Документ z0720-98, поточна редакція — Прийняття від 22.09.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 12.11.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
Н А К А З
N 242 від 22.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 листопада 1998 р.
vd980922 vn242 за N 720/3160

Про заснування Почесної грамоти Міністерства України
у справах науки і технологій

На виконання пункту 2 Указу Президента України від 13 лютого
1997 року N 134/97 "Про Примірне положення про відомчі
заохочувальні відзнаки" Н А К А З У Ю:
1. Заснувати Почесну грамоту Міністерства України у справах
науки і технологій. 2. Затвердити Положення про Почесну грамоту Міністерства
України у справах науки і технологій, що додається. 3. Затвердити Опис Почесної грамоти Міністерства України у
справах науки і технологій, що додається. 4. Відділу кадрової політики здійснити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.Свіженка.
Міністр С.Довгий
Затверджено
Наказ Міністерства України у
справах науки і технологій
22.09.98 N 242
Положення
про Почесну грамоту Міністерства України у
справах науки і технологій
1. Почесною грамотою Міністерства України у справах науки і
технологій (далі - Почесна грамота) нагороджуються громадяни
України, які працюють в установах усіх форм власності незалежно
від їх підпорядкованості, за значні успіхи в галузі
фундаментальних наукових досліджень, організацію вирішення
найважливіших наукових проблем, вагомі досягнення у створенні
новітньої техніки, розробленні та впровадженні у виробництво
сучасних наукоємних технологій. Почесною грамотою нагороджуються особи, що сумлінно
пропрацювали у сфері наукової (науково-технічної) діяльності не
менше 10 років. Нагороджені Почесною грамотою знову можуть бути удостоєні
цієї нагороди за нові заслуги. 2. Почесною грамотою можуть нагороджуватися також особи без
громадянства, які постійно проживають на території України, та
іноземні громадяни. 3. Рішення про нагородження Почесною грамотою ухвалюється
Колегією Міністерства України у справах науки і технологій та
затверджується наказом Міністра. 4. Нагородження Почесною грамотою організацій України
провадиться за поданням міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, Національної академії наук, Української академії
аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук,
Академії правових наук, Академії мистецтв України. 5. Нагородження Почесною грамотою громадян України
провадиться за поданням установи, де працює особа, що висувається,
або за її узгодженням, якщо подання провадиться іншою установою. Нагородження Почесною грамотою осіб без громадянства або
іноземних громадян провадиться за поданням установи, з якою
співпрацює особа, що висувається. 6. Клопотання про нагородження організації (особи) Почесною
грамотою порушується як з ініціативи адміністрації установи, так і
з ініціативи трудового колективу і підлягає обов'язковому розгляду
на засіданні вченої (науково-технічної) ради установи. 7. До Міністерства України у справах науки і технологій
надсилається лист-подання установи, в якому мають бути відображені
основні наукові досягнення організації (особи), що висувається для
нагородження Почесною грамотою, а також надсилається витяг з
протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради установи щодо
розгляду пропозиції про нагородження. 8. Вручення Почесної грамоти провадиться в урочистій
обстановці на зборах трудового колективу, засіданні вченої
(науково-технічної) ради установи або на засіданні Колегії
Міністерства України у справах науки і технологій.
Затверджено
Наказ Міністерства України у
справах науки і технологій
22.09.98 N 242
Опис
Почесної грамоти Міністерства України у
справах науки і технологій
Почесна грамота Міністерства України у справах науки і
технологій (далі - Почесна грамота) становить собою обкладинку і
вкладні аркуші. Обкладинка Почесної грамоти має форму прямокутника розміром
420 х 297 мм з перегином навпіл по коротшій стороні. На лицьовому
боці обкладинки - тиснені золотом зображення малого Державного
герба України та напис:
ПОЧЕСНА
ГРАМОТА
Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовні
обтягнутого шкірою блакитного кольору. Всередині обкладинки, в
місці її згину, вкладні аркуші закріплені муаровою стрічкою
кольорів державного прапора України (дві рівновеликі смуги синього
і жовтого кольорів). Вкладні аркуші виготовляються з високоякісного крейдованого
паперу й мають форму прямокутника розміром 400 х 285 мм з
перегином навпіл по коротшій стороні. Тло першої сторінки вкладних аркушів - світла охра із
зображенням малого Державного герба України, виконаним технікою
водяного знаку. На цьому тлі - напис:
Міністерство України
у справах науки і технологій
ПОЧЕСНА
ГРАМОТА
Друга й третя сторінки - кремового кольору, об'єднані
спільною рамкою світлого кольору. На другій сторінці - колаж, який відображає досягнення
української науки, високих технологій, що набули міжнародного
визнання. На третій сторінці вкладних аркушів друкується зображення
малого Державного герба України та текст:
Міністерство України
у справах науки і технологій
нагороджує
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ
На трьох лінійках, розташованих нижче, вписується прізвище,
ім'я та по батькові нагородженого. Внизу третьої сторінки - місце для підпису Міністра та
печатки. На четвертій сторінці вкладних аркушів друкується текст:
ВИТЯГ З НАКАЗУ
від "___" ______________ 199_ р. N _____
про затвердження рішення Колегії міністерства щодо нагородження
Почесною грамотою
Четверта сторінка має таку ж рамку, як і попередні сторінки.
Тло четвертої сторінки - того ж кольору, що й першої сторінки.вгору