Документ z0723-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2010 N 2580/786/649
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2010 р.
за N 723/18018

Про внесення змін до наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 02.02.2007 N 302/80/49

Відповідно до Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) та з
метою врегулювання процесу передачі дітей із закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального захисту дітей до сімей усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 N 302/80/49
( z0186-07 ) "Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за
N 186/13453, такі зміни: у пункті 2 наказу слова "служб у справах неповнолітніх"
замінити словами "служб у справах дітей".
2. Унести зміни до Порядку вибуття дітей із закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров'я України від 02.02.2007 N 302/80/49 ( z0186-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за
N 186/13453, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Балим Л.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів відповідно до посадових обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Р.С.Сафіуллін
Міністр освіти і науки України Д.В.Табачник
Міністр охорони здоров'я України З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
02.02.2007 N 302/80/49
( z0186-07 )
(у редакції наказу
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
від 03.08.2010
N 2580/786/649)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2010 р.
за N 723/18018

ПОРЯДОК
вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

1. Цей Порядок поширюється на заклади й установи, що
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України
(дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерства
охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для дітей, центри
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)) (далі -
заклади) і підпорядковуються обласним, районним, міським
управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах
дітей.
2. Влаштування дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу
здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до: постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905
( 905-2008-п ) "Про затвердження Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених
дітей" (у разі передачі дитини у сім'ю усиновлювачів); постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866
( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини" (у разі встановлення опіки,
піклування над дитиною); постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 564
( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу" (у разі передачі дитини у дитячий будинок
сімейного типу); постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 565
( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (у
разі передачі дитини у прийомну сім'ю).
3. При відрахуванні дитини із закладу в сім'ю усиновлювачі,
опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки
звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою
заявою (додатки 1, 2 до цього Порядку). До заяви додаються: копія рішення суду про усиновлення дитини (для
усиновлювачів); копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над
дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про встановлення опіки, піклування над
дитиною (для опікунів, піклувальників); копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного
типу та передачу до нього на виховання і спільне проживання дітей
або про передачу дитини до дитячого будинку сімейного типу (для
батьків-вихователів); копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї та передачу на
виховання і спільне проживання дитини або про передачу дитини до
прийомної сім'ї (для прийомних батьків); ксерокопія паспорта кожного з усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків (при цьому
надається оригінал паспорта).
4. Одночасно адміністрацією закладу усиновлювачам, опікунам,
піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам надаються
оригінали документів дитини.
5. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо
прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання тощо
адміністрація відповідного дитячого закладу зобов'язана
призупинити передання дитини до усунення (виправлення) цих
розбіжностей.
6. Передача дитини здійснюється у присутності працівника
служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу. У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу,
прийомну сім'ю передача дитини здійснюється у присутності
працівника служби у справах дітей та працівника центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї. За фактом передачі дитини адміністрацією закладу у
присутності усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох
примірниках (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта
залишається в закладі, другий примірник передається службі у
справах дітей, третій - центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, четвертий - усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям та прийомним батькам.
Директор Державного департаменту
з усиновлення та захисту прав
дитини Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту Л.В.Балим
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України О.В.Єресько
Директор департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
Міністерства охорони
здоров'я України Р.О.Моісеєнко

Додаток 1
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

ЗАЯВА
про передачу дитини у сім'ю (опікуна,
піклувальника, батьків-вихователів,
прийомних батьків)

Ми, громадяни ______________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові)
що проживаємо __________________________________________________,
(місце проживання)
просимо передати на виховання та спільне проживання
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
вихованця ______________________________________________________,
(найменування закладу)
до ______________________________________________________________
(сім'ї опікуна, піклувальника,
дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї)
До заяви додаємо:
копію розпорядчого документа;
копію паспорта.
___________ _______________________
(дата) (підпис)

Додаток 2
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

ЗАЯВА
про передачу усиновленої дитини

Ми, громадяни _______________________________________________
(назва країни)
Прізвища, імена та по батькові усиновлювачів ________________ ________________________________________________________________,
місце проживання _______________________________________________,
телефон ________________________________________________________,
паспорт (серія, N, дата видачі, яким органом виданий) ___________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
усиновили вихованця ____________________________________________
(найменування закладу)
Прізвище, ім'я та по батькові дитини до усиновлення _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові дитини після усиновлення _________________________________________________________________
Дата та місце народження: ___________________________________
Дата та місце народження після усиновлення (якщо змінювалось) _________________________________________________________________
Усиновлення здійснено відповідно до рішення суду
_________________________________________________________________
(назва суду)
за справою N___________від "____" __________________ 20___ року
просимо передати нам усиновлену дитину.
До заяви додаємо:
копію рішення суду;
ксерокопію паспорта кожного з усиновлювачів;
копію нового свідоцтва про народження з унесеними змінами
(після усиновлення) дитини.
При усиновленні дитини особами, які не володіють українською
мовою, до заяви також додається копія паспорта перекладача (за
умови його присутності).
Підписи усиновлювачів:
Батько ___________________ (____________________________) Мати _____________________ (____________________________) Перекладач _______________ (____________________________)
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________
(дата)

Додаток 3
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

АКТ
про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів

Адміністрація ______________________________________________,
(найменування закладу)
в особі ______________________________________, з одного боку, та
(прізвище, ім'я, по батькові)
громадяни (усиновлювачі) ________________________________________
________________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові)
з іншого боку, склали цей акт про таке:
На підставі рішення _________________________________________
(назва суду)
про усиновлення за справою від "___" ________ 20___ року N ______
у приміщенні ____________________________________________________
(найменування закладу)
у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)
"_____" __________________20___ року о _____год. ______ хв.
передано, а усиновлювачами прийнято усиновлену ними дитину ______
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
Дитина передана в (зазначити стан здоров'я дитини):
_________________________________________________________________
(заповнюється лікарем закладу) _________________________________________________________________
Перелік документів, які передаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи:
Головний лікар, директор
або особа, яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа служби
у справах дітей ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Усиновлювачі ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
_____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Перекладач _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
__________________
(дата)

Додаток 4
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

АКТ
про передачу дитини у сім'ю (опікуна, піклувальника,
батьків-вихователів, прийомних батьків)

"____" _____________ 20__ року "____" год. "___" хв.
Адміністрація _______________________________________________
(найменування закладу)
в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)
та ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника центру
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді)
передали дитину _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
_________________________________________________________________
(число, місяць, рік народження)
кому (куди) _____________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я, по батькові опікуна,
_________________________________________________________________
піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків,
паспортні дані, місце проживання)
на підставі _____________________________________________________
(розпорядження рішення районної, районної
у містах Києві та Севастополі
_________________________________________________________________
державної адміністрації або рішення виконавчого
органу міської, районної у місті ради, рішення суду)
від "____" __________ 20___ року N ______
Стан здоров'я дитини: _______________________________________
(заповнюється лікарем закладу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів та речей, які передаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Головний лікар, директор
або особа, яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа служби
у справах дітей ________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа центру
соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Опікун, піклувальник
батьки-вихователі,
прийомні батьки ______________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)вгору