Документ z0720-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.08.2013, підстава - z1129-13

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
19.06.2007 N 430
( z0718-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2007 р.
за N 720/13987
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 622 ( z1129-13 ) від 27.06.2013 }
ПЕРЕЛІК
установ охорони здоров'я (підрозділів) Державної
прикордонної служби України та посад, робота
в (на) яких дає право на підвищення посадових
окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими
і важкими умовами праці

------------------------------------------------------------------ | Найменування установ, | Найменування посад | | підрозділів | | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| |1. Установи, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право | |на підвищення посадових окладів (ставок) на 25 відсотків у | |зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці | |----------------------------------------------------------------| |1.1. Протичумні заклади, |усі працівники | |підрозділи | | |--------------------------------+-------------------------------| |1.2. Відділення, палати та | лікарі незалежно від їх | |кабінети для психічно хворих: |найменування; | |спеціалізовані відділення | фахівці з базовою та неповною | |(палати) лікувально- |вищою медичною освітою | |профілактичних закладів, |незалежно від їх найменування; | |призначені для надання медичної | молодші медичні сестри усіх | |допомоги особам, які одержали |найменувань, сестри-господарки,| |травму внаслідок гострого |реєстратори медичні | |алкогольного психозу або | | |гострого алкогольного отруєння | | |--------------------------------+-------------------------------| |1.3. Психіатричні | лікарі незалежно від їх | |(психоневрологічні), |найменування (за винятком посад| |наркологічні заклади, їх |лікарів відділень, кабінетів, | |структурні підрозділи, за |палат, не передбачених для | |винятком відділень, кабінетів, |лікування психічно хворих та | |палат, що не призначені для |осіб, які страждають хронічним | |лікування психічно хворих та |алкоголізмом та наркоманією); | |осіб, які страждають хронічним | фахівці з базовою та неповною | |алкоголізмом і наркоманією. |вищою медичною освітою | | Відділення, палати та кабінети |незалежно від їх найменування | |для лікування психічно хворих та|(за винятком посад фахівців з | |осіб, які страждають хронічним |базовою та неповною вищою | |алкоголізмом і наркоманією, |медичною освітою відділень, | |військових госпіталів, |кабінетів, палат, не | |лазаретів |передбачених для лікування | | |психічно хворих та осіб, які | | |страждають хронічним | | |алкоголізмом та наркоманією); | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань, сестри-господарки;| | |професії робітників, які | | |зайняті обслуговуванням хворих | |----------------------------------------------------------------| |2. Установи охорони здоров'я Державної прикордонної служби | |України (підрозділи) та посади, робота в (на) яких дає право на | |підвищення посадових окладів (ставок) на 15 відсотків у зв'язку | |зі шкідливими і важкими умовами праці | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Відділення госпіталів для | лікарі незалежно від їх | |інвалідів війни, для хворих з |найменування; | |неактивними формами туберкульозу| фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань; сестри-господарки,| | |робітники усіх професій при | | |роботі у відділеннях, палатах і| | |ті, хто обслуговує хворих | |--------------------------------+-------------------------------| |2.2. Інфекційні відділення, | лікарі незалежно від їх | |палати |найменування; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною та | | |фармацевтичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань; сестри-господарки,| | | робітники усіх професій при | | |роботі у відділеннях, палатах і| | |ті, хто обслуговує хворих | |--------------------------------+-------------------------------| |2.3. Кабінети інфекційних | лікарі незалежно від їх | |захворювань |найменування; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри | |--------------------------------+-------------------------------| |2.4. Відділення, палати для | лікарі незалежно від їх | |хворих з ураженням спинного |найменування; | |мозку, яке супроводжується | фахівці з базовою та неповною | |паралічем (парезом) нижніх (або |вищою медичною освітою | |верхніх та нижніх) кінцівок та |незалежно від їх найменування; | |розладом функцій тазових | молодші медичні сестри усіх | |органів, відділення |найменувань, сестри-господарки | |трансплантації кісткового мозку | | |--------------------------------+-------------------------------| |2.5. Відділення (групи) |лікарі-анестезіологи або лікарі| |анестезіології, відділення |за профілем підрозділу, у т.ч. | |(палати) інтенсивної терапії (за|завідувачі; | |винятком лабораторії, групи, що | фахівці з базовою та неповною | |забезпечує експрес-діагностику) |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань, сестри-господарки | |--------------------------------+-------------------------------| |2.6. Відділення (палати): для | лікарі незалежно від їх | |опікових хворих; для хворих з |найменування; професіонали та | |гострими отруєннями; гнійної |фахівці, які обслуговують | |хірургії усіх профілів для |апаратуру відділень | |лікування хворих з хірургічними |гемодіалізу, штучного | |гнійними захворюваннями та |кровообігу; | |ускладненнями; хірургічні усіх | фахівці з базовою та неповною | |профілів, у яких при оперативних|вищою медичною освітою | |втручаннях постійно |незалежно від їх найменування; | |застосовується рентгенівська | молодші медичні сестри усіх | |апаратура з візуальним |найменувань, сестри-господарки | |контролем, лазерні установки; | | |гемодіалізу, для лікування | | |хворих із застосуванням методів | | |гемодіалізу, гемосорбції, | | |плазмофорезу та | | |ультрафільтрації, проведення | | |штучного кровообігу; | | |неврологічні для хворих з | | |порушенням мозкового кровообігу | | |--------------------------------+-------------------------------| |2.7. Шкірно-венерологічні | лікарі незалежно від їх | |відділення, палати, кабінети |найменування; | |стаціонарів та поліклінік | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань, сестри-господарки,| | |робітники усіх професій, які | | |обслуговують хворих | |--------------------------------+-------------------------------| |2.8. Фізіотерапевтичні | лікарі незалежно від їх | |відділення, кабінети, бальнео- |найменування, які передбачені | |та грязевідділення, кабінети |для обслуговування хворих у | | |приміщеннях сірководневих, | | |сірчистих та вуглеводневих | | |ванн та грязей; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування, | | |які передбачені: для | | |обслуговування хворих у | | |приміщеннях сірководневих, | | |сірчистих та вуглеводневих | | |ванн та грязей, для працюючих у| | |грязелікарнях; для відпускання | | |родонових ванн; для підготовки | | |озокеритових процедур; для | | |працюючих на генераторах УВЧ | | |будь-якої потужності (при | | |відпусканні на місяць у | | |середньому не менше 10 процедур| | |за зміну); | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань та сестери- | | |господарки, які передбачені: | | |для обслуговування хворих у | | |приміщеннях сірководневих, | | |сірчистих та вуглеводневих | | |ванн та грязей; для відпускання| | |родонових ванн, озокеритових | | |процедур. Посади працівників, | | |які підігрівають та підвозять | | |грязі, готують штучну | | |сірководневу воду. Професії | | |робітників, які передбачені для| | |постійного обслуговування | | |приміщень: сірководневих, | | |сірчистих, вуглеводневих і | | |родонових ванн; приладів | | |фізіотерапевтичних відділень; | | |обладнання підвалів, | | |нагрівальних приладів ванних | | |приміщень | |--------------------------------+-------------------------------| |2.9. Рентгенівські, радіологічні| лікарі незалежно від їх | |та рентгенорадіологічні відділи,|найменування; професіонали та | |відділення, лабораторії, групи | фахівці при постійній роботі у| |та кабінети усіх профілів. |сфері іонізуючого | |Відділення |випромінювання або з | |рентгеноударнохвильового |радіоактивними речовинами; | |дистанційного дроблення каміння | фахівці з базовою та неповною | |(ВРУДДКА) |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань, сестри-господарки | |--------------------------------+-------------------------------| |2.10. Підрозділи (палати) | лікарі незалежно від їх | |закладів охорони здоров'я, у |найменування; | |яких основним методом лікування | фахівці з базовою та неповною | |є тривале застосування великих |вищою медичною освітою | |доз хіміотерапевтичних |незалежно від їх найменування | |препаратів | | |--------------------------------+-------------------------------| |2.11. Відділення (кабінети) | лікарі незалежно від їх | |ультразвукової діагностики та |найменування; | |ендоскопічні | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань, сестри-господарки | |--------------------------------+-------------------------------| |2.12. Заклади переливання крові,| лікарі незалежно від їх | |відділення трансфузіології, |найменування, які передбачені | |заготівлі та переробки крові та |для роботи із заготівлі, | |її компонентів, відділення |переробки та збереження у | |кріоконсервування клітин крові |замороженому стані крові, її | |та кісткового мозку |компонентів та кісткового | | |мозку; одна із посад інженера | | |та техніка, які передбачені для| | |роботи із заготівлі, переробки | | |та збереження у замороженому | | |стані компонентів крові, | | |кісткового мозку; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування | |--------------------------------+-------------------------------| |2.13. Патолого-анатомічні | лікарі незалежно від їх | |відділення, підрозділи. |найменування; | | Відділення заготівлі | фахівці з базовою та неповною | |(консервації) трупних тканин, |вищою медичною освітою | |органів та крові |незалежно від їх найменування; | | | молодший медичний персонал | | |незалежно від їх найменування, | | |сестри-господарки, водій | |--------------------------------+-------------------------------| |2.14. Психотерапевтичні кабінети| лкар-психотерапевт; | |амбулаторно-поліклінічних | медична сестра | |закладів (підрозділів) | | |--------------------------------+-------------------------------| |2.15. Лабораторії (відділи, | лікарі незалежно від їх | |відділення) |найменування при роботі з живим| | |збудником інфекційних | | |захворювань або хворими | | |тваринами з вірусами, які | | |викликають захворювання; з | | |хімічними речовинами, | | |віднесеними до алергенів, що | | |перелічені у Переліку, | | |затвердженому наказом; посади | | |лікарів-бактеріологів, лікарів-| | |паразитологів та лікарів- | | |лаборантів, передбачені для | | |постійної роботи з постановки | | |реакції іммобілізації блідих | | |трепонем; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування | | |при роботі: з живим збудником | | |інфекційних захворювань або | | |хворими тваринами; з вірусами, | | |які викликають захворювання; з | | |хімічними речовинами, | | |віднесеними до алергенів; | | |посади лаборантів з | | |бактеріології, паразитології та| | |спеціально виділені посади для | | |постійної роботи з постановки | | |реакції іммобілізації блідих | | |трепонем; | | | молодші медичні сестри усіх | | |найменувань, сестри-господарки | | |при роботі: з живим збудником | | |інфекційних захворювань або | | |хворими тваринами; посади, які | | |забезпечують роботу лаборантів | | |з бактеріології, паразитології,| | |та посади, які передбачені для | | |постійної роботи з постановки | | |реакції іммобілізації блідих | | |трепонем | |--------------------------------+-------------------------------| |2.16. Санітарно-профілактичні | головний лікар у разі | |заклади |відсутності в закладі лікаря- | | |епідеміолога; посади: | | |завідувачів відділів | | |(відділень), пунктів: особливо | | |небезпечних інфекцій, | | |епідеміологічних, | | |протиепідеміологіних, | | |паразитологічних, | | |бактеріологічних, | | |вірусологічних, санітарно- | | |карантинних, санітарно- | | |контрольних, дезінфекційних | | |(крім відділів, відділень | | |профілактичної дезінфекції); | | |лікарів-епідеміологів, лікарів-| | |дезінфекціоністів, лікарів- | | |паразитологів, лікарів- | | |бактеріологів, лікарів- | | |вірусологів; лікарів відділів, | | |відділень, пунктів особливо | | |небезпечних інфекцій, | | |санітарно-карантинних і | | |санітарно-контрольних; | | |завідувачів, санітарних | | |лікарів, інженерів лабораторій | | |електромагнітних полів; | | |лікарів-лаборантів та | | |інженерів, посади яких | | |передбачені для роботи на | | |апаратах з відкритою ртуттю (у | | |т.ч. зайнятих обслуговуванням | | |полярографів; лікарів- | | |лаборантів токсикологічних | | |лабораторій; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою | | |незалежно від їх найменування | | |відділів (відділень) особливо | | |небезпечних інфекцій, | | |лаборантів з контролю якості | | |дезінфекції, лаборантів з | | |вірусології, паразитології, | | |бактеріології, | | |середнього медичного персоналу | | |санітарно-карантинних та | | |санітарно-контрольних відділень| | |(відділів, пунктів); | | |дезінфекторів, дезінструкторів;| | |помічників лікарів- | | |епідеміологів фельдшерів | | |санітарних, техніків та | | |лаборантів лабораторій | | |електромагнітних полів, а також| | |професіоналів та фахівців, які | | |здійснюють такий контроль за | | |відсутності лабораторій; | | |лаборантів та техніків, посади | | |яких передбачені для роботи на | | |апаратах з відкритою ртуттю (у | | |т.ч. зайнятих обслуговуванням | | |полярографів); фахівців з | | |базовою та неповною вищою | | |медичною освітою, зайнятих | | |перевезенням інфекційних | | |хворих, лаборантів | | |токсикологічних лабораторій; | | | молодші медичні сестри | | |відділів (відділень) особливо | | |небезпечних інфекцій; | | |санітарно-карантинних та | | |санітарно-контрольних відділень| | |(відділів, пунктів), які | | |передбачені для роботи на | | |апаратах з відкритою ртуттю (у | | |т.ч. зайнятих обслуговуванням | | |полярографів); токсикологічних | | |лабораторій; паразитологічних | | |та вірусологічних відділень | | |бактеріологічних лабораторій. | | | комірники, зайняті фасуванням | | |дезінфекційних засобів; водії | | |автотранспортних засобів при | | |одночасному виконанні | | |обов'язків дезінфекторів; | | |працівники віваріїв при роботі | | |з зараженими тваринами; молодші| | |сестри та водії автомобілів, | | |зайнятих перевезенням | | |інфекційних хворих | |----------------------------------------------------------------| |3. Установи охорони здоров'я Державної прикордонної служби | |України, підрозділи та посади, робота в яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) за двома та більше| |підставами, що передбачені пунктами 1 і 2 цього Переліку, схемні| |посадові оклади (ставки) підвищуються на 30 відсотків | |----------------------------------------------------------------| |3.1. Установи охорони здоров'я | посади персоналу, зайнятого на| |Державної прикордонної служби |роботах, що дають право на | |України, підрозділи та їх |підвищення посадових окладів | |структурні підрозділи |(ставок) за двома та більше | | |підставами; | | | фахівці з базовою та неповною | | |вищою медичною освітою, | | |зайнятих на роботах, що дають | | |право на підвищення посадових | | |окладів (ставок) за двома та | | |більше підставами; | | |молодші медичні сестри, сестри-| | |господарки, зайняті на роботах,| | |що дають право на підвищення | | |посадових окладів (ставок) за | | |двома та більше підставами | |----------------------------------------------------------------| |Примітка. Працівникам, які займають указані у пункті 1 і 2 цього| |Переліку посади, але не мають права на підвищення посадових | |окладів (ставок) за двома та більше підставами, посадові оклади | |(ставки) підвищуються відповідно до 1 пункту на 25% або до 2 | |пункту - на 15%. | |----------------------------------------------------------------| |4. Установи охорони здоров'я Державної прикордонної служби | |України, підрозділи та посади, робота на яких дає право на | |підвищення посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у зв'язку | |зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх працівників | |незалежно від їх найменування) | |----------------------------------------------------------------| |4.1. Відділення, палати, | усі працівники | |ізолятори установ охорони | | |здоров'я Державної прикордонної | | |служби України для хворих на | | |активні форми туберкульозу; | | |протитуберкульозні кабінети | | |амбулаторно-поліклінічних | | |закладів (підрозділів) | | ------------------------------------------------------------------
Професіонали та фахівці (зоологи, ентомологи, психологи та
інші), посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів
або працівників із числа фахівців з базовою та неповною вищою
медичною освітою, мають право на відповідне підвищення посадових
окладів, установлене для працівників військово-медичних закладів
(підрозділів), наведених у цьому Переліку.
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Я.Р.Рудиквгору