Документ z0723-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2015  № 980/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2015 р.
за № 723/27168

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року № 34/5

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року № 34/5 «Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 552/4773 (із змінами), такі зміни:

1) у заголовку та тексті наказу слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;

2) у пункті 2 слова «Департамент легалізації об’єднань громадян» замінити словами «Департамент державної реєстрації»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Департамент державної реєстрації за результатами розгляду статуту Фонду соціального страхування України і статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів цих фондів готує правовий висновок, який підписується керівником цього Департаменту або особою, що його заміщає, та затверджується заступником Міністра юстиції відповідно до розподілу обов’язків.».

2. Внести до Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 552/4773, такі зміни:

1) у заголовку та тексті Порядку слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;

2) у пункті 1 слово «Укрдержреєстру» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

3) в абзаці четвертому пункту 3 цифру та слово «5 днів» замінити цифрами та словами «20 робочих днів»;

4) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

«- оригінал статуту з відміткою про його державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів.

Термін розгляду заяв про внесення змін та доповнень до статуту фонду – 20 робочих днів.»;

5) у пункті 6 слово «Укрдержреєстру» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

6) у додатках до Порядку:

у відмітці до додатка 1 слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;

у додатку 2:

у відмітці до додатка слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» замінити словами «Фонду соціального страхування України», цифру «7» замінити цифрою «6»;

у тексті додатка слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» замінити словами «Фонду соціального страхування України».

3. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренковгору