Документ z0727-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - z1845-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 81/5 від 03.09.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
3 вересня 2002 р.
за N 727/7015
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1578/5 ( z1845-12 ) від 29.10.2012 }
Про затвердження Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання бланків
свідоцтв, що видаються державними
органами реєстрації актів цивільного
стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні

( Наказ вводиться в дію з набранням чинності Сімейним
кодексом України згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 4/5 ( z0035-03 ) від 17.01.2003 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 8/5 ( z0034-07 ) від 15.01.2007
N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008
N 902/5 ( z0313-10 ) від 26.04.2010 }

Відповідно до статті 21 Закону України "Про органи реєстрації
актів громадянського стану" ( 3807-12 ) та у зв'язку із прийняттям
Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року N 2947-III
( 2947-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2003 року Інструкцію
з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються
державними органами реєстрації актів цивільного стану на
підтвердження юридичних фактів в Україні, що додається.
2. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію з обліку,
зберігання та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану в Україні, затверджену наказом Міністерства
юстиції України від 3 березня 2000 року N 9/5 ( z0125-00 ) та
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 3 березня 2000 року
за N 125/4346.
3. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян
Кунді В.В. надіслати зазначену Інструкцію Головному управлінню
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням
юстиції для застосування в роботі підвідомчих державних органів
реєстрації актів цивільного стану відповідних регіонів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства юстиції України Єфіменка Л.В. та
директора Департаменту у справах цивільного стану громадян
Кунду В.В.
Міністр О.В.Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03.09.2002 N 81/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2002 р.
за N 727/7015
ІНСТРУКЦІЯ
з обліку, зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження
юридичних фактів в Україні
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "переміна
прізвища, імені, по батькові", "відділи реєстрації
актів цивільного стану обласних управлінь юстиції" у
всіх відмінках та числах замінено відповідно словами
"зміна імені", "відділи реєстрації актів цивільного
стану головних управлінь юстиції" у відповідних
відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
{ У тексті Інструкції слова "відділи реєстрації актів
цивільного стану районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення) управлінь юстиції", "відділи
реєстрації актів цивільного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "відділи
реєстрації актів цивільного стану районних, районних
у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції", "відділи реєстрації
актів цивільного стану Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
{ У тексті додатків Інструкції вираз "з N по N" замінено
виразом "з N до N" згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
1. Загальні положення
1.1. При реєстрації актів цивільного стану державні органи
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів видають свідоцтва про народження, смерть, шлюб, розірвання
шлюбу, зміну імені і усиновлення на бланках, виготовлених
друкарським способом за єдиним для всієї держави зразком,
затвердженим згідно з вимогами чинного законодавства. Повторні
свідоцтва видаються (надсилаються) на таких самих бланках. Використання бланків свідоцтв інших зразків забороняється.
1.2. В актовому записі цивільного стану, на підставі якого
видається відповідне свідоцтво (як первинне, так і повторне),
зазначаються його серія та номер. При видаванні повторного
свідоцтва вказується і дата його видачі.
1.3. Свідоцтва заповнюються тільки друкарським способом.
1.4. Бланки свідоцтв є документами суворої звітності й
зберігаються в державних органах реєстрації актів цивільного стану
в сейфах, вогнетривких шафах або металевих ящиках, стаціонарно
закріплених до стіни або підлоги, або у спеціально обладнаних
приміщеннях. У неробочий час сейфи, вогнетривкі шафи й металеві
ящики, спеціально обладнані приміщення з бланками свідоцтв
належним чином опечатуються. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
1.5. Вікна приміщень, де зберігаються бланки свідоцтв,
внутрішньо обладнуються металевими ґратами. Водночас самі
приміщення державних органів реєстрації актів цивільного стану
забезпечуються охороною (охоронно-пожежною сигналізацією з
підключенням до пульта централізованої охорони, автономною
сигналізацією тощо).
2. Замовлення бланків свідоцтв та порядок їх отримання
2.1. Міністерство юстиції України узагальнює заявки відділів
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
(далі - відділи реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції) та щорічно складає і надсилає до друкарні
заявку на виготовлення необхідної кількості відповідних видів
бланків свідоцтв.
2.2. Виготовлені бланки свідоцтв за рознарядкою Міністерства
юстиції України надсилаються друкарнею безпосередньо відділам
реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції. Ці
відділи забезпечуються трирічним запасом бланків свідоцтв. { Пункт
2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.3. Посадові особи, відповідальні за зберігання бланків
свідоцтв у секторах з архівної роботи, розташованих окремо від
відділів реєстрації актів цивільного стану головних управлінь
юстиції, одержують бланки свідоцтв у відповідних відділах
реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції за
видатковою накладною. Бланки свідоцтв видаються або надсилаються
спецзв'язком з розрахунку не більше місячної потреби в них.
{ Пункт 2.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.4. Керівники відділів реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції одержують бланки свідоцтв у
відповідних відділах реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції за видатковою накладною. Бланки свідоцтв
видаються або надсилаються спецзв'язком з розрахунку не більше
тримісячної потреби в них. Працівники, відповідальні за зберігання бланків свідоцтв в
окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) та
міськрайонних управлінь юстиції, розташованих в декількох
приміщеннях, одержують бланки свідоцтв у керівників зазначених
відділів за видатковою накладною. Бланки свідоцтв видаються або
надсилаються спецзв'язком з розрахунку не більше місячної потреби
в них. { Пункт 2.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.5. Посадові особи, відповідальні за зберігання бланків
свідоцтв у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад, одержують бланки свідоцтв у
відповідних відділах реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції на підставі довіреності за
видатковою накладною. Бланки свідоцтв видаються або надсилаються
спецзв'язком чи цінним листом з відповідним супровідним документом
з розрахунку не більше місячної потреби в них. { Пункт 2.5 в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
2.6. Видача бланків відображається записом у книзі обліку
оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв (додаток 1). { Пункт
2.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 8/5 ( z0034-07 ) від
15.01.2007, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
{ Пункт 2.7 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
{ Пункт 2.8 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
{ Пункт 2.9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.7. Працівникам відділів, які проводять реєстрацію актів
цивільного стану та видають повторні свідоцтва про проведену
реєстрацію, видається під розписку одноденна потреба бланків
свідоцтв, про що робиться відмітка в книзі обліку бланків
свідоцтв, які видаються керівництвом відділу реєстрації актів
цивільного стану працівникам відділу (додаток 2). У зазначеній
книзі також ведеться облік повернутих працівниками відділу бланків
свідоцтв керівництву відділу.
В окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного
стану районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управлінь юстиції, розташованих в
декількох приміщеннях, видача працівникам одноденної потреби
бланків свідоцтв та облік повернутих (невикористаних) бланків
здійснюється посадовою особою, відповідальною за зберігання
бланків свідоцтв у цьому приміщенні відділу. { Пункт 2.7 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.8. У відділах реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції для приймання бланків свідоцтв наказом
відповідного управління юстиції створюються комісії, які
перевіряють відповідність одержаних від друкарні бланків
супровідним документам. До складу комісії має входити не менше
трьох осіб: 2 працівники відділу реєстрації актів цивільного стану
та працівник з іншого підрозділу управління юстиції. У наказі про створення комісії визначаються також особи, які
заміщують голову та членів комісії у разі їх відсутності. { Пункт
2.8 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 } 2.8.1. Якщо сектор з архівної роботи розташований окремо від
відділу реєстрації актів цивільного стану головного управління
юстиції, то в ньому для приймання бланків свідоцтв створюється
комісія, до складу якої має входити не менше трьох осіб: працівник
сектору з архівної роботи, працівник відділу реєстрації актів
цивільного стану головного управління юстиції та працівник іншого
підрозділу управління юстиції. Склад комісії затверджується наказом відповідного управління
юстиції у якому також визначаються особи, які заміщують голову та
членів комісії у разі їх відсутності. { Абзац другий підпункту
2.8.1 пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 } 2.8.2. Головою комісії для приймання бланків свідоцтв у
відділах реєстрації актів цивільного стану головних управлінь
юстиції та в секторах з архівної роботи, якщо вони розташовані
окремо від цих відділів, призначається особа, відповідальна за їх
зберігання.
2.9. Про наслідки прийняття відділами реєстрації актів
цивільного стану головних управлінь юстиції з друкарні бланків
свідоцтв на аркуші паперу формату А-4 складається акт про
прийняття бланків свідоцтв у двох примірниках (додаток 3). Один з
них зберігається у даному відділі реєстрації актів цивільного
стану, а другий не пізніше п'яти днів з дня одержання бланків
свідоцтв надсилається Міністерству юстиції України. Розташовані окремо від відділів реєстрації актів цивільного
стану головних управлінь юстиції сектори з архівної роботи за
результатами прийняття бланків свідоцтв також складають акт, один
примірник якого надсилається вищезазначеному відділу впродовж 2
днів з дня їх отримання. { Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.9.1. В акті про прийняття бланків свідоцтв відображаються
такі відомості: номер акта, заголовок, дата й місце складання,
склад комісії із зазначенням посад, дата прийняття бланків
свідоцтв та їх оприбуткування, від кого та на підставі яких
супровідних документів отримано, вид отриманих бланків свідоцтв,
їхні серії та номери, загальна кількість отриманих бланків
(цифрами й літерами), відповідність отриманих бланків супровідним
документам, кількість отриманих посилок і їхній стан, підписи
складу комісії, гербова печатка.
2.10. У відділах реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції для приймання бланків свідоцтв
утворюються комісії, які перевіряють відповідність одержаних
бланків супровідним документам та в обов'язковому порядку
переглядають кожний бланк окремо. До складу комісії, що затверджується наказом начальника
відповідного управління юстиції, має входити не менше трьох осіб:
2 працівники відділу реєстрації актів цивільного стану та
працівник іншого підрозділу управління юстиції. Головою комісії
призначається особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв.
У наказі про створення комісії визначаються також особи, які
заміщують голову та членів комісії у разі їх відсутності. { Абзац
другий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 } В окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного
стану районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управлінь юстиції, розташованих у
декількох приміщеннях, комісія для приймання бланків свідоцтв не
утворюється. { Пункт 2.10 доповнено абзацом третім згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
2.11. Про наслідки прийняття бланків свідоцтв з відділу
реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції на
аркуші паперу формату А-4 складається акт про прийняття бланків
свідоцтв у двох примірниках (додаток 4), один з яких зберігається
в даному відділі реєстрації актів цивільного стану, а другий у
п'ятиденний термін з дня прийняття бланків свідоцтв надсилається
відділу реєстрації актів цивільного стану головного управління
юстиції.
2.12. У разі нестачі або виявлення дефектних бланків
(відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту,
серій або номерів, наявність дубльованих номерів тощо), нестачі чи
невідповідності серій і номерів бланків наклейці друкарні
складається про це акт у трьох примірниках, який завіряється
гербовою печаткою. Перший примірник з наклейкою друкарні й
дефектними бланками надсилається до відділу реєстрації актів
цивільного стану головного управління юстиції, другий - до
Міністерства юстиції України, а третій залишається у відділі
реєстрації актів цивільного стану, який склав акт.
2.13. За фактами виявлення нестачі або дефектів бланків
свідоцтв відділ реєстрації актів цивільного стану головного
управління юстиції складає претензії у трьох примірниках. Перший
примірник претензії разом з документами, що підтверджують нестачу
чи дефекти (контрольна картка з пачки, дефектний бланк свідоцтва),
надсилається до друкарні, другий примірник з актом про нестачу або
виявлення дефектних бланків, нестачі чи невідповідності серій і
номерів бланків - до Міністерства юстиції України до відома, а
третій примірник залишається у відділі реєстрації актів цивільного
стану головного управління юстиції. Про результати розгляду
претензії повідомляється також Міністерство юстиції України.
2.14. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад про одержання бланків свідоцтв не
пізніше трьох днів з дня їх отримання надсилають підтвердження про
прийняття бланків свідоцтв, форма яких наведена в додатку 5
відділу реєстрації актів цивільного стану районного, районного у
місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного
управління юстиції, від якого безпосередньо прийняли бланки
свідоцтв. Працівники, відповідальні за зберігання бланків свідоцтв в
окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) та
міськрайонних управлінь юстиції, розташованих в декількох
приміщеннях, надають підтвердження про прийняття бланків свідоцтв,
форма яких наведена в додатку 6, керівникам зазначених відділів не
пізніше трьох днів з дня їх отримання. { Пункт 2.14 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 } { Пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
2.15. Передавання бланків свідоцтв з однієї області в другу
провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції тільки з письмового дозволу Міністерства юстиції
України. Після передавання складається завірений гербовими
печатками про це акт у трьох примірниках, в якому вказуються дата,
місце його складання, кількість переданих бланків, їхні серії та
номери. Перший примірник акта надсилається до Міністерства юстиції
України, другий та третій - залишаються у відділах реєстрації
актів цивільного стану головних управлінь юстиції, які здійснили
передавання.
2.16. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій
з централізованого постачання бланків свідоцтв, що видаються
державними органами реєстрації актів цивільного стану на
підтвердження юридичних фактів в Україні, проводити відповідно до
наказу Державного казначейства України від 16 грудня 2002 р. N 232
( z0019-03 ) "Про затвердження Інструкції про порядок відображення
в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання
матеріальних цінностей", зареєстрованого в Мін'юсті 10 січня 2003
року за N 19/7340. { Розділ 2 доповнено пунктом згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 8/5 ( z0034-07 ) від 15.01.2007 }

3. Оприбуткування бланків свідоцтв
3.1. Одержані бланки свідоцтв у той самий день на підставі
супровідних документів оприбутковуються посадовою особою,
відповідальною за їх зберігання.
3.2. Для обліку надходження й витрачання бланків свідоцтв
ведуться: 3.2.1. У відділах реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції, секторах з архівної роботи, якщо вони
розташовані окремо від відділу реєстрації актів цивільного стану
головного управління юстиції, у відділах реєстрації актів
цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції : - книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв
згідно з додатком 1; - книги обліку бланків свідоцтв, які видаються керівництвом,
посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв в
окремому приміщенні відділу реєстрації актів цивільного стану
працівникам відділу згідно з додатком 2; { Абзац третій підпункту
3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 } - книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв
про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені й
усиновлення (далі - книги обліку оприбуткування й витрачання
бланків свідоцтв за видами) згідно з додатками 7, 8, 9; { Абзац
четвертий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 } - книги особових рахунків з обліку бланків свідоцтв згідно з
додатком 10; { Абзац п'ятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 } - книги обліку свідоцтв, які надійшли з інших відділів
реєстрації актів цивільного стану для вручення громадянам згідно з
додатком 11. { Абзац шостий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 } Книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв за
видами у відділах реєстрації актів цивільного стану заповнюються
лише в частині витрачання. В окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного
стану районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) та міськрайонних управлінь юстиції, розташованих у
декількох приміщеннях: - книги обліку бланків свідоцтв, які видаються керівництвом
(посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв в
окремому приміщенні) відділу реєстрації актів цивільного стану
працівникам відділу згідно з додатком 2; - книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв
за видами, які заповнюються як у частині оприбуткування, так і
витрачання згідно з додатками 7, 8. { Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 доповнено абзацом восьмим згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
3.2.2. У виконавчих органах сільських, селищних, міських
(крім міст обласного значення) рад - книги обліку оприбуткування й
витрачання бланків свідоцтв за видами, які заповнюються як у
частині оприбуткування, так і витрачання згідно з додатками 7, 8.
{ Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
3.3. Усі книги обліку бланків свідоцтв мають заголовні та
титульні аркуші, прошнуровуються, а їхні аркуші -
пронумеровуються. Про загальну кількість аркушів у книзі на
внутрішньому боці обкладинки робиться відмітка, яка підписується
керівником державного органу, й проставляється печатка.
3.4. Книги заповнюються чорнилом або кульковою ручкою, чітким
розбірливим почерком. Підчистки в них не допускаються. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне
записується поруч чітким почерком. Кожне виправлення має бути відповідним чином застережено й
завірено печаткою.
3.5. Книги обліку бланків свідоцтв підлягають постійному
зберіганню.
3.6. Книгами обліку оприбуткування й витрачання бланків
свідоцтв, книгами обліку оприбуткування й витрачання бланків
свідоцтв за видами, книгами обліку бланків свідоцтв, які видаються
керівництвом, посадовою особою, відповідальною за зберігання
бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу працівникам
відділу, книгами особових рахунків з обліку бланків свідоцтв, а
також книгами обліку свідоцтв, які надійшли з інших відділів
реєстрації актів цивільного стану для вручення громадянам
(відповідно додатки 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11), забезпечуються:
{ Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
3.6.1. Відділи реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції - обласними управліннями юстиції. 3.6.2. Сектори з архівної роботи, якщо вони розташовані
окремо від відділів реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції, - відділами реєстрації актів цивільного стану
головних управлінь юстиції. 3.6.3. Відділи реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції - відділами реєстрації актів
цивільного стану головних управлінь юстиції. 3.6.4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад - відділами реєстрації актів
цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.
4. Звітність про витрачання бланків свідоцтв
4.1. Відділи реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції звітують про витрачання одержаних бланків
свідоцтв перед Міністерством юстиції України щокварталу не пізніше
15-го числа наступного за звітним кварталом місяця, а також за
підсумками року не пізніше 25 січня наступного за звітним року за
формою згідно з додатком 12. { Пункт 4.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
4.2. Сектори з архівної роботи, якщо вони розташовані окремо
від відділів реєстрації актів цивільного стану головних управлінь
юстиції, звітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед
відповідними відділами реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції щомісяця не пізніше 5-го числа наступного місяця
за формою згідно з додатком 12. { Пункт 4.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
4.3. Відділи реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції звітують про витрачання одержаних
бланків свідоцтв перед відділами реєстрації актів цивільного стану
головних управлінь юстиції щокварталу не пізніше 10-го числа
наступного за звітним кварталом місяця за формою згідно з додатком
12. Працівники, відповідальні за зберігання бланків свідоцтв в
окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) та
міськрайонних управлінь юстиції, розташованих у декількох
приміщеннях, звітують про витрачання бланків свідоцтв, що
видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на
підтвердження юридичних фактів в Україні, перед керівниками
зазначених відділів щомісяця не пізніше 5-го числа наступного
місяця за формою згідно з додатком 12. { Пункт 4.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 } { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
4.4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст
обласного значення) рад звітують про витрачання одержаних бланків
свідоцтв перед відділами реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції щомісяця не пізніше 5-го числа
наступного місяця за формою згідно з додатком 12. До звіту
додається реєстр бланків свідоцтв, виданих виконавчим органом
сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад
упродовж місяця, згідно з додатком 13. { Пункт 4.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
4.5. Звіти про витрачання бланків свідоцтв та реєстри виданих
бланків свідоцтв завіряються гербовими печатками відповідних
державних органів реєстрації актів цивільного стану.
4.6. У кінці звітного періоду в книзі обліку оприбуткування й
витрачання бланків свідоцтв, книгах обліку оприбуткування й
витрачання бланків свідоцтв за видами, книзі особових рахунків з
обліку бланків свідоцтв, визначених додатками 1, 7, 8, 9, 10
щокварталу підраховуються та зазначаються залишки бланків
свідоцтв. { Абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008, N 902/5 ( z0313-10 ) від 26.04.2010 } У книгах обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв
за видами, книзі особових рахунків з обліку бланків свідоцтв
щокварталу зазначаються також відомості щодо кількості
використаних бланків свідоцтв (загальна кількість, у тому числі
виданих уперше, повторно, зіпсованих при заповненні, викрадених
або загублених).
5. Порядок знищення бланків свідоцтв
5.1. Зіпсовані при заповненні або анульовані бланки свідоцтв,
а також свідоцтва, здані для обміну у зв'язку із внесенням змін,
виправлень та доповнень до актових записів у відділах реєстрації
актів цивільного стану головних управлінь юстиції та в секторах з
архівної роботи, якщо вони розташовані окремо від відділів
реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції,
знищуються один раз на півріччя, про що складається акт про
знищення бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні (далі - акт про знищення бланків свідоцтв),
згідно з додатком 14. { Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
5.2. У відділах реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції зіпсовані при заповненні та інші
свідоцтва, які підлягають знищенню, у тому числі надіслані для
знищення виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад, а також подані працівниками цих
відділів, відповідальними за зберігання бланків свідоцтв в окремих
приміщеннях, у разі розташування відділу в декількох приміщеннях
знищуються один раз на півріччя, про що на аркуші паперу А4
складається акт про знищення бланків свідоцтв, що видаються
державними органами реєстрації актів цивільного стану на
підтвердження юридичних фактів в Україні (за формою, визначеною
додатком 14, у двох примірниках), який завіряється гербовою
печаткою відділу реєстрації актів цивільного стану. { Пункт 5.2 в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
5.3. На першому примірнику акта про знищення бланків свідоцтв
проти кожного вказаного в ньому свідоцтва наклеюються вирізані у
відповідному свідоцтві серія й номер. Перший примірник акта не
пізніше ніж у триденний термін надсилається до відділу реєстрації
актів цивільного стану головного управління юстиції, а другий (без
вирізаних номерів) залишається у відповідному відділі реєстрації
актів цивільного стану.
5.4. По закінченні року підлягають знищенню також повторні
свідоцтва, надіслані іншими відділами реєстрації актів цивільного
стану й не одержані громадянами впродовж року. У книзі обліку свідоцтв, які надійшли з інших відділів
реєстрації актів цивільного стану для вручення громадянам
(додаток 11), робиться відмітка про знищення певного свідоцтва,
яка містить в собі номер та дату складання акта про знищення
бланків свідоцтв. { Абзац другий пункту 5.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
5.5. Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які
підлягають знищенню виконавчими органами сільських, селищних,
міських (крім міст обласного значення) рад, щомісяця зі звітом про
витрачання бланків свідоцтв надсилаються до відділу реєстрації
актів цивільного стану відповідного управління юстиції. Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають
знищенню в окремих приміщеннях відділів реєстрації актів
цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення) та міськрайонних управлінь юстиції,
розташованих у декількох приміщеннях, щомісяця подаються
працівниками, відповідальними за зберігання бланків свідоцтв у цих
приміщеннях, керівникам відділів реєстрації актів цивільного стану
зі звітом про витрачання бланків свідоцтв. { Пункт 5.5 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
5.6. Знищення та складання акта про це провадиться комісією,
створеною для приймання бланків.
5.7. Знищення свідоцтв здійснюється шляхом їх спалення, про
що зазначається в акті.
6. Відповідальність за зберігання бланків свідоцтв
6.1. Доступ до бланків свідоцтв мають лише особи,
відповідальні за їх зберігання, а також у їхній присутності -
посадові особи, які мають право перевіряти їхню діяльність
(працівники Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського, Севастопольського міських, районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь
юстиції). Не дозволяється передавання незаповнених бланків свідоцтв за
межі приміщення державного органу реєстрації актів цивільного
стану для подальшого їх видавання при проведенні окремих видів
реєстрації актів цивільного стану, крім випадків розташування
відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення) та міськрайонних
управлінь юстиції в декількох окремих приміщеннях. { Абзац другий
пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
6.2. Відповідальними за зберігання бланків свідоцтв є: 6.2.1. У відділах реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції згідно з наказом відповідного управління
юстиції - керівники цих відділів. 6.2.2. У секторах з архівної роботи, які розташовані окремо
від відділів реєстрації актів цивільного стану головних управлінь
юстиції, - посадові особи, на яких покладено цей обов'язок наказом
відповідного управління юстиції. 6.2.3. У відділах реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції згідно з наказом відповідно
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції - керівники цих
відділів. В окремих приміщеннях відділів реєстрації актів цивільного
стану районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) та міськрайонних управлінь юстиції, розташованих у
декількох приміщеннях, - посадові особи, на яких покладено цей
обов'язок наказом відповідно Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі. { Підпункт 6.2.3 пункту 6.2 доповнено абзацом другим
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 } 6.2.4. У виконавчих органах сільських, селищних, міських
(крім міст обласного значення) рад - посадові особи, на яких
покладено цей обов'язок розпорядженням виконавчого органу
відповідної ради за погодженням з відділом реєстрації актів
цивільного стану управління юстиції вищого рівня, який забезпечує
бланками свідоцтв.
6.3. На час відсутності особи, відповідальної за зберігання
бланків свідоцтв (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки
свідоцтв передаються за актом передавання іншій посадовій особі,
яка тимчасово виконує її обов'язки.
6.4. При зміні посадової особи, відповідальної за зберігання
бланків свідоцтв, приймання-передавання бланків свідоцтв і
відповідної облікової документації згідно з актом передавання в
обов'язковому порядку провадиться: 6.4.1. У відділах реєстрації актів цивільного стану головних
управлінь юстиції - у присутності працівника відділу та
представника іншого підрозділу обласного управління юстиції. 6.4.2. У відділах реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції - у присутності працівника
відповідного управління юстиції чи представника відділу реєстрації
актів цивільного стану головного управління юстиції. 6.4.3. У виконавчих органах сільських, селищних, міських
(крім міст обласного значення) рад - у присутності керівника
відділу реєстрації актів цивільного стану відповідного управління
юстиції.
6.5. По закінченні приймання-передавання бланків присутній
представник зобов'язаний проінструктувати новопризначену особу про
порядок обліку, зберігання, правильного витрачання бланків
свідоцтв і звітності про них та відповідальність за їх належне
зберігання.
7. Заходи та порядок реагування щодо фактів втрати бланків
свідоцтв
7.1. Державний орган реєстрації актів цивільного стану, який
виявив факт утрати або крадіжки бланків свідоцтв, зобов'язаний у
той самий день повідомити про це відділ реєстрації актів
цивільного стану вищого рівня, конкретно зазначивши обставини
викрадення, вид, кількість, серію та номери викрадених бланків
свідоцтв, а також чи були порушені вимоги цієї Інструкції. Про
факт викрадення або загублення одночасно надсилається повідомлення
територіальним органам Міністерства внутрішніх справ за місцем їх
викрадення для вжиття заходів щодо їх розшуку. { Пункт 7.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
7.2. Відділ реєстрації актів цивільного стану головного
управління юстиції у триденний строк зобов'язаний повідомити
Міністерство юстиції України про факт викрадення або загублення
бланків свідоцтв, зазначивши дату та обставини викрадення або
втрати, вид, кількість, серію та номери викрадених бланків
свідоцтв, а також чи були порушені вимоги даної Інструкції щодо їх
зберігання, та одночасно проінформувати про вжиті заходи: щодо
розшуку викрадених бланків свідоцтв та до осіб, винних у їх
утраті. { Абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 } Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст
обласного значення) рад при виявленні факту втрати або крадіжки
бланків свідоцтв в той самий день повідомляють відділ реєстрації
актів цивільного стану районного, районного в місті, міського
(міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції, який
повідомляє про це відділ реєстрації актів цивільного стану
головного управління юстиції, а також територіальні органи
Міністерства внутрішніх справ за місцем їх викрадення. Відділ
обласного управління юстиції письмово повідомляє в триденний строк
про цей факт Міністерство юстиції України, а також про вжиті
заходи щодо розшуку викрадених бланків свідоцтв та про вжиті
заходи до осіб, винних у їх утраті. { Абзац другий пункту 7.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5
( z0563-08 ) від 25.06.2008 }
7.3. За кожним випадком загублення або крадіжки бланків
свідоцтв проводиться службове розслідування з метою встановлення
осіб, винних у втраті бланків, а також вживаються всі потрібні
заходи до забезпечення їх належного зберігання.
7.4. За недбале ставлення до зберігання бланків свідоцтв,
порушення правил їх приймання, обліку, використання та знищення
відповідальна за це особа несе відповідальність у встановленому
законодавством порядку.
7.5. Щодо осіб, винних у втраті бланків свідоцтв, матеріали
передаються до слідчих органів, територіальних органів
Міністерства внутрішніх справ. { Пункт 7.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від
25.06.2008 }
7.6. При проведенні перевірок роботи державних органів
реєстрації актів цивільного стану в обов'язковому порядку
перевіряється стан обліку, зберігання й витрачання бланків
свідоцтв.
Директор Департаменту
у справах цивільного стану громадян В.В.Кунда
Додаток 1
до пунктів 2.6, 3.2.1, 3.6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОБЛІКУ ОПРИБУТКУВАННЯ
Й ВИТРАЧАННЯ БЛАНКІВ СВІДОЦТВ
________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.
ОПРИБУТКУВАННЯ
--------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Від кого|Серія, номер| Про | Про | |з/п|надход-|надійшли| та дата |народження | смерть | | | ження | бланки | складання |----------------+----------------| | | |свідоцтв| видаткової |Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N| | | | | накладної |кість| |до N|кість| |до N| |---+-------+--------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------+--------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----| |---+-------+--------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----| |---+-------+--------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----| ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- | Про | Про | Про заміну | Про | | шлюб |розірвання шлюбу| імені | усиновлення | | | | | | |----------------+----------------+----------------+----------------| |Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N| |кість| |до N|кість| |до N|кість| |до N|кість| |до N| |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---------------------------------------------------------------------
ВИДАТОК
--------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Кому видані |N довіреності,| Про | Про | |з/п| видачі |бланки свідоцтв | коли й ким |народження | смерть | | |бланків | (найменування | видана |----------------+----------------| | |свідоцтв|державного органу| |Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N| | | |реєстрації актів | |кість| |до N|кість| |до N| | | |цивільного стану | | | | | | | | | | | або прізвище, | | | | | | | | | | |ім'я, по батькові| | | | | | | | | | |посадової особи) | | | | | | | | |---+--------+-----------------+--------------+-----+-----+----+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------+-----------------+--------------+-----+-----+----+-----+-----+----| |---+--------+-----------------+--------------+-----+-----+----+-----+-----+----| |---+--------+-----------------+--------------+-----+-----+----+-----+-----+----| ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- | Про | Про | Про заміну | Про | Розписка | | шлюб |розірвання шлюбу| імені | усиновлення |в одержанні | | | | | | бланків | | | | | |свідоцтв або| | | | | |номер і дата| | | | | |супровідного| | | | | | документа | |----------------+----------------+----------------+----------------+------------| |Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N|Кіль-|Серія|З N| | |кість| |до N|кість| |до N|кість| |до N|кість| |до N| | |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| |-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---------------------------------------------------------------------------------- { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }

Додаток 2
до пунктів 2.10, 3.2.1, 3.6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОБЛІКУ БЛАНКІВ СВІДОЦТВ,
ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ КЕРІВНИЦТВОМ,
ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ЗБЕРІГАННЯ
БЛАНКІВ СВІДОЦТВ В ОКРЕМОМУ ПРИМІЩЕННІ
ВІДДІЛУ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
ПРАЦІВНИКАМ ВІДДІЛУ
_____________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.
ВИД БЛАНКІВ СВІДОЦТВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Серія й |Кіль- | Прізвище, | Підпис |Дата | Серія й | Кількість |Посада, | Підпис | |з/п| видачі | номери |кість | ім 'я, по | про |повер- | номери |невикористаних|прізвище, | про | | |бланків | бланків |виданих | батькові |одержання|нення | бланків | бланків |ім'я, по |одержання| | |свідоцтв| свідоцтв |бланків |працівника, | бланків |бланків | свідоцтв | свідоцтв |батькові | бланків | | | |(з N до N)|свідоцтв|якому видані|свідоцтв |свідоцтв|(з N до N)| |працівника,|свідоцтв | | | | | | свідоцтва | | | | |якому було | | | | | | | | | | | |повернуто | | | | | | | | | | | |залишок | | | | | | | | | | | |бланків | | | | | | | | | | | |свідоцтв | | |---+--------+----------+--------+------------+---------+--------+----------+--------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+----------+--------+------------+---------+--------+----------+--------------+-----------+---------| |---+--------+----------+--------+------------+---------+--------+----------+--------------+-----------+---------| |---+--------+----------+--------+------------+---------+--------+----------+--------------+-----------+---------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }

Додаток 3
до пункту 2.12
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що
видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні

АКТ
про прийняття бланків свідоцтв

"_____" __________ 20__р. N ___ _______________
(місце складання)
Відповідно до пункту 2.11 Інструкції з обліку, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від ______N___, а також згідно з наказом _________________
(назва) обласного управління юстиції від ______N___ "Про створення комісії
для приймання та знищення бланків свідоцтв, що видаються
на підтвердження юридичних фактів" комісія __________________________________________________________________
(повна назва відділу реєстрації актів цивільного стану) у складі: голови комісії _____________________________________,
(посада, прізвище та ініціали) членів комісії ___________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали) склала цей акт про те, що "___" ____________20____р.
з друкарні ____________________________________
(повна назва) відповідно до видаткової накладної N ___ від "___" ______ 20___р.
були прийняті такі бланки свідоцтв:
про _____________________ серії _____ з N ________ до N __________
(вид бланків свідоцтв) у кількості ______ (________________) штук.
(цифрами) (літерами) Кількість, серія й номери бланків свідоцтв відповідають
супровідним документам. Бланки свідоцтв отримані у __________
(кількість)
посилках. Усі посилки неушкоджені.
Голова комісії _______________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії _______________________________________
(підписи та прізвища, імена, по батькові)
М.п. { Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }

Додаток 4
до пункту 2.11 Інструкції
з обліку, зберігання
та витрачання бланків
свідоцтв, що видаються
державними органами
реєстрації актів цивільного
стану на підтвердження
юридичних фактів в Україні

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану

АКТ
про прийняття бланків свідоцтв

"__" _______ 20__ року N ___ ____________________________
(місце складання)
Відповідно до пункту 2.10 Інструкції з обліку, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 03.09.2002 N 81/5, зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 03.09.2002 за N 727/7015 (зі змінами), а також
згідно з наказом ______________________________ управління юстиції
(назва)
від _________ N ______ "Про створення комісії для приймання та
знищення бланків свідоцтв, що видаються на підтвердження юридичних
фактів"
комісія _________________________________________________________
(повна назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
у складі: голови комісії _______________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
членів комісії __________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
склала цей акт про те, що "__" ____________ 20__ року з відділу
реєстрації актів цивільного стану ________________________________
(назва)
головного управління юстиції
було прийнято та перевірено наявність таких бланків свідоцтв:
про __________________________ серії _____ з N ______ до N ______
(вид бланків свідоцтв)
у кількості _____________ (__________________________) штук.
(цифрами) (словами)
При перевірці отриманих бланків свідоцтв установлено, що
свідоцтва про ______________________ серії ______ з N ___ до N ___
(вид бланків свідоцтв)
у кількості ________________ (_____________________________) штук
(цифрами) (словами)
є в наявності, що відповідає контрольній картці на пачці та
накладній від "___" ____________ 20__ року N ____. Комісія прийняла й перевірила кожний бланк свідоцтва про ____________________________________________________ окремо.
(вид бланків свідоцтв)
Дефектних бланків свідоцтв немає, серія й номери їх
відповідають контрольній картці та накладній.
М.П. Голова комісії _________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії _________________________________________
(підписи, прізвища, імена, по батькові)
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 902/5
( z0313-10 ) від 26.04.2010 }
Додаток 5
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану
на підтвердження юридичних
фактів в Україні

Штамп виконавчого органу
сільської, селищної,
міської (крім міста
обласного значення) ради

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про прийняття бланків свідоцтв

"___" __________ 20__ р. N ______ ____________________
(місце складання)
Відповідно до пункту 2.17* Інструкції з обліку, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 03.09.2002 N 81/5, зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 03.09.2002 за N 727/7015 (зі змінами), а також
згідно з розпорядженням виконавчого комітету _________________________________ сільської, селищної, міської
(крім міст обласного значення) ради (необхідне підкреслити) від ______ N ___ мною, _______________________________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, власне ім'я, по батькові)
складено це підтвердження про те, що "___" ____________ 20__ року
з відділу реєстрації актів цивільного стану ______________________
__________________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
управління юстиції було прийнято та перевірено наявність таких
бланків свідоцтв: про _________________________ серії _____ з
(вид бланків свідоцтв)
N ______ до N ____,
у кількості ________ (______________) штук.
(цифрами) (літерами)
Отримані бланки свідоцтв "___" ____________ 20__ року
оприбутковані в книзі обліку оприбуткування й витрачання бланків
свідоцтв про ______________________.
(вид бланків свідоцтв)
М.П. Посадова особа, Підпис
відповідальна за зберігання (розшифрування
бланків свідоцтв підпису)
{ Інструкцію доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008.
* Пункт 2.17 зазначеної Інструкції став пунктом 2.14 після
внесення змін до неї у відповідності із наказом Міністерства
юстиції України від 25.06.2008 N 1064/5 ( z0563-08 ),
зареєстрованим в Мін'юсті за N 563/15254 від 27.06.2008 р.}

Додаток 6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану
на підтвердження юридичних
фактів в Україні

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про прийняття бланків свідоцтв

"___" __________ 20__ р. N ______ ____________________
(місце складання)
Відповідно до пункту 2.17* Інструкції з обліку, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 03.09.2002 N 81/5, зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 03.09.2002 за N 727/7015 (зі змінами), а також
згідно з наказом ________________________________________головного
(назва головного управління юстиції)
управління юстиції від_________ N _____ мною, ___________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, власне ім'я, по батькові)
складено це підтвердження про те, що "___" ____________ 20__ року
з відділу реєстрації актів цивільного стану ______________________
__________________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
управління юстиції було прийнято та перевірено наявність таких
бланків свідоцтв: про __________________________ серії _________ з
(вид бланків свідоцтв)
N _____ до N ______
у кількості ________ (______________) штук.
(цифрами) (літерами)
Отримані бланки свідоцтв "___" ____________ 20__ року
оприбутковані в книзі обліку оприбуткування й витрачання бланків
свідоцтв про ______________________.
(вид бланків свідоцтв)
М.П. Посадова особа, Підпис
відповідальна за зберігання (розшифрування
бланків свідоцтв підпису)
{ Інструкцію доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008.
* Пункт 2.17 зазначеної Інструкції став пунктом 2.14 після
внесення змін до неї у відповідності із наказом Міністерства
юстиції України від 25.06.2008 N 1064/5 ( z0563-08 ),
зареєстрованим в Мін'юсті за N 563/15254 від 27.06.2008 р.}

Додаток 7
до пунктів 3.2.1,
3.2.2, 3.6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що
видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОБЛІКУ ОПРИБУТКУВАННЯ
Й ВИТРАЧАННЯ
БЛАНКІВ СВІДОЦТВ ПРО
НАРОДЖЕННЯ, СМЕРТЬ
(вид бланків свідоцтв)
_____________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.
ПРИБУТОК
------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Кількість| Серія й |Ким одержані| Від кого | |з/п|одержання| бланків | номери | (прізвище, | одержані | | | бланків |свідоцтв | бланків | ім'я, | (посада, | | |свідоцтв | | свідоцтв |по батькові)| прізвище, ім'я,| | | | |(з N до N)| | по батькові) | |---+---------+---------+----------+------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+---------+----------+------------+----------------| |---+---------+---------+----------+------------+----------------| |---+---------+---------+----------+------------+----------------| ------------------------------------------------------------------
ВИДАТОК
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Серія| Номер |Прізвище, ім'я,|Первинне| Актовий запис | Місце | Прізвище, ім'я, | Дата |Розписка | |з/п| |свідоцтва| по батькові | чи |----------------|реєстра-| по батькові | видачі |про | | | | | особи, на яку |повторне|Номер | Дата | ції | заявника, |(висилки)|одержання | | | | | складено | |запису|складання| |ступінь родинного|свідоцтва|свідоцтва | | | | |актовий запис | | | запису | |зв'язку з особою,| |або назва | | | | | | | | | | на яку складено | |відділу | | | | | | | | | | актовий запис | |реєстрації| | | | | | | | | | | |актів | | | | | | | | | | | |цивільно- | | | | | | | | | | | |го стану, | | | | | | | | | | | |в який | | | | | | | | | | | |надіслано | | | | | | | | | | | |свідоцтво | |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+-----------------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+-----------------+---------+----------| |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+-----------------+---------+----------| |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+-----------------+---------+----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до пунктів 3.2.1,
3.2.2, 3.6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що
видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОБЛІКУ ОПРИБУТКУВАННЯ
Й ВИТРАЧАННЯ
БЛАНКІВ СВІДОЦТВ ПРО
ШЛЮБ, РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ, ЗАМІНУ ІМЕНІ
(вид бланків свідоцтв)
____________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.
ПРИБУТОК
------------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Кількість| Серія й номери | Ким одержані | Від кого | |з/п|одержання|бланків |бланків свідоцтв|(прізвище, ім'я,| одержані | | |бланків |свідоцтв | (з N до N) | по батькові) | (посада, | | |свідоцтв | | | | прізвище, | | | | | | | ім'я, | | | | | | |по батькові)| |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| ------------------------------------------------------------------------
ВИДАТОК
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Серія| Номер |Прізвище, ім'я,|Первинне| Актовий запис | Місце | Дата |Розписка | |з/п| |свідоцтва| по батькові | чи |----------------|реєстра-| видачі |про | | | | | особи, на яку |повторне|Номер | Дата | ції |(висилки)|одержання | | | | | складено | |запису|складання| |свідоцтва|свідоцтва | | | | |актовий запис | | | запису | | |або назва | | | | | | | | | | |відділу | | | | | | | | | | |реєстрації| | | | | | | | | | |актів | | | | | | | | | | |цивільно- | | | | | | | | | | |го стану, | | | | | | | | | | |в який | | | | | | | | | | |надіслано | | | | | | | | | | |свідоцтво | |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+---------+----------| |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+---------+----------| |---+-----+---------+---------------+--------+------+---------+--------+---------+----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до пунктів 3.2.1, 3.6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що
видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОБЛІКУ ОПРИБУТКУВАННЯ
Й ВИТРАЧАННЯ БЛАНКІВ СВІДОЦТВ
ПРО УСИНОВЛЕННЯ
(вид бланків свідоцтв)
______________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.
ПРИБУТОК
------------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Кількість| Серія й номери | Ким одержані | Від кого | |з/п|одержання|бланків |бланків свідоцтв|(прізвище, ім'я,| одержані | | |бланків |свідоцтв | (з N до N) | по батькові) | (посада, | | |свідоцтв | | | | прізвище, | | | | | | | ім'я, | | | | | | |по батькові)| |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| |---+---------+---------+----------------+----------------+------------| ------------------------------------------------------------------------
ВИДАТОК
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Серія| Номер |Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я,|Первинне| Підстава | Прізвище, | Дата |Розписка | |з/п| |свідоцтва| по батькові |по батькові| чи | для видачі | ім'я, | видачі |про | | | | | особи до |особи у зв'язку|повторне| свідоцтва |по батькові|(висилки)|одержання | | | | | усиновлення |з усиновленням| |про усиновлення| заявника |свідоцтва|свідоцтва | | | | | | | |(повна назва | | |або назва | | | | | | | | суду, яким | | |відділу | | | | | | | | винесене | | |реєстрації| | | | | | | | рішення про | | |актів | | | | | | | | усиновлення, | | |цивільно- | | | | | | | | дата) | | |го стану, | | | | | | | | | | |в який | | | | | | | | | | |надіслано | | | | | | | | | | |свідоцтво | |---+-----+---------+---------------+---------------+--------+---------------+-----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----+---------+---------------+---------------+--------+---------------+-----------+---------+----------| |---+-----+---------+---------------+---------------+--------+---------------+-----------+---------+----------| |---+-----+---------+---------------+---------------+--------+---------------+-----------+---------+----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до пунктів 3.2.1, 3.6
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОСОБОВИХ РАХУНКІВ
З ОБЛІКУ БЛАНКІВ СВІДОЦТВ
________________________________________
( вид бланків свідоцтв ) _______________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.

Особовий рахунок ________________________________________________
(найменування державного органу реєстрації
актів цивільного стану)
ВИД БЛАНКІВ СВІДОЦТВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Серія й |Кількість| Дата звіту | Кількість використаних бланків свідоцтв |Залишок | |з/п| видачі | номери | виданих | про |--------------------------------------------------------|бланків | | |бланків | бланків | бланків |використання| у тому числі: |усього|свідоцтв| | |свідоцтв| свідоцтв | свідоцтв| бланків |-------------------------------------------------| | | | | |(з N до N)| | свідоцтв |первин-|повторних|зіпсованих|викрадених|дефектних| | | | | | | | | них | | при | та | | | | | | | | | | | |заповненні|загублених| | | | |---+--------+----------+---------+------------+-------+---------+----------+----------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+--------+----------+---------+------------+-------+---------+----------+----------+---------+------+--------| |---+--------+----------+---------+------------+-------+---------+----------+----------+---------+------+--------| |---+--------+----------+---------+------------+-------+---------+----------+----------+---------+------+--------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до пунктів 3.2.1, 3.6, 5.4
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
КНИГА
ОБЛІКУ СВІДОЦТВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ З ІНШИХ
ВІДДІЛІВ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО
СТАНУ ДЛЯ ВРУЧЕННЯ ГРОМАДЯНАМ
________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

Розпочата: "___"___________20___р.
Закінчена: "___"___________20___р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Серія й |Вид бланка|Прізвище, ім'я,|Яким відділом| Дата |Прізвище, ім'я,|Підпис про| |з/п|надходжен-| номер |свідоцтва | по батькові | реєстрації |отримання| по батькові |одержання | | | ня | бланка | | особи, на | актів |заявником| особи, що |свідоцтва | | |свідоцтва |свідоцтва| |яку складено | цивільного |свідоцтва| отримала |або номер | | | | | | свідоцтво | стану | | свідоцтво, |та дата | | | | | | | свідоцтво | | та ступінь |складання | | | | | | | було | | родинного |акта про | | | | | | | надіслано | | зв'язку |його | | | | | | | | | |знищення | |---+----------+---------+----------+---------------+-------------+---------+---------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+---------+----------+---------------+-------------+---------+---------------+----------| |---+----------+---------+----------+---------------+-------------+---------+---------------+----------| |---+----------+---------+----------+---------------+-------------+---------+---------------+----------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до пунктів 4.1, 4.2,
4.3, 4.4
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
Штамп державного органу
реєстрації актів цивільного стану
ЗВІТ
про витрачання бланків свідоцтв, що видаються
державними органами реєстрації актів цивільного стану
на підтвердження юридичних фактів в Україні,
за ___________________ 20____р.
(квартал, місяць)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Вид бланків свідоцтв| Залишок | Одержано | Передано | Використано у звітному періоді |Залишок | |з/п| | бланків |за звітний|за звітний|-------------------------------------------------------|на кінець| | | |свідоцтв на| період | період |Видано|Видано |Зіпсовано |Дефектні|Викрадено| Усього |звітного | | | | початок | | |вперше|повторно| при | | та |витрачено|періоду | | | | звітного | | | | |заповненні| |загублено| | | | | | періоду | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 1 |Про народження | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 2 |Про смерть | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 3 |Про шлюб | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 4 |Про розірвання шлюбу| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 5 |Про заміну | | | | | | | | | | | | |імені | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----------+----------+----------+------+--------+----------+--------+---------+---------+---------| | 6 |Про усиновлення | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________
(посада, підпис та П.І.Б. посадової особи, яка звітує)
М.п.
Додаток 13
до пункту 4.4
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв,
що видаються державними
органами реїстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
РЕЄСТР
бланків свідоцтв, виданих
виконавчим органом ______________ сільської, селищної,
міської (крім міст обласного значення) ради _____________ району ____________ області
у _____________ місяці _______ року
------------------------------------------------------------------ | N | Вид | Серія й номер |Прізвище, ім'я,|Номер |Примітка| |з/п| бланка |бланка свідоцтва| по батькові |актового| | | |свідоцтва| |особи, на яку |запису | | | | | | складено |та дата | | | | | |актовий запис |його | | | | | | |складан-| | | | | | |ня | | |---+---------+----------------+---------------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+----------------+---------------+--------+--------| |---+---------+----------------+---------------+--------+--------| |---+---------+----------------+---------------+--------+--------| ------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________
(посада, підпис та П.І.Б. посадової особи, яка звітує)
М.п.
Додаток 14
до пунктів 5.1, 5.2
Інструкції з обліку,
зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що
видаються державними
органами реєстрації актів
цивільного стану на
підтвердження юридичних
фактів в Україні
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану
АКТ
про знищення бланків свідоцтв, що видаються
державними органами реєстрації актів цивільного стану
на підтвердження юридичних фактів в Україні
______________
(за який період)
"_____" __________ 20__р. N ___ _______________
(місце складання)
Відповідно до пунктів 5.1-5.4 Інструкції з обліку, зберігання
та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами
реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних
фактів в Україні, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від ______ N___, а також згідно з наказом _________
(назва)
управління юстиції від _____________ N___ "Про створення
комісії для приймання та знищення бланків свідоцтв, що видаються
на підтвердження юридичних фактів" комісія __________________________________________________________
(повна назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
у складі: голови комісії ________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
членів комісії _________________________________________
(посади, прізвища та ініціали) склала цей акт про те, що "___" ___________20__р. було проведено
знищення бланків свідоцтв, які ____________________ були зіпсовані
(за який період) при заповненні, здані у зв'язку з внесенням змін та доповнень,
заміною імені, а також свідоцтв, які надійшли з інших відділів
реєстрації актів цивільного стану та не одержані громадянами
впродовж року, свідоцтв, які надійшли до відділів реєстрації актів
цивільного стану як втрачені (загублені) та не одержані
громадянами впродовж року.
Знищено шляхом спалення ______ (______) бланків свідоцтв, з них:
(цифрами) (літерами)
Розділ I. Свідоцтва, що були зіпсовані при заповненні:
про ____________________ у кількості _________ (_________) штук.
(вид бланків свідоцтв) (цифрами) (літерами)
--------------------------------------------------------- | N |Серія|N свідоцтва|Вирізані серія та номер свідоцтва| |з/п| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+-----------+---------------------------------| ---------------------------------------------------------
Розділ II. Свідоцтва, які були вилучені зі справ про внесення
змін та доповнень, а також про заміну імені:
про ____________________ у кількості _________ (_________) штук.
(вид бланків свідоцтв) (цифрами) (літерами)
------------------------------------------------------------------ | N |Серія| N |Вирізані серія та| Прізвище, ім'я, | |з/п| |свідоцтва| номер свідоцтва | по батькові особи, | | | | | |на яку складено свідоцтво,| | | | | | номер та дата складання | | | | | | актового запису, місце | | | | | | його реєстрації | |---+-----+---------+-----------------+--------------------------| ------------------------------------------------------------------
Розділ III. Свідоцтва, які були вилучені у зв'язку із внесенням
змін до актових записів цивільного стану, при виконанні рішень
суду, органів опіки та піклування:
про ____________________ у кількості _________ (_________) штук.
(вид бланків свідоцтв) (цифрами) (літерами)
------------------------------------------------------------------ | N |Серія| N |Вирізані серія та| Прізвище, ім'я, | |з/п| |свідоцтва| номер свідоцтва | по батькові особи, | | | | | |на яку складено свідоцтво,| | | | | | номер та дата складання | | | | | | актового запису, місце | | | | | | його реєстрації | |---+-----+---------+-----------------+--------------------------| ------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Свідоцтва, що надійшли з інших відділів реєстрації
актів цивільного стану та не одержані громадянами впродовж року:
про ____________________ у кількості _________ (_________) штук.
(вид бланків свідоцтв) (цифрами) (літерами)
------------------------------------------------------------------ | N |Серія| N |Вирізані серія та| Прізвище, ім'я, | |з/п| |свідоцтва| номер свідоцтва | по батькові особи, | | | | | |на яку складено свідоцтво,| | | | | | номер та дата складання | | | | | | актового запису, місце | | | | | | його реєстрації | |---+-----+---------+-----------------+--------------------------| ------------------------------------------------------------------
Розділ V. Свідоцтва, які надійшли до відділу реєстрації актів
цивільного стану як втрачені (загублені) та не одержані
громадянами впродовж року тощо:
про ____________________ у кількості _________ (_________) штук.
(вид бланків свідоцтв) (цифрами) (літерами)
------------------------------------------------------------------ | N |Серія| N |Вирізані серія та| Прізвище, ім'я, | |з/п| |свідоцтва| номер свідоцтва | по батькові особи, | | | | | |на яку складено свідоцтво,| | | | | | номер та дата складання | | | | | | актового запису, місце | | | | | | його реєстрації | |---+-----+---------+-----------------+--------------------------| ------------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії _______________________________________
(підписи та прізвища, імена, по батькові)
М.п.
{ Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1064/5 ( z0563-08 ) від 25.06.2008 }вгору