Документ z0726-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2014  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2014 р.
за № 726/25503

Про внесення змін до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Відповідно до статті 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389, з метою вдосконалення організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року № 27, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 лютого 2014 року за № 216/24993, такі зміни:

1) у пункті 2 абзаци шостий-дев’ятий виключити.

У зв’язку із цим абзац десятий вважати абзацом шостим;

2) у підпункті 1 пункту 4:

абзаци другий та третій після слова „невідкладно” доповнити словами „(протягом доби)”;

в абзаці третьому слово „трьох” замінити словом „семи”;

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

„5. Наказ про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, видається службою у справах дітей у разі підтвердження інформації про дитину, яка підлягає обліку, відповідно до пункту 4 цього Порядку:

протягом місяця після виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з підстав: проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини; систематичного самовільного залишення дитиною місця постійного проживання;

протягом семи робочих днів після виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з підстав: скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстокого поводження з нею або загрози його вчинення; залучення дитини до найгірших форм дитячої праці.

Інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вноситься до Журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що ведеться за формою згідно з додатком до цього Порядку, та Єдиного електронного банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, встановленою Мінсоцполітики України”;

4) додаток до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту усиновлення та захисту прав дітей (Р. Колбаса) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

Л. Денісова
Додаток
до Порядку ведення службами
у справах дітей обліку дітей,
які перебувають у складних
життєвих обставинах
(пункт 5)

ЖУРНАЛ
обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинахвгору