Документ z0724-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2019  № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 724/33695

Про внесення зміни до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби

Відповідно до частини четвертої статті 20, частини десятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та з метою врегулювання деяких питань проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 розділу I Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2018 року № 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 року за № 1017/32469 (із змінами), після рядка 21 доповнити новим рядком 22 такого змісту:

«

22

Заступник начальника університету (інституту)

011000, 346000

».

У зв’язку з цим рядки 22-38 вважати рядками 23-39 відповідно.

2. Національному університету оборони України імені Івана Черняховського забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Генеральний Секретар
Громадської Спілки «Всеукраїнське
Громадське об’єднання «Національна Асамблея
людей з інвалідністю України»А. Рева

У. Супрун
В. Назаренковгору