Документ z0722-02, перша редакція — Прийняття від 01.07.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 176 від 01.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2002 р.
за N 722/7010

Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з
урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране.
Вимоги при закупівлі"

Відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок
виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної
транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним
транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом
Міністерства статистики та Міністерства транспорту України від
07.08.96 N 228/253 ( z0483-96 ), зареєстрованої в Мін'юсті
28.08.96 за N 483/1508, та на виконання доручень Кабінету
Міністрів України від 28.01.2000 N інд.22, 27.12.2001 N 19002/11
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію: 1.1. Форму N 1-ТН (МС) спеціалізованої товарної накладної на
перевезення молочної сировини та Інструкцію щодо її заповнення
(додаються). 1.2. Форму N 3-ПК (МС) приймальної квитанції на закупівлю
молочної сировини та Інструкцію щодо її заповнення ( z0723-02 )
(додаються). 1.3. Форми первинної облікової документації ( z0723-02 ), що
додаються: акт про розходження кількісних або якісних показників молока
між даними господарства і молокопереробного підприємства; відомість про закупівлю молока від сільськогосподарського
підприємства; розрахункову книжку на молочну сировину, що закуплена у
господарстві населення; приймально - розрахункову відомість про видачу грошей за
закуплене молоко від населення; приймально - розрахункову відомість про видачу грошей за
закуплене молоко від населення (при умовах неможливості визначення
якісних показників молока); реєстр про закупівлю молока у господарствах населення.
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Пищолка В.А.), Національній
асоціації молочників України "Укрмолпром" (Бондаренко В.М. - за
згодою) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному департаменту
продовольства (Жихарєв Ю.В.), Національній асоціації молочників
України "Укрмолпром", Національній асоціації
акціонерних товариств з виробництва молочних консервів
"Укрконсервмолоко" (Радченко О.О.) довести наказ до відома
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій, Управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрації, молокопереробних підприємств.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника Ю.Ф.
Міністр С.Рижук

______________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва підприємства) Наказ Мінагрополітики
України
від 01.07.2002 N 176
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Форма N 1-ТН (МС)
Спеціалізована товарна накладна
на перевезення молочної сировини
серія ______ N ______"___"___________ 200 __ р.
до товарно-транспортної накладної за формою N 1-ТН
серія______ N ______"___"___________ 200 __ р.
Автомобіль ______________________________________________________
(марка, держ.номер) до подорожнього листа N ______ від "___"_______________ 200 __ р. ------------- Автопідприємство ___________ водій ______________________________ Код | | (назва) (прізвище, ім'я, по батькові) |-----------| Замовник (платник) _______________________________________________ Код | | (назва, адреса) |-----------| Вантажовідправник ________________________________________________ Код | | (назва, адреса) |-----------| Вантажоодержувач _________________________________________________ Код | | (назва, адреса) |-----------| Переадресування __________________________________________________ Код | | (назва і адреса нового вантажоодержувача, ------------- підпис відповідальної особи) Причіп ___________________________________________________________
(держ.реєстраційний номерний знак)
Відомості про вантаж
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наймену- | Маса, кг |Вміст |Вміст |Кислот-|Темпера-|Сухі |Ступінь|Загальне |Густина,|Кіль- |Термо-|Ґатунок| |вання |----------------|жиру, |білка,|ність, |тура, |речо-|чистоти|бактеріа-|град. А |кість |стій- | | |молочної |натур. |базисної| % | % |град. Т|град. С |вини,| |льне | |сомат. |кість | | |сировини |жирно- |жирності| | | | | % | |обсімені-| |клітин, | | | | | сті | | | | | | | |ння, | |тис./см3| | | | | | | | | | | | |тис./см3 | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |Відправлено | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |Усього: | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |Прийнято | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-------| |Усього: | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Якісні показники молока оцінюються згідно з вимогами ДСТУ
3662-97.
Відпуск молочної сировини дозволив _________________________ Молочну сировину здав _______________________________________ (посада, П.І.Б., підпис) (посада, П.І.Б., підпис) Аналіз зробив ______________________________________________ Молочну сировину прийняв ____________________________________ (посада, П.І.Б., підпис) (назва заводу, посада, П.І.Б., підпис) Молочну сировину здав ______________________________________ Аналіз зробив _______________________________________________ (посада, П.І.Б., підпис) (посада, П.І.Б., підпис) Матеріальні цінності отримав _______________________________
(посада, П.І.Б., підпис) М.П.
за довіреністю ________ N ______ від "___"__________ 200__ р.
(серія)
виданою платником ____________________________
(найменування підприємства)
М.П.
Вантажно-розвантажувальні роботи
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Прибуття до |Прибуття до замовника (платника), |Миття тари (кількість, | |вантажовідправника, год. хв. | год. хв. |найменування) засобами | |-----------------------------+-------------------------------------+-----------------------------| |за графіком | фактично | за |фактично |термін приймання |замовника |вантажовідправника| | | |графіком| |початок закінчення|(платника)| | |--------------+--------------+--------+---------+------------------+----------+------------------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 прим. - вантажовідправнику 2 прим. - вантажоодержувачу 3 і 4 прим. - автопідприємству
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.2002 N 176
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2002 р.
за N 722/7010
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення, застосування спеціалізованої форми
товарної накладної на перевезення молочної сировини
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до чинного
законодавства України та з урахуванням положень, викладених в
Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування
єдиної первинної транспортної документації для перевезення
вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи,
затвердженої наказом Мінстату України і Мінтрансу України від
07.08.96 р. N 228/253 ( z0483-96 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 28 серпня 1996 р. за N 483/1508. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення та застосування
спеціалізованої форми товарної накладної, яка є невід'ємною
частиною товарно-транспортної накладної, за типовою формою N 1-ТН. Товарна накладна за формою N 1-ТН (МС) (далі - накладна) - це
єдиний первинний документ, який є підставою для списання молочної
сировини господарством або молокоприймальним пунктом, що здійснили
відпуск цієї сировини, а також оприходування її молокоприймальним
пунктом або молокопереробним підприємством-одержувачем, для
оперативного і бухгалтерського обліку товарно-матеріальних
цінностей у межах України. Указана накладна оформлюється на кожну відвантажену партію
сировини і для кожного вантажоодержувача окремо.
1.2. Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх
суб'єктів підприємницької діяльності, установ, організацій -
юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, які
здійснюють перевезення молочної сировини власним або залученим
(орендованим) автомобільним транспортом.
1.3. Перевезення молочної сировини автомобільним транспортом
здійснюється тільки за наявності оформленої належним чином
накладної.
1.4. Нумерація примірників накладної здійснюється платником. Документальне забезпечення записів у накладній проводиться
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 травня
1995 року N 88 ( z0168-95 ) "Про затвердження Положення про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за
N 168/704). У разі відсутності комп'ютерних систем дозволяється друкувати
накладну, здійснювати нумерацію та вносити до неї записи за
допомогою друкувальних пристроїв.
1.5. Терміни, що використовуються у цій Інструкції,
уживаються в такому значенні: замовник (платник) - юридична або фізична особа, за
замовленням якої здійснюється перевезення молочної сировини; вантажовідправник - юридична або фізична особа, яка готує
молочну сировину до перевезення автомобільним транспортом; вантажоодержувач - юридична або фізична особа, яка здійснює
прийняття молочної сировини, доставленої автомобільним
транспортом; відповідальна особа - працівник, що відповідно до своїх
обов'язків виконує оформлення первинної транспортної документації
згідно з вимогами цієї Інструкції (диспетчер, бухгалтер), або
інший працівник, якому доручається ця робота за наказом
підприємства або письмовим розпорядженням керівника.
2. ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.1. Спеціалізована товарна накладна на перевезення молочної
сировини складається з чотирьох частин і оформлюється на кожну
партію вантажу в такій послідовності:
Частина 1. Заголовок У цій частині описуються суб'єкти, які беруть участь у
переміщенні молочної сировини.
------------------------------------------------------------------ |Назва рядка | Зміст інформації по кожному рядку | |------------------+---------------------------------------------| |Назва підприємства|найменування підприємства, яким виписана | | |товарна накладна N 1 - ТН (МС) | |------------------+---------------------------------------------| |Ідентифікаційний |ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ | |код за ЄДРПОУ | | |------------------+---------------------------------------------| |Товарна накладна |серія (три символи) та номер (вісім цифр) | |серія, N |накладної | |------------------+---------------------------------------------| |Дата |дата виписки накладної у форматі: ДД - день, | | |ММ - місяць, РРРР - рік | |------------------+---------------------------------------------| |Автопідприємство |назва підприємства - власника автотранспорту | |------------------+---------------------------------------------| |Замовник |назва, адреса, ідентифікаційний код | |(платник), код |підприємства, за замовленням якого | | |виконується перевезення молочної сировини | |------------------+---------------------------------------------| |Вантажовідправник,|назва, адреса, ідентифікаційний код | |код |господарства, молокоприймального пункту, з | | |якого здійснюється перевезення молочної | | |сировини | |------------------+---------------------------------------------| |Вантажоодержувач, |назва, адреса, ідентифікаційний код | |код |підприємства, яке приймає молочну сировину, | | |вказану в товарній накладній | |------------------+---------------------------------------------| |Переадресування |назва, адреса, ідентифікаційний код | | |підприємства, яке фактично прийняло молочну | | |сировину, вказану в товарній накладній, після| | |зміни маршруту | |------------------+---------------------------------------------| |Причіп |вказується державний реєстраційний номерний | | |знак | ------------------------------------------------------------------ У залежності від власника автотранспортних засобів
перевезення молочної сировини може здійснюватися автотранспортом: господарств, підприємств, які відвантажують молочну сировину,
вантажовідправника; молокопереробних підприємств вантажоодержувача; автотранспортних підприємств за замовленням.
Частина 2. Відомості про вантаж ------------------------------------------------------------------ |Назва, номер графи | Зміст запису в графі | |-------------------+--------------------------------------------| |Найменування |назва сировини (молоко, вершки), яка | |молочної сировини, |перевозиться з господарства, | |гр. 1 Відправлено |молокоприймального пункту | |-------------------+--------------------------------------------| |Маса, кг, гр. 2, 3 |при перевезенні молока вказується його | | |кількість натуральної жирності (гр. 2) та в | | |перерахунку на базисну жирність (гр. 3) | |-------------------+--------------------------------------------| |Вміст жиру, вміст |фактичний вміст жиру, білка, кислотність, | |білка, кислотність,|температура, ступінь чистоти, густина молока| |температура, гр. |вказуються за даними лабораторії | |4-7, ступінь |вантажовідправника | |чистоти, гр. 9, | | |густина, гр. 11 | | |-------------------+--------------------------------------------| |Прийнято, гр. 1 |найменування молочної сировини, яка прийнята| | |молокоприймальним пунктом, молокопереробним | | |підприємством | |-------------------+--------------------------------------------| |Маса з натуральним |ці показники визначаються при прийманні | |вмістом жиру, в |молока на молокоприймальних пунктах, | |перерахунку на |молокопереробних підприємствах згідно з | |базисну жирність - |вимогами ДСТУ 3662 - 97 "Молоко коров'яче | |гр. 2, 3, вміст |незбиране. Вимоги при закупівлі" | |жиру, вміст білка, | | |кислотність, | | |температура, | | |ступінь чистоти, | | |густина, | | |термостійкість - | | |гр. 4, 5, 6, 7, 9, | | |11, 13 | | |-------------------+--------------------------------------------| |Показники гр. 8, |періодичність визначення цих показників | |10, 12, 14 |установлюється з урахуванням вимог ДСТУ | | |3662-97 | ------------------------------------------------------------------
Частина 3. Відомості про відповідальних осіб, реквізити та
підписи осіб, які приймають участь у процесі перевезення молочної
сировини У лівій частині накладної вказується посада, прізвище, ім'я,
по батькові, підпис відповідальних осіб: особи, яка дозволяє відпуск молочної сировини з господарства
або молокоприймального пункту; особи, яка зробила аналіз; вантажовідправника, який здав молочну сировину; вантажоодержувача, який отримав молочну сировину на підставі
довіреності (серія, N, дата видачі), яка видана платником із
зазначенням найменування підприємства. Ці дані завіряються печаткою юридичної особи -
вантажовідправника. У правій частині накладної вказується посада, прізвище, ім'я,
по батькові та підпис відповідальних осіб: особи, яка здала молочну сировину на молокоприймальний пункт
або молокопереробне підприємство; особи, яка прийняла молочну сировину із зазначенням назви
молочного заводу; особи, яка зробила аналіз на цьому заводі по графах, указаних
у частині другій. Ці дані завіряються печаткою молокоприймального пункту або
підприємства, яким прийнята молочна сировина.
Частина 4. Вантажно-розвантажувальні роботи У цій частині проставляється: час прибуття автотранспорту до вантажовідправника для
перевезення молочної сировини за графіком та фактичний; час прибуття вантажоодержувача до замовника
(молокоприймальний пункт або молокопереробне підприємство) за
графіком, фактичний та час приймання; виконавець миття тари - замовник (платник) чи
вантажовідправник.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПОВНОТУ ЗАПОВНЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Особи, які здійснюють оформлення первинної транспортної
документації, відповідальні за достовірність вказаних у цих
документах даних.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
Міністерства аграрної політики України В.А.Пищолкавгору