 3-екран ( z0729-09 ):
5.1. Місцевим органам управління кінематографією: суб'єкти кінематографії - демонстратори фільмів, зазначені в
підпункті 2.1 пункту 2 цього наказу, подають звітність за формою
N 1-екран; суб'єкти інформаційної діяльності (телерадіоорганізації)
незалежно від підпорядкування, які на підставі виданої
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
ліцензії на мовлення створюють або комплектують та/чи пакетують
телерадіопрограми і/або передачі, в тому числі фільми, та
розповсюджують їх за допомогою технічних засобів мовлення, подають
звітність за формою N 2-екран ( z0728-09 ).
5.2. Міністерству культури і туризму України та головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі: місцеві органи управління кінематографією подають звітність
за формою N 3-екран ( z0729-09 ).
5.3. Державному комітету статистики України: Міністерство культури і туризму України подає звітність за
формою N 3-екран ( z0729-09 ).
6. Державній службі кінематографії (Чміль Г.П.) довести цей
наказ до відома місцевих органів управління кінематографією.
7. Державній службі кінематографії (Чміль Г.П.) спільно з
управлінням нормативно-правової та кадрової роботи (Осінчук Т.М.)
забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.
9. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Мін'юсті.
Міністр В.В.Вовкун
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету статистики
України О.Г.Осауленко
Т.в.о. Голови Державного
комітету телебачення
і радіомовлення України А.Л.Мураховський

ЗВІТ
про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
та демонстрування іноземних фільмів державною мовою
суб'єктами кінематографії - демонстраторами фільмів
за ____ ________ 20___ року

--------------------------------------------- | Подають |Термін подання | |---------------------------+---------------| |Демонстратори фільмів - |10 числа місяця| Форма |юридичні особи незалежно |після звітного | N 1-екран |від підпорядкування та | періоду | (місячна) |форм власності та фізичні | | |особи - підприємці, що | | ЗАТВЕРДЖЕНО |здійснюють демонстрування | | Наказ Міністерства |(публічний показ) ігрових, | | культури і туризму |неігрових та анімаційних | | України |фільмів, | | 15.07.2009 N 34 |- місцевим органам | | за погодженням з |управління кінематографією,| | Держкомстатом та |визначеним Радою міністрів | | Держкомтелерадіо |Автономної Республіки Крим,| | |обласними, Київською та | | |Севастопольською міськими | | |державними адміністраціями | | ---------------------------------------------
Респондент:
Найменування/Ім'я _______________________________________________
Місцезнаходження/Місце проживання _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим,
район, населений пункт, вулиця/провулок,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
1. Використання національного екранного часу
---------------------------------------------------------------------------------------- | Продемонстровано |N | Кіновідеодемонстрування | | фільмів | |--------------------------------------------------------------| | |р | кількість назв, | кількість сеансів | тривалість | | |я | одиниць | одиниць |демонстрування, хв. | | |д |--------------------+--------------------+--------------------| | |к |усього| з них |усього| з них |усього| з них | | |а | |-------------| |-------------| |-------------| | | | |кіно- |відео-| |кіно- |відео-| |кіно- |відео-| | | | |фільми|фільми| |фільми|фільми| |фільми|фільми| |--------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |УСЬОГО |01| | | | | | | | | | |(ряд. 02 + ряд. 03):| | | | | | | | | | | |--------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |з них: | | | | | | | | | | | |--------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |НАЦІОНАЛЬНИХ |02| | | | | | | | | | |--------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |ІНОЗЕМНИХ |03| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Відсоток демонстрування національних фільмів __________ (04).
2. Демонстрування іноземних фільмів державною мовою
(одиниць) --------------------------------------------------------------------- | Вид фільмів | N |Кількість| З них | | |рядка| назв, |--------------------------------| | | | усього |дубльовані|озвучені|субтитровані| |------------------+-----+---------+----------+--------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |УСЬОГО | 01 | | | | | |(ряд.02 + ряд. 03)| | | | | | |------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |КІНОФІЛЬМИ | 02 | | | | | |------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |ВІДЕОФІЛЬМИ | 03 | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник (власник) ____________ ____________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець ____________________________
(П.І.Б.)
телефон:_________ факс:___________ електронна пошта:_____________
Дата складання __________________________
М.П.
Голова Державної
служби кінематографії Г.П.Чміль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
15.07.2009 N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2009 р.
за N 727/16743

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту N 1-екран (місячна)
"Звіт про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
та демонстрування іноземних фільмів державною мовою
суб'єктами кінематографії - демонстраторами фільмів"

I. Загальні положення
1.1. Форма звіту N 1-екран (місячна) "Звіт про використання
національного екранного часу, дотримання квоти демонстрування
національних фільмів та демонстрування іноземних фільмів державною
мовою суб'єктами кінематографії - демонстраторами фільмів"
складається щомісячно.
1.2. Форма звіту N 1-екран (місячна) поширюється на всіх
суб'єктів кінематографії - демонстраторів фільмів юридичних осіб
незалежно від підпорядкування та форм власності та фізичних
осіб - підприємців, що здійснюють демонстрування (публічний показ)
ігрових, неігрових та анімаційних фільмів (далі - демонстрування).
II. Порядок та терміни подання звіту
2.1. Звіт складають і подають місцевим органам управління
кінематографією, визначеним Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої
влади у галузі кінематографії, у встановлені терміни: 2.1.1. Демонстратори, які мають статус юридичної особи
(кінотеатри: районні, міські, сезонні, спеціалізовані міські
дитячі; кіноустановки: міські та сільські шкільні, інші міські та
сільські, сільські стаціонарні; відеоустановки: сільські
стаціонарні та пересувні; відеозали). 2.1.2. Фізичні особи - підприємці, у користуванні яких є
кіно (відео) установки.
2.2. Адресна частина звіту заповнюється чітко, без скорочень,
із зазначенням повного найменування організації, яка подає звіт,
та її місцезнаходження. Обов'язковим є надання інформації про
виконавця (контактний телефон, факс, електронна пошта). Звіт
підписується керівником (власником) та скріплюється печаткою.
2.3. Текстова частина звіту заповнюється державною мовою. У
звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі якщо відсутній
який-небудь показник, ставиться прочерк. Дані заповнюються у тих
одиницях виміру, які вказані у формі. Виправлення не допускаються.
III. Заповнення розділу 1 "Використання
національного екранного часу"
3.1. У графі 1 вказується загальна кількість назв
національних та іноземних ігрових, неігрових та анімаційних
фільмів, що були продемонстровані демонстратором протягом звітного
місяця, з них у графі 2 - кількість кінофільмів, а у графі 3 -
кількість відеофільмів. До національних фільмів слід відносити фільми, створені
суб'єктами кінематографії України, виробництво яких здійснено в
Україні та авторське право чи право власності на які повністю або
частково належить суб'єктам кінематографії України.
3.2. У графі 4 вказується загальна кількість сеансів, на яких
були продемонстровані фільми, з них у графі 5 - кінофільми, а у
графі 6 - відеофільми.
3.3. У графі 7 вказується загальна тривалість демонстрування
фільмів, з них у графі 8 - тривалість демонстрування кінофільмів,
а в графі 9 - відеофільмів.
3.4. При заповненні граф 1-6 рядків 01-03 використовуються
дані репертуарних планів. При заповненні граф 7-9 використовуються
дані державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування
фільмів, технічного паспорта на фільмокопію, репертуарних планів. Тривалість демонстрування фільмів визначається як сума
тривалості (хронометражу) кожного з них (у хвилинах), помножена на
кількість сеансів (показів), на яких він був продемонстрований. Приклад 1. Демонстратором протягом звітного місяця були
продемонстровані 4 кінофільми тривалістю 80 хв., 90 хв., 100 хв.
та 120 хв. відповідно на 5, 20, 35 і 90 сеансах. Тривалість їх
демонстрування протягом місяця становитиме:
(80 хв. х 5) + (90 хв. х 20) + (100 хв. х 35) +
+ (120 хв. х 90) = 16500 хв.
3.5. Арифметичний та логічний контроль розділу: 3.5.1. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02, 03. 3.5.2. Дані графи 1 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 2
та 3. 3.5.3. Дані графи 4 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 5
та 6. 3.5.4. Дані графи 7 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 8
та 9.
3.6. Відсоток демонстрування національних фільмів (ряд. 04)
визначається на підставі даних графи 7 за формулою:
тривалість демонстрування національних фільмів (ряд. 02) ----------------------------------------------------------. тривалість демонстрування фільмів (ряд. 01)
Приклад 2. Демонстратором за звітний період було
продемонстровано кінофільмів та відеофільмів загальною тривалістю
16500 хв., з них національних кінофільмів та відеофільмів -
5600 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме:
5600 ------- х 100% = 34% 16500
IV. Заповнення розділу 2 "Демонстрування
іноземних фільмів державною мовою"
4.1. У графі 1 вказується загальна кількість назв іноземних
кінофільмів та відеофільмів, продемонстрованих протягом звітного
періоду, з них у графі 2 - кількість назв іноземних фільмів,
дубльованих державною мовою, у графі 3 - озвучених державною
мовою, у графі 4 - субтитрованих державною мовою.
4.2. Арифметичний та логічний контроль розділу: 4.2.1. Графа 1 дорівнює сумі граф 2, 3, 4. 4.2.2. Графа 1 рядка 01 розділу 2 дорівнює графі 1 рядка 03
розділу 1. 4.2.3. Графа 1 рядка 02 розділу 2 дорівнює графі 2 рядка 03
розділу 1. 4.2.4. Графа 1 рядка 03 розділу 2 дорівнює графі 3 рядка 03
розділу 1. 4.2.5. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02
та 03.
Голова Державної
служби кінематографії Г.П.Чмільвгору